Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Informacje o opłatach
Podania o zwolnienie z opłaty i rozłożenie na raty
Dodano: 2018-07-20

 

Podania o rozłożenie na raty opłaty semestralnej na studiach płatnych / opłaty za powtarzanie semestru / opłaty za powtarzanie przedmiotu lub zwolnienie z w/w opłat należy składać przed rozpoczęciem semestru.

Zgodnie z Uchwałą Senatu w sprawie opłat (nr 113/2014 z późniejszymi zmianami), wyżej wymienione podania należy udokumentować. Oznacza to, że należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku. Jedynie w przypadku, gdy student składał wniosek o stypendium socjalne, można powołać się na dokumenty dołączone do w/w wniosku. Podania bez dokumentacji lub złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia lub będą rozpatrywane negatywnie.

Nie dotyczy studentów przyjętych na pierwszy rok studiów. Opłatę za pierwszy semestr studiów, zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia, należy wnieść w całości. Natomiast w przypadku podań o rozłożenie na raty, dotyczy jedynie osób, które poprzednie opłaty (na aktualnie studiowanym stopniu kształcenia) wnosiły w terminie.
Rozłożenie opłaty na raty lub zwolnienie w całości / w części przysługuje studentowi nie więcej, niż dwa razy w czasie trwania studiów.Uwagi.

W przypadku opłat za powtarzanie przedmiotu, gdy student złoży podanie o przepisanie oceny cząstkowej - z ćwiczeń audytoryjnych / projektowych / laboratoryjnych / lub innych przewidzianych w programie studiów dla danego przedmiotu - w terminie do 15 października w semestrze zimowym lub 15 marca w semestrze letnim i podanie takie zostanie przez Prodziekana rozpatrzone pozytywnie (ocena zostanie przepisana i student zostanie zwolniony z udziału w zajęciach  w/w formy zajęć), opłata za w/w formę zajęć nie będzie naliczona. W tej sytuacji nie jest to traktowane jako zwolnienie z opłaty, gdyż nie ma konieczności ponownego udziału w zajęciach (Uchwała Senatu par.5 ust.1), prosimy zatem nie składać podań o zwolnienie z opłat takich przypadkach!
Należy pamiętać, że wnioski o przepisanie oceny cząstkowej i zwolnienie z części zajęć, złożone po 15 października w semestrze zimowym lub po 15 marca w semestrze letnim, będą rozpatrywane negatywnie. W takiej sytuacji opłatę za powtarzanie przedmiotu należy wnieść w całości. Dotyczy to zarówno studentów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

Przepisanie przedmiotu. Studenci niestacjonarni, którzy otrzymają zgodę na przepisanie przedmiotu - uznanie na podstawie przedmiotów zaliczanych na innej Uczelni / Wydziale / kierunku / rodzaju studiów - mogą ubiegać się o częściowe zwolnienie z opłaty semestralnej. W takim przypadku można złożyć podanie o częściowe zwolnienie z opłaty semestralnej (Uchwała Senatu par.12 ust. 8) przed rozpoczęciem semestru!


Dodano: 2018-07-20      Wstecz