Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Praktyki zawodowe
Praktyki zawodowe od roku 2023/2024
Dodano: 2024-01-16

 

Zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w 2023/2024 uregulowano na AGH zasady organizacji praktyk zawodowych. W tym zakresie obowiązują następujące przepisy:
  1. Zapisy Regulaminu Studiów AGH par. 16a, dotyczące zaliczania praktyk zawodowych,
  2. Zarządzenie Rektora Nr 94/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r, określające zasady organizacji praktyk studenckich w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, jeżeli są przewidziane w programie studiów obowiązującym na danym kierunku studiów, poziomie i profilu,
  3. Warunki realizacji praktyk zawodowych opisane są w zasadach studiowania (zamieszczone w sylabusach dla każdego kierunku).
Tym samym, stosowane na WGGiIŚ do 2022/2023 regulaminy odbywania praktyk zawodowych na kierunkach GiK, IMS, GEI i IGP  przestają obowiązywać. Dotyczy to także formularzy porozumienia, wzorów pism oraz dziennika praktyk.
Nowe wzory dokumentów i formularzy (dotyczące studentów) wprowadzone zostały na mocy Zarządzenia Rektora nr 94/2023:
  • zał. 1 - porozumienie
  • zał. 2 - zgoda zakładu pracy
  • zał. 3 - skierowanie na praktykę
  • zał. 4 - zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki
  • zał. 5 - sprawozdanie studenta
  • zał. 6 - zaświadczeniepotwierdzające osiągnięcie efektów uczenia
  • zał. 7 - sprawozdanie opiekuna praktyk z AGH (dokument wewnętrzny)
Szczegółowe informacje i instrukcje, odnośnie zasad odbywania praktyk zawodowych wg. nowych zasad, zostaną przekazane studentom w trakcie spotkań z opiekunami praktyk zawodowych (GiK i GEI - dr. hab. inż. Edward Preweda prof. Uczelni; IMŚ - dr inż. Robert Oleniacz), które odbędą się najpóźniej w kwietniu 2024 roku (zgodnie z terminarzem roku ak. 23/24).
Dodano: 2024-01-16      Wstecz