Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Informacje o opłatach
Podania o zwolnienie z opłaty i rozłożenie na raty

2018-07-20
Akty prawne
Uchwały Senatu AGH i Zarządzenia Rektora, regulujące zasady pobierania opłat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii Górniczo-Hutniczej, zamieszczone na stronie Działu Nauczania AGH.  Link..2016-12-17
Wprowadzenie procedury windykacji należności z tytułu opłat na studiach
Procedura windykacji należności z tytułu opłat na studiach w AGH.

Na mocy Zarządzenia Rektora nr 43/2015 z dnia 3 listopada 2015 r. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie wprowadziła procedurę windykacji należności z tytułu opłat na studiach. Pełny tekst Zarządzenia znajduje się na tablicy ogłoszeń dziekanatu studiów stacjonarnych oraz w dokumentach na stronie głównej AGH

W przypadku powstania zaległości z tytułu opłat za świadczone usługi edukacyjne, związane z kształceniem studentów na studiach, Wydział będzie wszczynał procedurę windykacyjną. Procedura przewiduje dwukrotne wezwanie dłużnika do zapłaty, z tym że drugie wezwanie jest przedsądowe. W przypadku, gdy należność nie zostanie uregulowana w całości, Wydział kieruje do zespołu radców prawnych AGH wniosek o wszczęcie postępowania windykacyjnego. Sprawa zostaje wówczas wniesiona na drogę postępowania przed sądem powszechnym. Skutkiem może być wpisanie do Krajowego Rejestru Długów oraz konieczność pokrycia wszystkich kosztów, w tym postępowania sądowego.
2016-02-05