Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Ważne informacje
Dochody studenta poniżej 600 zł - ZAŚWIADCZENIE Z OPS- ZMIANA!
Dodano: 2023-08-30

 

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (PSWiN), w szczególności art. 88, ust. 4 i 5, od dnia 1 października 2023 r. student wykazujący dochód uprawniający do korzystania z pomocy społecznej ( poniżej 600 zł ), ma obowiązek dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej lub Centrum usług społecznych o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez niego lub członków jego rodziny zamiast obowiązującego obecnie zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta.

W przypadku, kiedy student nie jest w stanie dostarczyć zaświadczenia z OPS, powinien wskazać i udokumentować źródła utrzymania rodziny na wzorze oświadczenia, który można pobrać poniżej.


Wzór oświadczenia o dochodachNowe brzmienie ww. artykułu:

 

 Art.88 ustawy PSWiN

 

4. Rektor, komisja stypendialna albo odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego nie dołączy wydanego przez ośrodek pomocy społecznej albo przez centrum usług społecznych zaświadczenia o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodziny.

5. W przypadku, gdy student, o którym mowa w ust. 4, lub członkowie jego rodziny nie korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej, rektor, komisja stypendialna albo odwoławcza komisja stypendialna może przyznać temu studentowi stypendium socjalne, jeżeli udokumentował źródła utrzymania rodziny.
Dodano: 2023-08-30      Wstecz