Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Wróć Wykaz tematów prac dyplomowych 2022/2023
Zapoznaj się z zasadami wyboru prac dylomowych na rok akademicki 2022/2023.

Wkrótce udostępnione zostaną formularze zgłaszania podjętych tematów prac dyplomowych.

Kryteria wyboru
Wybierz katedrę:
Wybierz kierunek:
Wybierz stopień:
Wybierz specjalność:
Wybierz promotora:
Wybierz temat:
Wolne/Zajęte:
Status tematu:
 
 
PromotorKatedraTematKierunek/StopRodz.ID
Stat.
Adamczyk TomaszKFTŚiIPAnaliza wartości nieruchomości w aspekcie metodyki wyceny
Szczegóły
Opis tematu:Określenie wartości rynkowych wybranych nieruchomości w podejściu porównawczym oraz wartości odtworzeniowych w podejściu kosztowym. Analiza uzyskanych wartości w kontekście prawidłowości na danym lokalnym rynku nieruchomości.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of real estate value in terms of valuation methodology
GiK GNiK II st.Pr.poj.[673.0]
Zajęte
Adamczyk TomaszKFTŚiIPOptymalizacja podatku od wartości nieruchomości w warunkach polskich
Szczegóły
Opis tematu:Weryfikacja aktualnego sposobu opodatkowania nieruchomości w odniesieniu do podatku ad valorem. Uwzględnienie elementów wyceny masowej przy oszacowaniu wartości nieruchomości pod kątem zastosowania takiej wartości do celów podatkowych. Symulacje i analiza różnych stawek procentowych podatku od wartości nieruchomości.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Optimization of real estate value tax in Polish conditions
GiK GNiK II st.Pr.poj.[675.0]
Adamczyk TomaszKFTŚiIPPodobieństwo nieruchomości w aspekcie określania ich wartości rynkowej
Szczegóły
Opis tematu:Analiza i weryfikacja różnych sposobów doboru obiektów podobnych przy tworzeniu bazy nieruchomości do wyceny. Sprawdzenie wiarygodności uzyskanych wyników wyceny w odniesieniu do podbaz nieruchomości wyróżnionych wybranymi sposobami doboru nieruchomości podobnych oraz w odniesieniu do różnych metod wyceny.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Similarity of properties in terms of determining their market value
GiK GNiK II st.Pr.poj.[674.0]
Zajęte
Adamczyk TomaszKFTŚiIPSzacowanie wartości rynkowej w podejściu porównawczym na przykładzie nieruchomości lokalowej
Szczegóły
Opis tematu:Zebranie i analiza informacji z lokalnego rynku nieruchomości. Oszacowanie wybranej nieruchomości kilkoma sposobami wyceny z podejścia porównawczego i analiza uzyskanych wyników.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Estimation of the market value in the comparative approach on the example of a real estate
GiK I st.Pr.poj.[677.0]
Zajęte
Adamczyk TomaszKFTŚiIPWpływ metodyki wyceny na szacowaną wartość nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Analiza różnych metod szacowania wartości nieruchomości leśnych. Weryfikacja wyników uzyskanych na podstawie oszacowania wybranych drzewostanów względem różnych technik szacowania oraz różnych stosowanych tablic dla drzewostanów.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The impact of valuation methodology on the estimated value of real estate
GiK GNiK II st.Pr.poj.[676.0]
Zajęte
Adamczyk TomaszKFTŚiIPZastosowanie analiz GIS w analizie rynku nieruchomości i wycenie nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Uwzględnienie przy analizie rynku nieruchomości i w konsekwencji przy wycenie nieruchomości, analiz przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi GIS (QGIS, ArcGIS) oraz narzędzi statystycznych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Application of GIS analyses in real estate market analysis and valuation
GiK GNiK II st.Pr.poj.[672.0]
Zajęte
Adamczyk TomaszKFTŚiIPZastosowanie różnych metod wyceny z podejścia porównawczego przy szacowaniu wartości rynkowej wybranej nieruchomości gruntowej
Szczegóły
Opis tematu:Zebranie i analiza informacji z lokalnego rynku nieruchomości. Oszacowanie wybranej nieruchomości kilkoma sposobami wyceny z podejścia porównawczego i analiza uzyskanych wyników.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Application of different valuation methods from the comparative approach to estimating the market value of the selected land property
GiK I st.Pr.poj.[678.0]
Zajęte
Banasik PiotrKGZiKAplikacja do interpolacji używanych w geodezji
Szczegóły
Opis tematu:Celem projektu jest opracowanie aplikacji komputerowej, której zadaniem byłoby oprogramowanie wybranych typów interpolacji danej wielkości na podstawie informacji o tej wielkości podanej w węzłach siatki gridowej. Siatka węzłów jest określona na płaszczyźnie w układzie X,Y i dana w pliku tekstowym.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Application for interpolation used in geodesy
GiK I st.Pr.poj.[718.0]
Banasik PiotrKGZiKGeo-linki mapy katastralnej dla obszaru Krakowa
Szczegóły
Opis tematu:Arkusze starej mapy katastralnej znajdujące się w Archiwach Państwowych nie posiadają georeferencji. Celem projektu byłoby utworzenie bazy z linkami do Archiwów dla danych miejsc wskazanych na mapie internetowej. Projekt będzie realizowany dla kilkudziesięciu arkuszy mapy katastralnej, które są udostępniane przez Archiwum Państwowe w Krakowie.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Cadastral map geo-links for the area of ​​Krakow
GIN I st.Pr.poj.[724.0]
Banasik PiotrKGZiKGeoreferencyjny skorowidz arkuszy mapy katastralnej
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na opracowaniu internetowego skorowidza dla arkuszy mapy katastralnej z rejonu południowej Polski. Bogaty zasób arkuszy tej mapy jest dotychczas katalogowany na podstawie nazw geograficznych, co utrudnia odszukanie arkusza z danego obszaru. Opracowany skorowidz stanowiłby zestaw linków do internetowych zasobów mapowych, przypiętych do georeferencyjnych bloków skorowidza.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Georeferential index of cadastral map sheets
GiK PiAG II st.Pr.poj.[92.0]
Banasik PiotrKGZiKGeoreferencyjny skorowidz arkuszy mapy katastralnej
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na opracowaniu internetowego skorowidza dla arkuszy mapy katastralnej z rejonu południowej Polski. Bogaty zasób arkuszy tej mapy jest dotychczas katalogowany na podstawie nazw geograficznych, co utrudnia odszukanie arkusza z danego obszaru. Opracowany skorowidz stanowiłby zestaw linków do internetowych zasobów mapowych, przypiętych do georeferencyjnych bloków skorowidza.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Georeferential index of cadastral map sheets
GiK GIP II st.Pr.poj.[93.0]
Banasik PiotrKGZiKGeoreferencyjny skorowidz arkuszy mapy katastralnej
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na opracowaniu internetowego skorowidza dla arkuszy mapy katastralnej z rejonu południowej Polski. Bogaty zasób arkuszy tej mapy jest dotychczas katalogowany na podstawie nazw geograficznych, co utrudnia odszukanie arkusza z danego obszaru. Opracowany skorowidz stanowiłby zestaw linków do internetowych zasobów mapowych, przypiętych do georeferencyjnych bloków skorowidza.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Georeferential index of cadastral map sheets
GiK GNiK II st.Pr.poj.[94.0]
Banasik PiotrKGZiKGeoreferencyjny skorowidz arkuszy mapy katastralnej
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na opracowaniu internetowego skorowidza dla arkuszy mapy katastralnej z rejonu południowej Polski. Bogaty zasób arkuszy tej mapy jest dotychczas katalogowany na podstawie nazw geograficznych, co utrudnia odszukanie arkusza z danego obszaru. Opracowany skorowidz stanowiłby zestaw linków do internetowych zasobów mapowych, przypiętych do georeferencyjnych bloków skorowidza.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Georeferential index of cadastral map sheets
GiK GFiT II st.Pr.poj.[95.0]
Banasik PiotrKGZiKInwentaryzacja zabytkowych znaków geodezyjnych na obszarze Krakowa
Szczegóły
Opis tematu:Pierwsze znaki punktów geodezyjnych osnów stabilizowane były na obszarze Krakowa w połowie XIX wieku. Wiele z tych znaków zachowało się do dziś. Obecnie straciły swoje geodezyjne znaczenie i są głównie zabytkami dokumentującymi działalność geodetów. Celem pracy byłoby odszukanie tych znaków w przestrzeni miejskiej Krakowa, w archiwalnej dokumentacji geodezyjnej i architektonicznej, opis geodezyjnego znaczenia w przeciągu 200 lat, opracowanie wirtualnego katalogu takich zabytkowych znaków. Praca ma charakter nowatorski, ponieważ brak jest tego typu opracowania nie tylko dla Krakowa, ale również dla innych miast Polski.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Cataloguing of historic geodetic marks in the area of ​​Krakow
GiK PiAG II st.Pr.poj.[85.0]
Banasik PiotrKGZiKInwentaryzacja zabytkowych znaków geodezyjnych na obszarze Krakowa
Szczegóły
Opis tematu:Pierwsze znaki punktów geodezyjnych osnów stabilizowane były na obszarze Krakowa w połowie XIX wieku. Wiele z tych znaków zachowało się do dziś. Obecnie straciły swoje geodezyjne znaczenie i są głównie zabytkami dokumentującymi działalność geodetów. Celem pracy byłoby odszukanie tych znaków w przestrzeni miejskiej Krakowa, w archiwalnej dokumentacji geodezyjnej i architektonicznej, opis geodezyjnego znaczenia w przeciągu 200 lat, opracowanie wirtualnego katalogu takich zabytkowych znaków. Praca ma charakter nowatorski, ponieważ brak jest tego typu opracowania nie tylko dla Krakowa, ale również dla innych miast Polski.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Cataloguing of historic geodetic marks in the area of ​​Krakow
GiK GIP II st.Pr.poj.[86.0]
Banasik PiotrKGZiKInwentaryzacja zabytkowych znaków geodezyjnych na obszarze Krakowa
Szczegóły
Opis tematu:Pierwsze znaki punktów geodezyjnych osnów stabilizowane były na obszarze Krakowa w połowie XIX wieku. Wiele z tych znaków zachowało się do dziś. Obecnie straciły swoje geodezyjne znaczenie i są głównie zabytkami dokumentującymi działalność geodetów. Celem pracy byłoby odszukanie tych znaków w przestrzeni miejskiej Krakowa, w archiwalnej dokumentacji geodezyjnej i architektonicznej, opis geodezyjnego znaczenia w przeciągu 200 lat, opracowanie wirtualnego katalogu takich zabytkowych znaków. Praca ma charakter nowatorski, ponieważ brak jest tego typu opracowania nie tylko dla Krakowa, ale również dla innych miast Polski.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Cataloguing of historic geodetic marks in the area of ​​Krakow
GiK GFiT II st.Pr.poj.[87.0]
Banasik PiotrKGZiKInwentaryzacja zabytkowych znaków geodezyjnych na obszarze Krakowa
Szczegóły
Opis tematu:Pierwsze znaki punktów geodezyjnych osnów stabilizowane były na obszarze Krakowa w połowie XIX wieku. Wiele z tych znaków zachowało się do dziś. Obecnie straciły swoje geodezyjne znaczenie i są głównie zabytkami dokumentującymi działalność geodetów. Celem pracy byłoby odszukanie tych znaków w przestrzeni miejskiej Krakowa, w archiwalnej dokumentacji geodezyjnej i architektonicznej, opis geodezyjnego znaczenia w przeciągu 200 lat, opracowanie wirtualnego katalogu takich zabytkowych znaków. Praca ma charakter nowatorski, ponieważ brak jest tego typu opracowania nie tylko dla Krakowa, ale również dla innych miast Polski.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Cataloguing of historic geodetic marks in the area of ​​Krakow
GiK GNiK II st.Pr.poj.[88.0]
Banasik PiotrKGZiKTransformacja czy wyrównanie obserwacji - dyskusja metod obliczania wysokości punktów
Szczegóły
Opis tematu:Problem obliczania wysokości w nowym układzie może być realizowany przy pomocy transformacji wysokości lub poprzez ponowne wyrównanie obserwacji niwelacyjnych w nowym układzie. Każda z metod ma zalety i wady oraz ograniczenia do stosowania. Brak jest jednak przykładów analiz dla każdej z metod. Celem pracy byłoby włączenie się w dyskusję `o wyższości jednej metody nad drugą`, praktyczne sprawdzenie wyników każdej z nich. Praca będzie realizowana na przykładzie szczegółowej osnowy wysokościowej wybranego miasta, dla danych z układów PL-KRON86- NH i PL-EVRF-NH, symulowanych i rzeczywistych, z użyciem oprogramowania Geonet.


Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Transformation or alignment of observations - discussion of the methods of calculating the heights of points
GiK PiAG II st.Pr.poj.[89.0]
Banasik PiotrKGZiKTransformacja czy wyrównanie obserwacji - dyskusja metod obliczania wysokości punktów
Szczegóły
Opis tematu:Problem obliczania wysokości w nowym układzie może być realizowany przy pomocy transformacji wysokości lub poprzez ponowne wyrównanie obserwacji niwelacyjnych w nowym układzie. Każda z metod ma zalety i wady oraz ograniczenia do stosowania. Brak jest jednak przykładów analiz dla każdej z metod. Celem pracy byłoby włączenie się w dyskusję `o wyższości jednej metody nad drugą`, praktyczne sprawdzenie wyników każdej z nich. Praca będzie realizowana na przykładzie szczegółowej osnowy wysokościowej wybranego miasta, dla danych z układów PL-KRON86- NH i PL-EVRF-NH, symulowanych i rzeczywistych, z użyciem oprogramowania Geonet.


Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Transformation or alignment of observations - discussion of the methods of calculating the heights of points
GiK GIP II st.Pr.poj.[90.0]
Banasik PiotrKGZiKTransformacja czy wyrównanie obserwacji - dyskusja metod obliczania wysokości punktów
Szczegóły
Opis tematu:Problem obliczania wysokości w nowym układzie może być realizowany przy pomocy transformacji wysokości lub poprzez ponowne wyrównanie obserwacji niwelacyjnych w nowym układzie. Każda z metod ma zalety i wady oraz ograniczenia do stosowania. Brak jest jednak przykładów analiz dla każdej z metod. Celem pracy byłoby włączenie się w dyskusję `o wyższości jednej metody nad drugą`, praktyczne sprawdzenie wyników każdej z nich. Praca będzie realizowana na przykładzie szczegółowej osnowy wysokościowej wybranego miasta, dla danych z układów PL-KRON86- NH i PL-EVRF-NH, symulowanych i rzeczywistych, z użyciem oprogramowania Geonet.


Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Transformation or alignment of observations - discussion of the methods of calculating the heights of points
GiK GiGG II st.Pr.poj.[91.0]
Banasik PiotrKGZiKWidnokrąg stacji permanentnej KRAW
Szczegóły
Opis tematu:Celem projektu jest ustalenie stopnia zakrycia horyzontu dla stacji permanentnej KRAW znajdującej się na budynku C-4 AGH. Znaczne zakrycie horyzontu przez najbliższe budowle skutkuje ograniczeniem dostępności do sygnałów od satelitów GNSS. Podstawą do ustalenia stopnia zakrycia horyzontu byłby pomiar kątowy obiektów widocznych na widnokręgu, wykonany z punktu na dachu budynku C-4, w pobliżu stacji KRAW.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The horizon of the permanent station KRAW
GiK I st.Pr.poj.[723.0]
Barańska AnnaKGZiKAnaliza korelacji na usługach wagowania cech nieruchomości na przykładzie wybranego rynku
Szczegóły
Opis tematu:Wyznaczanie tzw. udziałów wagowych cech nieruchomości w wyjaśnianiu ich cen za pomocą zasady ceteris paribus, analizy korelacji liniowych oraz analizy korelacji krzywoliniowych z porównaniem wyników i badaniem ich wiarygodności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Correlation analysis on the services of weighing property features on the example of a selected market
GiK GNiK II st.Pr.poj.[81.0]
Barańska AnnaKGZiKCharakterystyka i analiza rynku lokali mieszkalnych w Jaworznie - wpływ pandemii
Szczegóły
Opis tematu:Opis wybranego lokalnego rynku nieruchomości określonego typu, z uwzględnieniem czynników go kształtujących. Analiza zmienności cen w rozpatrywanym przedziale czasu oraz wyłonienie atrybutów cenotwórczych z oszacowaniem ich wpływu na ceny.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Characteristics and analysis of the housing market in Jaworzno - impact of the pandemic
GiK I st.Pr.poj.[82.0]
Zajęte
Barańska AnnaKGZiKModelowanie rynku nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Wielowymiarowe funkcyjne modelowanie lokalnego rynku wybranego segmentu nieruchomości wraz z oceną jakości dopasowania modelu i jego przydatności do prognozowania rynkowej wartości nieruchomości.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Modeling of the real estate market
GiK GNiK II st.Pr.poj.[83.0]
Barańska AnnaKGZiKPorównanie różnych algorytmów wyceny nieruchomości w ramach podejścia porównawczego na przykładzie wybranej gminy
Szczegóły
Opis tematu:Zgromadzenie bazy danych nt. transakcji nieruchomościami na wybranym rynku lokalnym wraz z wyceną wybranego obiektu na tym rynku, za pomocą różnych algorytmów w ramach podejścia porównawczego. Porównanie wyników i ocena ich wiarygodności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Comparison of different algorithms for real estate valuation as part of the comparative approach on the example of a selected commune
GiK GNiK II st.Pr.poj.[84.0]
Basista IzabelaKGZiKAplikacja do oceny różnorodności biologicznej
Szczegóły
Opis tematu:Aplikacja służąca zbieraniu informacji nt. bioróżnorodności otaczającego środowiska oraz do szczerzenia świadomości wśród ludzi.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Biodiversity assessment application
IMŚ IW II st.Pr.poj.[454.0]
Zajęte
Basista IzabelaKGZiKAutomatyzacja wybranych procesów opartych na danych przestrzennych
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest opracowanie nowego narzędzia (toolbox) realizującego wybrane zagadnienie oparte na analizach przestrzennych. Praca na oprogramowaniu QGIS lub ArcGIS.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Automation of selected processes based on spatial data
GiK I st.Pr.poj.[453.0]
Basista IzabelaKGZiKAutomatyzacja wybranych procesów opartych na danych przestrzennych
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest opracowanie nowego narzędzia (toolbox) realizującego wybrane zagadnienie oparte na analizach przestrzennych. Praca na oprogramowaniu QGIS lub ArcGIS.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Automation of selected processes based on spatial data
GIN I st.Pr.poj.[457.0]
Basista IzabelaKGZiKAutomatyzacja wybranych procesów opartych na danych przestrzennych
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest opracowanie nowego narzędzia (toolbox) realizującego wybrane zagadnienie oparte na analizach przestrzennych. Praca na oprogramowaniu QGIS lub ArcGIS.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Automation of selected processes based on spatial data
GiK PiAG II st.Pr.poj.[470.0]
Basista IzabelaKGZiKGeoportal tematyczny
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest opracowanie aplikacji internetowej prezentującej dane przestrzenne w wybranej tematyce np. turystyka, ochrona środowiska, ochrona zdrowia itp. Gromadzenie danych do pracy leży po stronie studenta.
http://www.piag-wggiis.agh.edu.pl/index.php/component/spsimpleportfolio/item/31-geoportal-tematyczny`Itemid=0
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Thematic geoportal
GiK PiAG II st.Pr.poj.[462.0]
Basista IzabelaKGZiKInternetowa społecznościowa aplikacja dla urządzeń mobilnych do oceny wybranego zjawiska lub obiektu
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest opracowanie aplikacji na gotowych szablonach, umożliwiająca np. wprowadzanie informacji o dzikich wysypiskach śmieci. Aplikacja oparta na oprogramowaniu ESRI, przykładowe rozwiązania pod adresem: https://doc.arcgis.com/en/appstudio/gallery/
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Online social application for mobile devices to evaluate a selected phenomenon or object
IMŚ I st.Pr.poj.[455.0]
Basista IzabelaKGZiKInternetowa społecznościowa aplikacja dla urządzeń mobilnych do oceny wybranego zjawiska lub obiektu
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest opracowanie aplikacji na gotowych szablonach, umożliwiająca np. wprowadzanie informacji o dzikich wysypiskach śmieci. Aplikacja oparta na oprogramowaniu ESRI, przykładowe rozwiązania pod adresem: https://doc.arcgis.com/en/appstudio/gallery/
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Online social application for mobile devices to evaluate a selected phenomenon or object
IMŚ GN II st.Pr.poj.[456.0]
Basista IzabelaKGZiKInternetowa społecznościowa aplikacja dla urządzeń mobilnych do oceny wybranego zjawiska lub obiektu
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest opracowanie aplikacji na gotowych szablonach, umożliwiająca np. wprowadzanie informacji o dzikich wysypiskach śmieci czy informacji na temat udogodnień dla rowerzystów. Aplikacja oparta na oprogramowaniu ESRI, przykładowe rozwiązania pod adresem: https://doc.arcgis.com/en/appstudio/gallery/
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Online social application for mobile devices to evaluate a selected phenomenon or object
GiK I st.Pr.poj.[471.0]
Basista IzabelaKGZiKMapa atrakcji turystycznych wybranego rejonu na urządzenia mobilne
Szczegóły
Opis tematu:Aplikacja na prezentować atrakcje turystyczne wybranego regionu. Wynikiem prac będzie aplikacja na urządzenia mobilne. Aplikacja oparta na oprogramowaniu ESRI, przykładowe rozwiązania pod adresem: https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-storymaps/stories
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Map of tourist attractions of the selected area for mobile devices
GIN I st.Pr.poj.[460.0]
Basista IzabelaKGZiKMapa turystyczna Beskidu Wyspowego dla urządzeń mobilnych
Szczegóły
Opis tematu:aplikacja oparta na oprogramowaniu ESRI, przykładowe rozwiązania pod adresem: https://doc.arcgis.com/en/appstudio/gallery/
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Tourist map of Beskid Wyspowy for mobile devices
GIN I st.Pr.poj.[459.0]
Zajęte
Basista IzabelaKGZiKMapa wybranych szlaków i szczytów w Gorczańskim Parku Narodowym
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma na celu samodzielne zebranie i zaprezentowanie informacji o szlakach i szczytach w Gorczańskim Parku Narodowym.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Map of selected trails and peaks in the Gorce National Park
GiK I st.Pr.poj.[448.0]
Zajęte
Basista IzabelaKGZiKWybór optymalnej lokalizacji tartaku na obszarze powiatu chrzanowskiego
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zebranie i przygotowanie danych przestrzennych, a następnie wykonanie analiz przestrzennych i wizualizacja wyników tych analiz. Czynności te mają pomóc inwestorowi podjąć decyzję odnośnie lokalizacji nowej inwestycji. Gromadzenie danych leży po stronie studenta.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The selection of the optimal sawmill location in Chrzanów district
GIN I st.Pr.poj.[458.0]
Zajęte
Basista IzabelaKGZiKWykorzystanie aplikacji ModelBuilder do automatyzacji analiz przestrzennych
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest opracowanie nowego narzędzia (toolbox) realizującego wybrane zagadnienie oparte na analizach przestrzennych np. analiza wyboru optymalnej lokalizacji pod inwestycję; narzędzie przetwarzające dane LiDAR. Praca na oprogramowaniu ArcGIS.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Using the ModelBuilder application to automate spatial analysis
GiK I st.Pr.poj.[449.0]
Zajęte
Basista IzabelaKGZiKWykorzystanie aplikacji ModelBuilder do automatyzacji analiz przestrzennych
Szczegóły
Opis tematu:celem pracy jest opracowanie nowego narzędzia (toolbox) realizującego wybrane zagadnienie oparte na analizach przestrzennych. Praca na oprogramowaniu ArcGIS.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Using the ModelBuilder application to automate spatial analysis
GiK I st.Pr.poj.[452.0]
Basista IzabelaKGZiKWykorzystanie systemów GIS przy realizacji prac scaleniowych
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest wskazanie/ocena tych narzędzi/funkcji systemów GIS, które mogą pomóc przy realizacji poszczególnych etapów scaleń gruntów. Dane do pracy udostępnia promotor.
http://www.piag-wggiis.agh.edu.pl/index.php/component/spsimpleportfolio/item/33-wykorzystanie-systemow-gis-przy-realizacji-prac-scaleni`Itemid=0
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The use of GIS systems in the implementation of consolidation works
GiK PiAG II st.Pr.poj.[467.0]
Basista IzabelaKGZiKWykorzystanie systemów GIS przy realizacji prac scaleniowych
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest wskazanie/ocena tych narzędzi/funkcji systemów GIS, które mogą pomóc przy realizacji poszczególnych etapów scaleń gruntów. Dane do pracy udostępnia promotor.
https://www.gnik-wggiis.agh.edu.pl/index.php/component/spsimpleportfolio/item/34-wykorzystanie-systemow-gis-przy-realizacji-prac-scaleni
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The use of GIS systems in the implementation of consolidation works
GiK GNiK II st.Pr.poj.[469.0]
Basista IzabelaKGZiKWyznaczenie optymalnej lokalizacji dla nowego składowiska odpadów
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zebranie i przygotowanie danych przestrzennych, a następnie wykonanie analiz przestrzennych i wizualizacja wyników tych analiz. Czynności te mają pomóc inwestorowi podjąć decyzję odnośnie lokalizacji nowej inwestycji. Gromadzenie danych leży po stronie studenta.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The selection of the optimal location for a new landfill
GiK I st.Pr.poj.[451.0]
Zajęte
Bergier TomaszKKiOŚAnaliza funkcjonowania wybranego obiektu zielonej infrastruktury stosowanego do gospodarowania wodami deszczowymi.
Szczegóły
Opis tematu:Analiza wybranych obiektów błękitno-zielonej infrastruktury funkcjonujących w Krakowie i w okolicznych miejscowościach, wykorzystywanych do retencjonowania i oczyszczania wód deszczowych. Ocena funkcjonowania tych obiektów pod kątem stanu technicznego, hydrauliki, rozwoju populacji roślin, dostarczania usług ekosystemów, efektywności usuwania zanieczyszczeń i wybranych parametrów jakości wody.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Performance analysis of the selected green infrastructure facility applied for stormwater management.
IMŚ I st.Pr.poj.[713.0]
Zajęte
Bergier TomaszKKiOŚAnaliza statystyczna jakości i ilości ścieków komunalnych oczyszczanych przez wybrane oczyszczalnie hydrofitowe.
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy polega na analizie pracy wybranej oczyszczalni hydrofitowej ścieków komunalnych. Zadanie dyplomanta polega na pozyskaniu informacji nt. procesu technologicznego oczyszczalni, wyników pomiarów jakości ścieków oraz generalnie funkcjonowania technicznego obiektu, a także na analizie i ocenie efektywności oczyszczania ścieków. Wybór obiektu przed Dyplomanta odbywa się z listy zaproponowanej przez Promotora.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Statistical analysis of the quality and quantity of municipal wastewater treated by the selected constructed wetlands.
IMŚ I st.Pr.poj.[714.0]
Bergier TomaszKKiOŚInwentaryzacja gospodarki wodno-ściekowej w wybranej miejscowości.
Szczegóły
Opis tematu:Rozwinięcie projektu semestralnego realizowanego w ramach przedmiotu `Systemy zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków`, polegającego na szczegółowej inwentaryzacji urządzeń gospodarki wodno-ściekowej w wybranej miejscowości (domyślnie własnej miejscowości dyplomanta).
