Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Strona główna
Środa
27
WRZESIEŃ

Dzisiaj
Dziekanat czynny w godz. 9:00-12:00


Jutro
Dziekanat czynny w godz. 9:00-12:00
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
N
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
N
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
2023-08-31
Ogłoszone zostaną terminy dotyczące: rozliczania semestru letniego, składania podań, egzaminów dyplomowych magisterskich itp.

2023-09-13
Wstępna kwalifikacja kandydatów z 4 cyklu rekrutacji studia stacjonarne I stopień

2023-09-13
Termin uiszczenia opłaty rekrutacyjnej studia II stopnia stacjonarne 13.09.2023 do 14:00 - 2 cykl rekrutacyjny

2023-09-14
Wstępna kwalifikacja kandydatów z 2 cyklu rekrutacji studia niestacjonarne I stopień

2023-09-15
9:00 -termin egzaminu na kierunek Remote Sensing and Geo Informatics

2023-09-19
Wstępna kwalifikacja kandydatów z 2 cyklu rekrutacji studia stacjonarne II stopień

2023-09-20
Do dnia 20.09.2023 do godziny 23:59 należy zakończyć czynności związane z wprowadzeniem wszystkich ocen do USOS W przypadku niemożliwości dotrzymania terminu z przyczyn niezależnych od pracownika, należy o tym PISEMNIE poinformować Prorekora (pismo Prorektora z dnia 27.05.2019). Aktual.9.09.2021

2023-09-22
Uruchomienie sytemu USOS do aplikowania o styp. Rektora na r. a. 2023/2024

2023-09-29
Ostateczny termin składania podań o reaktywacje (st. stacjonarne i niestacjonarne)

2023-09-29
Ostateczny termin składania podań (st. stacjonarne i niestacjonarne) o wpis po urlopie, wpis z deficytem, urlop.

2023-09-29
Ostateczny termin składania podań w sprawie opłat semestralnych na semestr zimowy 2023/2024 (st. stacjonarne i niestacjonarne) Uwaga. Podania muszą być uzasadnione. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty (kopie) potwierdzające przedstawione okoliczności.

2023-09-30
Do 30.09.2023 termin wnoszenia opłat za semestr zimowy 2023/2024 (nie dot. studentów 1 roku) St. niestacjonarne - opłaty semestralne. Nie dotyczy studentów 1 roku. (aktual. 9.09.2021)

2023-09-30
Ostateczny termin na wystawienie opinii i recenzji projektu dyplomowego/pracy dyplomowej w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim.

2023-09-30
Ostateczny termin wyboru tematu pracy dyplomowej przez studentów (dotyczy studentów, którzy w roku ak. 2023/2024 będą na semestrze dyplomowym: studia stacjonarne 1 i 2 stopnia, studia niestacjonarne 2 stopnia) Wyboru dokonuje się za pośrednictwem strony dziekanatu po zalogowaniu.

2023-09-30
Ostateczny termin składania podań w sprawie przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej. Reg. Stud. par. 25 ust. 16. Podania wraz uzasadnieniem i pisemną opinią promotora. Przedłużenie max 2 miesiące.

2023-10-03
Inauguracja roku akademickiego dla studentów studiów stacjonarnych 1 roku GiK, IGP i IMŚ Aula A0, godzina 9:30-11:30

2023-10-04
Uroczysta inauguracja roku akademickiego AGH

2023-10-06
Termin składania wniosków o styp. Rektora za osiągnięcia artystyczne, naukowe lub sportowe. Miejsce składania wniosków DSS C-7 pok.112b

2023-10-06
Termin składania wniosków o styp. Rektora za średnią ocen. Miejsce składania wniosków: Dziekanat Wydziału C-4 pok. 120

2023-10-07
Inauguracja roku akademickiego dla studentów studiów niestacjonarnych 1 roku GiK Sala 301, paw. C-4, godz. 10:30

2023-10-14
Termin składania podań o przepisanie ocen. Dotyczy: przedmiotów powtarzanych oraz przedmiotów zaliczonych na innych kierunkach. Wymagana opinia prowadzącego.

2023-10-15
Termin wnoszenia opłat za semestr zimowy 2023/2024 dla studentów 1 roku studiów niestacjonarnych

2023-10-15
Termin wnoszenia opłat za przedmioty powtarzane, różnice programowe, przedmioty nie objęte planem studiów. St. stacjonarne - opłaty za przedmioty powtarzane, St. niestacjonarne - opłaty za powtarzanie przedmiotów, różnice programowe ,przedmioty nie objęte planem studiów.

2023-10-31
Ostateczny termin na złożenie egzaminu dyplomowego w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim.

