Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Praktyki zawodowe
Praktyki zawodowe od roku 2023/2024
Zasady organizacji praktyk zawodowych, obowiązujące od roku akademickiego 2023/2024 od semestru letniego ...  Więcej..2024-01-16
Praktyka zawodowa GIN studia stacjonarne
Zasady odbywania praktyki zawodowej na kierunku Geoinformacja - studia stacjonarne.  Więcej..2021-04-13
Szczegółowe zasady odbywania praktyk zawodowych GiK
Dotyczy zasad odbywania praktyki zawodowej na kierunku GiK studia stacjonarne..  Więcej..2020-05-25
Zasady odbywania praktyki zawodowej
Zasady odbywania praktyk zawodowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych - wszystkie kierunki studiów - na mocy Komunikatu nr 1/2018 ...  Więcej..2018-03-27
Praktyki zawodowe
Informujemy, że losowo wybrane praktyki zawodowe będą przedmiotem kontroli. Kierownicy praktyk odwiedzą urząd lub firmę aby skontrolować, czy przygotowanie zawodowe studenta odbywa (odbywało się) się zgodnie z zatwierdzonym programem. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (brak dokumentacji w urzędzie/firmie, brak listy obecności, nieusprawiedliwiona absencja studenta itp.) praktyka zawodowa nie zostanie zaliczona lub zaliczenie zostanie anulowane.2017-01-02
Praktyka zawodowa IŚ studia stacjonarne
Zasady odbywania praktyki zawodowej na kierunku Inżynieria Środowiska - studia stacjonarne.  Więcej..2016-12-18
Praktyka zawodowa IŚ studia niestacjonarne
Zasady odbywania praktyki zawodowej na kierunku Inżynieria Środowiska - studia niestacjonarne.  Więcej..2016-12-18
Praktyka zawodowa GiK studia stacjonarne
Zasady odbywania praktyki zawodowej na kierunku Geodezja i Kartografia - studia stacjonarne.  Więcej..2016-12-18
Praktyka zawodowa GiK studia niestacjonarne
Zasady odbywania praktyki zawodowej na kierunku Geodezja i Kartografia - studia niestacjonarne.  Więcej..2016-08-09