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Water and sewage management in the selected municipality
IMŚ I st.Pr.poj.[715.0]
Zajęte
Bergier TomaszKKiOŚKomputerowe modelowanie wpływu rozwiązań zielonej infrastruktury na gospodarkę wodami deszczowymi dla wybranego obszaru.
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest analiza możliwości zastosowania oprogramowania CAD (Bentley CivilStorm lub EPA Stormwater Management Model) do projektowania kompleksowego systemu wykorzystującego rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury do zagospodarowania wód deszczowych z wybranego obiektu lub obszaru.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Computer modeling of the impact of green infrastructure solutions on stormwater management for the selected area.
IMŚ IW II st.Pr.poj.[716.0]
Bergier TomaszKKiOŚKoncepcja zastosowania rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury dla adaptacji wybranego obiektu do zmian klimatu.
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest stworzenie kompleksowego systemu zagospodarowania wód deszczowych w oparciu o rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury, również w szerszym kontekście działań adaptacyjnych i mitygacyjnych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The concept of application of blue-green infrastructure solutions for the adaptation of the selected facility to climate change.
IMŚ IW II st.Pr.poj.[717.0]
Bieda AgnieszkaKFTŚiIPAnaliza finansowych skutków uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Szczegóły
Opis tematu:W pracy wykonywana jest prognoza finansowych skutków uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany istniejącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar objęty opracowaniem może być dowolnie wybrany przez Studenta. Zadanie to polega na wykonaniu bilansu zmian w finansach gminy, jakie będą mogły mieć miejsce po wejściu w życie nowego planu (lub jego zmiany) i opiera się na oszacowaniu maksymalnych kosztów jakie poniesie gmina (tj. odszkodowania z tytułu braku możliwości korzystania z nieruchomości oraz spadku wartości nieruchomości, koszt wykupu gruntów pod budowę dróg publicznych, koszt budowy dróg publicznych, czy koszt realizacji infrastruktury technicznej) oraz oszacowaniu wielkości maksymalnych dochodów jakie osiągnie gmina (tj. wpływ z tytułu opłaty planistycznej, wpływ z tytułu opłaty adiacenckiej, wpływ ze wzrostu podatku od nieruchomości, wpływ z opłat od czynności cywilno-prawnych, czy wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych), w określonym czasie od wprowadzenia nowego prawa miejscowego.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the financial consequences of enacting a local spatial development plan
GiK I st.Pr.poj.[369.0]
Bieda AgnieszkaKFTŚiIPAnaliza finansowych skutków uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Szczegóły
Opis tematu:W pracy wykonywana jest prognoza finansowych skutków uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany istniejącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar objęty opracowaniem może być dowolnie wybrany przez Studenta. Zadanie to polega na wykonaniu bilansu zmian w finansach gminy, jakie będą mogły mieć miejsce po wejściu w życie nowego planu (lub jego zmiany) i opiera się na oszacowaniu maksymalnych kosztów jakie poniesie gmina (tj. odszkodowania z tytułu braku możliwości korzystania z nieruchomości oraz spadku wartości nieruchomości, koszt wykupu gruntów pod budowę dróg publicznych, koszt budowy dróg publicznych, czy koszt realizacji infrastruktury technicznej) oraz oszacowaniu wielkości maksymalnych dochodów jakie osiągnie gmina (tj. wpływ z tytułu opłaty planistycznej, wpływ z tytułu opłaty adiacenckiej, wpływ ze wzrostu podatku od nieruchomości, wpływ z opłat od czynności cywilno-prawnych, czy wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych), w określonym czasie od wprowadzenia nowego prawa miejscowego.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the financial consequences of enacting a local spatial development plan
GiK I st.Pr.poj.[370.0]
Bieda AgnieszkaKFTŚiIPMarka nieruchomości a jej wartość rynkowa
Szczegóły
Opis tematu:Celem badań, które będzie zawierać praca, jest sprawdzenie istnienia zależności pomiędzy marką, pod którą sprzedawana jest nieruchomość, a wartością tej nieruchomości. Marka, pod którą sprzedawana jest nieruchomość, może być wykreowana specjalnie dla niej, może należeć do developera lub pośrednika w obrocie nieruchomościami, może być także kojarzona z jakimś innym produktem i wykorzystywana do sprzedaży nieruchomości na zasadach merchandisingu. W każdym z tych przypadków badania powinny odpowiedzieć na pytanie czy ceny ofertowe sprzedawanych pod jakąś marką nieruchomości są wyższe i czy potencjalni nabywcy za nieruchomość sprzedawaną pod jakąś marką są skłonni zapłacić więcej. Obszar badań może być dowolnie wybrany przez Studenta. Badania wymagać będą zastosowania mieszanej metody badawczej (analizy podstawowych statystyk opisujących ceny transakcyjne i cechy nieruchomości w nawiązaniu do wyników z wywiadów indywidualnych i/lub badań ankietowych). Analizie podlegać mogą zarówno nieruchomości gruntowe zabudowane, jak i lokale.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Real estate brand and its market value
GiK GNiK II st.Pr.poj.[556.0]
Bieda AgnieszkaKFTŚiIPOcena przydatności wybranych metod kartograficznych do wstępnej analizy rynku nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Celem badań, które zostaną wykonane w ramach pracy, jest sprawdzenie użyteczność różnorodnych metod kartograficznych do analizy rynku nieruchomości. Aby je zrealizować, w oparciu o informację o charakterze punktowym dotyczącą lokalizacji i jednostkowej ceny transakcyjnej wybranego rodzaju nieruchomości (lokalowa, gruntowa), wykonane powinny zostać mapy cenności wybranego rynku lokalnego. Mapy te wygenerowane powinny zostać za pomocą różnorakich metod prezentacji kartograficznej (np. sygnaturowej, kropkowej, kartogramu polowego, izochromatycznej etc.). Jako inspiracja posłużyć mogą publikacje: (i) Cichociński, P. (2007). Zastosowanie metod kartograficznych i geostatystycznych do wstępnej analizy rynku nieruchomości. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 15(3-4), 155-166; (ii) Cichociński, P. (2011). Porównanie metod interpolacji przestrzennej w odniesieniu do wartości nieruchomości. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 19(3), 120-125; (iii) Ogryzek, M., Ciski, A. (2018). Cartographic methods of presentation the average transaction prices of the undeveloped land. Civil and Environmental Engineering Reports, 28(2), 85-100; (iv) Figurska, M., Bełej, M. (2018). Teselacja jako metoda badania aktywności rynku mieszkaniowego. Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 50(2), 18-28.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Usefulness assessment of selected cartographic methods for preliminary analysis of real estate market
GiK GNiK II st.Pr.poj.[547.0]
Bieda AgnieszkaKFTŚiIPPlanowanie przestrzenne jako narzędzie do zrównoważonego rozwoju mobilności rowerowej
Szczegóły
Opis tematu:Celem badań, które zostaną wykonane w ramach pracy, jest inwentaryzacja i ocena istniejących tras rowerowych oraz wskazanie możliwych kierunków rozwoju sieci służącej mobilności rowerowej. Efektem przeprowadzonych badań będzie natomiast propozycja nowych zapisów w istniejących aktach planowania przestrzennego, które pozwolą na zrównoważonych rozwój mobilności rowerowej. Badaniami objęty zostanie obszar wybrany przez Studenta. Inwentaryzacja zostanie wykonana w oparciu o zestandaryzowane arkusze, natomiast ocena będzie wsparta poprzez badania ankietowe przeprowadzone wśród użytkowników analizowanej infrastruktury. Poprzedzone zostaną one przeglądem dokumentów planowania przestrzennego. Analizy dotyczyć będą między innymi: (i) kształtu istniejącej sieci dróg rowerowych; (ii) stanu technicznego istniejącej infrastruktury rowerowej; (iii) dostosowania poszczególnych elementów istniejącej infrastruktury rowerowej do otoczenia; (iv) oddziaływania istniejącej infrastruktury rowerowej na środowisko; (v) bezpieczeństwa użytkowników istniejącej infrastruktury rowerowej; (vi) estetyki i kompozycji otoczenia istniejącej infrastruktury rowerowej. Jako inspiracja posłużyć mogą publikacje: (i) Senetra, A. (2010). Infrastruktura rowerowa w strukturach zurbanizowanych w świetle badań sondażowych i przepisów prawa. Problemy Rozwoju Miast, 4, 55-67; (ii) Dębowska-Mróz, M., Kacprzak, M., Zięba, P. (2016). Infrastruktura rowerowa jako element systemu transportowego Radomia. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 17(12), 573-580.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Spatial planning as a tool for sustainable development of bicycle mobility
IMŚ GN II st.Pr.poj.[548.0]
Zajęte
Bieda AgnieszkaKFTŚiIPPraktyczne zależności pomiędzy katastrem, planowaniem przestrzennym i gospodarką nieruchomościami
Szczegóły
Opis tematu:W pracy realizowanie są oddzielne, ale zależne od siebie zadania inżynierskie: (1) modernizacja ewidencji gruntów i budynków; (2) projekt rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonany w oparciu stworzoną w punkcie 1 bazę katastru nieruchomości oraz projekt części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej wymagań dla podziałów nieruchomości; (3) wstępny projekt podziału nieruchomości wykonany z wykorzystaniem danych katastralnych i w oparciu o plan miejscowy zaprojektowany w punkcie 2; (4) wycena nieruchomości dzielonej w trzech wariantach, przy założeniu że zaprojektowany w punkcie 2 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zmienił jej przeznaczenie (przed powstaniem planu, po zmianie planu, po podziale nieruchomości). Obszar objęty opracowaniem może być dowolnie wybrany przez Studenta. Istnieje możliwość realizacji pracy w oparciu o dane pozyskane od opiekuna pracy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Practical relationships among cadastre, spatial planning and real estate management
GiK I st.Pr.poj.[375.0]
Zajęte
Bieda AgnieszkaKFTŚiIPPraktyczne zależności pomiędzy katastrem, planowaniem przestrzennym i gospodarką nieruchomościami
Szczegóły
Opis tematu:W pracy realizowanie są oddzielne, ale zależne od siebie zadania inżynierskie: (1) modernizacja ewidencji gruntów i budynków; (2) projekt rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonany w oparciu stworzoną w punkcie 1 bazę katastru nieruchomości oraz projekt części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej wymagań dla podziałów nieruchomości; (3) wstępny projekt podziału nieruchomości wykonany z wykorzystaniem danych katastralnych i w oparciu o plan miejscowy zaprojektowany w punkcie 2; (4) wycena nieruchomości dzielonej w trzech wariantach, przy założeniu że zaprojektowany w punkcie 2 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zmienił jej przeznaczenie (przed powstaniem planu, po zmianie planu, po podziale nieruchomości). Obszar objęty opracowaniem może być dowolnie wybrany przez Studenta. Istnieje możliwość realizacji pracy w oparciu o dane pozyskane od opiekuna pracy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Practical relationships among cadastre, spatial planning and real estate management
GiK I st.Pr.poj.[376.0]
Zajęte
Bieda AgnieszkaKFTŚiIPProcedura sporządzania gminnego programu rewitalizacji
Szczegóły
Opis tematu:Część praktyczna pracy powinna zawierć dwa elementy składowe. Pierwszy z nich przedstawiać powinien wzorcowy (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) schemat procedury sporządzenia gminnego programu rewitalizacji, do którego następnie porównywane będą rzeczywiste realizacje tej procedury. Wybór gmin, dla których wykonywana jest analiza porównawcza należy do Studenta. W drugim natomiast Student powinien wykazać się umiejętnościami praktycznymi niezbędnymi do określenia obszarów do rewitalizacji. Obszar objęty opracowaniem może być dowolnie wybrany przez Studenta.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Procedure of the communal revitalisation programme elaboration
GiK I st.Pr.poj.[371.0]
Bieda AgnieszkaKFTŚiIPProcedura sporządzania gminnego programu rewitalizacji
Szczegóły
Opis tematu:Część praktyczna pracy powinna zawierć dwa elementy składowe. Pierwszy z nich przedstawiać powinien wzorcowy (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) schemat procedury sporządzenia gminnego programu rewitalizacji, do którego następnie porównywane będą rzeczywiste realizacje tej procedury. Wybór gmin, dla których wykonywana jest analiza porównawcza należy do Studenta. W drugim natomiast Student powinien wykazać się umiejętnościami praktycznymi niezbędnymi do określenia obszarów do rewitalizacji. Obszar objęty opracowaniem może być dowolnie wybrany przez Studenta.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Procedure of the communal revitalisation programme elaboration
GiK I st.Pr.poj.[372.0]
Zajęte
Bieda AgnieszkaKFTŚiIPProcedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Szczegóły
Opis tematu:Część praktyczna pracy powinna zawierć dwa elementy składowe. Pierwszy z nich przedstawiać powinien wzorcowy (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) schemat procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, do którego następnie porównywane będą rzeczywiste realizacje tej procedury. Wybór gmin, dla których wykonywana jest analiza porównawcza należy do Studenta. W drugim natomiast Student powinien wykazać się umiejętnościami praktycznymi niezbędnymi do sporządzenia projektu rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru. Obszar objęty opracowaniem może być dowolnie wybrany przez Studenta. Istnieje możliwość realizacji tej część pracy w oparciu o dane pozyskane od jej opiekuna.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Procedure of the local spatial development plan elaboration
GiK I st.Pr.poj.[373.0]
Zajęte
Bieda AgnieszkaKFTŚiIPProcedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Szczegóły
Opis tematu:Część praktyczna pracy powinna zawierć dwa elementy składowe. Pierwszy z nich przedstawiać powinien wzorcowy (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) schemat procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, do którego następnie porównywane będą rzeczywiste realizacje tej procedury. Wybór gmin, dla których wykonywana jest analiza porównawcza należy do Studenta. W drugim natomiast Student powinien wykazać się umiejętnościami praktycznymi niezbędnymi do sporządzenia projektu rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru. Obszar objęty opracowaniem może być dowolnie wybrany przez Studenta. Istnieje możliwość realizacji tej część pracy w oparciu o dane pozyskane od jej opiekuna.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Procedure of the local spatial development plan elaboration
GiK I st.Pr.poj.[374.0]
Zajęte
Bieda AgnieszkaKFTŚiIPWpływ błękitno-zielonej infrastruktury na wartość nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Celem badań, które będzie zawierać praca, jest sprawdzenie istnienia zależności pomiędzy wartością nieruchomości a istnieniem w ich bliższym i dalszym otoczeniu obszarów zieleni oraz wód powierzchniowych. Obszar badań może być dowolnie wybrany przez Studenta. Badania wymagać będą zastosowania mieszanej metody badawczej (analizy GIS połączone z analizą podstawowych statystyk opisujących ceny transakcyjne i cechy nieruchomości oraz z wywiadami indywidualnymi i/lub badaniami ankietowymi). Aby uwzględnić w badaniach obiekty takie jak porośnięte roślinnością mury i dachy, w pracy znaleźć powinny się, jako studia przypadków, wariantowe wyceny nieruchomości w pobliżu których takie elementy infrastruktury się znajdują (z uwzględnieniem ich istnienia oraz bez nich). Analizie podlegać mogą zarówno nieruchomości gruntowe, jak i lokale. Jako inspiracje posłużyć mogą publikacje: (1) Maksymiuk, G. 2013. Wpływ zielonej infrastruktury na wartość ekonomiczną nieruchomości. Problemy ekologii krajobrazu, 36, 145-153; (2) Szczepańska, M., Maćkiewicz, B., Dziewiatowska, A. 2017. Tereny zieleni a ceny nieruchomości mieszkaniowych w Poznaniu. Biuletyn KPZK PAN, 266, 142-158; (3) Czembrowski, P. 2016. The economic valuation of urban green spaces as a voice in the debate over their role in sustainable cities. Economic and Environmental Studies, 3(39), 365-375.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Impact of blue-green infrastructure on the real property value
GiK GNiK II st.Pr.poj.[550.0]
Zajęte
Bieda AgnieszkaKFTŚiIPWpływ działań rewitalizacyjnych na wartość nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Celem badań, które będzie zawierać praca, jest sprawdzenie istnienia zależności pomiędzy wartością nieruchomości a działaniami rewitalizacyjnymi. Obszar badań może być dowolnie wybrany przez Studenta. Badania wymagać będą zastosowania mieszanej metody badawczej (analizy GIS połączone z analizą podstawowych statystyk opisujących ceny transakcyjne i cechy nieruchomości oraz z wywiadami indywidualnymi i/lub badaniami ankietowymi). Ponadto, w pracy znaleźć powinny się, jako studia przypadków, wariantowe (ze względu na czas i zmiany wynikające z rewitalizacji) wyceny nieruchomości położonych na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi. Analizie podlegać mogą zarówno nieruchomości gruntowe, jak i lokale. Jako inspiracje posłużyć mogą publikacje: (1) Bieda, A. 2017. Urban renewal and the value of real properties. Studia Regionalne i Lokalne, 18(69), 5-28; (2) Bieda, A., Magoń, K., Siudem, B. 2017. Wpływ lokalnych planów rewitalizacji na wartość nieruchomości na przykładzie krakowskiego Zabłocia. [w:] Przemiany przestrzeni publicznej miasta, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz, 157-183; (3) Palicki, S., Rącka, I. 2016. Influence of Urban Renewal on the Assessment of Housing Market in the Context of Sustainable Socioeconomic City Development. [w:] Smart City 360°, Springer International Publishing, pp. 851-860.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Impact of revitalisation activities on the real property value
GiK GNiK II st.Pr.poj.[551.0]
Zajęte
Bieda AgnieszkaKFTŚiIPWpływ jakości powietrza na wartość nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Celem badań, które będzie zawierać praca, jest sprawdzenie istnienia zależności pomiędzy wartością nieruchomości a jakością powietrza. Wnioski z pracy powinny pozwolić odpowiedzieć na pytanie czy potencjalni nabywcy nieruchomości są skłonni zapłacić więcej, jeżeli jest ona położona w okolicy postrzeganej jako taka, w której powietrze jest lepszej jakości. Obszar badań może być dowolnie wybrany przez Studenta. Badania wymagać będą zastosowania mieszanej metody badawczej (analizy GIS połączone z analizą podstawowych statystyk opisujących ceny transakcyjne nieruchomości i cechy powietrza oraz z wywiadami indywidualnymi i/lub badaniami ankietowymi). Analizie podlegać mogą zarówno nieruchomości gruntowe (także zabudowane), jak i lokale.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Impact of air quality on the real property value
IMŚ GN II st.Pr.poj.[552.0]
Bieda AgnieszkaKFTŚiIPWpływ poziomu jakości życia w mieście na wartość nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Celem badań, które będzie zawierać praca, jest sprawdzenie istnienia zależności pomiędzy wartością nieruchomości a jakością życia w przestrzeni miejskiej, na którą wpływ mają czynniki takie jak zanieczyszczenie powietrza, hałas, bliskość terenów zieleni, temperatura, dostęp do różnorodnych usług, etc. Wnioski z pracy powinny pozwolić odpowiedzieć na pytanie czy potencjalni nabywcy nieruchomości są skłonni zapłacić więcej, jeżeli jest ona położona w okolicy postrzeganej jako taka, w której jakość życia jest na dużo wyższym poziomie. Obszar badań może być dowolnie wybrany przez Studenta. Badania wymagać będą zastosowania mieszanej metody badawczej (analizy GIS połączone z analizą podstawowych statystyk opisujących ceny transakcyjne nieruchomości i cechy powietrza oraz z wywiadami indywidualnymi i/lub badaniami ankietowymi). Analizie podlegać mogą zarówno nieruchomości gruntowe (także zabudowane), jak i lokale.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Impact of urban life quality level on the real property value
GiK GNiK II st.Pr.poj.[549.0]
Zajęte
Bieda AgnieszkaKFTŚiIP`Smart City` i `Resilient City` jako dwa oblicza miasta zrównoważonego
Szczegóły
Opis tematu:Opublikowana w 2014 roku norma `ISO 37120: Sustainable development of communities - Indicators for city services and quality of life` stała się szybko międzynarodowym punktem odniesienie dla miast zrównoważonych. Dlatego zaraz po jej aktualizacji w 2018 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) wydała w 2019 roku dwie kolejne normy: `ISO 37122: Sustainable cities and communities - Indicators for smart cities` oraz `ISO 37123: Sustainable cities and communities - Indicators for resilient cities`. Celem badań, które będzie zawierać praca, jest opisanie wybranych miast za pomocą jak największej liczby wskaźników ze wszystkich trzech norm oraz próba porównania tych miast pomiędzy sobą z wykorzystaniem zebranych wskaźników, z wykorzystaniem metod statystycznych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:`Smart` and `Resilient` as the two faces of Sustainable Cities
IMŚ IW II st.Pr.poj.[554.0]
Bieda AgnieszkaKFTŚiIP`Smart City` i `Resilient City` jako dwa oblicza miasta zrównoważonego
Szczegóły
Opis tematu:Opublikowana w 2014 roku norma `ISO 37120: Sustainable development of communities - Indicators for city services and quality of life` stała się szybko międzynarodowym punktem odniesienie dla miast zrównoważonych. Dlatego zaraz po jej aktualizacji w 2018 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) wydała w 2019 roku dwie kolejne normy: `ISO 37122: Sustainable cities and communities - Indicators for smart cities` oraz `ISO 37123: Sustainable cities and communities - Indicators for resilient cities`. Celem badań, które będzie zawierać praca, jest opisanie wybranych miast za pomocą jak największej liczby wskaźników ze wszystkich trzech norm oraz próba porównania tych miast pomiędzy sobą z wykorzystaniem zebranych wskaźników, z wykorzystaniem metod statystycznych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:`Smart` and `Resilient` as the two faces of Sustainable Cities
IMŚ GN II st.Pr.poj.[555.0]
Bogacki MarekKKiOŚOpracowanie modelu rankingowania miejskich budynków użyteczności publicznej w Krakowie pod kątem ich energochłonności, emisyjności i stanu technicznego.
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest opracowanie na podstawie istniejącej bazy danych dla 650 miejskich budynków użyteczności publicznej w Krakowie modelu do obliczania wskaźnika rankingującego budynki w funkcji ich stanu technicznego, energochłonności i emisyjności w celu stworzenia zobiektywizowanej listy hierarchicznej budynków, które w pierwszej kolejności powinny być poddane procesowi głębokiej termomodernizacji.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Development of a ranking model for municipal public buildings in Krakow in terms of their energy consumption, emission intensity and technical condition.
IMŚ GN II st.Pr.poj.[722.0]
Borowiec NataliaKFTŚiIPAnaliza NMT i NMPT pozyskanych na podstawie danych z lotniczego skaningu laserowego
Szczegóły
Opis tematu:Porównanie wygenerowanych NMT i NMPT z wykorzystaniem różnych algorytmów filtracyjnych i klasyfikacjnych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:NMT and NMPT analysis derived from airborne laser scanning data
GiK I st.Pr.poj.[102.0]
Zajęte
Borowiec NataliaKFTŚiIPDetekcja i analiza zmian pokrycia terenu Pustyni Błędowskiej z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych.
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest opracowanie mapy zmian pokrycia terenu, jakie nastąpiły na przestrzeni kilku lat, z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Detection and analysis of land cover changes in the Bledowska Desert using satellite imagery.
GiK GFiT II st.Pr.poj.[513.0]
Zajęte
Borowiec NataliaKFTŚiIPModelowanie kompleksu budynków w oparciu o integrację danych fotogrametrycznych i laserowych.
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na opracowaniu kompleksu budynków na poziomie LoD2 z wykorzystaniem technik fotogrametrycznych i laserowych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Building complex modeling based on integration of photogrammetric and laser data.
GiK I st.Pr.poj.[104.0]
Zajęte
Borowiec NataliaKFTŚiIPObliczenie biomasy Ojcowskiego Parku Narodowego w oparciu o dane lidarowe.
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na wykorzystaniu danych z lotniczego skaningu laserowego do obliczenia NMT i NMPT, na podstawie których zostanie policzona kubatura.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Biomass calculation of Ojcowski National Park based on lidar data.
GiK I st.Pr.poj.[249.0]
Zajęte
Borowiec NataliaKFTŚiIPOpracowanie fotoplanu murala metodą fotogrametrii jedno-obrazowej.
Szczegóły
Opis tematu:Celem jest opracowanie fotoplanu wysokiej wysokiej rozdzielczości. Prace obejmują wykonanie zdjęć w terenie oraz pomiar fotopunktów. Na podstawie których wykonywana jest transformacja rzutowa każdego zdjęcia, które będą łączone w jedną całość, aby wiernie odzwierciedlić mural ścienny w odpowiedniej skali.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Development of a mural photoplan by single-image photogrammetry.
GiK I st.Pr.poj.[96.0]
Borowiec NataliaKFTŚiIPOpracowanie i analiza porównawcza modelu małego obiektu pozyskanego na podstawie zdjęć.
Szczegóły
Opis tematu:Budowa modelu 3d z wykorzystaniem smartfona i lustrzanki. Analiza porównawcza, pozyskanych chmur.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Development and analytical comparison of a small object model derived from images.
GiK I st.Pr.poj.[99.0]
Zajęte
Borowiec NataliaKFTŚiIPOpracowanie modelu 3D na podstawie dwuwymiarowej sekwencji obrazów.
Szczegóły
Opis tematu:Pozyskanie modelu 3D małego obiektu z wykorzystaniem metody SfM. Analiza porównawcza otrzymanych wyników.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Create of a 3D model from a two-dimensional image sequence.
GiK I st.Pr.poj.[103.0]
Zajęte
Borowiec NataliaKFTŚiIPPotencjał danych teledetekcyjnych i fotogrametrycznych w detekcji dziedzictwa archeologicznego.
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest wykrycie obiektów archeologicznych na podstawie zdjęć satelitarnych i ortofotomapy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The the potential of remote sensing and photogrammetric data in archaeological heritage detection.
GiK GFiT II st.Pr.poj.[511.0]
Borowiec NataliaKFTŚiIPPozyskanie modelu 3D ściany skalnej metodą wieloobrazową dla potrzeb wykrywania dróg wspinaczkowych.
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest wygenerowanie modelu 3d fragmentu ścianki wspinaczkowej, a następnie automatyczne wskazanie tras wspinaczkowych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Derivation of a 3D model of a rock wall using a multi-image method for climbing path detection.
GiK GFiT II st.Pr.poj.[105.0]
Zajęte
Borowiec NataliaKFTŚiIPWpływ tekstury i barwy na dokładność modelu 3D otrzymanego z pomiarów wieloobrazowych.
Szczegóły
Opis tematu:Celem jest samodzielne zbudowanie makiety z elementami o różnej teksturze, a następnie sprawdzenie dokładności modelu otrzymanego z matchingu zdjęć.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Effects of texture and hue on the accuracy of a 3D model obtained from multi-image measurements.
GiK GFiT II st.Pr.poj.[512.0]
Zajęte
Borowiec NataliaKFTŚiIPWykorzystanie fotorealistycznych wizualizacji obiektów na potrzeby tworzenia gier komputerowych.
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest wygenerowanie fotorealistycznej sceny 3d z wykorzystaniem zdjęć, na potrzeby gier komputerowych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Using photorealistic object visualization for computer game development.
