Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Programy studiów i zasady studiowania
Programy studiów i zasady studiowania

Programy zajęć dydaktycznych realizowanych od roku 2012/2013 - SYLLABUS - zamieszczone na stronie głównej AGH.

Dostępne są wszystkie plany studiów - stacjonarne, niestacjonarne, I, II i III stopnia dla wszystkich kierunków i specjalności - wraz ze szczegółowymi programami przedmiotów. W opisach przedmiotów, oprócz efektów kształcenia, podano treści wykładów i zajęć oraz sposób weryfikacji.

W opisach kierunków dla poszczególnych stopni kształcenia, rodzaju studiów i roczników podano zasady studiowania określające między innymi:
  • zasady wpisu na kolejny semestr, w tym dopuszczalny deficyt punktowy,
  • semestry kontrolne, w tym wymagania dotyczące zaliczania semestrów kontrolnych,
  • warunki odbywania studiów IOS,
  • organizację zajęć w ramach tzw. bloków zajęć,
  • organizację praktyk zawodowych,
  • zasady obieralności modułów,
  • opis procesu dyplomowania,
  • zasady ustalania wyniku ukończenia studiów.
Linki do syllabusów:
2016-12-18