Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Praktyki zawodowe
Praktyka zawodowa GIN studia stacjonarne
Dodano: 2021-04-13

 

1. Informacje ogólne
Student zobowiązany jest do samodzielnego uzgodnienia miejsca odbywania praktyki zawodowej. Do odbycia praktyki niezbędne jest zawarcie porozumienia lub umowy o odbycie praktyki pomiędzy zakładem a uczelnią. Porozumienie nie jest wymagane w przypadku zaliczenia praktyki zawodowej na podstawie przedłożonego zaświadczenia o wykonywaniu pracy zawodowej. W okresie odbywania praktyki student musi posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Zadania praktyki
Praktyka ma celu ugruntowanie i rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności z zakresu pozyskiwania, przetwarzania i zarządzania, przetwarzania, analizowania i interpretowania danych o obiektach znajdujących się w przestrzeni.
3. Dokumenty do pobrania

Zasady odbywania praktyk zawodowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych - wszystkie kierunki studiów - określono w Komunikacie nr 1/2018. (wraz z późniejszymi zmianami): ogłoszenie z dnia 27.03.2018 r.
Niniejsze ogłoszenie obowiązuje do odwołania.
Dodano: 2021-04-13      Wstecz