GiK GFiT II st.Pr.poj.[505.0]
Zajęte
Buśko MałgorzataKGZiKModernizacja ewidencji gruntów i budynków
Szczegóły
Opis tematu:Praca może obejmować całość zagadnień związanych z jej tematyką, może również koncentrować się na wybranych zagadnieniach.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Modernization of land and building records
GiK GNiK II st.Pr.poj.[106.0]
Buśko MałgorzataKGZiKOcena wpływu modernizacji EGiB na dochody gminy.
Szczegóły
Opis tematu:Pracę można realizować na podstawie zestawień zmian w użytkowaniu gruntów oraz ujawnionych budynków w Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, po przeprowadzonych modernizacjach EGiB.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Assessment of the impact of the modernization of EGiB on the commune`s income.
GiK GNiK II st.Pr.poj.[107.0]
Buśko MałgorzataKGZiKRegulacja stanu prawnego nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Praca magisterska związana z tą tematyką może dotyczyć różnych procedur. Praca oparta będzie na materiałach własnych studenta.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Regulation of the legal status of real estate
GiK GNiK II st.Pr.poj.[109.0]
Buśko MałgorzataKGZiKWeryfikacja rodzaju i określanie zasięgu użytków gruntowych w celu aktualizacji bazy danych katastru nieruchomości.
Szczegóły
Opis tematu:Przydatny (ale nie obligatoryjny) dla Dyplomanta będzie staż w firmie prowadzącej prace z zakresu modernizacji EGiB, ewentualnie współpraca i możliwość pozyskania materiałów z takiej firmy. Ewentualnie staż, współpraca lub praca w PODGiK.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Verification of land use type and coverage to update the real estate cadastre database.
GiK GNiK II st.Pr.poj.[108.0]
Buśko MałgorzataKGZiKWybrane aspekty modernizacji ewidencji gruntów i budynkow
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma na celu ocenę zmian, jaka zaistniała w rejestrze bazy danych katastru nieruchomości, spowodowaną przeprowadzeniem na danym terenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Selected aspects of modernization of land and building records
GiK I st.Pr.poj.[721.0]
Bydłosz JarosławKFTŚiIPModel polskiego katastru na tle rozwiązań europejskich/światowych
Szczegóły
Opis tematu:Praca dotyczy porównania modeli danych polskiego systemu katastralnego z modelem danych INSPIRE lub innymi modelami danych. Wykonanie pracy przewidziane jest w oparciu o ogólnie dostępne dokumenty takie, jak rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, specyfikacje do dyrektywy INSPIRE lub ewentualnie normę ISO 19152.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Polish cadastral model in the context of European/Worldwide solutions.
GiK GNiK II st.Pr.poj.[243.0]
Bydłosz JarosławKFTŚiIPModel polskiego katastru na tle rozwiązań europejskich/światowych
Szczegóły
Opis tematu:Praca dotyczy porównania modeli danych polskiego systemu katastralnego z modelem danych INSPIRE lub innymi modelami danych. Wykonanie pracy przewidziane jest w oparciu o ogólnie dostępne dokumenty takie, jak rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, specyfikacje do dyrektywy INSPIRE lub ewentualnie normę ISO 19152.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Polish cadastral model in the context of European/Worldwide solutions.
GiK PiAG II st.Pr.poj.[244.0]
Bydłosz JarosławKFTŚiIPOpracowanie mapy ewidencyjnej w postaci numerycznej
Szczegóły
Opis tematu:W ramach tematu należy przedstawić proces opracowania mapy ewidencyjnej w postaci numerycznej na wybranym przykładzie.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Elaboration of cadastral map in a digital form
GiK GNiK II st.Pr.poj.[242.0]
Bydłosz JarosławKFTŚiIPPraktyczna weryfikacja modelu katastru 3D na wybranym przykładzie
Szczegóły
Opis tematu:W pracy należy wykonać model katastru 3D dla wybranej nieruchomości, mającej więcej niż jednego właściciela. Będzie to przeprowadzone w oparciu o dostępne dane, wykorzystanie oprogramowania do wizualizacji a także do modelowania UML. Przykłady publikacji na ten temat:
Bydłosz J. , Warchoł A., Balawejder M., Bieda A.: Practical verification of Polish 3D cadastral model. Dostęp na: http://www.gdmc.nl/3DCadastres/workshop2021/programme/k_3D_CAD_2021_paper_8.pdf
Bydłosz J., Bieda A.: Developing a UML Model for the 3D Cadastre in Poland. Dostęp na: https://www.mdpi.com/2073-445X/9/11/466
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Practical verification of 3D cadastre model on the selected example
GiK GIP II st.Pr.poj.[468.0]
Bydłosz JarosławKFTŚiIPPraktyczna weryfikacja modelu katastru 3D na wybranym przykładzie
Szczegóły
Opis tematu:W pracy należy wykonać model katastru 3D dla wybranej nieruchomości, mającej więcej niż jednego właściciela. Będzie to przeprowadzone w oparciu o dostępne dane, wykorzystanie oprogramowania do wizualizacji a także do modelowania UML. Przykłady publikacji na ten temat:
Bydłosz J. , Warchoł A., Balawejder M., Bieda A.: Practical verification of Polish 3D cadastral model. Dostęp na: http://www.gdmc.nl/3DCadastres/workshop2021/programme/k_3D_CAD_2021_paper_8.pdf
Bydłosz J., Bieda A.: Developing a UML Model for the 3D Cadastre in Poland. Dostęp na: https://www.mdpi.com/2073-445X/9/11/466
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Practical verification of 3D cadastre model on the selected example
GiK PiAG II st.Pr.poj.[245.0]
Bydłosz JarosławKFTŚiIPPraktyczna weryfikacja modelu katastru 3D na wybranym przykładzie z wykorzystaniem metod fotogrametrycznych
Szczegóły
Opis tematu:W pracy należy wykonać model katastru 3D dla wybranej nieruchomości, mającej więcej niż jednego właściciela. Będzie to przeprowadzone w oparciu o wykonane przez dyplomantów pomiary, wykorzystanie oprogramowania do wizualizacji a także do modelowania UML. Przykłady publikacji na ten temat:
Bydłosz J. , Warchoł A., Balawejder M., Bieda A.: Practical verification of Polish 3D cadastral model. Dostęp na:
http://www.gdmc.nl/3DCadastres/workshop2021/programme/k_3D_CAD_2021_paper_8.pdf
Bydłosz J., Bieda A.: Developing a UML Model for the 3D Cadastre in Poland. Dostęp na: https://www.mdpi.com/2073-445X/9/11/466
Wymagania/uwagi:praca pomiarowa
Tytuł tłumaczenie:Practical verification of 3D cadastre model on the selected example, applying photogrammetric methods.
GiK GFiT II st.Pr.zbior. [465.466]
Bydłosz JarosławKFTŚiIPPraktyczna weryfikacja modelu katastru 3D na wybranym przykładzie z wykorzystaniem metod fotogrametrycznych
Szczegóły
Opis tematu:W pracy należy wykonać model katastru 3D dla wybranej nieruchomości, mającej więcej niż jednego właściciela. Będzie to przeprowadzone w oparciu o wykonane przez dyplomantów pomiary, wykorzystanie oprogramowania do wizualizacji a także do modelowania UML. Przykłady publikacji na ten temat:
Bydłosz J. , Warchoł A., Balawejder M., Bieda A.: Practical verification of Polish 3D cadastral model. Dostęp na:
http://www.gdmc.nl/3DCadastres/workshop2021/programme/k_3D_CAD_2021_paper_8.pdf
Bydłosz J., Bieda A.: Developing a UML Model for the 3D Cadastre in Poland. Dostęp na: https://www.mdpi.com/2073-445X/9/11/466
Wymagania/uwagi:praca pomiarowa
Tytuł tłumaczenie:Practical verification of 3D cadastre model on the selected example, applying photogrammetric methods.
GiK GFiT II st.Pr.zbior. [466.465]
Bydłosz JarosławKFTŚiIPSporządzanie mapy ewidencyjnej na wybranym przykładzie.
Szczegóły
Opis tematu:W pracy należy przedstawić i przeanalizować proces sporządzania mapy ewidencyjnej na wybranym przykładzie.
Wymagania/uwagi:Wskazany dostęp do materiałów.
Tytuł tłumaczenie:Elaboration of a cadastral map on a selected example.
GiK I st.Pr.poj.[694.0]
Bydłosz JarosławKFTŚiIPSporządzanie mapy zasadniczej na wybranym przykładzie.
Szczegóły
Opis tematu:W pracy należy przedstawić i przeanalizować proces sporządzania mapy zasadniczej na wybranym przykładzie.
Wymagania/uwagi:W pracy wskazany jest dostęp do materiałów.
Tytuł tłumaczenie:Elaboration of a master map on a selected example.
GiK I st.Pr.poj.[696.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPAlgorytmy kształtowania zbiorów danych przestrzennych w zależności od środowiska skalowego i przeznaczenia
Szczegóły
Opis tematu:Temat związany z generalizacją. Celem pracy jest przegląd i analiza istniejących algorytmów (np. pod kątem ich skuteczności), a następnie zaproponowanie na tej podstawie, implementacja i weryfikacja autorskich rozwiązań.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Algorithms for the formation of spatial data sets depending on the scale environment and their intended use
GiK PiAG II st.Pr.poj.[381.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPBadanie wpływu nowej linii tramwajowej na dostępność komunikacyjną wybranego obszaru
Szczegóły
Opis tematu:Zauważalny (również w Polsce) trend otwierania (zapewniania nieograniczonego dostępu do) coraz większej liczby zbiorów danych powoduje również coraz łatwiejszy dostęp do danych przestrzennych dotyczących sieci dróg, ulic oraz ścieżek pieszych i rowerowych, a także informacji o rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej (szczególnie zapisanej w formacie GTFS). Powstają ponadto kolejne narzędzia oprogramowania GIS pozwalające w pełni wykorzystywać potencjał takich danych. Dlatego celem pracy jest próba zastosowania zaawansowanych narzędzi analiz sieciowych (w tym zaproponowanie odpowiedniego algorytmu postępowania) do oceny jak zmienią się możliwości dotarcia środkami komunikacji masowej do wybranych lokalizacji po uruchomieniu nowego odcinka linii tramwajowej.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Study of the impact of a new tram line on the public transport accessibility of a selected area
GiK PiAG II st.Pr.poj.[410.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPBadanie wpływu wybranej inwestycji (np. północna obwodnica Krakowa, Trasa Łagiewnicka) na warunki ruchu drogowego na wybranym obszarze
Szczegóły
Opis tematu:Zauważalny (również w Polsce) trend otwierania (zapewniania nieograniczonego dostępu do) coraz większej liczby zbiorów danych powoduje również coraz łatwiejszy dostęp do danych przestrzennych dotyczących sieci drogowej (w tym dróg projektowanych i w budowie). Na takich danych działają funkcje analiz sieciowych, najczęściej wykorzystywane do wyznaczania optymalnych tras dojazdu. Celem pracy jest natomiast próba wykorzystania analiz sieciowych (zaproponowanie odpowiedniej procedury z użyciem dostępnych narzędzi) do oceny jak zmieni się ruch i czy poprawią się warunki przejazdu po otwarciu nowego odcinka znaczącej arterii komunikacyjnej.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Study of the impact of a selected road construction project on traffic conditions in a selected area
GiK PiAG II st.Pr.poj.[382.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPGeoinformacja w służbie Smart City
Szczegóły
Opis tematu:Temat bardzo szeroki i ogólnie nakreślony - wymaga uszczegółowienia w zależności od zainteresowań dyplomanta. Praca ma polegać na zidentyfikowaniu obszarów funkcjonowania inteligentnych miast, w których mogą znaleźć zastosowanie metody i narzędzia systemów informacji geograficznej (GIS) oraz na przedstawieniu przykładów wspomagania przez GIS zrównoważonego rozwoju miast czy też rozwiązywania problemów tam występujących.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Geoinformation for Smart City
GiK PiAG II st.Pr.poj.[383.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPImplementacja internetowej usługi danych przestrzennych na wybranym przykładzie (np. katalogu metadanych, geokodowania, wybranych analiz przestrzennych, analiz sieciowych, konwersji formatów, interpolacji przestrzennej, itp.)
Szczegóły
Opis tematu:Internetowe usługi danych przestrzennych są (oprócz zbiorów danych) podstawą funkcjonowania infrastruktur informacji przestrzennej. Zainstalowanie, skonfigurowanie i uruchomienie odpowiedniego oprogramowania wymaga wiedzy i umiejętności z zakresu zarówno systemów informacji geograficznej (GIS), jak również informatyki. Niezbędna jest również umiejętność samodzielnego studiowania i rozumienia dokumentacji (głównie w języku angielskim).
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Implementation of a web-based spatial data service on a selected example
GiK PiAG II st.Pr.poj.[384.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPKonwersja danych OpenStreetMap do struktur charakterystycznych dla GIS
Szczegóły
Opis tematu:Baza danych OpenStreetMap (OSM) ma strukturę znacząco różną od powszechnie stosowanej w systemach informacji przestrzennej (GIS). Dotychczasowych prób zapisu danych OSM w typowych formatach zbiorów danych GIS nie można uznać za w pełni zadowalające. Dlatego celem pracy jest weryfikacja istniejących metod i narzędzi konwersji oraz próba znalezienia lepszego sposobu przekształcania, który zapewni z jednej strony zgodność z wymaganiami oprogramowania GIS, a z drugiej pozwoli na zachowanie w jak największym stopniu zawartości informacyjnej danych źródłowych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Conversion of OpenStreetMap data into GIS-specific structures
GiK PiAG II st.Pr.poj.[385.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPOcena wybranego aspektu jakości danych OpenStreetMap (dokładność tematyczna, położenia lub czasowa, kompletność, spójność logiczna)
Szczegóły
Opis tematu:Baza danych OpenStreetMap jako w pełni otwarte źródło danych przestrzennych o relatywnie dużej szczegółowości i obejmujących cały świat jest coraz częściej wykorzystywana do różnorodnych celów. Jednak jako projekt społecznościowy nie zapewnia żadnego mechanizmu kontroli wprowadzanych danych. Zatem to na potencjalnym użytkowniku spoczywa konieczność sprawdzenia jej użyteczności w określonym zakresie tematycznym i zasięgu przestrzennym. Dlatego celem pracy jest dokonanie przeglądu dotychczas przeprowadzonych analiz jakości danych OSM oraz zaproponowanie i przetestowanie metod oceny jakości najlepiej dopasowanych do wybranych obszarów zastosowań.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Evaluation of a selected aspect of OpenStreetMap data quality
GiK PiAG II st.Pr.poj.[386.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPPorównywanie jakości otwartych zbiorów danych wysokościowych
Szczegóły
Opis tematu:Można zauważyć (również w Polsce) trend otwierania (zapewniania nieograniczonego dostępu do) coraz większej liczby zbiorów danych (również wysokościowych). Mając do wyboru kilka źródeł danych dla jakiegoś obszaru warto zbadać, które w największym stopniu będzie odpowiadało potrzebom. Dlatego celem pracy jest zaproponowanie metod oceny jakości najlepiej charakteryzujących zbiory danych wysokościowych (numeryczne modele terenu) i przetestowanie ich na wybranych przykładach.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Quality comparison of open height data sets
GiK PiAG II st.Pr.poj.[387.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPProjekt i realizacja portalu mapowego (geoportalu) dla wybranego zakresu tematycznego (np. placówek oświatowych, placówek medycznych, rynku nieruchomości, Banku Danych Lokalnych GUS, Parku Narodowego, prezentacji archiwalnych planów i map, itp.)
Szczegóły
Opis tematu:Powszechny dostęp do internetu oraz dostępność odpowiedniego oprogramowania pozwalają osobom powiązanym z kolejnymi obszarami tematycznymi dostrzec korzyści wynikające z prezentacji mapowych powiązanych danych przestrzennych. Dlatego celem pracy jest dokonanie przeglądu rozwiązań programowych pozwalających na tworzenie geoportali, przeprowadzenie analizy funkcjonalności geoportalu wymaganej w wybranej dziedzinie i na tej podstawie zaprojektowanie i zbudowanie odpowiedniego portalu mapowego.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Design and implementation of a map portal (geoportal) for a selected thematic scope
GiK PiAG II st.Pr.poj.[388.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPPrzegląd i analiza funkcjonalności wybranych internetowych serwerów usług danych przestrzennych zgodnych z wymaganiami dyrektywy INSPIRE
Szczegóły
Opis tematu:Usługi danych przestrzennych funkcjonujące w infrastrukturach informacji przestrzennej budowane są przeważnie na bazie standardów Open Geospatial Consortium (OGC) takich jak: CSW, WMS, WFS, WPS, etc. W przypadku infrastruktury informacji przestrzennej w Europie (INSPIRE) są na to nałożone dodatkowe wymagania formalne i techniczne, które musi spełniać oprogramowanie realizujące takie usługi. Dlatego celem pracy jest dokonanie przeglądu oprogramowania deklarującego zgodność z przepisami INSPIRE oraz weryfikacja stopnia tej zgodności. Będzie to wymagało zainstalowania, skonfigurowania i uruchomienia odpowiedniego oprogramowania, do czego potrzebna jest wiedza i umiejętności nie tylko z zakresu systemów informacji geograficznej (GIS), lecz również informatyki. Niezbędna jest również umiejętność samodzielnego studiowania i rozumienia dokumentacji (głównie w języku angielskim).
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Review and analysis of functionality of selected web-based spatial data service servers compliant with the INSPIRE Directive
GiK PiAG II st.Pr.poj.[389.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPPrzestrzenno-czasowa analiza i wizualizacja wybranych obiektów lub zjawisk (rynku nieruchomości, jakości powietrza, użytkowania i pokrycia terenu, zanieczyszczenia środowiska hałasem, warunków meteorologicznych, rozprzestrzeniania się epidemii, itp.)
Szczegóły
Opis tematu:Temat obejmuje przegląd istniejących metod/narzędzi analiz i wizualizacji danych przestrzennych zmiennych w czasie oraz zaproponowanie i weryfikację autorskich rozwiązań w tym zakresie.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Spatiotemporal analysis and visualisation of selected objects or phenomena
GiK PiAG II st.Pr.poj.[390.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPPrzestrzenno-czasowa analiza i wizualizacja wybranych obiektów lub zjawisk (rynku nieruchomości, jakości powietrza, użytkowania i pokrycia terenu, zanieczyszczenia środowiska hałasem, warunków meteorologicznych, rozprzestrzeniania się epidemii, itp.)
Szczegóły
Opis tematu:Temat obejmuje przegląd i weryfikację istniejących metod/narzędzi analiz i wizualizacji danych przestrzennych zmiennych w czasie oraz zbadanie ich użyteczności w określonej dziedzinie.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Spatiotemporal analysis and visualisation of selected objects or phenomena
GiK GNiK II st.Pr.poj.[391.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPRozbudowa wybranego wolnego oprogramowania GIS o wybrane funkcje (np. geokodowania, analiz sieciowych, itp.)
Szczegóły
Opis tematu:Wolne oprogramowanie (czyli takie, które najczęściej bezpłatnie można stosować bez ograniczeń licencyjnych do dowolnego celu) zdobywa coraz większą popularność również w zakresie systemów informacji geograficznej (GIS). Dodatkowo w niektórych przypadkach oferuje możliwość relatywnie prostej rozbudowy funkcjonalności w postaci tak zwanych wtyczek (plug-in). Dlatego celem pracy będzie identyfikacja potencjalnych obszarów zastosowań, dla których wolne oprogramowanie nie dysponuje jeszcze odpowiednio zaawansowanymi narzędziami oraz zaprojektowanie, zaprogramowanie i przetestowanie rozszerzenia wybranego programu GIS zapewniającego potrzebną funkcjonalność.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Enhancement of the chosen free GIS software with selected functions
GiK PiAG II st.Pr.poj.[392.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPRozbudowa wybranego wolnego oprogramowania GIS o wybrane funkcje (np. geokodowania, analiz sieciowych, itp.)
