Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Praktyki zawodowe
Zasady odbywania praktyki zawodowej
Dodano: 2018-03-27

 

Zasady odbywania praktyk zawodowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych - wszystkie kierunki studiów - określono w Komunikacie nr 1/2018. W związku z tym podajemy tekst ujednolicony (ogłoszenia z dnia 9.08.2016 r. oraz 9.12.2016 r. dla poszczególnych kierunków zostały zmodyfikowane o zapisy z Komunikatu nr 1/2018):

Praktyki zawodowe na kierunku Geodezja i Kartografia, Inżynieria Środowiska oraz Geoinformacja na Wydziale GGiIŚ odbywać się powinny z uwzględnieniem następującego obiegu dokumentów:

 1. Student wybiera instytucję lub instytucje, w których chce odbyć praktyki zawodowe, uwzględniając minimalny zakres praktyk w tym cele i efekty kształcenia określone w planie studiów.
 2. Student uzgadnia z opiekunem ze strony Wydziału harmonogram oraz program praktyk.
 3. Opiekun praktyki ze strony Wydziału przekazuje, w formie elektronicznej, do Dziekanatu uzgodniony program i haromonogram wraz z podaniem o realizację praktyk (podaniami - w przypadku kilku instytucji).
 4. Dziekan podpisuje Podanie oraz „Porozumienie o prowadzenie niepłatnej praktyki dla studentów AGH” i informuje studenta o konieczności podpisania porozumienia.
 5. Porozumienie podpisane przez Dziekana oraz studenta, wraz z dołączonym harmonogramem oraz programem praktyk, przesyłane jest przez Dziekanat do instytucji wskazanych w podaniu o realizację praktyk. Możliwe jest przekazanie podpisanej dokumentacji osobiście przez studenta.
 6. Podpisane przez wszystkie strony porozumienie, przekazane do Dziekanatu, jest podstawą rozpoczęcia praktyk we wskazanej we wniosku firmie. Dziekanat udostępnia listę podpisanych porozumień opiekunom praktyk.
 7. Potwierdzeniem realizacji praktyk jest:
  • "Porozumienie" lub "Porozumienia", gdy praktyka obywa się w kilku instytucjach,
  • uzupełniony „Dziennik praktyk”, podpisany przez opiekuna praktyk ze strony instytucji, w której praktyka miała miejsce. W przypadku, gdy praktyka obywa się w kilku instytucjach każda z nich wystawia swój dziennik praktyk.
 8. Po spełnieniu punktu 7, zaliczenia praktyk dokonuje opiekun praktyk ze strony wydziału w oparciu o dziennik (dzienniki) praktyk.
Załączniki:
1. Wzór podania wraz z harmonogramem i programem praktyk (Aktualizowano 15.04.2021)
2. Porozumienie drukuje dziekanat. Wzoru nie zamieszcza się.
3. Dziennik Praktyk GiK, dziennik praktyk IŚ, dziennik praktyk GIN

Zasady odbywania praktyk zawodowych opisane w komunikacie nr 1/2018 obowiązują do odwołania.
Aktualizowano 13.04.2021 (dziennik praktyk GIN).

Dodano: 2018-03-27      Wstecz