2023-11-02
Dzień wolny od zajęć Zarz. Rektora nr 23/2023

2023-11-03
Dzień wolny od zajęć (na studiach stacjonarnych) Zarz. Rektora nr 23/2023

2023-02-27 do 2023-09-30
Semestr letni Zarz. Rektora nr 27/2021

2023-06-19 do 2023-09-30
Ankiety osób prowadzących zajęcia Pismo PRJK

2023-06-19 do 2023-09-30
Ankiety przedmiotów uruchomionych pierwszy raz Pismo PRJK

2023-06-19 do 2023-09-30
Ankiety grup studenckich (ankiety wypełniają prowadzący) Pismo PRJK

2023-07-03 do 2023-10-02
Termin składania wniosków o stypendium socjalne i dla osób niepełnosprawnych Miejsce składania wniosku - Dziekanat

2023-08-26 do 2023-09-15
Letnia sesja egzaminacyjna - cz. poprawkowa. Zarz. Rektora nr 39/2022

2023-09-01 do 2023-09-30
Harmonogram obron prac magisterskich i projektów inżynierskich dostępny na stronie Dziekanatu Obrony stacjonarne w C4

2023-09-01 do 2023-09-10
Zestawienia i statystyki po zakończeniu roku akademickiego 2022/2023 (obrony, praktyki zawodowe, inne statystyki)

2023-09-04 do 2023-09-12
Złożenie w systemie e-rekrutacji deklaracji na studia stacjonarne I stopnia - cykl 4

2023-09-04 do 2023-09-13
Złożenie w systemie e-rekrutacji deklaracji na studia niestacjonarne I stopnia - cykl 2

2023-09-04 do 2023-09-13
Złożenie w systemie e-rekrutacji deklaracji na studia stacjonarne II stopnia - cykl 2

2023-09-14 do 2023-09-19
Przyjmowanie podań i dokonywanie wpisów zakwalifikowanych kandydatów w 4 cyklu rekrutacyjnych studia stacjonarne I stopień

2023-09-15 do 2023-09-22
Przyjmowanie podań i dokonywanie wpisów zakwalifikowanych kandydatów w 2 cyklu rekrutacyjnych studia niestacjonarne I stopień

2023-09-15 do 2023-09-16
Egzaminy wstępne studia II stopnia stacjonarne - 2 cykl rekrutacyjny

2023-09-20 do 2023-09-23
Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia w 2 cyklu rekrutacyjnych studia stacjonarne II stopień

2023-09-20 do 2023-09-23
Dokonywanie wpisów zakwalifikowanych kandydatów w 2 cyklu rekrutacyjnych studia stacjonarne II stopień

2023-09-22 do 2023-09-25
7 dni przed rozpoczęciem semestru - publikacja rozkładów zajęć na semestr zimowy 2023/24 (22.09.24 - studia niestac.; 25.09.24 - studia stac.)

2023-10-01 do 2024-02-25
Semestr zimowy 2023/2024 Zarz. Rektora nr 23/2023

2023-10-01 do 2024-01-26
Zajęcia semestru zimowego 2023/2024 Zarz. Rektora nr 23/2023

2023-10-01 do 2023-12-15
Zajęcia semestru zimowego (tylko dla studentów stacjonarnych 4 roku studiów 1 stopnia - semestr dyplomowy) Zarz. Rektora nr 23/2023

2023-10-09 do 2023-09-16
Składanie wniosków o styp. Rektora dla studentów I roku I stopnia. Miejsce składania DSS C-7 pok. 112b

19.09.2023 Dziekanat Nieczynny

W związku z szkoleniem w dniu 19.09.2023 Dziekanat będzie nieczynny. 
Dokumenty można składać w urnie przy pokoju 120. 
Za utrudnienia przepraszamy.
2023-09-18
Dziekanat WGGiIŚ

Pani Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów
dr inż. Elżbieta Jasińska
Dyżury Pani Prodziekan (2023/2024):
Zostaną ustalone. We wrześniu można się kontaktować e-mailem.


Dziekanat
Pawilon C-4, pok. 119, 120, 121
Godziny przyjmowania stron (2023/2024):

poniedziałki, wtorki, środy, czwartki - 9:00-12:00
piątki - nieczynne
Soboty semestru zimowego 2023/24Soboty semestru letniego 2023/24
wrzesień (30) - 10:00 - 13:00luty (24) - 10:00 - 13:00
październik (7,14) - 10:00 - 13:00
listopad (18,25) - 10:00 - 13:00
grudzień (2,16) - 10:00 - 13:00
styczeń (13,20) - 10:00 - 13:00

120
GIK Ist. STUDIA STACJONARNE
STUDIA DOKTORANCKIE
WYMIANA STUDENTÓW

mgr inż. Agnieszka Kantor-Dużyk
tel:+48 12 617 35 37
duzyk@agh.edu.pl


IMŚ STUDIA STACJONARNE
DZIAŁ SOCJALNY
DZIAŁ PROMOCJI

mgr inż. Agnieszka Tomasik
tel:+48 12 617 35 37
tomasik@agh.edu.pl


121
IGP / GEI I st. STUDIA STACJONARNE
IGP IIst. STUDIA STACJONARNE
GIK IIst. STUDIA STACJONARNE
GIK STUDIA NIESTACJONARNE

Anna Kowalska
tel:+48 12 617 22 51
ankowal@agh.edu.pl


KIEROWNIK DZIEKANATU
ROZLICZENIA DYDAKTYKI, PENSA
ROZKŁAD ZAJĘĆ STUDIA NIESTACJONARNE
ZKL II st. STUDIA STACJONARNE

mgr inż. Krzysztof Grzywacz
tel:+48 12 617 22 51
mateo@agh.edu.pl


119
ROZKŁAD ZAJĘĆ STUDIA STACJONARNE
DZIAŁ PROMOCJI
PRAKTYKI ZAWODOWE
mgr inż. Piotr Ciach
tel:+48 12 617 22 50
piotrc3@agh.edu.pl


2023-09-07