Szczegóły
Opis tematu:Wolne oprogramowanie (czyli takie, które najczęściej bezpłatnie można stosować bez ograniczeń licencyjnych do dowolnego celu) zdobywa coraz większą popularność również w zakresie systemów informacji geograficznej (GIS). Dodatkowo w niektórych przypadkach oferuje możliwość relatywnie prostej rozbudowy funkcjonalności w postaci tak zwanych wtyczek (plug-in). Dlatego celem pracy będzie identyfikacja potencjalnych obszarów zastosowań, dla których wolne oprogramowanie nie dysponuje jeszcze odpowiednio zaawansowanymi narzędziami oraz zaprojektowanie, zaprogramowanie i przetestowanie rozszerzenia wybranego programu GIS zapewniającego potrzebną funkcjonalność.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Enhancement of the chosen free GIS software with selected functions
GIN I st.Pr.poj.[398.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPWymiana i harmonizacja danych przestrzennych
Szczegóły
Opis tematu:Zbiory danych przestrzennych są (oprócz usług internetowych) podstawą funkcjonowania infrastruktur informacji przestrzennej (IIP). Żeby jednak dane mogły być przekazywane pomiędzy uczestnikami infrastruktury, czy też wspólnie przez nich wykorzystywane muszą zostać doprowadzone do uzgodnionej postaci pod względem struktury oraz do zgodności (szczególnie przestrzennej) z innymi zbiorami obejmującymi ten sam bądź sąsiedni obszar. Innym rozwiązaniem jest opisanie relacji pomiędzy odpowiadającymi sobie obiektami w strukturze źródłowej oraz docelowej i stosowanie jej podczas wymiany danych połączonej z restrukturyzacją. Celem pracy jest zatem weryfikacja spójności logicznej i przestrzennej wybranych danych będących częścią IIP oraz zaproponowanie i przetestowanie odwzorowań pomiędzy dwoma schematami w przypadku wykrycia niezgodności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Exchange and harmonisation of spatial data
GiK PiAG II st.Pr.poj.[393.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPWymiana i harmonizacja środowiskowych danych przestrzennych
Szczegóły
Opis tematu:Zbiory danych przestrzennych są (oprócz usług internetowych) podstawą funkcjonowania infrastruktur informacji przestrzennej (IIP). Żeby jednak dane mogły być przekazywane pomiędzy uczestnikami infrastruktury, czy też wspólnie przez nich wykorzystywane muszą zostać doprowadzone do uzgodnionej postaci pod względem struktury oraz do zgodności (szczególnie przestrzennej) z innymi zbiorami obejmującymi ten sam bądź sąsiedni obszar. Innym rozwiązaniem jest opisanie relacji pomiędzy odpowiadającymi sobie obiektami w strukturze źródłowej oraz docelowej i stosowanie jej podczas wymiany danych połączonej z restrukturyzacją. Celem pracy jest zatem weryfikacja spójności strukturalnej i przestrzennej wybranych danych będących częścią IIP oraz zaproponowanie odwzorowań pomiędzy dwoma schematami w przypadku wykrycia niezgodności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Exchange and harmonisation of environmental spatial data
IMŚ IW II st.Pr.poj.[394.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPWymiana i harmonizacja środowiskowych danych przestrzennych
Szczegóły
Opis tematu:Zbiory danych przestrzennych są (oprócz usług internetowych) podstawą funkcjonowania infrastruktur informacji przestrzennej (IIP). Żeby jednak dane mogły być przekazywane pomiędzy uczestnikami infrastruktury, czy też wspólnie przez nich wykorzystywane muszą zostać doprowadzone do uzgodnionej postaci pod względem struktury oraz do zgodności (szczególnie przestrzennej) z innymi zbiorami obejmującymi ten sam bądź sąsiedni obszar. Innym rozwiązaniem jest opisanie relacji pomiędzy odpowiadającymi sobie obiektami w strukturze źródłowej oraz docelowej i stosowanie jej podczas wymiany danych połączonej z restrukturyzacją. Celem pracy jest zatem weryfikacja spójności strukturalnej i przestrzennej wybranych danych będących częścią IIP oraz zaproponowanie odwzorowań pomiędzy dwoma schematami w przypadku wykrycia niezgodności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Exchange and harmonisation of environmental spatial data
IMŚ GN II st.Pr.poj.[395.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPWyznaczenie lokalizacji toru bobslejowo-saneczkowego na terenie przygranicznych powiatów województwa małopolskiego za pomocą narzędzi QGIS
Szczegóły
Opis tematu:Lokalizacja inwestycji wymaga spełnienia wielu warunków związanych z terenem, na którym będzie zrealizowana oraz zachowaniem odpowiednich odległości od wybranych obiektów. Celem pracy jest pokazanie możliwości zastosowania narzędzi systemów informacji geograficznej (GIS) do wybrania fragmentów przestrzeni spełniających odpowiednie kryteria odnoszące się do cech przestrzennych i opisowych (atrybutów) obiektów i zjawisk występujących na danym obszarze. Analiza musi zostać poprzedzona sformułowaniem warunków, wskazaniem i zgromadzeniem niezbędnych danych przestrzennych, a uzyskane wyniki powinny zostać zaprezentowane w postaci kompozycji mapowej.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of the location of a sledge and bobsleigh track in border poviats of the Lesser Poland Voivodeship using QGIS tools
GiK I st.Pr.poj.[396.0]
Zajęte
Cichociński PiotrKFTŚiIPWyznaczenie optymalnej lokalizacji dla budowy elektrowni wiatrowej na terenie powiatu słupskiego
Szczegóły
Opis tematu:Lokalizacja inwestycji wymaga spełnienia wielu warunków związanych z terenem, na którym będzie zrealizowana oraz zachowaniem odpowiednich odległości od wybranych obiektów. Celem pracy jest pokazanie możliwości zastosowania narzędzi systemów informacji geograficznej (GIS) do wybrania fragmentów przestrzeni spełniających odpowiednie kryteria odnoszące się do cech przestrzennych i opisowych (atrybutów) obiektów i zjawisk występujących na danym obszarze. Analiza musi zostać poprzedzona sformułowaniem warunków, wskazaniem i zgromadzeniem niezbędnych danych przestrzennych, a uzyskane wyniki powinny zostać zaprezentowane w postaci kompozycji mapowej.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of the optimal location for the construction of a wind power plant on the area of the Słupsk county
GIN I st.Pr.poj.[399.0]
Zajęte
Cichociński PiotrKFTŚiIPWyznaczenie optymalnej lokalizacji dla budowy hotelu czterogwiazdkowego na terenie miasta Starachowice, z użyciem programu QGIS
Szczegóły
Opis tematu:Lokalizacja inwestycji wymaga spełnienia wielu warunków związanych z terenem, na którym będzie zrealizowana oraz zachowaniem odpowiednich odległości od wybranych obiektów. Celem pracy jest pokazanie możliwości zastosowania narzędzi systemów informacji geograficznej (GIS) do wybrania fragmentów przestrzeni spełniających odpowiednie kryteria odnoszące się do cech przestrzennych i opisowych (atrybutów) obiektów i zjawisk występujących na danym obszarze. Analiza musi zostać poprzedzona sformułowaniem warunków, wskazaniem i zgromadzeniem niezbędnych danych przestrzennych, a uzyskane wyniki powinny zostać zaprezentowane w postaci kompozycji mapowej.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of the optimal location for the construction of a four-star hotel on the area of the city of Starachowice, using the QGIS software
GIN I st.Pr.poj.[400.0]
Zajęte
Cichociński PiotrKFTŚiIPWyznaczenie optymalnej lokalizacji dla wybranej inwestycji na wybranym obszarze
Szczegóły
Opis tematu:Lokalizacja inwestycji wymaga spełnienia wielu warunków związanych z terenem, na którym będzie zrealizowana oraz zachowaniem odpowiednich odległości od wybranych obiektów. Celem pracy jest pokazanie możliwości zastosowania narzędzi systemów informacji geograficznej (GIS) do wybrania fragmentów przestrzeni spełniających odpowiednie kryteria odnoszące się do cech przestrzennych i opisowych (atrybutów) obiektów i zjawisk występujących na danym obszarze. Analiza musi zostać poprzedzona sformułowaniem warunków, wskazaniem i zgromadzeniem niezbędnych danych przestrzennych, a uzyskane wyniki powinny zostać zaprezentowane w postaci kompozycji mapowej.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of optimum location for a selected development in a selected area
GiK I st.Pr.poj.[402.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPWyznaczenie optymalnej lokalizacji dla wybranej inwestycji oddziałującej na środowisko na wybranym obszarze
Szczegóły
Opis tematu:Lokalizacja inwestycji wymaga spełnienia wielu warunków związanych z terenem, na którym będzie zrealizowana oraz zachowaniem odpowiednich odległości od wybranych obiektów. Celem pracy jest pokazanie możliwości zastosowania narzędzi systemów informacji geograficznej (GIS) do wybrania fragmentów przestrzeni spełniających odpowiednie kryteria odnoszące się do cech przestrzennych i opisowych (atrybutów) obiektów i zjawisk występujących na danym obszarze. Analiza musi zostać poprzedzona sformułowaniem warunków, wskazaniem i zgromadzeniem niezbędnych danych przestrzennych, a uzyskane wyniki powinny zostać zaprezentowane w postaci kompozycji mapowej.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determining the optimum location for a selected development project affecting the environment in a selected area
IMŚ I st.Pr.poj.[401.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPWyznaczenie optymalnej lokalizacji pensjonatu dla powiatu zielonogórskiego za pomocą narzędzi QGIS
Szczegóły
Opis tematu:Lokalizacja inwestycji wymaga spełnienia wielu warunków związanych z terenem, na którym będzie zrealizowana oraz zachowaniem odpowiednich odległości od wybranych obiektów. Celem pracy jest pokazanie możliwości zastosowania narzędzi systemów informacji geograficznej (GIS) do wybrania fragmentów przestrzeni spełniających odpowiednie kryteria odnoszące się do cech przestrzennych i opisowych (atrybutów) obiektów i zjawisk występujących na danym obszarze. Analiza musi zostać poprzedzona sformułowaniem warunków, wskazaniem i zgromadzeniem niezbędnych danych przestrzennych, a uzyskane wyniki powinny zostać zaprezentowane w postaci kompozycji mapowej.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of the optimal location of a guesthouse for the Zielona Gora county, using QGIS tools
GiK I st.Pr.poj.[397.0]
Zajęte
Cichociński PiotrKFTŚiIPWyznaczenie optymalnej trasy dla wybranej inwestycji liniowej (np. drogi, linii kolejowej, kanału żeglugowego, ścieżki rowerowej, odcinka sieci uzbrojenia terenu)
Szczegóły
Opis tematu:Lokalizacja inwestycji o charakterze liniowym wymaga spełnienia wielu warunków związanych z terenem, przez który przechodzi, zachowaniem minimalnych odległości od wybranych obiektów i ograniczeniem liczby przecięć z innymi obiektami liniowymi. Warunki takie można zapisać w postaci wartości oporu (tarcia) specyficznego dla każdego fragmentu terenu odwzorowanego w postaci komórki (piksela) w rastrowym modelu danych przestrzennych. Optymalna trasa to taka, dla której sumaryczny koszt przemieszczania się z punktu A do punktu B będzie najmniejszy. Celem pracy jest pokazanie możliwości zastosowania narzędzi systemów informacji geograficznej (GIS) do przeprowadzenia tego typu analizy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of an optimal route for a selected linear development project
GiK I st.Pr.poj.[403.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPWyznaczenie optymalnej trasy dla wybranej inwestycji liniowej (np. drogi, linii kolejowej, kanału żeglugowego, ścieżki rowerowej, odcinka sieci uzbrojenia terenu)
Szczegóły
Opis tematu:Lokalizacja inwestycji o charakterze liniowym wymaga spełnienia wielu warunków związanych z terenem, przez który przechodzi, zachowaniem minimalnych odległości od wybranych obiektów i ograniczeniem liczby przecięć z innymi obiektami liniowymi. Warunki takie można zapisać w postaci wartości oporu (tarcia) specyficznego dla każdego fragmentu terenu odwzorowanego w postaci komórki (piksela) w rastrowym modelu danych przestrzennych. Optymalna trasa to taka, dla której sumaryczny koszt przemieszczania się z punktu A do punktu B będzie najmniejszy. Celem pracy jest pokazanie możliwości zastosowania narzędzi systemów informacji geograficznej (GIS) do przeprowadzenia tego typu analizy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of an optimal route for a selected linear development project
GIN I st.Pr.poj.[404.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPWyznaczenie optymalnej trasy dla wybranej inwestycji liniowej oddziałującej na środowisko (np. drogi, linii kolejowej, kanału żeglugowego, odcinka sieci uzbrojenia terenu)
Szczegóły
Opis tematu:Lokalizacja inwestycji o charakterze liniowym wymaga spełnienia wielu warunków związanych z terenem, przez który przechodzi, zachowaniem minimalnych odległości od wybranych obiektów i ograniczeniem liczby przecięć z innymi obiektami liniowymi. Warunki takie można zapisać w postaci wartości oporu (tarcia) specyficznego dla każdego fragmentu terenu odwzorowanego w postaci komórki (piksela) w rastrowym modelu danych przestrzennych. Optymalna trasa to taka, dla której sumaryczny koszt przemieszczania się z punktu A do punktu B będzie najmniejszy. Celem pracy jest pokazanie możliwości zastosowania narzędzi systemów informacji geograficznej (GIS) do przeprowadzenia tego typu analizy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of an optimal route for a selected linear development project affecting the environment
IMŚ I st.Pr.poj.[405.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPZastosowania analiz przestrzennych w sieciach multimodalnych
Szczegóły
Opis tematu:Sieci multimodalne to takie, które obejmują (łączą) wiele środków transportu (np. samochód, komunikacja zbiorowa, ruch pieszy). Celem pracy będzie zbadanie specyfiki takiej struktury danych przestrzennych oraz zaproponowanie i zweryfikowanie na przykładach obszarów zastosowań, w których szczególnie może się sprawdzić.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Applications of spatial analysis in multimodal networks
GiK PiAG II st.Pr.poj.[406.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPZastosowania geoinformacji do optymalizacji lokalizacji odnawialnych źródeł energii
Szczegóły
Opis tematu:Z każdym rokiem obserwuje się coraz większe zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. Żeby jednak zrealizować inwestycję tego rodzaju (elektrownia fotowoltaiczna, farma wiatrowa) konieczne jest spełnienie wielu warunków formalnych i ekonomicznych. Celem pracy jest zatem zbadanie w jakim stopniu metody i narzędzia systemów informacji geograficznej (GIS) oraz odpowiednie dane przestrzenne są w stanie ułatwić podejmowanie decyzji lokalizacyjnych w takich przypadkach.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Applications of geoinformation to optimize the location of renewable energy sources
IMŚ GN II st.Pr.poj.[407.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPZastosowania geoinformacji do optymalizacji lokalizacji odnawialnych źródeł energii
Szczegóły
Opis tematu:Z każdym rokiem obserwuje się coraz większe zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. Żeby jednak zrealizować inwestycję tego rodzaju (elektrownia fotowoltaiczna, farma wiatrowa) konieczne jest spełnienie wielu warunków formalnych i ekonomicznych. Celem pracy jest zatem zbadanie w jakim stopniu metody i narzędzia systemów informacji geograficznej (GIS) oraz odpowiednie dane przestrzenne są w stanie ułatwić podejmowanie decyzji lokalizacyjnych w takich przypadkach.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Applications of geoinformation to optimize the location of renewable energy sources
IMŚ IW II st.Pr.poj.[408.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPZastosowania geoinformacji do optymalizacji lokalizacji odnawialnych źródeł energii
Szczegóły
Opis tematu:Z każdym rokiem obserwuje się coraz większe zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. Żeby jednak zrealizować inwestycję tego rodzaju (elektrownia fotowoltaiczna, farma wiatrowa) konieczne jest spełnienie wielu warunków formalnych i ekonomicznych. Celem pracy jest zatem zbadanie w jakim stopniu metody i narzędzia systemów informacji geograficznej (GIS) oraz odpowiednie dane przestrzenne są w stanie ułatwić podejmowanie decyzji lokalizacyjnych w takich przypadkach.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Applications of geoinformation to optimize the location of renewable energy sources
GiK PiAG II st.Pr.poj.[409.0]
Ćwiąkała PawełKGIiBAnaliza dokładności produktów pozyskiwanych z bezzałogowych statków latających
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma na celu określenie grubości pokrywy śnieżnej w rejonie Kasprowego Wierchu z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających. Planowany jest pomiar w kilku seriach pomiarowych w roku 2021 oraz porównanie wyników do danych archiwalnych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the accuracy of results obtained from unmanned aerial vehicles
GiK I st.Pr.poj.[503.0]
Zajęte
Ćwiąkała PawełKGIiBAnaliza dokładności produktów pozyskiwanych z urządzenia DJI Mavic 3 Enterprise wyposażonego w moduł RTK
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest analiza dokładności wyników pozyskanych z DJI Mavic 3 Enterprise wyposażonego w moduł RTK. W ramach pracy dyplomant odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie prac polowych i kameralnych mających na celu opracowanie analiz dokładności dla kilku serii nalotów fotogrametrycznych z wykorzystaniem wymienionego w tytule BSL.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the accuracy of results obtained from DJI Mavic 3 Enterprise with RTK module
GiK GFiT II st.Pr.poj.[175.0]
Zajęte
Ćwiąkała PawełKGIiBAnaliza jakości chmur punktów pozyskiwanych z fotogrametrii niskopułapowej
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest optymalizacja parametrów pozyskiwania zdjęć skośnych pozyskiwanych z bezzałogowych statków latających pod kątem otrzymania chmur punktów o jak najwyższej gęstości i dokładności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of point clouds derived from low resolution photogrammetry
GiK GIP II st.Pr.poj.[501.0]
Zajęte
Ćwiąkała PawełKGIiBAnaliza jakości chmur punktów pozyskiwanych ze skaningu laserowego na BSL
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest optymalizacja parametrów pozyskiwania danych skaningowych z bezzałogowych statków latających pod kątem otrzymania chmur punktów o jak najwyższej gęstości i dokładności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of point clouds derived from UAV laser scanning
IMŚ I st.Pr.poj.[508.0]
Ćwiąkała PawełKGIiBAnaliza jakości chmur punktów pozyskiwanych ze skaningu laserowego na BSL
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest optymalizacja parametrów pozyskiwania danych skaningowych z bezzałogowych statków latających pod kątem otrzymania chmur punktów o jak najwyższej gęstości i dokładności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of point clouds derived from UAV laser scanning
GiK GiGG II st.Pr.poj.[510.0]
Ćwiąkała PawełKGIiBAnaliza parametrów aeortiangulacji bloków zdjęć z samokalibracją kamer montowanych na BSL
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest analiza dokładności wyników pozyskanych z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających. W ramach pracy dyplomant odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie prac polowych i kameralnych mających na celu opracowanie modelu 3D wybranego obiektu.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of aeortiangulation parameters of image blocks with self-calibration of cameras mounted on UAVs
GiK GIP II st.Pr.poj.[173.0]
Zajęte
Ćwiąkała PawełKGIiBAnaliza stateczności Jurajskich Skał Ostańcowych
Szczegóły
Opis tematu:Projekt ma na celu przeprowadzenie pomiaru i analizy dla wybranego obiektu w minimum dwóch seriach pomiarowych. Dyplomant będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie całego procesu wykonania i opracowania danych (osnowa, sprzęt pomiarowy, obliczenia i analizy)
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Mogot stability analysis
GiK GIP II st.Pr.poj.[177.0]
Ćwiąkała PawełKGIiBAnaliza stateczności Jurajskich Skał Ostańcowych
Szczegóły
Opis tematu:Projekt ma na celu przeprowadzenie pomiaru i analizy dla wybranego obiektu w minimum dwóch seriach pomiarowych. Dyplomant będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie całego procesu wykonania i opracowania danych (osnowa, sprzęt pomiarowy, obliczenia i analizy)
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Mogot stability analysis
GiK I st.Pr.poj.[504.0]
Ćwiąkała PawełKGIiBDetekcja błędów grubych współrzędnych fotopunktów podczas wyrównania bloku zdjęć
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest optymalizacja parametrów wykrywania błędnych fotopunktów lub punktów kontrolnych. Praca skupiała się będzie na określeniu wielkości błędów współrzędnych jakie możliwe są do wykrycia w procesie wyrównania bloku zdjęć.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Ground Control Point coordinates error detection during Bundle block Adjustment
GiK GIP II st.Pr.poj.[507.0]
Zajęte
Ćwiąkała PawełKGIiBInwentaryzacja 3D obiektu z wykorzystaniem integracji różnorodnych źródeł danych przestrzennych
Szczegóły
Opis tematu:Praca dotyczy inwentaryzacji wybranego obiektu z wykorzystaniem skaningu laserowego oraz bezzałogowych statków latających
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Inventoryof 3D object using integration of multiple geo-data sources
GiK I st.Pr.poj.[502.0]
Zajęte
Ćwiąkała PawełKGIiBOcena dokładności wyrównania sieci zdjęć fotogrametrycznych w zależności od parametrów osnowy fotogrametrycznej
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest optymalizacja parametrów pozyskiwania danych skaningowych z bezzałogowych statków latających pod kątem otrzymania chmur punktów o jak najwyższej gęstości i dokładności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Evaluation of the alignment Bundle block Adjustment depending on the parameters of ground control points
GiK GFiT II st.Pr.poj.[509.0]
Zajęte
Ćwiąkała PawełKGIiBPomiar deformacji budowli ziemnej z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest pomiar deformacji budowli ziemnej z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających. Dyplomant będzie odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie minimum dwóch serii pomiarowych dla wybranej budowli ziemnej wraz z późniejszą analizą jej deformacji wraz z analizą dokładności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Measurement of deformation of an earth structure using unmanned aerial vehicles
GiK GIP II st.Pr.poj.[174.0]
Ćwiąkała PawełKGIiBPomiar deformacji budowli ziemnej z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest pomiar deformacji budowli ziemnej z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających. Dyplomant będzie odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie minimum dwóch serii pomiarowych dla wybranej budowli ziemnej wraz z późniejszą analizą jej deformacji wraz z analizą dokładności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Measurement of deformation of an earth structure using unmanned aerial vehicles
GiK GiGG II st.Pr.poj.[176.0]
Ćwiąkała PawełKGIiBPomiar deformacji budowli ziemnej z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest pomiar deformacji budowli ziemnej z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających. Dyplomant będzie odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie minimum dwóch serii pomiarowych dla wybranej budowli ziemnej wraz z późniejszą analizą jej deformacji wraz z analizą dokładności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Measurement of deformation of an earth structure using unmanned aerial vehicles
IMŚ I st.Pr.poj.[506.0]
Ćwiąkała PawełKGIiBWyznaczenie grubości pokrywy śnieżnej w rejonie Kasprowego Wierchu
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma na celu określenie grubości pokrywy śnieżnej w rejonie Kasprowego Wierchu z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających. Planowany jest pomiar w kilku seriach pomiarowych w roku 2021 oraz porównanie wyników do danych archiwalnych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of snow cover depth in the Kasprowy Wierch area
GiK GIP II st.Pr.poj.[178.0]
Dębińska EwaKGZiKAnaliza dostępności lotnisk w Polsce
Szczegóły
Opis tematu:Analiza czasu dojazdów na najbliższe lotnisko dla populacji Polski, wskazanie białych plam na mapie Polskie z mocno wydłużonym czasem dostępu do lotniska. Analizy oparte o Network Analyst.
Dla dyplomantów udostępniam kurs na UPEL z najważniejszymi wytycznymi. Zapraszam na konsultacje online MS Teams celem omówienia szczegółów pracy
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of airport accessibility in Poland
GiK I st.Pr.poj.[74.0]
Dębińska EwaKGZiKAnaliza dostępności lotnisk w Polsce
Szczegóły
Opis tematu:Analiza czasu dojazdów na najbliższe lotnisko dla populacji Polski, wskazanie białych plam na mapie Polskie z mocno wydłużonym czasem dostępu do lotniska. Analizy oparte o Network Analyst.
Dla dyplomantów udostępniam kurs na UPEL z najważniejszymi wytycznymi. Zapraszam na konsultacje online MS Teams celem omówienia szczegółów pracy
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of airport accessibility in Poland
GIN I st.Pr.poj.[75.0]
Dębińska EwaKGZiKAnaliza i wizualizacja rozkładu cen powierzchni reklamowych
Szczegóły
Opis tematu:Utworzenie bazy danych cen powierzchni reklamowych, a następnie utworzenie wizualizacji rozkładu cen.
Dla dyplomantów udostępniam kurs na UPEL z najważniejszymi wytycznymi. Zapraszam na konsultacje online MS Teams celem omówienia szczegółów pracy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis and visualization of the distribution of advertising space prices
GIN I st.Pr.poj.[267.0]
Dębińska EwaKGZiKAnaliza wypadków na ścieżkach rowerowych w Krakowie
Szczegóły
Opis tematu:W oparciu o dane statystyczne Policji, wykonać analizę wypadków na ścieżkach, w szczególności na tzw. kontrpasach. Utworzenie mapy niebezpiecznych miejsc. Próba wskazania przyczyn lokalizacyjnych tych wypadków.
Konieczna umiejętność przetwarzania dużych zbiorów danych.
Dla dyplomantów udostępniam kurs na UPEL z najważniejszymi wytycznymi. Zapraszam na konsultacje online MS Teams celem omówienia szczegółów pracy lub na stronę http://www.piag-wggiis.agh.edu.pl/index.php/studiowanie/prace-proponowane
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of accidents on bicycle paths in Krakow
GiK GIP II st.Pr.poj.[280.0]
Dębińska EwaKGZiKAnaliza wypadków na ścieżkach rowerowych w Krakowie
Szczegóły
Opis tematu:W oparciu o dane statystyczne Policji, wykonać analizę wypadków na ścieżkach, w szczególności na tzw. kontrpasach. Utworzenie mapy niebezpiecznych miejsc. Próba wskazania przyczyn lokalizacyjnych tych wypadków.
Konieczna umiejętność przetwarzania dużych zbiorów danych.
Dla dyplomantów udostępniam kurs na UPEL z najważniejszymi wytycznymi. Zapraszam na konsultacje online MS Teams celem omówienia szczegółów pracy lub na stronę http://www.piag-wggiis.agh.edu.pl/index.php/studiowanie/prace-proponowane
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of accidents on bicycle paths in Krakow
GiK GFiT II st.Pr.poj.[281.0]
Dębińska EwaKGZiKAnaliza wypadków na ścieżkach rowerowych w Krakowie
Szczegóły
Opis tematu:W oparciu o dane statystyczne Policji, wykonać analizę wypadków na ścieżkach, w szczególności na tzw. kontrpasach. Utworzenie mapy niebezpiecznych miejsc. Próba wskazania przyczyn lokalizacyjnych tych wypadków.
Konieczna umiejętność przetwarzania dużych zbiorów danych.
Dla dyplomantów udostępniam kurs na UPEL z najważniejszymi wytycznymi. Zapraszam na konsultacje online MS Teams celem omówienia szczegółów pracy lub na stronę http://www.piag-wggiis.agh.edu.pl/index.php/studiowanie/prace-proponowane
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of accidents on bicycle paths in Krakow
GiK PiAG II st.Pr.poj.[76.0]
Dębińska EwaKGZiKBadanie dostępności komunikacji miejskiej miasta …
Szczegóły
Opis tematu:Wyznaczenie terenów najlepiej skomunikowanych i tych najsłabiej. Zestawienie wyników z mapami cen wartości.
Dla dyplomantów udostępniam kurs na UPEL z najważniejszymi wytycznymi. Zapraszam na konsultacje online MS Teams celem omówienia szczegółów pracy lub na stronę http://www.piag-wggiis.agh.edu.pl/index.php/studiowanie/prace-proponowane
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the accessibility of the city`s public transport ...
GiK PiAG II st.Pr.poj.[77.0]
Dębińska EwaKGZiKMapa dostępności campusu AGH dla osób niepełnosprawnych.
Szczegóły
Opis tematu:Wykonanie wizualizacji na modelach 3D budynków miejsc niedostępnych dla osób niepełnosprawnych. Zbudowanie modeli dla nowowybudowanych budynków.

Analizy sieciowe 3D, dla ścieżek w budynkach.
Dla dyplomantów udostępniam kurs na UPEL z najważniejszymi wytycznymi. Zapraszam na konsultacje online MS Teams celem omówienia szczegółów pracy lub na stronę http://www.piag-wggiis.agh.edu.pl/index.php/studiowanie/prace-proponowane
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Map of the AGH UST campus accessibility for people with disabilities.
GiK PiAG II st.Pr.poj.[274.0]
Dębińska EwaKGZiKMapa dostępności campusu AGH dla osób niepełnosprawnych.
Szczegóły
Opis tematu:Wykonanie wizualizacji na modelach 3D budynków miejsc niedostępnych dla osób niepełnosprawnych. Zbudowanie modeli dla nowowybudowanych budynków.

Analizy sieciowe 3D, dla ścieżek w budynkach.
Dla dyplomantów udostępniam kurs na UPEL z najważniejszymi wytycznymi. Zapraszam na konsultacje online MS Teams celem omówienia szczegółów pracy lub na stronę http://www.piag-wggiis.agh.edu.pl/index.php/studiowanie/prace-proponowane
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Map of the AGH UST campus accessibility for people with disabilities.
GiK GIP II st.Pr.poj.[275.0]
Dębińska EwaKGZiKMapa dostępności campusu AGH dla osób niepełnosprawnych.
Szczegóły
Opis tematu:Wykonanie wizualizacji na modelach 3D budynków miejsc niedostępnych dla osób niepełnosprawnych. Zbudowanie modeli dla nowowybudowanych budynków.

Analizy sieciowe 3D, dla ścieżek w budynkach.
Dla dyplomantów udostępniam kurs na UPEL z najważniejszymi wytycznymi. Zapraszam na konsultacje online MS Teams celem omówienia szczegółów pracy lub na stronę http://www.piag-wggiis.agh.edu.pl/index.php/studiowanie/prace-proponowane
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Map of the AGH UST campus accessibility for people with disabilities.
GiK GFiT II st.Pr.poj.[276.0]
Dębińska EwaKGZiKMapa dostępności campusu AGH dla osób niepełnosprawnych.
Szczegóły
Opis tematu:Wykonanie wizualizacji na modelach 3D budynków miejsc niedostępnych dla osób niepełnosprawnych. Zbudowanie modeli dla nowowybudowanych budynków.

Analizy sieciowe 3D, dla ścieżek w budynkach.
Dla dyplomantów udostępniam kurs na UPEL z najważniejszymi wytycznymi. Zapraszam na konsultacje online MS Teams celem omówienia szczegółów pracy lub na stronę http://www.piag-wggiis.agh.edu.pl/index.php/studiowanie/prace-proponowane
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Map of the AGH UST campus accessibility for people with disabilities.
GiK GiGG II st.Pr.poj.[278.0]
Dębińska EwaKGZiKMożliwości wykorzystania narzędzi GIS w gospodarce nieruchomościami
Szczegóły
Opis tematu:Możliwości wykorzystania narzędzi GIS w gospodarce nieruchomościami, w pracy rzeczoznawcy, pośrednika czy zarządcy nieruchomości.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Possibilities of using GIS tools in real estate management
GiK GNiK II st.Pr.poj.[272.0]
Dębińska EwaKGZiKProjekt i wykonanie portalu mapowego dla ...
Szczegóły
Opis tematu:Projekt i wykonanie portalu mapowego dla ... tu może być dowolny temat pasujący dla studenta, ja zaś proponuję utworzenie mapy, która będzie opublikowana na stronie www.geod.agh.edu.pl, i będzie prezentować uczelnie zagraniczne, z którymi nasz wydział ma podpisane umowy dot. ERASMUS - https://geod.agh.edu.pl/index.php`option=com_content&view=article&id=640&Itemid=323&lang=pl
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Design and development of a map portal for ...
GIN I st.Pr.poj.[300.0]
Dębińska EwaKGZiKProjekt i wykonanie portalu mapowego dla ...
Szczegóły
Opis tematu:Projekt i wykonanie portalu mapowego dla ... tu może być dowolny temat pasujący dla studenta, ja zaś proponuję utworzenie mapy, która będzie opublikowana na stronie www.geod.agh.edu.pl, i będzie prezentować uczelnie zagraniczne, z którymi nasz wydział ma podpisane umowy dot. ERASMUS - https://geod.agh.edu.pl/index.php`option=com_content&view=article&id=640&Itemid=323&lang=pl
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Design and development of a map portal for ...
GiK I st.Pr.poj.[301.0]
Dębińska EwaKGZiKUtworzenie wizualizacji …. w technice mush-up na potrzeby …
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie technologii mush-up do stworzenia mapy prezentującej określone zjawisko.
Dla dyplomantów udostępniam kurs na UPEL z najważniejszymi wytycznymi. Zapraszam na konsultacje online MS Teams celem omówienia szczegółów pracy
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Creating a visualization…. in the mush-up technique for the needs of ...
GIN I st.Pr.poj.[299.0]
Dębińska EwaKGZiKUtworzenie wizualizacji …. w technice mush-up na potrzeby …
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie technologii mush-up do stworzenia mapy prezentującej określone zjawisko.
Dla dyplomantów udostępniam kurs na UPEL z najważniejszymi wytycznymi. Zapraszam na konsultacje online MS Teams celem omówienia szczegółów pracy
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Creating a visualization…. in the mush-up technique for the needs of ...
GiK I st.Pr.poj.[80.0]
Dębińska EwaKGZiKWybór optymalnej lokalizacji pod ..(OZE)
Szczegóły
Opis tematu:Zastosowanie narzędzie GIS do wyboru lokalizacji pod np. farmę wiatrową, solarną, fotowoltaiczną.
Dla dyplomantów udostępniam kurs na UPEL z najważniejszymi wytycznymi. Zapraszam na konsultacje online MS Teams celem omówienia szczegółów pracy
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Choosing the optimal location for ..(RES)
GIN I st.Pr.poj.[273.0]
Dębińska EwaKGZiKWybór optymalnej lokalizacji pod ..(OZE)
Szczegóły
Opis tematu:Zastosowanie narzędzie GIS do wyboru lokalizacji pod np. farmę wiatrową, solarną, fotowoltaiczną.
Dla dyplomantów udostępniam kurs na UPEL z najważniejszymi wytycznymi. Zapraszam na konsultacje online MS Teams celem omówienia szczegółów pracy
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie: Choosing the optimal location for ..(RES)
IMŚ GN II st.Pr.poj.[78.0]
Dębińska EwaKGZiKWybór optymalnej lokalizacji pod ..(OZE)
Szczegóły
Opis tematu:Zastosowanie narzędzie GIS do wyboru lokalizacji pod np. farmę wiatrową, solarną, fotowoltaiczną.
