Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Praktyki zawodowe
Praktyka zawodowa GiK studia niestacjonarne
Dodano: 2016-08-09

 

Instrukcja odbywania praktyki zawodowej z Geodezji i Kartografii na studiach niestacjonarnych
 1. Praktyka zawodowa na studiach niestacjonarnych na kierunku GiK trwa 4 tygodnie (20 dni). Szczegółowe informacje, postanowienia ogólne, cel i zakres praktyki oraz zasady odbywania praktyk zawodowych reguluje Regulamin praktyk zawodowych dla kierunku GiK z dnia 14.05.2015 r.
 2. Opiekunem praktyk na studiach niestacjonarnych jest dr hab. inż Edward Preweda prof. AGH.
 3. Praktykę można realizować po zaliczeniu 2 roku studiów w kilku etapach.
 4. Po uzgodnieniu terminu oraz zakresu (programu) z urzędem lub firmą geodezyjną, w której będą odbywały się praktyki, należy przygotować formularz zgłoszenia.
 5. (*) Wzór podania wraz z harmonogramem i programem praktyk należy wypełnić w Microsoft Word:
  • podać dokładne dane studenta, pełną nazwę firmy/urzędu z dokładnym adresem, czas praktyki, ewentualne informacje o etapach praktyki,
  • wypełnić program praktyki,
  • prosimy nie korygować formatowania dokumentu.
 6. Wypełniony formularz w wersji elektronicznej (wypełniony w Wordzie a nie skan dokumentu), wraz z:
  • kopią ważnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • kopią zgody na odbycie praktyki wydanej przez urząd/firmę (jeżeli została wydana),
  należy przesłać wyłącznie pocztą elektroniczną do opiekuna praktyk, dr hab. inż. Edwarda Prewedy na adres preweda@agh.edu.pl, z prośbą o zatwierdzenie przedstawionego programu praktyk.
 7. Po zatwierdzeniu zgłoszenia, na wniosek opiekuna praktyk, dziekanat przygotowuje dokumenty: pismo przewodnie, porozumienie z urzędem/firmą oraz załącznik w postaci zatwierdzonego programu. Pisma podpisywane są przez Dziekana. Odbiór osobisty lub wysyłka - zgodnie z dyspozycją wpisaną w zgłoszeniu. Udając się na praktykę należy posiadać (*) dziennik praktyk oraz ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (wykupione we własnym zakresie).
 8. (*) Podpisane przez wszystkie strony porozumienie, przekazane do Dziekanatu, jest podstawą rozpoczęcia praktyk we wskazanej we wniosku firmie. Dziekanat udostępnia listę podpisanych porozumień opiekunom praktyk.
 9. Praktykę zalicza opiekun (patrz. pkt. 2) na podstawie przedstawionego dziennika praktyk orz porozumienia (porozumień).
 10. W/w postanowienia nie dotyczą studentów 8 semestru studiów w roku akademickim 2014/2015.

Załączniki:
 1. Wzór podania wraz z harmonogramem i programem praktyk
 2. Dziennik praktyk
(*) Zmiany na mocy komunikatu nr 1/2018
Dodano: 2016-08-09      Wstecz