Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Formy pomocy
Zapomoga losowa
Dodano: 2021-05-04

 

Obligatoryjną formą ubiegania się przez studentów AGH o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę jest wypełnienie wniosku w systemie  USOS .

Z przyczyn formalnych elektroniczna forma ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogę nie zwalnia ! studentów z konieczności złożenia oryginału wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami (stosowne zaświadczenia i oświadczenia) w formie papierowej.

Zapomogę losową
może otrzymać student w związku z przejściową trudną sytuacją materialną, w oparciu o złożone dokumenty (np. zaświadczenie lekarza (dokumentem, który nie podważa choroby może być zaświadczenie o niepełnosprawności czy zaświadczenia od specjalistów o chorobie i konieczności stałego i kosztownego leczenia. Dokumenty z leczenia szpitalnego czy wyniki badań nie będą brane pod uwagę, ponieważ komisja stypendialna nie czuje się kompetentna do oceny stanu zdrowia członka rodziny czy samego studenta w oparciu o wyniki badań czy zalecone leki.), pomocy społecznej, orzeczenia sądowe, policyjne itp.). Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku.WAŻNE!
W przypadku, jeżeli student nie pobiera stypendium socjalnego należy złożyć wraz z dokumentami oświadczenie o wysokości miesięcznych dochodów na osobę za rok 2022

Maksymalna wysokość zapomogi możliwej do przyznania przez Prodziekana Wydziału wynosi 3 000, 00 zł.
W szczególnie uzasadnionym przypadku, jeśli student złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zapomoga może być przyznana w kwocie wyższej niż przyznana decyzją Prodziekana Wydziału.
Dodano: 2021-05-04      Wstecz