Dla dyplomantów udostępniam kurs na UPEL z najważniejszymi wytycznymi. Zapraszam na konsultacje online MS Teams celem omówienia szczegółów pracy
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie: Choosing the optimal location for ..(RES)
IMŚ IW II st.Pr.poj.[79.0]
Dębińska EwaKGZiKWykorzystanie narzędzi GIS do kontroli stosowania zapisów uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Szczegóły
Opis tematu:Analiza aktualnych punków sprzedaży alkoholu, pod kątem zgodności ze wspomnianą w tytule uchwałą. Czy zostały zachowane wszystkie zasady np odległości od obiektów oświaty` Konieczność stosowania analiz sieciowych.

Dla dyplomantów udostępniam kurs na UPEL z najważniejszymi wytycznymi. Zapraszam na konsultacje online MS Teams celem omówienia szczegółów pracy lub na stronę http://www.piag-wggiis.agh.edu.pl/index.php/studiowanie/prace-proponowane
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The use of GIS tools to control the application of the provisions of the resolution on the rules of location in the territory of the Municipality of Krakow, places of sale and serving of alcoholic beverages
GiK PiAG II st.Pr.poj.[270.0]
Dębińska EwaKGZiKWykorzystanie narzędzi GIS do weryfikacji dróg ewakuacyjnych w wybranych budynkach kampusu AGH.
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie narzędzi GIS do weryfikacji dróg ewakuacyjnych w wybranych budynkach kampusu AGH. Po wybudowaniu Centrum energetyki (c-6) oraz budynku (c-7)dla Wydziału Humanistycznego, Wydziału Matematyki Stosowanej oraz Studium Języków Obcych. Zmiany w drogach ewakuacyjne mogą pojawić się w bud. C-4 oraz C-3.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Using GIS tools to verify evacuation routes in selected buildings on the AGH campus.
GiK PiAG II st.Pr.poj.[296.0]
Dębińska EwaKGZiKWykorzystanie narzędzi GIS do weryfikacji dróg ewakuacyjnych w wybranych budynkach kampusu AGH.
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie narzędzi GIS do weryfikacji dróg ewakuacyjnych w wybranych budynkach kampusu AGH. Po wybudowaniu Centrum energetyki (c-6) oraz budynku (c-7)dla Wydziału Humanistycznego, Wydziału Matematyki Stosowanej oraz Studium Języków Obcych. Zmiany w drogach ewakuacyjne mogą pojawić się w bud. C-4 oraz C-3.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Using GIS tools to verify evacuation routes in selected buildings on the AGH campus.
GiK GFiT II st.Pr.poj.[297.0]
Dębińska EwaKGZiKWykorzystanie narzędzi GIS do weryfikacji dróg ewakuacyjnych w wybranych budynkach kampusu AGH.
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie narzędzi GIS do weryfikacji dróg ewakuacyjnych w wybranych budynkach kampusu AGH. Po wybudowaniu Centrum energetyki (c-6) oraz budynku (c-7)dla Wydziału Humanistycznego, Wydziału Matematyki Stosowanej oraz Studium Języków Obcych. Zmiany w drogach ewakuacyjne mogą pojawić się w bud. C-4 oraz C-3.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Using GIS tools to verify evacuation routes in selected buildings on the AGH campus.
GiK GIP II st.Pr.poj.[298.0]
Dębińska EwaKGZiKWykorzystanie narzędzi GIS do zbadania dostępności sygnału DAB+ na Via Carpatia.
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie narzędzi GIS do zbadania dostępności sygnału DAB+ na Via Carpatia, to analizy z zakresu 3D, przetwarzania danych dot. lokalizacji nadajników DAB+. Temat ma perspektywy na rozszerzenie, np zaprojektowanie nowych lokalizacji nadajników.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Use of GIS tools to investigate the availability of DAB+ signal on Via Carpatia.
GiK PiAG II st.Pr.poj.[271.0]
Dębińska EwaKGZiKWykorzystanie narzędzi GIS do zbadania dostępności sygnału DAB+ na Via Carpatia.
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie narzędzi GIS do zbadania dostępności sygnału DAB+ na Via Carpatia, to analizy z zakresu 3D, przetwarzania danych dot. lokalizacji nadajników DAB+. Temat ma perspektywy na rozszerzenie, np zaprojektowanie nowych lokalizacji nadajników.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Use of GIS tools to investigate the availability of DAB+ signal on Via Carpatia.
GiK GFiT II st.Pr.poj.[286.0]
Dębińska EwaKGZiKWyznaczenie lokalizacji bazy treningowej dla klubu piłkarskiego, na terenie województwa łódzkiego
Szczegóły
Opis tematu:Wyszukanie lokalizacji bazy treningowej dla klubu piłkarskiego, na terenie województwa łódzkiego, z wykorzystaniem danych przestrzennych oraz narzędzi GIS.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The selection of the location of the training base for the football club in the Łódzkie Voivodship
GiK I st.Pr.poj.[268.0]
Zajęte
Dębińska EwaKGZiKWyznaczenie lokalizacji farmy fotowoltaicznej na terenie województwa małopolskiego
Szczegóły
Opis tematu:Wyznaczenie lokalizacji farmy fotowoltaicznej uwzględniając kryteria określone w aktach prawnych oraz inwestora, wykorzystując narzędzia GIS i dane przestrzenne
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of the location of a photovoltaic farm in the Małopolskie Voivodeship
GiK I st.Pr.poj.[269.0]
Zajęte
Drzewiecki WojciechKFTŚiIPAnaliza wpływu realizacji inwestycji na zacienienie otoczenia
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest przeprowadzenie analizy GIS 3D, której efektem będzie określenie wpływu jaki realizowana inwestycja wywierać będzie na otoczenie poprzez zwiększenie zacienienia
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the impact of the investment on shading the surroundings
GiK I st.Pr.poj.[441.0]
Drzewiecki WojciechKFTŚiIPOcena możliwości wykorzystania obrazów satelitarnych do rozpoznania typu zbiorowisk łąkowych.
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest próba zastosowania wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych (np. Sentinel, Planet Dove) do rozpoznawania zbiorowisk roślinności łąkowej. Możliwe podejścia oparte być mogą o klasyfikację danych wieloczasowych i/lub analizę zmienności czasowej wybranych wskaźników teledetekcyjnych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Evaluation of the possibility of of recognizing the type of meadow communities with the use of satellite images
GiK GFiT II st.Pr.poj.[553.0]
Drzewiecki WojciechKFTŚiIPOcena przydatności wybranych cech teksturalnych w podpikselowej klasyfikacji powierzchni nieprzepuszczalnych na obrazach z satelitów Planet.
Szczegóły
Opis tematu:W procesie klasyfikacji obrazów teledetekcyjnych jako cech klasyfikacyjnych używać można m.in. parametrów opisujących cechy strukturalno-teksturalne obrazu. Istnieje szereg grup tego typu cech stosowanych w odniesieniu do obrazów teledetekcyjnych. Najpopularniejsze z nich to cechy oparte na macierzy współwystąpień (GLCM), ale wymienić można tu m.in. cechy oparte na gradiencie czy falkach. Celem pracy jest ocena przydatności wybranych cech w podpikselowej klasyfikacji wysokorozdzielczych obrazów optycznych (Planet).
Wymagania/uwagi:Znajomość języka Python lub R
Tytuł tłumaczenie:Evaluation of the usefulness of selected textural features in the subpixel classification of impervious areas on Planet satellite images
GiK GFiT II st.Pr.poj.[442.0]
Drzewiecki WojciechKFTŚiIPOcena wrażliwości analizy wielokryterialnej GIS w aspekcie określenia metody łączenia kryteriów
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest przeprowadzenie oceny wrażliwości analizy wielokryterialnej w aspekcie metody łączenia kryteriów (np. WLC/OWA czy TOPSIS)
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Sensitivity analysis for GIS multicriteria analysis - the influnce of criterion aggregation method
GIN I st.Pr.poj.[443.0]
Drzewiecki WojciechKFTŚiIPOcena wrażliwości analizy wielokryterialnej GIS w aspekcie określenia wag kryteriów
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest przeprowadzenie oceny wrażliwości analizy wielokryterialnej w aspekcie sposobu określenia wag poszczególnych kryteriów.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Sensitivity analysis for GIS multicriteria analysis - the influnce of criterion weights
GIN I st.Pr.poj.[444.0]
Drzewiecki WojciechKFTŚiIPPorównanie dokładności oszacowania pokrycia terenu powierzchniami nieprzepuszczalnymi w oparciu o podpikselową klasyfikację obrazów z satelitów Sentinel-2 i Planet
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest porównanie dokładności oszacowania pokrycia terenu powierzchniami nieprzepuszczalnymi w oparciu o podpikselową klasyfikację obrazów z satelitów Sentinel-2 i Planet. Praca wymagać będzie pozyskania danych referencyjnych na podstawie ortofotomap lotniczych oraz przeprowadzenia klasyfikacji obrazów satelitarnych z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego.
Wymagania/uwagi:Znajomość języka Python lub R
Tytuł tłumaczenie:Comparison of subpixel estimation of imperviousness based on Sentinel-2 and Planet satellite imagery.
GiK GFiT II st.Pr.poj.[447.0]
Drzewiecki WojciechKFTŚiIPPorównanie satelitarnych obserwacji głębokości optycznej aerozolu z wielkościami stężeń pyłu zawieszonego mierzonymi w stacjach monitoringu jakości powietrza
Szczegóły
Opis tematu:Współcześnie dostępnych jest szereg powstających z przetworzenia obrazów satelitarnych produktów obrazujących rozkład przestrzenny optycznej głębokości aerozolu (AOD). Wielkość ta szacowana jest dla kolumny powietrza w określonej lokalizacji. Produkty tego typu powstają z obrazów rejestrowanych przez różne sensory i wytwarzane są w oparciu o różne algorytmy.
Celem pracy jest porównanie głębokości optycznej aerozolu z wybranego gotowego produktu powstającego z przetworzenia obrazów satelitarnych z wielkościami stężeń pyłu zawieszonego mierzonymi w stacjach monitoringu jakości powietrza. Porównanie to może przyjąć formę porównania przebiegów zmian tych wielkości w czasie czy próby określenia poziomu korelacji porównywanych wielkości.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Comparison of satellite-based estimations of aerosol optical depth with suspended dust concentrations mesured in air quality monitoring stations.
IMŚ I st.Pr.poj.[496.0]
Drzewiecki WojciechKFTŚiIPPorównanie satelitarnych obserwacji głębokości optycznej aerozolu z wielkościami stężeń pyłu zawieszonego mierzonymi w stacjach monitoringu jakości powietrza
Szczegóły
Opis tematu:Współcześnie dostępnych jest szereg powstających z przetworzenia obrazów satelitarnych produktów obrazujących rozkład przestrzenny optycznej głębokości aerozolu (AOD). Wielkość ta szacowana jest dla kolumny powietrza w określonej lokalizacji. Produkty tego typu powstają z obrazów rejestrowanych przez różne sensory i wytwarzane są w oparciu o różne algorytmy.
Celem pracy jest porównanie głębokości optycznej aerozolu z wybranego gotowego produktu powstającego z przetworzenia obrazów satelitarnych z wielkościami stężeń pyłu zawieszonego mierzonymi w stacjach monitoringu jakości powietrza. Porównanie to może przyjąć formę porównania przebiegów zmian tych wielkości w czasie czy próby określenia poziomu korelacji porównywanych wielkości.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Comparison of satellite-based estimations of aerosol optical depth with suspended dust concentrations mesured in air quality monitoring stations.
GIN I st.Pr.poj.[497.0]
Drzewiecki WojciechKFTŚiIPWyznaczenie lokalizacji nowej inwestycji za pomocą technik i narzędzi GIS
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma na celu demonstrację możliwości wykorzystania narzędzi GIS w procesie selekcji miejsca dla lokalizacji nowej inwestycji.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:New investment place determination using GIS techniques and tools.
GiK I st.Pr.poj.[446.0]
Zajęte
Drzewiecki WojciechKFTŚiIPZastosowanie metody uporządkowanej średniej ważonej do wyznaczania lokalizacji nowej inwestycji z wykorzystaniem aplikacji ArcGIS Model Builder
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zbudowanie z wykorzystaniem aplikacji Model Builder interaktywnego narzędzia ArcGIS umożliwiającego użytkownikowi przeprowadzenie określonego typu analizy wielokryterialnej w modelu rastrowym z wykorzystaniem metody uporządkowanej średniej ważonej.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Application of ordered weighted average method to selection of new investment location in ArcGIS Model Builder.
GIN I st.Pr.poj.[445.0]
Drzewiecki WojciechKFTŚiIPZastosowanie teledetekcji do oceny produktywności wybranych zbiorowisk łąki trwałej
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest próba zastosowania teledetekcji wielospektralnej do oceny produktywności (plonowania, składu chemicznego) wybranych zbiorowisk łąk trwałych.
Przewiduje się głównie próbę zastosowania wieloczasowych zobrazowań satelitarnych Sentinel-2 i Planet. Dane referencyjne pochodzić będą z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Remote sensing application to evaluation of productivity of chosen permanent grassland communities
GiK GFiT II st.Pr.poj.[557.0]
Firek KarolKGIiBGeodezyjna obsługa budowy lub modernizacji wybranego odcinka drogi publicznej, węzła drogowego lub obiektu inżynierskiego - analiza problemów prawnych i technicznych
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje charakterystykę poszczególnych etapów geodezyjnej obsługi budowy lub modernizacji wybranego komunikacyjnego obiektu inżynierskiego. W ramach pracy wykonywana jest analiza stanu wiedzy na temat wybranego zagadnienia prawnego lub technicznego
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Geodetic service of construction or modernization of a selected section of public road, road junction or engineering facility - analysis of legal and technical problems
GiK GIP II st.Pr.poj.[436.0]
Firek KarolKGIiBOcena stanu technicznego lub zakresu zabezpieczeń profilaktycznych wybranej grupy budynków usytuowanych na terenie górniczym
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje statystyczna analizę udostępnionych danych o konstrukcji i stanie technicznym wybranej grupy budynków usytuowanych na terenie górniczym o określonych oddziaływaniach. W ramach pracy wykonywana jest analiza wybranego zagadnienia z zakresu budownictwa na terenach górniczych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Assessment of technical condition or structural preventive of a selected group of buildings located in the mining area
GiK GiGG II st.Pr.poj.[438.0]
Firek KarolKGIiBPlan zarządzania wybraną nieruchomością z analizą zagadnień prawnych i technicznych
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje plan zarządzania wybraną nieruchomością z inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną i oceną stanu technicznego budynku. W ramach pracy wykonywana jest analiza wygranych zagadnień z zakresu zarzadzania nieruchomościami.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Management plan for the selected property with analysis of legal and technical issues
GiK GNiK II st.Pr.poj.[437.0]
Firek KarolKGIiBProjekt techniczny energooszczędnego budynku mieszkalnego z analizą rozwiązań konstrukcyjno-materiałowym przegród zewnętrznych na podstawie wybranej koncepcji architektonicznej
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje projekt techniczny energooszczędnego budynku na podstawie o wybranej koncepcji architektonicznej z analizą cieplno-wilgotnościową przegród zewnętrznych oraz oceną charakterystyki energetycznej obiektu. W ramach pracy wykonywana jest analiza wybranego zagadnienia z zakresu analizy energetycznej budynków.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Technical design of an energy-efficient residential building with analysis of structural and material solutions of external walls based on a selected architectural concept
IMŚ GN II st.Pr.poj.[434.0]
Firek KarolKGIiBProjekt techniczny energooszczędnego budynku mieszkalnego z analizą rozwiązań konstrukcyjno-materiałowym przegród zewnętrznych na podstawie wybranej koncepcji architektonicznej
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje projekt techniczny energooszczędnego budynku na podstawie o wybranej koncepcji architektonicznej z analizą cieplno-wilgotnościową przegród zewnętrznych oraz oceną charakterystyki energetycznej obiektu. W ramach pracy wykonywana jest analiza wybranego zagadnienia z zakresu analizy energetycznej budynków.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Technical design of an energy-efficient residential building with analysis of structural and material solutions of external walls based on a selected architectural concept
IMŚ GN II st.Pr.poj.[435.0]
Firek KarolKGIiBProjekt techniczny termomodernizacji wybranego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wariantowym rozwiązaniem konstrukcyjno-materiałowym przegród zewnętrznych
Szczegóły
Opis tematu:W ramach pracy należy wykonać inwentaryzację architektoniczno-budowlaną wybranego budynku mieszkalnego, a następnie zaprojektować jego kompleksową termomodernizację.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Technical design of thermomodernization, a single-family residential building with a variant construction and material solution of external partitions used
IMŚ I st.Pr.poj.[432.0]
Firek KarolKGIiBProjekt techniczny termomodernizacji wybranego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wariantowym rozwiązaniem konstrukcyjno-materiałowym przegród zewnętrznych
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje inwentaryzację architektoniczno-budowlaną i projekt techniczny termomodernizacji wybranego istniejącego budynku z analizą obliczeniową i zobrazowaniem graficznym. W ramach pracy wykonywany jest opis wygranego zagadnienia z zakresu analizy energetycznej budynków
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Technical design of thermomodernization, a single-family residential building with a variant construction and material solution of external partitions used
IMŚ I st.Pr.poj.[433.0]
Gawałkiewicz RafałKOTG,GiGGOpis kinematyki deformacji powierzchni Kopca Kościuszki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii pomiarowych i informatycznych
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest określenie kierunków i wielkości deformacji powierzchni zabytkowego Kopca Kościuszki w oparciu o dane przestrzenne pozyskane nowoczesnymi technikami geodezyjnymi i ich porównanie z danymi archiwalnymi.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Description of the kinematics of deformation of the Kościuszko Mound surface with the use of modern measurement and information technologies
GiK I st.Pr.zbior. [63.64]
Gawałkiewicz RafałKOTG,GiGGOpis kinematyki deformacji powierzchni Kopca Kościuszki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii pomiarowych i informatycznych
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest określenie kierunków i wielkości deformacji powierzchni zabytkowego Kopca Kościuszki w oparciu o dane przestrzenne pozyskane nowoczesnymi technikami geodezyjnymi i ich porównanie z danymi archiwalnymi.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Description of the kinematics of deformation of the Kościuszko Mound surface with the use of modern measurement and information technologies
GiK I st.Pr.zbior. [64.63]
Gawałkiewicz RafałKOTG,GiGGOpis kinematyki deformacji powierzchni Kopca Piłsudskiego z wykorzystaniem niwelacji precyzyjnej
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest określenie wielkości deformacji powierzchni zabytkowego Kopca J.Piłsudskiego w oparciu o dane wysokościowe (niwelacja precyzyjna) i ich porównanie z danymi archiwalnymi.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Description of the kinematics of surface deformation of the Piłsudski Mound using precision leveling
GiK I st.Pr.poj.[65.0]
Gawałkiewicz RafałKOTG,GiGGOpis kinematyki deformacji powierzchni Kopca Wandy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii pomiarowych i informatycznych
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest określenie wielkości deformacji powierzchni terenu w oparciu o dane przestrzenne pozyskane stacją robotyczną, zamodelowanie geometrii kopca przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych (AutoCAD/Microstation) oraz porównanie aktualnego modelu z modelem archiwalnym.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Description of the kinematics of deformation of the Wanda Mound surface with the use of modern measurement and information technologies
GiK GIP II st.Pr.zbior. [55.56]
Gawałkiewicz RafałKOTG,GiGGOpis kinematyki deformacji powierzchni Kopca Wandy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii pomiarowych i informatycznych
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest określenie wielkości deformacji powierzchni terenu w oparciu o dane przestrzenne pozyskane stacją robotyczną, zamodelowanie geometrii kopca przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych (AutoCAD/Microstation) oraz porównanie aktualnego modelu z modelem archiwalnym.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Description of the kinematics of deformation of the Wanda Mound surface with the use of modern measurement and information technologies
GiK GIP II st.Pr.zbior. [56.55]
Gawałkiewicz RafałKOTG,GiGGOpis kinematyki deformacji powierzchni Kopca Wandy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii pomiarowych i informatycznych
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest określenie wielkości deformacji powierzchni terenu w oparciu o dane przestrzenne pozyskane stacją robotyczną, zamodelowanie geometrii kopca przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych (AutoCAD/Microstation) oraz porównanie aktualnego modelu z modelem archiwalnym.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Description of the kinematics of deformation of the Wanda Mound surface with the use of modern measurement and information technologies
GiK GiGG II st.Pr.zbior. [57.58]
Gawałkiewicz RafałKOTG,GiGGOpis kinematyki deformacji powierzchni Kopca Wandy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii pomiarowych i informatycznych
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest określenie wielkości deformacji powierzchni terenu w oparciu o dane przestrzenne pozyskane stacją robotyczną, zamodelowanie geometrii kopca przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych (AutoCAD/Microstation) oraz porównanie aktualnego modelu z modelem archiwalnym.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Description of the kinematics of deformation of the Wanda Mound surface with the use of modern measurement and information technologies
GiK GiGG II st.Pr.zbior. [58.57]
Gawałkiewicz RafałKOTG,GiGGOpis kinematyki deformacji powierzchni oraz obiektów budowlanych Staromiejskiej Dzielnicy Sandomierza na podstawie pomiarów kontrolnych punktów sieci niwelacyjnej
Szczegóły
Opis tematu:Główny cel pracy:
Analiza zmian wysokościowych powierzchni terenu oraz zabudowy Staromiejskiej Dzielnicy Sandomierza na podstawie wykonanych pomiarów niwelacyjnych w oparciu o punkty sieci górniczej i miejskiej
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Description of the kinematics of surface deformation and building structures of the Old Town Sandomierz District on the basis on control measurements of the leveling network points
GiK GiGG II st.Pr.zbior. [59.60]
Gawałkiewicz RafałKOTG,GiGGOpis kinematyki deformacji powierzchni oraz obiektów budowlanych Staromiejskiej Dzielnicy Sandomierza na podstawie pomiarów kontrolnych punktów sieci niwelacyjnej
Szczegóły
Opis tematu:Główny cel pracy:
Analiza zmian wysokościowych powierzchni terenu oraz zabudowy Staromiejskiej Dzielnicy Sandomierza na podstawie wykonanych pomiarów niwelacyjnych w oparciu o punkty sieci górniczej i miejskiej
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Description of the kinematics of surface deformation and building structures of the Old Town Sandomierz District on the basis on control measurements of the leveling network points
GiK GiGG II st.Pr.zbior. [60.59]
Gawałkiewicz RafałKOTG,GiGGOpis kinematyki deformacji powierzchni oraz obiektów budowlanych Staromiejskiej Dzielnicy Sandomierza na podstawie pomiarów kontrolnych punktów sieci niwelacyjnej
Szczegóły
Opis tematu:Główny cel pracy:
Analiza zmian wysokościowych powierzchni terenu oraz zabudowy Staromiejskiej Dzielnicy Sandomierza na podstawie wykonanych pomiarów niwelacyjnych w oparciu o punkty sieci górniczej i miejskiej
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Description of the kinematics of surface deformation and building structures of the Old Town Sandomierz District on the basis on control measurements of the leveling network points
GiK GIP II st.Pr.zbior. [61.62]
Gawałkiewicz RafałKOTG,GiGGOpis kinematyki deformacji powierzchni oraz obiektów budowlanych Staromiejskiej Dzielnicy Sandomierza na podstawie pomiarów kontrolnych punktów sieci niwelacyjnej
Szczegóły
Opis tematu:Główny cel pracy:
Analiza zmian wysokościowych powierzchni terenu oraz zabudowy Staromiejskiej Dzielnicy Sandomierza na podstawie wykonanych pomiarów niwelacyjnych w oparciu o punkty sieci górniczej i miejskiej
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Description of the kinematics of surface deformation and building structures of the Old Town Sandomierz District on the basis on control measurements of the leveling network points
GiK GIP II st.Pr.zbior. [62.61]
Gawałkiewicz RafałKOTG,GiGGZastosowanie pomiarów zintegrowanych w inwentaryzacji wybranego zbiornika wodnego
Szczegóły
Opis tematu:projekt polega na organizacji w terenie pomiarów GNSS i batymetrycznych (przy wykorzystaniu sondy jednowiązkowej) oraz opracowanie pełnej dokumentacji geodezyjnej obiektu.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Application of integrated measurements in the inventory of a selected water reservoir
GiK I st.Pr.zbior. [53.54]
Gawałkiewicz RafałKOTG,GiGGZastosowanie pomiarów zintegrowanych w inwentaryzacji wybranego zbiornika wodnego
Szczegóły
Opis tematu:projekt polega na organizacji w terenie pomiarów GNSS i batymetrycznych (przy wykorzystaniu sondy jednowiązkowej) oraz opracowanie pełnej dokumentacji geodezyjnej obiektu.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Application of integrated measurements in the inventory of a selected water reservoir
GiK I st.Pr.zbior. [54.53]
Głowienka EwaKFTŚiIPAnaliza zmian pokrycia terenu w aglomeracjach miejskich na podstawie wieloczasowych, satelitarnych obrazów wielospektralnych
Szczegóły
Opis tematu:Opracowanie map pokrycia terenu i określenie wielkości zmian występujących w dużych ośrodkach miejskich w wybranym przedziale czasowym na podstawie aktualnych i archiwalnych danych teledetekcyjnych
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The land cover changes analysis in urban agglomerations on the basis of multitemporal multispectral satellite images
GiK GFiT II st.Pr.poj.[311.0]
Zajęte
Głowienka EwaKFTŚiIPAutomatyzacja analiz przestrzenno-atrybutowych GIS w środowisku QGIS/ArcGIS
Szczegóły
Opis tematu:Utworzenie bazy danych na podstawie dostępnych e-źródeł danych geoprzestrzennych, wykonanie analiz przestrzenno-atrybutowych, automatyzacja analiz za pomocą narzędzi QGIS/ArcGIS.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Automation of GIS spatial-attribute analyzes in the QGIS/ArcGIS environment
GiK I st.Pr.poj.[356.0]
Zajęte
Głowienka EwaKFTŚiIPBadanie wpływu obszarów zielonych na kształtowanie mikroklimatu aglomeracji krakowskiej przy użyciu wieloczasowych danych satelitarnych
Szczegóły
Opis tematu: Opracowanie map rozkładu temperatury na terenie miasta i zbadanie zależności zmienności temperatury od rodzaju i wielkości terenów zielonych
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the influence of green areas on the Cracow agglomeration microclimate using multitemporal satellite data
GiK GFiT II st.Pr.poj.[302.0]
Zajęte
Głowienka EwaKFTŚiIPBadanie zmienności temperatur w wybranych obszarach z wykorzystaniem satelitarnych obrazów Landsat 8
Szczegóły
Opis tematu:Opracowanie map rozkładu temperatur w wybranym przedziale czasowym w celu zbadania zmian mikroklimatycznych wybranego obszaru
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Temperature variability investigation in selected areas with the use of Landsat 8 satellite images
GiK GFiT II st.Pr.poj.[306.0]
Zajęte
Głowienka EwaKFTŚiIPGeospatial Analysis of Copper-Rich Ferromanganese Crust and Seafloor Massive Sulfide Occurrences on the Extended Norwegian Continental Shelf
Szczegóły
Opis tematu:An attempt to identify and analyze the occurrence of massive copper sulfides in the earth`s crust and seafloor in a designated area of the Extended Norwegian Continental Shelf.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analiza geoprzestrzenna skorup manganowo-żelaznych bogatych w miedź i występowanie masywnych złóż siarczkowych na rozszerzonym norweskim szelfie kontynentalnym
GiK GiGG II st.Pr.poj.[303.0]
Zajęte
Głowienka EwaKFTŚiIPOptymalizacja lokalizacji obiektów OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) z zastosowaniem analiz GIS
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie danych wektorowych i rastrowych (np. UA, CLC, OSM, BDOO, SRTM, Sentinel-2) do analiz przestrzenno-atrybutowych umożliwiających wyznaczenie lokalizacji obiektów OZE spełniających określone założenia ekonomiczne.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The optimization of the location of RES (Renewable Energy Sources) facilities with the use of GIS analyses
GiK I st.Pr.poj.[357.0]
Zajęte
Głowienka EwaKFTŚiIPWykorzystanie analiz GIS w wyznaczeniu optymalnej lokalizacji Parku wodnego w regionie lubelskim
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest wykorzystanie powszechnie dostępnych danych geoprzestrzennych do wyznaczenia optymalnej lokalizacji parku wodnego w regionie lubelskim.

Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Use of GIS analysis in determining the optimal location of a water park in the Lublin region
GiK I st.Pr.poj.[661.0]
Zajęte
Głowienka EwaKFTŚiIPWykorzystanie technik i narzędzi GIS do wyznaczenia lokalizacji stadionu olimpijskiego na terenie województwa małopolskiego.
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie danych wektorowych i rastrowych (np. UA, CLC, OSM, BDOO, SRTM) do analiz przestrzenno-atrybutowych umożliwiających wyznaczenie lokalizacji obiektu sportowego
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The use of GIS techniques and tools to determine the location of the Olympic stadium in the Malopolska province.
GiK I st.Pr.poj.[360.0]
Zajęte
Głowienka EwaKFTŚiIPZastosowanie geoprzestrzennych baz danych oraz analiz GIS do wyceny nieruchomości wybranego regionu
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest wykorzystanie powszechnie dostępnych danych geoprzestrzennych,w wycenie nieruchomości (analiza warunków prawnych, społecznych, ekonomicznych, lokalizacyjnych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Application of geospatial databases and GIS analyzes for the valuation of real estate in a selected region
GiK I st.Pr.poj.[358.0]
Zajęte
Głowienka EwaKFTŚiIPZastosowanie wieloczasowych danych teledetekcyjnych w badaniu zmian form pokrycia terenu na terenie Słowińskiego Parku Narodowego
Szczegóły
Opis tematu:Integracja danych ze skaningu laserowego, z nalotów lotniczych (w tym UAV) oraz danych satelitarnych w celu analizy zmian występujących w wyniku przemieszczania się wydm na terenie SPN.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Application of multi-temporal remote sensing data in the study of changes in land cover forms in the area of the Słowiński National Park
GiK GFiT II st.Pr.poj.[304.0]
Zajęte
Gruszczyński WojciechKOTG,GiGGDokładność wyznaczania wysokości roślinności terenów rolnych na bazie produktów fotogrametrii niskiego pułapu
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje wykonanie pomiarów referencyjnych oraz oszacowanie na ich bazie dokładności z jaką możliwe jest wyznaczanie wysokości niskiej i średniej roślinności na terenach rolnych (łąki, pastwiska, uprawy rolne) przy wykorzystaniu wysoko rozdzielczych (GSD ok. 1cm) produktów fotogrametrycznych pozyskiwanych z pomocą BSL.
Wymagania/uwagi:Wymagana znajomość obsługi oprogramowania typu GIS, oraz pozwalającego na pracę z chmurami punktów i/lub produktami fotogrametrycznymi. W ramach realizacji pracy konieczne będzie wykonanie pomiarów referencyjnych (wyjazdy).
Tytuł tłumaczenie:Accuracy of determining the vegetation height in agricultural areas on the basis of UAV photogrammetry products
GiK I st.Pr.poj.[5.0]
Hanus PawełKGZiKAnaliza materiałów źródłowych w procesie ustalenie granic działek ewidencyjnych
Szczegóły
Opis tematu:Celem tematu jest przedstawienie metody analiz dokumentacji zgromadzonej w zasobie geodezyjnym w procesie ustalania granic działek.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of source materials in the process of determining the boundaries of registration plots
GiK I st.Pr.poj.[687.0]
Hanus PawełKGZiKBadanie historii i stanu prawnego nieruchomości na obszarze dawnego katastru austriackiego
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest przedstawienie procedury i dokumentacji podziału nieruchomości w trybie art.95 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W projekcie powinno zostać przedstawione kilka różnych przypadków z art.95.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Researching the history and legal status of properties in the former Austrian cadastre area
GiK I st.Pr.zbior. [1.2]
Zajęte
Hanus PawełKGZiKBadanie historii i stanu prawnego nieruchomości na obszarze dawnego katastru austriackiego
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest przedstawienie procedury i dokumentacji podziału nieruchomości w trybie art.95 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W projekcie powinno zostać przedstawione kilka różnych przypadków z art.95.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Researching the history and legal status of properties in the former Austrian cadastre area
GiK I st.Pr.zbior. [2.1]
Zajęte
Hanus PawełKGZiKPodział nieruchomości rolnej w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami
Szczegóły
Opis tematu:Celem tematu jest przedstawienie technicznych i prawnych aspektów podziału nieruchomości rolnych w trybie UGN
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Division of agricultural real estate pursuant to the Act on real estate management
GiK I st.Pr.poj.[684.0]
Hanus PawełKGZiKPorównanie rozgraniczenia nieruchomości i ustalenia granic działek ewidencyjnych
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest analizy procedur ustalania granic nieruchomości gruntowych. Student powinien porównać obie procedury w oparciu o przepisy prawne, orzecznictwo oraz literaturę a następnie zweryfikować je w oparciu o materiały PZGiK.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Comparison of the demarcation of real estate and determination of the boundaries of registration plots
GiK GNiK II st.Pr.poj.[3.0]
Zajęte
Hanus PawełKGZiKPorównanie rozgraniczenia nieruchomości i ustalenia granic działek ewidencyjnych
Szczegóły
Opis tematu:Celem tematu jest porównanie możliwych sposobów nabywania i regulacji stanu prawnego gruntów pod drogami publicznymi
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Comparison of property demarcation and determination of parcel boundaries
GiK GNiK II st.Pr.poj.[4.0]
Zajęte
Hejmanowska BeataKFTŚiIPOpracowywanie danych lidarowych - porównanie różnych narzędzi
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na zbadaniu różnych narzędzi do opracowania danych lidarowych. Przeanalizowane zostaną różne produkty tworzone z danych lidarowych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analyzing lidar data - comparing different tools
GiK GFiT II st.Pr.poj.[645.0]
Zajęte
Hejmanowska BeataKFTŚiIPOptymalizacja metod aktualizacji mapy OSM
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na zbadaniu metod aktualizacji mapy Open Street Map i zaproponowaniu optymalnego podejścia
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Optimization of OSM map update methods
GiK GFiT II st.Pr.poj.[640.0]
Zajęte
Hejmanowska BeataKFTŚiIPTworzenie i udostępnianie w Internecie modeli 3D
Szczegóły
Opis tematu:
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Create and share 3D models on the Internet
GiK GFiT II st.Pr.poj.[769.0]
Zajęte
Hejmanowska BeataKFTŚiIPWeryfikacja OpenStreetMap
Szczegóły
Opis tematu:Weryfikacja będzie polegała na sprawdzeniu treści OSM w oparciu o ortofotomapę z geoportalu oraz wywiad terenowy. Ponadto w pracy zostaną wykonane przykładowe analizy GIS w oparciu o dane OSM.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:OpenStreetMap verification
GIN I st.Pr.poj.[650.0]
Hejmanowska BeataKFTŚiIPWybór lokalizacji centrum handlowego na obszarze województwa śląskiego z wykorzystaniem narzędzi GIS
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na wykonaniuanaliz y GIS na potrzeby lokalizacji wybranego obiektu. Należy zdefiniować warunki, wybrać dane i wykonać analizę.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Selection of the shopping center location in the Silesia Province with the use of GIS tools
GiK I st.Pr.poj.[647.0]
Zajęte
Hejmanowska BeataKFTŚiIPWybór lokalizacji farmy fotowoltaicznej na terenie powiatu bielskiego oraz miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na wykonaniu analizy GIS na potrzeby lokalizacji wybranego obiektu. Należy zdefiniować warunki, wybrać dane i wykonać analizę.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Selection of the location of a photovoltaic farm on the territory of Bielsko-Biala county and the city of Bielsko-Biala district.
GiK I st.Pr.poj.[649.0]
Zajęte
Hejmanowska BeataKFTŚiIPWybór lokalizacji pod inwestycję typu ścianka wspinaczkowa w powiecie piotrkowskim przy pomocy programu QGIS
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na wykonan iuanalizy GIS na potrzeby lokalizacji wybranego obiektu. Należy zdefiniować warunki, wybrać dane i wykonać analizę.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Selection of a location for a climbing wall investment in Piotrków County using QGIS program
GiK I st.Pr.poj.[646.0]
Zajęte
Hejmanowska BeataKFTŚiIPWykorzystanie obrazów Sentinel w monitoringu środowiska
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na zbadaniu metod wykorzystania obrazów Sentinel, głównie Sentinel-1 i Sentinel-2 w monitoringu środowiska.

Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Use of Sentinel images in environmental monitoring
GiK GFiT II st.Pr.poj.[644.0]
Zajęte
Hejmanowska BeataKFTŚiIPWyznaczenia optymalnej lokalizacji dla parku linowego na terenie powiatu stalowowolskiego i powiatu niżańskiego.
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na wykonaniu analizy GIS na potrzeby lokalizacji wybranego obiektu. Należy zdefiniować warunki, wybrać dane i wykonać analizę.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determining the optimal location for the rope park in Stalowa Wola and Nisko districts.
GiK I st.Pr.poj.[648.0]
Zajęte
Hejmanowski RyszardKOTG,GiGGEstymacja parametru B modelu górotworu w aspekcie interpretacji wyników geodezyjnego monitoringu przemieszczeń
Szczegóły
Opis tematu:Parametr przemieszczeń poziomych decyduje w modelowaniu deformacji górotworu o wiarygodności prognozowanych odkształceń, a więc głównego wskaźnika deformacji odpowiadającego za potencjalne zagrożenie obiektów budowlanych i infrastruktury. Jego estymacja może odbywać się różnymi metodami. Analiza szerokiego spektrum wyników pomiarów geodezyjnych prowadzonych na terenie górniczym dwóch polskich kopalń będzie materiałem badawczym pozwalającym na dyskusję wyników w aspekcie zmienności parametru.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Estimation of the B parameter of the rock mass model in terms of interpreting the results of geodetic displacement monitoring
GiK GiGG II st.Pr.poj.[746.0]
Zajęte
Hejmanowski RyszardKOTG,GiGGWyznaczanie rozkładu deformacji w punkcie powierzchni terenu w rzeczywistych warunkach ruchów gruntu - eksperyment pomiarowy
Szczegóły
Opis tematu:Odkształcenia poziome wyznaczane są zazwyczaj w oparciu. o pomiar przemieszczeń dwóch bliskich punktów, bądź zmianę odległości odcinka między nimi. W pracy chodzi o wyznaczenie pełnego tensora deformacji, czyli rozkładu odkształceń w punkcie, w dowolnym kierunku oraz odkształceń głównych. Jest to możliwe, a odpowiednie osnowy pomiarowe zapewniają dostęp do niezbędnych danych.
Wymagania/uwagi:Dane udostępni opiekun pracy; możliwy pomiar także we własnym zakresie
Tytuł tłumaczenie:Determination of the deformation distribution at any point on the ground surface in real ground motion conditions - measurement experiment
GiK GiGG II st.Pr.zbior. [744.745]
Zajęte
Hejmanowski RyszardKOTG,GiGGWyznaczanie rozkładu deformacji w punkcie powierzchni terenu w rzeczywistych warunkach ruchów gruntu - eksperyment pomiarowy
Szczegóły
Opis tematu:Odkształcenia poziome wyznaczane są zazwyczaj w oparciu. o pomiar przemieszczeń dwóch bliskich punktów, bądź zmianę odległości odcinka między nimi. W pracy chodzi o wyznaczenie pełnego tensora deformacji, czyli rozkładu odkształceń w punkcie, w dowolnym kierunku oraz odkształceń głównych. Jest to możliwe, a odpowiednie osnowy pomiarowe zapewniają dostęp do niezbędnych danych.
Wymagania/uwagi:Dane udostępni opiekun pracy; możliwy pomiar także we własnym zakresie
Tytuł tłumaczenie:Determination of the deformation distribution at any point on the ground surface in real ground motion conditions - measurement experiment
GiK GiGG II st.Pr.zbior. [745.744]
Zajęte
Jakubiak MateuszKKiOŚBudowa oraz badanie wydajności modułów fotowoltaicznych dedykowanych do łodzi wyścigowej zasilanej energią promieniowania słonecznego
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje badania inwentaryzacyjne kartograficzne oraz terenowe według schematu podanego w opracowanej karcie inwentaryzacji małych zbiorników wodnych. Inwentaryzacja terenowa obejmuje dwie wizyty na badanych obiektach, inwentaryzacja kartograficzna oparta jest o ortofotomapy i obejmuje obliczenie podstawowych parametrów zbiorników.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Construction and efficiency testing of photovoltaic modules dedicated to a solar-powered racing boat
IMŚ GN II st.Pr.poj.[701.0]
Zajęte
Jakubiak MateuszKKiOŚKoncepcja zagospodarowania biologicznego odpadów biodegradowalnych dla wybranego obszaru.
Szczegóły
Opis tematu:Projekt obejmuje zidentyfikowanie źródeł odpadów biodegradowalnych, oszacowanie poziomów produkcji i selektywnej zbiórki oraz stworzenie projektu koncepcyjnego kompostowni wraz z doborem technologii przetwarzania odpadów biodegradowalnych. Projekt wykonywany jest dla wybranego przez dyplomanta obszaru administracyjnego.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Biodegradable waste management concept for a selected area.
IMŚ I st.Pr.poj.[703.0]
Jakubiak MateuszKKiOŚProjekt koncepcyjny wykorzystania energii słonecznej i innych proekologicznych rozwiązań technicznych w domu jednorodzinnym
Szczegóły
Opis tematu:Dla wybranego domu jednorodzinnego (lub projektu domu) należy opracować koncepcję zastosowania pięciu wybranych instalacji proekologicznych, w tym instalacji fotowoltaicznej. Dobór każdej instalacji obejmuje analizę techniczną, ekonomiczną oraz ekologiczną, w tym porównanie z rozwiązaniem konwencjonalnym.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Conceptual project for the use of solar energy and others pro-ecological technical solutionsin a single-family house
IMŚ IW II st.Pr.poj.[706.0]
Zajęte
Jakubiak MateuszKKiOŚProjekt koncepcyjny wykorzystania instalacji fotowoltaicznej, kolektorów słonecznych, zagospodarowania wody deszczowej i przydomowego kompostownika dla domu jednorodzinnego
Szczegóły
Opis tematu:Dla wybranego domu jednorodzinnego (lub projektu domu) należy opracować koncepcję zastosowania pięciu wybranych instalacji proekologicznych, w tym instalacji fotowoltaicznej. Dobór każdej instalacji obejmuje analizę techniczną, ekonomiczną oraz ekologiczną, w tym porównanie z rozwiązaniem konwencjonalnym.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Conceptual project for the use of solar energy, solar collectors, rainwater harvesting systems and home composting systems in a single-family house
IMŚ IW II st.Pr.poj.[702.0]
Zajęte
Jakubiak MateuszKKiOŚProjekt koncepcyjny wykorzystania paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, wody deszczowej i przydomowej oczyszczalni ścieków jako proekologiczne rozwiązania techniczne dla domu jednorodzinnego.
Szczegóły
Opis tematu:Dla wybranego domu jednorodzinnego należy opracować koncepcję zastosowania wybranych instalacji proekologicznych, w tym instalacji fotowoltaicznej. Dobór każdej instalacji obejmuje analizę techniczną, ekonomiczną oraz ekologiczną, w tym porównanie z rozwiązaniem konwencjonalnym.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Conceptual project of utilizing photovoltaic panels, solar collectors, rainwater harvesting, and on-site wastewater treatment as environmentally-friendly technical solutions for a single-family house
IMŚ IW II st.Pr.poj.[704.0]
Zajęte
Jakubiak MateuszKKiOŚZastosowanie wybranych proekologicznych rozwiązań technicznych w domu jednorodzinnym
Szczegóły
Opis tematu:Dla wybranego domu jednorodzinnego (lub projektu domu) należy opracować koncepcję trzech wybranych instalacji proekologicznych. Dobór każdej instalacji obejmuje analizę techniczną, ekonomiczną oraz ekologiczną, w tym porównanie z rozwiązaniem konwencjonalnym.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Application of selected pro-ecological technical solutions in a single-family house
IMŚ I st.Pr.poj.[707.0]
Jakubiak MateuszKKiOŚZastosowanie wybranych proekologicznych rozwiązań technicznych w domu jednorodzinnym
Szczegóły
Opis tematu:Dla wybranego domu jednorodzinnego (lub projektu domu) należy opracować koncepcję trzech wybranych instalacji proekologicznych. Dobór każdej instalacji obejmuje analizę techniczną, ekonomiczną oraz ekologiczną, w tym porównanie z rozwiązaniem konwencjonalnym.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Application of selected pro-ecological technical solutions in a single-family house
IMŚ I st.Pr.poj.[708.0]
Jasińska ElżbietaKGZiKAnaliza krakowskiego rynku nieruchomości pod kątem wynajmu dla sektora studenckiego
Szczegóły
Opis tematu:Praca powinna zwierać analizy rynku nieruchomości przeznaczonych pod wynajem skierowany dla studentów. W pracy warto zwrócić uwagę na cechy związane z metrażem i standardem technicznym nieruchomości, ale przed wszystkim na dostęp komunikacyjny, łatwość przemieszczania się czy bliskość do uniwersytetów. Nalezy poruszyć kwestie uczelnianych oraz prywatnych akademików Celem pracy jest wyłonienie zespołu cech gwarantujących zysk związany z wynajmem nieruchomości studentom.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the Krakow real estate market in terms of rental for the student sector
GiK GNiK II st.Pr.poj.[498.0]
Zajęte
Jasińska ElżbietaKGZiKAnaliza procedury podziału nieruchomości na wybranych przykładach
Szczegóły
Opis tematu:W pracy przeprowadzona zostanie analizy porownawcza wybranych podziałow nieruchomości. Zostanie zbadany i oceniony proces takiej czynności oraz ewentulane slabe i mocne punkty procedury, w zależnosci od stopnia skomplikowania samego podziału oraz stanu prawnego nieruchomości
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the property division procedure on selected examples
GiK I st.Pr.poj.[688.0]
Zajęte
Jasińska ElżbietaKGZiKKrakowski rynek nieruchomości przeznaczonych pod wynajem na cele mieszkaniowe
Szczegóły
Opis tematu:Praca powinna zwierać analizy rynku nieruchomości przeznaczonych pod wynajem krótko lub długoterminowy. W pracy warto zwrócić uwagę na cechy związane z metrażem i standardem technicznym nieruchomości, ale przed wszystkim z dostępem komunikacyjnym, łatwością przemieszczania się. Celem opracowania jest przedstawienie cech takich nieruchomości, które pozwolą na wytypowanie nieruchomości gwarantujących zysk z wynajmu.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Krakow real estate market intended for rent for residential purposes
GiK GNiK II st.Pr.poj.[682.0]
Zajęte
Jasińska ElżbietaKGZiKOcena jakości opracowań geodezyjnych podlegających weryfikacji przez Wojewódzką Inspekcję Geodezyjną i Kartograficzną
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy będzie analiza krytyczna przypadków zgłoszonych do WIGiK. Student opiera swoja prace na wybranym przypadku.
Wymagania/uwagi:Z praca związana jest praktyka w WINGIK
Tytuł tłumaczenie:Assessment of the quality of geodetic studies subject to verification by the Regional Geodetic and Cartographic Inspectorate
GiK GNiK II st.Pr.poj.[499.0]
Zajęte
Jasińska ElżbietaKGZiKOcena opłacalności inwestowania w lokale o niewielkiej powierzchni
Szczegóły
Opis tematu:Tematem pracy jest ocena atrakcyjności tzw. kawalerek i mikro-kawalerek. Preferowany jest rynek krakowski lub warszawski. Przeprowadzać klasyczne analizy, należy dodatkowo wydzielić sektor związany z lokalami o powierzchni poniżej 30 metrów krawatowych
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Assessing the profitability of investing in a small area
GiK GNiK II st.Pr.poj.[681.0]
Zajęte
Jasińska ElżbietaKGZiKPorównanie rynków nieruchomości na przykładzie Torunia i Bydgoszczy
Szczegóły
Opis tematu:Tematem pracy jest porównanie dwóch rynków nieruchomości dla miast średniej wielkości. Autor pracy powinien wykazać się znajomością lokalnych rynków oraz umiejętnością wykonywania analiz statystycznych i przestrzennych
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Comparison of real estate markets on the example of Toruń and Bydgoszcz
GiK I st.Pr.poj.[685.0]
Zajęte
Jasińska ElżbietaKGZiKRealizacja inwestycji deweloperskiej na przykładzie hali magazynowej
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest analiza procesu wybudowania hali magazynowej, uwzględniając czynności geodezyjne, architektoniczne oraz budowlane. Ocenie podlega również określenie wartości tak powstałej nieruchomości wraz z ewentualną modyfikacja w celu podniesienia wartości inwestycji.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Implementation of a development project on the example of a warehouse hall
GiK GNiK II st.Pr.poj.[683.0]
Zajęte
Jasińska ElżbietaKGZiKZmiany w ewidencji gruntów i budynków po modernizacji oraz ich wpływ na finanse gminy na przykładzie obrębu Pewel Wielka, jednostka ewidencyjna Jeleśnia
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zweryfikowanie, jak zmieni się cena nieruchomości gruntowej w zależności od jego przeznaczenia w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, lub na podstawie Warunków Zabudowy. Praca może obejmować zarówno przypadki już istniejące ( sąsiednie działki o różnym przeznaczeniu) , jak i dywagacje teoretycznie, szczególnie w przypadku planów zmiany MPZP lub utworzenia takiego planu.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Changes in the register of land and buildings after modernization and their impact on the finances of the commune on the example of Pewel Wielka, the registration unit Jeleśnia.
GiK I st.Pr.poj.[686.0]
Zajęte
Jasiołek JustynaKFTŚiIPEfektywność gospodarowania nieruchomościami na wybranym rynku lokalnym.
Szczegóły
Opis tematu:Obserwacja i ocena efektywności inwestowania w nieruchomości lokalowe lub gruntowe na wybranym obszarze.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Effectiwness of real estate management in the selected local market.
GiK GNiK II st.Pr.poj.[634.0]
Jasiołek JustynaKFTŚiIPNieruchomość jako przedmiot inwestycji.
Szczegóły
Opis tematu:wskazanie istotnych cech nieruchomości, które mają wpływ na podejmowane decyzje inwestycyjne z uwzględnieniem ryzyka.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Real estate as an investment object.
GiK GNiK II st.Pr.poj.[635.0]
Jasiołek JustynaKFTŚiIPOcena efektywności inwestowania w nieruchomości.
Szczegóły
Opis tematu:Analiza porównawcza w aspekcie efektywności inwestowania w różne rodzaje nieruchomości na lokalnych rynkach.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Assessment of the effectiveness of investing in real estate.
GiK GNiK II st.Pr.poj.[636.0]
Jasiołek JustynaKFTŚiIPPodział nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami
Szczegóły
Opis tematu:Analiza dokumentacji geodezyjnej i przebiegu procedury podziału nieruchomości na wybranym przykładzie.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The real estate division in mode of the real estate management act.
GiK I st.Pr.poj.[726.0]
Jasiołek JustynaKFTŚiIPRegulacja przebiegu granic nieruchomości.
Szczegóły
Opis tematu:Analiza i ocena jakości i przydatności zebranych danych o nieruchomościach w celu regulacji przebiegu ich granic.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Real estate boundaries course regulation
GiK GNiK II st.Pr.poj.[637.0]
Zajęte
Jasiołek JustynaKFTŚiIPWycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat lokalnych.
Szczegóły
Opis tematu:Opracowanie bazy danych i analiza lokalnego rynku nieruchomości w celu oszacowania wartości rynkowej jako podstawy naliczanych opłat lokalnych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Real estate appraisal for the purpose of determining local fees.
GiK GNiK II st.Pr.poj.[638.0]
Jaśkowski WojciechKOTG,GiGGMetody wizualizacji wyników pomiarów geodezyjnych dla potrzeb automatyzacji analiz deformacji obiektów hydrotechnicznych.
Szczegóły
Opis tematu:Praca dotyczy stworzenia różnych wizualizacji wyników pomiaró geodezyjnych pozwalającej na automatyzację pozyskiwania wybranych zestawień danych i automatyzację wizualizacji wyników pomiarów dla obiektów hydrotechnicznych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Methods of visualizing the results of geodetic measurements for the automation of deformation analyzes of hydrotechnical objects.
GiK GiGG II st.Pr.poj.[147.0]
Jaśkowski WojciechKOTG,GiGGModel przestrzeny szybu górniczego na podstawie filmów z kamer 360o
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma na celu opracowanie uzyskanych z przejazdów rewizyjnych szybu Kościuszko KS Wieliczka filmów 360o chmury punktów i docelowo modelu przestrzennego szybu.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Model of mining shaft space based on films from 360o cameras
GiK GiGG II st.Pr.poj.[141.0]
Jaśkowski WojciechKOTG,GiGGOpracowanie wyników pomiarów obniżeń i przemieszczeń obwodnicy Bytomia zlokalizowanej na terenie górniczym.
Szczegóły
Opis tematu:Opracowanie i analiza wyników geodezyjnego monitoringu obwodnicy Bytomia zlokalizowanej na terenie górniczym KWK Bobrek.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Development of measurement results of depressions and displacements of the Bytom bypass located in the mining area.
GiK I st.Pr.poj.[150.0]
Jaśkowski WojciechKOTG,GiGGOpracowanie wyników pomiarów przemieszczeń i obniżeń powierzchni terenu górniczego.
Szczegóły
Opis tematu:Opracowanie i analiza wyników monitoringu geodezyjnego na terenie północnej obwodnicy miasta Bytomia.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Elaboration of results of displacement measurements of the mining area.
GiK GiGG II st.Pr.poj.[143.0]
Jaśkowski WojciechKOTG,GiGGOpracowanie wyników pomiarów przemieszczeń powierzchni terenu górniczego.
Szczegóły
Opis tematu:Opracowanie i analiza wyników pomiarów przemieszczeń powierzchni terenu górniczego zlokalizowanego w Brzezinach Śląskich.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Elaboration of results of displacement measurements of the mining area.
GiK I st.Pr.poj.[148.0]
Jaśkowski WojciechKOTG,GiGGOptymalizacja bazy dany obserwacji dla potrzeb automatyzacji analiz deformacji obiektów hydrotechnicznych.
Szczegóły
Opis tematu:Praca dotyczy opracowania bazy danych obserwacji geodezyjnych pozwalającej na automatyzację pozyskiwania wybranych zestawień danych i automatyzację wizualizacji wyników pomiarów dla obiektów hydrotechnicznych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Optimization of the data base of observations for the needs of automation of deformation analyzes of hydrotechnical objects.
GiK GiGG II st.Pr.zbior. [145.146]
Jaśkowski WojciechKOTG,GiGGOptymalizacja bazy dany obserwacji dla potrzeb automatyzacji analiz deformacji obiektów hydrotechnicznych.
Szczegóły
Opis tematu:Praca dotyczy opracowania bazy danych obserwacji geodezyjnych pozwalającej na automatyzację pozyskiwania wybranych zestawień danych i automatyzację wizualizacji wyników pomiarów dla obiektów hydrotechnicznych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Optimization of the data base of observations for the needs of automation of deformation analyzes of hydrotechnical objects.
GiK GiGG II st.Pr.zbior. [146.145]
Jaśkowski WojciechKOTG,GiGGSystemy monitoringu konwergencji wyrobisk górniczych.
Szczegóły
Opis tematu:Opracowanie i analiza deformacji komory górniczej Św. Kingi KS Wieliczka na podstawie monitoringu geodezyjnego i telemetrycznego.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Convergence monitoring systems for mining excavations.
GiK GiGG II st.Pr.poj.[144.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBAnaliza i ocena geometrii wiązki promienia laserowego w manualnych dalmierzach laserowych.
Szczegóły
Opis tematu:Głównym celem pracy dyplomowej jest analiza i ocena geometrii wiązki promienia laserowego dla trzech niezależnych dalmierzy laserowych (różnych producentów). Należy umiejscowić badanie w szerokim kontekście i podkreślić, dlaczego jest ono ważne. Dyplomant powinien określić znaczenie pracy, w tym konkretne hipotezy, które są testowane. Powinien dokładnie zapoznać się i przedstawić aktualny stan badań i podkreślić kontrowersyjne i rozbieżne hipotezy.
Wymagania/uwagi:Wskazane jest dysponowanie dalmierzami.
Tytuł tłumaczenie:Analysis and evaluation of the laser beam geometry in manual laser distance meters.
GiK I st.Pr.zbior. [583.584]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBAnaliza i ocena geometrii wiązki promienia laserowego w manualnych dalmierzach laserowych.
Szczegóły
Opis tematu:Głównym celem pracy dyplomowej jest analiza i ocena geometrii wiązki promienia laserowego dla trzech niezależnych dalmierzy laserowych (różnych producentów). Należy umiejscowić badanie w szerokim kontekście i podkreślić, dlaczego jest ono ważne. Dyplomant powinien określić znaczenie pracy, w tym konkretne hipotezy, które są testowane. Powinien dokładnie zapoznać się i przedstawić aktualny stan badań i podkreślić kontrowersyjne i rozbieżne hipotezy.
Wymagania/uwagi:Wskazane jest dysponowanie dalmierzami.
Tytuł tłumaczenie:Analysis and evaluation of the laser beam geometry in manual laser distance meters.
GiK I st.Pr.zbior. [584.583]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBAnaliza i ocena stanu znaków i kodów kartograficznych w obszarze obowiązujących regulacji prawnych.
Szczegóły
Opis tematu:Głównym celem pracy dyplomowej jest analiza i ocena stanu znaków i kodów kartograficznych w obszarze obowiązujących regulacji prawnych. Należy określić stan jednolitości znaków i kodów kartograficznych bazując na obowiązujących regulacjach prawnych, standardach technicznych i instrukcjach branżowych oraz percepcji przestrzeni prezentowanej w opracowaniach kartograficznych. Dyplomant powinien odnieść się do obszarów zamkniętych oraz pozostałych. W tym zaproponować definicje znaków i kodów wybranych szczegółów terenowych do chwili obecnej nie zdefiniowanych. Powinien dokładnie zapoznać się i przedstawić aktualny stan badań i podkreślić kontrowersyjne i rozbieżne hipotezy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis and evaluation of the condition of signs and cartographic codes in the area of the binding legal regulations.
GiK I st.Pr.poj.[585.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBAnaliza i ocena syntetyczna stanu geometrii toru kolejowego.
Szczegóły
Opis tematu:Głównym celem pracy dyplomowej jest analiza i ocena syntetyczna stanu geometrii toru kolejowego, bazując na wynikach pomiarów uzyskanych z metody bezpośredniej - samorejestrującego toromierza elektronicznego. W pracy należy uwzględnić parametry płaszczyzny poziomej i pionowej geometrii toru w zakresie odcinków prostych i krzywoliniowych. Należy umiejscowić badanie w szerokim kontekście i podkreślić, dlaczego jest ono ważne. Dyplomant powinien określić znaczenie pracy, w tym konkretne hipotezy, które są testowane. Powinien dokładnie zapoznać się i przedstawić aktualny stan badań i podkreślić kontrowersyjne i rozbieżne hipotezy.
Wymagania/uwagi:Wymagana znajomość eksperckich systemów komputerowych w infrastrukturze transportu szynowego, udostępnionych przez Opiekuna pracy.
Tytuł tłumaczenie:Synthetic analysis and assessment of the condition of railway track geometry.
GiK GIP II st.Pr.poj.[586.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBAnaliza stanu unijnych i polskich regulacji prawnych w zakresie połączeń torów i rozjazdów kolejowych.
Szczegóły
Opis tematu:Głównym celem pracy dyplomowej jest analiza stanu unijnych i polskich regulacji prawnych w zakresie połączeń torów i rozjazdów kolejowych.
Dyplomant powinien uwzględnić Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności, uregulowania wynikające z norm europejskich oraz regulacje krajowe, zwłaszcza wytyczne i instrukcje zarządcy narodowej sieci kolejowej. Należy umiejscowić badanie w szerokim kontekście i podkreślić, dlaczego jest ono ważne, zwłaszcza w koncepcji rozwoju międzynarodowego transportu kolejowego. Powinien dokładnie zapoznać się i przedstawić aktualny stan badań i podkreślić kontrowersyjne i rozbieżne hipotezy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the state of EU and Polish legal regulations in the field of railway track and turnout connections.
GiK GIP II st.Pr.poj.[587.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBAnaliza termiczna kolejowego toru bezstykowego.
Szczegóły
Opis tematu:Głównym celem pracy dyplomowej jest analiza termiczna kolejowego toru bezstykowego (tok szynowy lewy, tok szynowy prawy, interakcja). Celem opracowania analizy, w pierwszym etapie należy wykonać analizę i ocenę geometrii toru w płaszczyźnie poziomej i pionowej, w kolejnym etapie analizę termiczną. Należy umiejscowić badanie w szerokim kontekście i podkreślić, dlaczego jest ono ważne w inżynierii lądowej i transporcie. Dyplomant powinien określić znaczenie pracy, w tym konkretne hipotezy, które są testowane. Powinien dokładnie zapoznać się i przedstawić aktualny stan badań i podkreślić kontrowersyjne i rozbieżne hipotezy.
Wymagania/uwagi:Wymagana znajomość komputerowych systemów eksperckich w infrastrukturze transportu szynowego. Zalecane jest opracowanie aplikacji wspomagającej analizę geometrii toru.
Tytuł tłumaczenie:Thermal analysis of Continuous Welded Rail.
GiK GIP II st.Pr.poj.[588.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBGeodezyjne i diagnostyczne monitorowanie geometrii przejazdu kolejowo-drogowego.
Szczegóły
Opis tematu:Praca wymaga przeprowadzenia analizy stanu kategoryzacji przejazdów kolejowo-drogowych obowiązujących na terenie Polski oraz wybranego innego kraju.
Należy określić znaczenie pracy, w tym konkretne hipotezy, które są testowane, wskazać wpływ parametrów geometrycznych przejazdów kolejowo-drogowych na elementy czynników psychologii transportu.
Zalecanym jest opracowanie aplikacji wspomagającej prowadzenie monitorowania geometrii przejazdów kolejowo-drogowych wraz z dokumentacją techniczną. Następnie wymagane jest dokładne zapoznanie się i przedstawienie aktualnego stanu badań i podkreślenia kontrowersji i rozbieżnych hipotez.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Surveying and diagnostic monitoring of level crossing geometry.
GiK GIP II st.Pr.poj.[589.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBGeodezyjne układy geometryczne połączeń torów kolejowych na odcinku prostym.
Szczegóły
Opis tematu:Utrzymanie drogi rozjazdowej wymaga prowadzenia obserwacji w sposób wielowymiarowy i ciągły z zastosowaniem prac geodezyjnych i diagnostycznych. Dyplomant jest zobowiązany przedstawić procedury obliczeniowe geodezyjnego i diagnostycznego opracowania połączenia torów na odcinku prostym w połączeniu z zintegrowanymi znakami geodezyjnej kolejowej osnowy specjalnej (wariant torów równoległych, wariant torów nierównoległych). Zalecanym jest przedstawienie etapów zarządzania cyklem życia rozjazdów kolejowych w infrastrukturze kolejowej. Należy umiejscowić badanie w szerokim kontekście i podkreślić, dlaczego jest ono ważne. Dyplomant powinien dokładnie zapoznać się i przedstawić aktualny stan badań, podkreślić kontrowersyjne i rozbieżne hipotezy.
Wymagania/uwagi:Wymagana znajomość eksperckich systemów komputerowych w infrastrukturze transportu szynowego w uzgodnieniu z Opiekunem pracy.
Tytuł tłumaczenie:Surveying geometrical systems of railway track connections in a straight section.
GiK GIP II st.Pr.poj.[590.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBGeometria krzywizny torów w rozjazdach łukowanych.
Szczegóły
Opis tematu:Utrzymanie drogi rozjazdowej wymaga prowadzenia obserwacji w sposób wielowymiarowy i ciągły z zastosowaniem prac geodezyjnych i diagnostycznych. Dyplomant jest zobowiązany przeprowadzić analizę i ocenę wyników badań stanu geometrii krzywizn torów w rozjazdach łukowanych wraz z wskazaniem zależności pomiędzy innymi parametrami i wskaźnikami. Zalecanym jest opracowanie aplikacji wspomagającej prowadzenie prac obejmujących analizę i ocenę stanu krzywizn w rozjazdach łukowanych. Dyplomant powinien dokładnie zapoznać się i przedstawić aktualny stan badań i podkreślić konkretne hipotezy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Geometry of track curvature in curved turnouts.
GiK GIP II st.Pr.poj.[591.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBGeometria plamki lasera w manualnych dalmierzach laserowych.
Szczegóły
Opis tematu:Głównym celem pracy dyplomowej jest analiza i ocena geometrii wiązki promienia laserowego dla wybranych niezależnych dalmierzy laserowych (różnych producentów). Badania powinny uwzględnić analizę i ocenę wpływu warunków atmosferycznych w różnych horyzontach czasowych. Należy umiejscowić badanie w szerokim kontekście i podkreślić, dlaczego jest ono ważne. Dyplomant powinien określić znaczenie pracy, w tym konkretne hipotezy, które są testowane. Powinien dokładnie zapoznać się i przedstawić aktualny stan badań i podkreślić kontrowersyjne i rozbieżne hipotezy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Laser spot geometry in manual laser rangefinders.
GIN I st.Pr.poj.[592.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBGeometryczne układy typowych połączeń rozjazdowych w łuku.
Szczegóły
Opis tematu:Utrzymanie drogi rozjazdowej wymaga prowadzenia obserwacji w sposób wielowymiarowy i ciągły z zastosowaniem prac geodezyjnych i diagnostycznych. Dyplomant jest zobowiązany przedstawić procedury obliczeniowe geodezyjnego i diagnostycznego opracowania połączenia torów na odcinku łuku kołowego w połączeniu z zintegrowanymi znakami geodezyjnej kolejowej osnowy specjalnej (wariant torów równoległych, wariant torów nierównoległych). Zalecanym jest przedstawienie etapów zarządzania cyklem życia rozjazdów kolejowych w infrastrukturze kolejowej. Należy umiejscowić badanie w szerokim kontekście i podkreślić, dlaczego jest ono ważne. Dyplomant powinien dokładnie zapoznać się i przedstawić aktualny stan badań, podkreślić kontrowersyjne i rozbieżne hipotezy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Geometric systems of typical turnout connections in an arch.
GiK GIP II st.Pr.poj.[593.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBInteroperacyjność informacji geoprzestrzennej obszarów transportu kolejowego.
Szczegóły
Opis tematu:Głównym celem pracy dyplomowej jest analiza stanu unijnych i polskich regulacji prawnych w zakresie interoperacyjności informacji geoprzestrzennej obszarów transportu kolejowego. Dyplomant powinien uwzględnić Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności, uregulowania wynikające z norm europejskich oraz regulacje krajowe, zwłaszcza wytyczne i instrukcje zarządcy narodowej sieci kolejowej. Należy umiejscowić badanie w szerokim kontekście i podkreślić, dlaczego jest ono ważne, zwłaszcza w koncepcji rozwoju międzynarodowego transportu kolejowego. Dyplomant powinien dokładnie zapoznać się i przedstawić aktualny stan badań i podkreślić kontrowersyjne i rozbieżne hipotezy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Interoperability of geospatial information of rail transport areas.
GiK GNiK II st.Pr.poj.[594.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBKonfrontacja stanu znaków i kodów kartograficznych obszarów transportu szynowego.
Szczegóły
Opis tematu:Głównym celem pracy dyplomowej jest analiza i ocena stanu znaków i kodów kartograficznych w zakresie obowiązujących regulacji prawnych z ukierunkowaniem do obszarów transportu szynowego. Należy określić stan jednolitości znaków i kodów kartograficznych bazując na obowiązujących regulacjach prawnych, standardach technicznych i instrukcjach branżowych oraz percepcji przestrzeni prezentowanej w opracowaniach kartograficznych. Dyplomant powinien odnieść się do obszarów zamkniętych oraz pozostałych. W tym zaproponować definicje znaków i kodów wybranych szczegółów terenowych do chwili obecnej nie zdefiniowanych. Powinien dokładnie zapoznać się i przedstawić aktualny stan badań, podkreślić kontrowersyjne i rozbieżne hipotezy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Confrontation of the state of signs and cartographic codes of rail transport areas.
GIN I st.Pr.poj.[595.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBKonfrontacja unijnych i polskich regulacji prawnych w zakresie połączeń torów i rozjazdów kolejowych.
Szczegóły
Opis tematu:Głównym celem pracy dyplomowej jest konfrontacja stanu unijnych i polskich regulacji prawnych w zakresie połączeń torów i rozjazdów kolejowych.
Dyplomant powinien uwzględnić Techniczne Specyfikacji Interoperacyjności, uregulowania wynikające z norm europejskich oraz regulacje krajowe, zwłaszcza wytyczne i instrukcje zarządcy narodowej sieci kolejowej. Badania powinny uwzględniać cechy charakterystyczne nieruchomości gruntowych i ich stan prawny.
Następnie warunki przygotowania inwestycji dotyczących linii kolejowych, w tym warunki lokalizacji i nabywania nieruchomości na ten cel. Należy umiejscowić badanie w szerokim kontekście i podkreślić, dlaczego jest ono ważne, zwłaszcza w koncepcji rozwoju międzynarodowego transportu kolejowego. Dyplomant powinien dokładnie zapoznać się i przedstawić aktualny stan badań, podkreślić kontrowersyjne i rozbieżne hipotezy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The confrontation of EU and Polish legal regulations in the field of railway track and turnout connections.
GiK GNiK II st.Pr.poj.[597.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBKonfrontacja wybranych programów komputerowych w zakresie obliczania objętości mas ziemnych.
Szczegóły
Opis tematu:Głównym celem pracy dyplomowej jest przeprowadzenie konfrontacji wybranych programów komputerowych w zakresie obliczania objętości mas ziemnych, bazując na co najmniej dwóch programach różnych producentów oraz stałych danych referencyjnych. Należy umiejscowić badanie w szerokim kontekście i podkreślić, dlaczego jest ono ważne. Dyplomant powinien określić znaczenie pracy, w tym konkretne hipotezy, które są badane. Powinien dokładnie zapoznać się i przedstawić aktualny stan badań i podkreślić kontrowersyjne i rozbieżne hipotezy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Confrontation of selected computer programs in the calculation of earth mass volumes.
GiK I st.Pr.poj.[604.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBMożliwości i ocena użyteczności bezdotykowych i bezprzewodowych technologii komunikacyjnych w pracach geodezyjnych na przykładzie komunikacji bliskiego zasięgu.
Szczegóły
Opis tematu:Głównym celem pracy dyplomowej jest opracowanie i wskazanie możliwości i oceny użyteczności bezdotykowych i bezprzewodowych technologii komunikacyjnych w pracach geodezyjnych na przykładzie komunikacji bliskiego zasięgu.
Należy umiejscowić badanie w szerokim kontekście i podkreślić, dlaczego jest ono ważne w geoinformacji, geodezji i kartografii. Dyplomant powinien określić znaczenie pracy, w tym konkretne hipotezy, które są testowane. Powinien dokładnie zapoznać się i przedstawić aktualny stan badań, podkreślić kontrowersyjne i rozbieżne hipotezy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Possibilities and evaluation of usefulness of non-contact and wireless communication technologies in surveying works on the example of short-range communication.
GIN I st.Pr.poj.[598.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBObliczanie objętości mas ziemnych i materiałów sypkich dla realizacji wybranego obiektu sportowego.
Szczegóły
Opis tematu:Głównym celem pracy dyplomowej jest analiza i ocena procesu obliczania objętości mas ziemnych i materiałów sypkich dla realizacji wybranego obiektu sportowego. Należy umiejscowić badanie w szerokim kontekście i podkreślić, dlaczego jest ono ważne. Dyplomant powinien określić znaczenie pracy, w tym konkretne hipotezy, które są testowane. Powinien dokładnie zapoznać się i przedstawić aktualny stan badań i podkreślić kontrowersyjne i rozbieżne hipotezy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Calculation of volumes of earth masses and loose materials for implementation of a selected sports facility.
GiK I st.Pr.poj.[603.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBOpracowanie autorskiej aplikacji geodezyjnej w wybranym środowisku programistycznym.
Szczegóły
Opis tematu:Głównym celem pracy dyplomowej jest opracowanie autorskiej aplikacji geodezyjnej w wybranym środowisku programistycznym. Opracowanie powinno uwzględniać kalkulator geodezyjny z możliwością zastosowania obliczeń dla wybranej metody pomiarów szczegółów terenowych. Należy umiejscowić badanie w szerokim kontekście i podkreślić, dlaczego jest ono ważne. Dyplomant powinien określić znaczenie pracy, w tym konkretne hipotezy, które są testowane. Powinien dokładnie zapoznać się, przedstawić aktualny stan badań i podkreślić kontrowersyjne i rozbieżne hipotezy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Development of a proprietary geodetic application in a selected programming environment.
GIN I st.Pr.poj.[599.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBProblemy interoperacyjności w zakresie informacji geoprzestrzennej obszarów transportu szynowego.
Szczegóły
Opis tematu:Głównym celem pracy dyplomowej jest wskazanie na podstawie przeprowadzonych badań własnych występujących problemów interoperacyjności w zakresie informacji geoprzestrzennej obszarów transportu szynowego. W tym celu należy odnieść się do problematyki na terenie Polski oraz wybranych państw Unii Europejskiej. Należy umiejscowić badanie w szerokim kontekście i podkreślić, dlaczego jest ono ważne. Dyplomant powinien określić znaczenie pracy, w tym konkretne hipotezy, które są testowane. Powinien dokładnie zapoznać się i przedstawić aktualny stan badań, podkreślić kontrowersyjne i rozbieżne hipotezy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Interoperability problems for geospatial information in rail transport areas.
GiK GIP II st.Pr.poj.[600.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBWpływ warunków atmosferycznych na stan wiązki promienia laserowego w manualnych dalmierzach laserowych.
Szczegóły
Opis tematu:Głównym celem pracy dyplomowej jest analiza i ocena geometrii wiązki promienia laserowego dla wybranych dalmierzy laserowych (różnych producentów) z uwzględnieniem wpływu warunków atmosferycznych. Należy umiejscowić badanie w szerokim kontekście i podkreślić, dlaczego jest ono ważne. Dyplomant powinien określić znaczenie pracy, w tym konkretne hipotezy, które są testowane. Powinien dokładnie zapoznać się i przedstawić aktualny stan badań, podkreślić kontrowersyjne i rozbieżne hipotezy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Influence of atmospheric conditions on the state of the laser beam in manual laser distance meters.
GIN I st.Pr.poj.[601.0]
Kocot WojciechKGIiBAnaliza porównawcza wartości odtworzenia z cenami transakcyjnymi kupna-sprzedaży budynków mieszkalnych jednorodzinnych w wybranym regionie Polski
Szczegóły
Opis tematu:Dla kilku budynków jednorodzinnych zlokalizowanych w wybranym terenie i będących przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży porównujemy policzoną przez studenta wartość odtworzeniową tych budynków z ceną transakcyjną. Porównacie to prowadzi do wniosków dotyczących lokalnego rynku nieruchomości w analizowanym przedziale czasowym.
Wymagania/uwagi:-
Tytuł tłumaczenie:A comparative analysis of the replacement value with the transaction purchase and sale prices of single-family residential buildings in a selected region of Poland
GiK GIP II st.Pr.poj.[124.0]
Kocot WojciechKGIiBAnaliza porównawcza wyników wyceny nieruchomości przy użyciu poszczególnych technik w podejściu kosztowym
Szczegóły
Opis tematu:Dla wybranych budynków jednorodzinnych student liczy ich wartość odtworzeniową przy użyciu wszystkich trzech służących do tego celu technik (szczegółową, elementów scalonych i wskaźnikowa). Uzyskane wyniki służą do oceny przydatności poszczególnych technik.
Wymagania/uwagi:umiejętność kosztorysowania
Tytuł tłumaczenie:Comparative analysis of the results of real estate appraisal using individual techniques in the cost approach
GiK GIP II st.Pr.poj.[125.0]
Kocot WojciechKGIiBDostosowanie istniejących obiektów mostowych do przejęcia wpływów eksploatacji górniczej
Szczegóły
Opis tematu:Każdy obiekt mostowy, bez względu na swą lokalizację charakteryzuje się większą lub mniejszą odpornością na wpływy górnicze. W ramach pracy student określa tą odporność dla kilku wybranych obiektów, a następnie proponuje proste zmiany konstrukcyjne, mające na celu podniesienie tej odporności.
Wymagania/uwagi:-
Tytuł tłumaczenie:Adaptation of the existing bridge structures to take over the influence of mining exploitation
GiK GiGG II st.Pr.poj.[126.0]
Kopacz MarekKKiOŚAnaliza stanu jakościowego wód powierzchniowych w wybranym obszarze.
Szczegóły
Opis tematu:Praca polegać będzie na wykorzystaniu danych z bazy IMiGW dostępnych ogólnie w internecie. Chodzi tu o szczegółową analizę jakości wód powierzchniowych wybranego obszaru pod kątem oceny sozologicznej stanu ekologicznego.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the quality status of surface waters in a selected area
IMŚ I st.Pr.poj.[121.0]
Zajęte
Kopacz MarekKKiOŚAnaliza usłonecznienia na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na podstawie danych z instalacji fotowoltaicznej
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na określeniu zmian w intensywności usłonecznienia w obszarach wyżynnych na podstawie wyników z instalacji fotowoltaicznej
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of insolation in Kraków-Częstochowa Upland based on data from a photovoltaic installation
IMŚ I st.Pr.poj.[670.0]
Kopacz MarekKKiOŚAnaliza usłonecznienia w obszarach wyżynnych na tle uwarunkowań atmosferycznych.
Szczegóły
Opis tematu:Praca dotyczy analizy usłonecznienia w zależności od warunków atmosferycznych i podstawowych parametrów meteorologicznych
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of insolation in upland areas against the background of weather conditions.
IMŚ IW II st.Pr.poj.[671.0]
Kopacz MarekKKiOŚBilans składników nawozowych NPK w wybranych gminach rolniczych w kontekście ochrony wód
Szczegóły
Opis tematu:Praca dotyczy oceny wpływu zanieczyszczeń rolniczych na jakość wód powierzchniowych, ze szczególnym uwzględnieniem użytkowania ziemi oraz przemian strukturalnych.
Wymagania/uwagi:Ogólna wiedza z jakości wód i zasobów wodnych
Tytuł tłumaczenie:Balance of NPK fertilizer components in selected agricultural communes in the context of water protection
IMŚ IW II st.Pr.zbior. [115.116]
Kopacz MarekKKiOŚBilans składników nawozowych NPK w wybranych gminach rolniczych w kontekście ochrony wód
Szczegóły
Opis tematu:Praca dotyczy oceny wpływu zanieczyszczeń rolniczych na jakość wód powierzchniowych, ze szczególnym uwzględnieniem użytkowania ziemi oraz przemian strukturalnych.
Wymagania/uwagi:Ogólna wiedza z jakości wód i zasobów wodnych
Tytuł tłumaczenie:Balance of NPK fertilizer components in selected agricultural communes in the context of water protection
IMŚ IW II st.Pr.zbior. [116.115]
Kopacz MarekKKiOŚBilans wodny w obszarach niezurbanizowanych na przykładzie wybranej gminy
Szczegóły
Opis tematu:Praca dotyczy szczegółowej analizy sytuacji hydrologicznej i meteorologicznej w wybranej gminie pod kątem oceny relacji opad - odpływ. W tym zakresie analizowany będzie miedzy innymi Klimatyczny Bilans Wodny KBW a także inne wskaxniki hedro i meteo w okresie ostatnich lat.
Wymagania/uwagi:Podstawowa znajomość zagadnień hydrologicznych i meteorologicznych
Tytuł tłumaczenie:Water balance in non-urbanized areas on the example of a selected commune
IMŚ IW II st.Pr.poj.[110.0]
Kopacz MarekKKiOŚJakość wód powierzchniowych w wybranym województwie na tle zmian strukturalnych.
Szczegóły
Opis tematu:Praca dotyczy przeanalizowania jakości wód powierzchniowych przez dyplomanta województwie wraz z oceną sytuacji strukturalno-przestrzennej wybranego obszaru badawczego
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The quality of surface waters in a selected voivodship against the background of structural changes.
IMŚ IW II st.Pr.poj.[111.0]
Kopacz MarekKKiOŚProblemy środowiskowe w obszarach niezurbanizowanych na tle wprowadzanego ładunku zanieczyszczeń rolniczych.
Szczegóły
Opis tematu:Potrzebne są dane statystyczne z BDL i z PSR, program MicroBil (możliwość wypożyczenia i przeszkolenia programu u opiekuna pracy). Pracę mogą realizować 2 osoby. Praca może mieć charakter interdyscyplinarny - większość danych można pozyskać bezpłatnie.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Environmental problems in non-urbanized areas against the background of the introduced load of agricultural pollutants.
IMŚ IW II st.Pr.zbior. [119.120]
Kopacz MarekKKiOŚProblemy środowiskowe w obszarach niezurbanizowanych na tle wprowadzanego ładunku zanieczyszczeń rolniczych.
Szczegóły
Opis tematu:Potrzebne są dane statystyczne z BDL i z PSR, program MicroBil (możliwość wypożyczenia i przeszkolenia programu u opiekuna pracy). Pracę mogą realizować 2 osoby. Praca może mieć charakter interdyscyplinarny - większość danych można pozyskać bezpłatnie.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Environmental problems in non-urbanized areas against the background of the introduced load of agricultural pollutants.
IMŚ IW II st.Pr.zbior. [120.119]
Kopacz MarekKKiOŚRozkład przestrzenny opadu atmosferycznego na tle użytkowania ziemi i potrzeb wodnych wybranego obszaru
Szczegóły
Opis tematu:W pracy przeanalizowane zostaną opady atmosferyczne, ich wielkość i rozkład przestrzenny na tle zmienności w użytkowaniu ziemi, szczególnie pod kątem użytkowania rolniczego i potrzeb wodnych roślin uprawnych
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The spatial distribution of precipitation in the context of land use and water needs of a selected area
IMŚ I st.Pr.poj.[112.0]
Kopacz MarekKKiOŚRozkład przestrzenny opadu atmosferycznego na tle użytkowania ziemi i potrzeb wodnych wybranego obszaru
Szczegóły
Opis tematu:W pracy przeanalizowane zostaną opady atmosferyczne, ich wielkość i rozkład przestrzenny na tle zmienności w użytkowaniu ziemi, szczególnie pod kątem użytkowania rolniczego i potrzeb wodnych roślin uprawnych
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The spatial distribution of precipitation in the context of land use and water needs of a selected area
IMŚ I st.Pr.poj.[113.0]
Zajęte
Kopacz MarekKKiOŚStan aktualny oraz prognozowanie potrzeb wodnych w obszarach niezurbanizowanych na przykładzie wybranej gminy
Szczegóły
Opis tematu:W pracy zostaną przeanalizowane gminy, w których występuje zróżnicowany stan związany z bilansem wodnym.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The current state and forecasting of water needs of non-urban areas on the example of a selected commune
IMŚ IW II st.Pr.poj.[114.0]
Zajęte
Kopacz MarekKKiOŚZagrożenia środowiskowe wynikające z nadmiaru azotu i fosforu wprowadzanego na obszar zlewni w wybranych gminach
Szczegóły
Opis tematu:Potrzebne są dane statystyczne z BDL i z PSR, program MicroBil (możliwość przeszkolenia programu u opiekuna pracy). Dane dostępne będą zarówno z badan własnych, jak też z danych statystycznych ogólnie dostępnych
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Environmental threats resulting from excess nitrogen and phosphorus introduced into the catchment area in selected municipalities
IMŚ IW II st.Pr.poj.[117.0]
Kopacz MarekKKiOŚZagrożenia środowiskowe wynikające z nadmiaru azotu i fosforu wprowadzanego na obszar zlewni w wybranych gminach
Szczegóły
Opis tematu:Potrzebne są dane statystyczne z BDL i z PSR, program MicroBil (możliwość przeszkolenia programu u opiekuna pracy). Dane są dostępne zarówno z badań własnych jak też ze strony stat.gov.pl.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Environmental threats resulting from excess nitrogen and phosphorus introduced into the catchment area in selected municipalities
IMŚ IW II st.Pr.poj.[118.0]
Kopacz MarekKKiOŚZasoby wodne w małych zlewniach górskich na tle użytkowania ziemi.
Szczegóły
Opis tematu:Temat bardzo ciekawy, dotyczy oceny jakości wód powierzchniowych, ale także (jak się uda zdobyć dane) również kwestii danych ilościowych. Generalnie praca może być bardzo ciekawa i nie będzie wymagać nakładu finansowego. (Większość danych uzyskamy ze stat..gov.pl oraz WIOS, a także danych promotora. )
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Water resources in small mountain catchments against the background of land use.
IMŚ IW II st.Pr.poj.[123.0]
Kopacz MarekKKiOŚZasoby wodne w obszarach rolniczych na przykładzie wybranego obszaru
Szczegóły
Opis tematu:Praca będzie dotyczyć analizy wody w układzie opad - odpływ. Potrzebne będą dane statystyczne z BDL oraz z SMSR IUNG Puławy dla gmin. Oczywiście promotor pomoże w skompletowaniu danych i ich interpretacji.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Water resources in agricultural areas on the example of a selected area
IMŚ I st.Pr.poj.[122.0]
Kowalewski ZbigniewKKiOŚAnaliza danych ze zjawisk burzowych
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest przetworzenie i stworzenie spójnego zbioru z danych pochodzących z informacji o zjawiskach burzowych. Praca w środowisku R.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Data analysis of storms
GIN I st.Pr.poj.[665.0]
Kowalewski ZbigniewKKiOŚAnaliza stanu trofii morza Bałtyckiego
Szczegóły
Opis tematu:Bazując na danych z HELCOM, należy przeprowadzić analizę eutrofizacji Morza Bałtyckiego. Najpierw należy uporządkować dane a następnie przeprowadzić ocenę stanu trofii, całość w środowisku R.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Trophic ststus analysis of Baltic Sea
GIN I st.Pr.poj.[664.0]
Kowalewski ZbigniewKKiOŚCharakterystyka hydrologiczna wybranej rzeki
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje klasyczną charakterystykę hydrologiczną rozszerzoną o zestaw podstawowych analiz statystycznych. Wykonywana jest z zastosowaniem środowiska R
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Hydrological characteristics of the selected river
IMŚ I st.Pr.poj.[663.0]
Kowalewski ZbigniewKKiOŚNeutralizacja piany w procesach oczyszczania ścieków
Szczegóły
Opis tematu:Praca laboratoryjna, obejmuje badanie procesy wytwarzania piany, pomiaru tego zjawiska oraz wyznaczenia metod neutralizacji.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Foam neutralisation in wastewater treatment
IMŚ IW II st.Pr.poj.[667.0]
Zajęte
Kowalewski ZbigniewKKiOŚOpracowanie opadów Krakowa na podstawie zdjęć satelitarnych
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zbadanie zmienności opadów na terenie Krakowa, zastosowano model SWMM, oprogramowanie R oraz informacje na temat opadów z baz danych i zdjęć satelitarnych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of Kraków stormwater based on satelite images
IMŚ IW II st.Pr.poj.[668.0]
Zajęte
Kowalewski ZbigniewKKiOŚProjekt sieci sanitarnej
Szczegóły
Opis tematu:Praca może zawierać projekt sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub deszczowej, w zależności od wyboru może kłaść nacisk na projekt koncepcyjny, wykonawczy lub związany z realizacją.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Sanitary system design
IMŚ I st.Pr.poj.[662.0]
Zajęte
Kowalewski ZbigniewKKiOŚProjekt sieci sanitarnej
Szczegóły
Opis tematu:Klasyczna praca przeznaczona dla inżynierów środowiska, obejmuje koncepcyjne zaprojektowanie sieci dostarczających wodę pitna lub odprowadzającą dowolny rodzaj ścieków
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Sanitary network design
IMŚ I st.Pr.poj.[666.0]
Kowalewski ZbigniewKKiOŚWielowymiarowa analiza opadów deszczu na terenie Polski
Szczegóły
Opis tematu:Praca teoretyczna związana z analizą danych środowiskowych. Jej celem jest przeanalizowanie ilości opadów atmosferycznych (deszczu) na przestrzeni lat, w różnych punktach pomiarowych na terenie Polski.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Multidimensional anallysis of precipitation in Poland
IMŚ IW II st.Pr.poj.[669.0]
Zajęte
Kozakiewicz RyszardKKiOŚAspekty środowiskowe nowych technologii, pozytywne i negatywne oddziaływania na środowisko.
Szczegóły
Opis tematu:Dla uzgodnionej z opiekunem `technologii przyszłości` (np. z zakresu informatyzacji, robotyzacji, technologii materiałowych, lotniczych, kosmicznych, autonomicznych pojazdów, telemedycyny, monitoringu, itp) należy zidentyfikować aspekty środowiskowe i społeczne; bezpośrednie i pośrednie; negatywne i pozytywne masowego wdrażania wybranej technologii. Temat nawiązuje do ocen środowiskowych dla technologii i materiałów, na poziomie wstępnym (identyfikacja oddziaływań, krótki opis, hierarchizacja). [jedną z form tych ocen środowiskowych są np. analizy realizowane dla określenia wytycznych BAT]
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The environmental aspects of new technologies (positive and negative environmental impacts).
IMŚ IW II st.Pr.poj.[472.0]
Kozakiewicz RyszardKKiOŚAspekty środowiskowe w rozwoju obszarów zgodnie z koncepcją Smart City.
Szczegóły
Opis tematu:W pracy należy przeanalizować definicje i koncepcje `Smart City`, w oparciu o rozbudowany model `SC` opisać podstawowe obszary rozwoju: np. technologiczny, logistyczny, gospodarczy, społeczny i środowiskowy. Wybrać obszar do analiz (dowolne miasto w Polsce). Zidentyfikować środowiskowe aspekty w każdym obszarze (np. aspekty związane z instalacjami, monitoringiem, zarządzaniem miastem, itp, oraz aspekty związane z zarządzaniem środowiskiem) Zaproponować rozwiązania technologiczne, organizacyjne i społeczne wspierające sferę środowiskową.
Wymagania/uwagi:Podstawowa wiedza o zasadach rozwoju zrównoważonego i trendach technologicznych wspierających koncepcję `Smart City`
Tytuł tłumaczenie:Environmental aspects in the development of areas in accordance with the Smart City concept.
IMŚ GN II st.Pr.poj.[473.0]
Kozakiewicz RyszardKKiOŚIdentyfikacja i ranking aspektów środowiskowych wybranego zakładu przemysłowego na potrzeby systemu zarządzania środowiskowego EMAS.
Szczegóły
Opis tematu:W pracy należy wybrać zakład przemysłowy, dokonać skróconego przeglądu ekologicznego, opracować listę bezpośrednich i pośrednich aspektów środowiskowych, określić zasady rankingu aspektów i wykonać ranking. Zidentyfikować aspekty istotne, zaproponować działania `proekologiczne` dla wybranych aspektów istotnych. Krótko opisać sytuację organizacji pod kątem ubiegania się o EMAS (kluczowe grupy aspektów, aspekty istotne, możliwe kierunki działań prośrodowiskowych)
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Identification and ranking of the environmental aspects of the selected industrial plant for the purposes of the EMAS environmental management system.
IMŚ I st.Pr.poj.[474.0]
Kozakiewicz RyszardKKiOŚModel koncepcyjny (model encji) zasobu informacji dla wybranego zagadnienia środowiskowego (np. zarządzanie środowiskiem, prośrodowiskowe zarządzanie przedsięwzięciami, infrastrukturą, zarządzanie w sytuacjach klęsk żywiołowych/awarii przemysłowych)
Szczegóły
Opis tematu:Dla wybranego zagadnienia (zakres definiowany indywidualnie) należy dokonać identyfikacji istotnych dla zarządzania problemem elementów środowiskowych, gospodarczych i społecznych, wstępnego modelowania związków encji, propozycji (definicji) warstw informacyjnych systemu informacji przestrzennej. Dodatkowym elementem może być sporządzenie wykazu istniejących warstw SIP i baz danych zawierających informacje z wybranego zakresu, oraz krótka ich ocena pod kątem aktualności, dynamiki rozwoju przydatności do rozwiązania przykładowych problemów.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Conceptual model (entity model) of information resources for a selected environmental issue (environmental management, pro-environmental management of projects, infrastructure, management in situations of natural disasters / industrial accidents)
GIN I st.Pr.poj.[479.0]
Kozakiewicz RyszardKKiOŚOcena dostępności i jakości środowiskowych danych przestrzennych dla rozwiązania wybranego problemu z zakresu zarządzania środowiskiem.
Szczegóły
Opis tematu:W pracy należy, dla wybranego problemu środowiskowego (np. ocena oddziaływania na środowisko, zarządzanie środowiskowe w wybranym obszarze, zarządzanie kryzysowe związane z katastrofami naturalnymi i przemysłowymi) dokonać analizy i oceny dostępności informacji przestrzennej o otwartym dostępie (aktualny zakres warstw i ich jakość w otwartych zasobach SIP, dostępne bazy danych, informacje w serwisach lokalnych itp.) a następnie sformułować wnioski dotyczące dostępności i braków, oraz zaproponować kierunki rozwoju zasobów informacji przestrzennej w tym zakresie.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Availability and quality of environmental spatial data to solve a selected problem in the field of environmental management.
GIN I st.Pr.poj.[475.0]
Kozakiewicz RyszardKKiOŚStrategia rozwoju zrównoważonego dla wybranego obszaru (np. gmina, powiat, obszar konfliktów środowiskowych).
Szczegóły
Opis tematu:Dla wybranego obszaru (np. powiat lub obszar `funkcjonalny` zdefiniowany aspektami środowiskowymi/społecznymi lub gospodarczymi), należy dokonać oceny stanu aktualnego w zakresie ładu środowiskowego, społecznego, gospodarczego i przestrzennego, zaproponować hierarchę celów i zadań/działań realizujących wymagania rozwoju zrównoważonego. Określić hierarchię celów, wybrane powiązania między celami (dla różnych `ładów`). Zaproponować zbiór wskaźników monitorujących realizację strategii i osiągnięcie celów.
Temat nawiązuje do projektu wykonywanego na zajęciach z ZRiZSZ, przy nieco wyższych wymaganiach z zakresu spójności strategii i zgodności z kryteriami ZR. W pracy można zaproponować (ocenić pod kątem realizacji idei ZR) zestaw inwestycji i działań możliwych do realizacji na wybranym obszarze (ocena względem kryteriów środowiskowych, społecznych i gospodarczych proponowanych działań)
Temat można realizować jako zestawienie i ocenę istniejących strategii lub jako zbiór unikalnych, ambitnych celów rozwoju dla wybranego obszaru. Mile widziane szerokie i umiejętne włączenie w cele nowych technologii i trendów światowych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Sustainable development strategy for a selected area (e.g. commune, district, area of environmental conflicts ...).
IMŚ IW II st.Pr.poj.[478.0]
Kozakiewicz RyszardKKiOŚŚrodowiskowe, społeczne i gospodarcze aspekty elektromobilności. Wstępny etap oceny środowiskowej nowych technologii (etap scopingu).
Szczegóły
Opis tematu:W pracy należy zebrać dane dotyczące technologii i rozwiązań z zakresu elektromobilności, trendów rozwoju i potencjalnych oddziaływań na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę (pozytywnych i negatywnych). Rozważyć występowanie innych oddziaływań (np. pośrednich). Określić hierarchie w zakresie korzyści i zagrożeń. Zaproponować zbiór wskaźników monitorujących `zrównoważenie` i `ekologiczność` rozwoju w tym zakresie.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Environmental, social and economic aspects of electromobility. Initial stage of environmental assessment of new technologies (scoping stage).
IMŚ GN II st.Pr.poj.[487.0]
Zajęte
Kozakiewicz RyszardKKiOŚUwarunkowania formalno-prawne i wymagane dane środowiskowe dla realizacji oceny oddziaływania na środowisko wybranego przedsięwzięcia.
Szczegóły
Opis tematu:W projekcie dla uzgodnionego z opiekunem typu inwestycji podlegającej ocenie środowiskowej oraz wybranego terenu przyszłej realizacji, należy opracować listę wymagań formalnych i prawnych (wymagania prawa ochrony środowiska, wymagania wynikające z uwarunkowań lokalnych) oraz zakres danych środowiskowych (wraz z potencjalnymi źródłami danych) niezbędne w przypadku realizacji oceny środowiskowej. Temat obejmuje typowe działania podejmowane na etapie wstępnym OOŚ (screening, scoping).
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Formal and legal conditions and required environmental data for the implementation of the environmental impact assessment of the selected project.
IMŚ I st.Pr.poj.[476.0]
Kozakiewicz RyszardKKiOŚWybór optymalnego wariantu zagospodarowania pod względem założeń rozwoju zrównoważonego, przy wykorzystaniu metody analizy wielokryterialnej AHP (program Expert Choice).
Szczegóły
Opis tematu:Dla wybranego obszaru (np. powiat lub obszar funkcjonalny) porównywane są metodą AHP istniejące lub proponowane warianty rozwoju, w celu określenia hierarchii jakości i wyboru wariantu optymalnego pod względem zrównoważonego rozwoju regionu.
W części technicznej analiza opiera się na programie `Expert Choice` (licencja dydaktyczna na wydziale) lub podobnym.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Choosing the optimal variant of development in terms of sustainable development assumptions, using the AHP multi-criteria analysis method.
IMŚ GN II st.Pr.poj.[477.0]
Kozioł KrystianKGZiKGeo-aplikacja mobilna dla społeczności skiturowej
Szczegóły
Opis tematu:Przygotowanie bazy danych tras skiturowych oraz danych o lawinach z odpowiednimi meta danymi. Przygotowanie aplikacji mobilnej dla osób uprawiających skituring z możliwością interakcji z bazą danych. Praca oparta na rozwiązaniach ESRI.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Mobile geo-app for the ski-touring community
GiK PiAG II st.Pr.poj.[219.0]
Kozioł KrystianKGZiKImplementacja algorytmu liczenia czasów przejść na szlakach w wybranym środowisku GIS.
Szczegóły
Opis tematu:Implementacja algorytmu liczenia czasów przejść na szlakach: stworzenie algorytmu
(analiza dostępnych), przetestowanie go w terenie (opcjonalnie), porównanie z czasami na tabliczkach. Praca można być wykonana w wybranym środowisku i wybranym terenie.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Implementation of an algorithm for counting trail crossing times in a selected GIS environment.
GiK I st.Pr.poj.[236.0]
Kozioł KrystianKGZiKImplementacja algorytmu liczenia czasów przejść na szlakach w wybranym środowisku GIS.
Szczegóły
Opis tematu:Implementacja algorytmu liczenia czasów przejść na szlakach: stworzenie algorytmu
(analiza dostępnych), przetestowanie go w terenie (opcjonalnie), porównanie z czasami na tabliczkach. Praca można być wykonana w wybranym środowisku i wybranym terenie.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Implementation of an algorithm for counting trail crossing times in a selected GIS environment.
GiK PiAG II st.Pr.poj.[237.0]
Kozioł KrystianKGZiKImplementacja wybranego algorytmu generalizacji w wybranym środowisku GIS
Szczegóły
Opis tematu:Na podstawie wybranej publikacji naukowej opisującej algorytm wybranego operatora generalizacji Dyplomant dokonuje implementacji algorytmu i przeprowadza testy jakości. Implementacja wybranym środowisku GIS: ArcGIS, QGIS lub jako aplikacja samodzielna z wykorzystaniem bibliotek Python.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Implementation of the selected generalization algorithm in the selected GIS environment
GiK PiAG II st.Pr.poj.[225.0]
Kozioł KrystianKGZiKImplementacja wybranego algorytmu generalizacji w wybranym środowisku GIS
Szczegóły
Opis tematu:Na podstawie wybranej publikacji naukowej opisującej algorytm wybranego operatora generalizacji Dyplomant dokonuje implementacji algorytmu i przeprowadza testy jakości. Implementacja wybranym środowisku GIS: ArcGIS, QGIS lub jako aplikacja samodzielna z wykorzystaniem bibliotek Python.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Implementation of the selected generalization algorithm in the selected GIS environment
GiK I st.Pr.poj.[238.0]
Kozioł KrystianKGZiKImplementacja wybranego algorytmu geometrii obliczeniowej w środowisku w wybranym środowisku GIS
Szczegóły
Opis tematu:Zaprojektowanie i wykonanie wybranego algorytmu działającego w celu przetworzenia geometrii z wykorzystaniem środowiska Python.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Implementation of the selected computational geometry algorithm in the environment in the selected GIS environment
GiK I st.Pr.poj.[231.0]
Kozioł KrystianKGZiKImplementacja wybranego algorytmu geometrii obliczeniowej w środowisku w wybranym środowisku GIS
Szczegóły
Opis tematu:Zaprojektowanie i wykonanie wybranego algorytmu działającego w celu przetworzenia geometrii z wykorzystaniem środowiska Python.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Implementation of the selected computational geometry algorithm in the environment in the selected GIS environment
GiK PiAG II st.Pr.poj.[233.0]
Kozioł KrystianKGZiKImplementacja wybranego algorytmu weryfikacji wyników generalizacji w wybranym środowisku GIS
Szczegóły
Opis tematu:Na podstawie wybranej publikacji naukowej opisującej algorytm wybranego operatora generalizacji Dyplomant dokonuje implementacji algorytmu i przeprowadza testy jakości. Implementacja wybranym środowisku GIS: ArcGIS, QGIS lub jako aplikacja samodzielna z wykorzystaniem bibliotek Python.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Implementation of a selected algorithm for verification of generalization results in a selected GIS environment
GiK I st.Pr.poj.[227.0]
Kozioł KrystianKGZiKImplementacja wybranego algorytmu weryfikacji wyników generalizacji w wybranym środowisku GIS
Szczegóły
Opis tematu:Na podstawie wybranej publikacji naukowej opisującej algorytm wybranego operatora generalizacji Dyplomant dokonuje implementacji algorytmu i przeprowadza testy jakości. Implementacja wybranym środowisku GIS: ArcGIS, QGIS lub jako aplikacja samodzielna z wykorzystaniem bibliotek Python.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Implementation of a selected algorithm for verification of generalization results in a selected GIS environment
GiK PiAG II st.Pr.poj.[229.0]
Kozioł KrystianKGZiKKorona Gór Polskich - Analizy przestrzenne wyszukiwania najwyższych punktów
Szczegóły
Opis tematu:Zastosowanie danych LIDAR do wyszukiwania szczytów górski dla wybranego pasma górskiego. Efektem pracy będzie model przetwarzania danych oparty o wybrane środowisko GIS (QGIS, SAGAGIS, ArcGIS).
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Crown of Polish Mountains - Spatial analysis of finding the highest points
GiK I st.Pr.poj.[235.0]
Kozioł KrystianKGZiKKorona Gór Polskich - Pomiar i weryfikacja wybranych szczytów pasma górskiego Jaworzyny Krynickiej
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na pomiarze wybranych szczytów wybranego pasma górskiego. Pomiary wykonywane są metodą statyczną lub RTK GNSS. Wyniki trafiają na stronę Korona Gór Polski oraz są podstawą aktualizacji map turystycznych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Crown of Polish Mountains - Measurement and verification of selected peaks of the Jaworzyny Krynickiej mountain range
GiK I st.Pr.zbior. [253.254]
Zajęte
Kozioł KrystianKGZiKKorona Gór Polskich - Pomiar i weryfikacja wybranych szczytów pasma górskiego Jaworzyny Krynickiej
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na pomiarze wybranych szczytów wybranego pasma górskiego. Pomiary wykonywane są metodą statyczną lub RTK GNSS. Wyniki trafiają na stronę Korona Gór Polski oraz są podstawą aktualizacji map turystycznych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Crown of Polish Mountains - Measurement and verification of selected peaks of the Jaworzyny Kryniciej mountain range
GiK I st.Pr.zbior. [254.253]
Zajęte
Kozioł KrystianKGZiKKorona Gór Polskich - Pomiar i weryfikacja wybranych szczytów pasma górskiego Radziejowej
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na pomiarze wybranych szczytów wybranego pasma górskiego. Pomiary wykonywane są metodą statyczną lub RTK GNSS. Wyniki trafiają na stronę Korona Gór Polski oraz są podstawą aktualizacji map turystycznych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Crown of Polish Mountains - Measurement and verification of selected peaks of the Radziejowa mountain range
GiK I st.Pr.zbior. [221.222]
Zajęte
Kozioł KrystianKGZiKKorona Gór Polskich - Pomiar i weryfikacja wybranych szczytów pasma górskiego Radziejowej
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na pomiarze wybranych szczytów wybranego pasma górskiego. Pomiary wykonywane są metodą statyczną lub RTK GNSS. Wyniki trafiają na stronę Korona Gór Polski oraz są podstawą aktualizacji map turystycznych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Crown of Polish Mountains - Measurement and verification of selected peaks of the Radziejowa mountain range
GiK I st.Pr.zbior. [222.221]
Zajęte
Kozioł KrystianKGZiKKorona Gór Polskich - Pomiar i weryfikacja wybranych szczytów wybranego pasma górskiego
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na pomiarze wybranych szczytów wybranego pasma górskiego. Pomiary wykonywane są metodą statyczną lub RTK GNSS. Wyniki trafiają na stronę Korona Gór Polski oraz są podstawą aktualizacji map turystycznych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Crown of Polish Mountains - Measurement and verification of selected peaks of the selected mountain range
GiK I st.Pr.zbior. [223.224]
Kozioł KrystianKGZiKKorona Gór Polskich - Pomiar i weryfikacja wybranych szczytów wybranego pasma górskiego
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na pomiarze wybranych szczytów wybranego pasma górskiego. Pomiary wykonywane są metodą statyczną lub RTK GNSS. Wyniki trafiają na stronę Korona Gór Polski oraz są podstawą aktualizacji map turystycznych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Crown of Polish Mountains - Measurement and verification of selected peaks of the selected mountain range
GiK I st.Pr.zbior. [224.223]
Krawczyk ArturKOTG,GiGGAnaliza dostępności danych przestrzennych o zakładach górniczych i generowanych zmianach w środowisku naturalnym w Polsce.
Szczegóły
Opis tematu:Analiza ma na celu oszacowanie ilości i jakości publicznie dostępnych danych o zakładach górniczych zarówno udostępnianych w ramach infrastruktury danych przestrzennych w Polsce jak i przez same zakłady górnicze oraz jednostki badawcze. Następnie zostanie porównanie zakresu dokonywanych przekształceń w stosunku do zakresu zebranych danych.
Wymagania/uwagi:Znajomość QGIS
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the availability of spatial data about mining plants and generated changes in the natural environment in Poland.
GiK GiGG II st.Pr.poj.[710.0]
Krawczyk ArturKOTG,GiGGAnaliza możliwości wykorzystania technik VR w budowie Systemu Informacji Przestrzennej zakładu przemysłowego.
Szczegóły
Opis tematu:przetestowanie możliwości wirtualizacji pomieszczeń i terenu zakładu w celu poprawy realizacji zadań w zakładzie przemysłowym.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the possibilities of using VR techniques in the construction of the Spatial Information System of an industrial plant.
GiK GIP II st.Pr.poj.[737.0]
Krawczyk ArturKOTG,GiGGAnaliza wydajności narzędzi geoprocesingu wyróżnień (features) w zależności od struktury składowania danych poligonowych w Spatialite
Szczegóły
Opis tematu:Płaski kształt obiektu geometrycznego można zapisać w bazie danych przestrzennych Spatilite jako poligon lub jako obszar(face). W ramach pracy zostanie poddane analizie wydajność pracy dwóch narzędzi służących do przecinania warstw w tych dwóch odrębnych modelach danych.
Wymagania/uwagi:Wymagana znajomość SQL
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the results of features geoprocessing tools depending on the method of structure polygon data in Spatialite
GIN I st.Pr.poj.[25.0]
Krawczyk ArturKOTG,GiGGAnaliza wydajności narzędzi geoprocesingu wyróżnień (features) w zależności od struktury składowania danych sieciowych w Spatialite
Szczegóły
Opis tematu:Sieć geometryczną można zapisać w bazie danych przestrzennych Spatilite jako sieć topologiczną lub jako sieć wirtualną. W ramach pracy zostanie poddane analizie wydajność i funkcjonalność pracy dwóch narzędzi służących do analiz sieciowych w tych dwóch odrębnych modelach danych.
Wymagania/uwagi:Znajomość spatialite
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the results of features geoprocessing tools depending on the method of structure net data in Spatialite
GIN I st.Pr.poj.[736.0]
Krawczyk ArturKOTG,GiGGEwaluacja i analiza cech funkcjonalnych usługi MapMaker.online wykonanej w technologii SaaS.
Szczegóły
Opis tematu:W ramach analizy należy wykonać projekt GIS, który będzie zawierał wszystkie możliwe typy danych skonfigurowane w różnych stylizacjach. Testowany będzie upload projektu do usługi SaaS a następnie przetestowane zostaną usługi WMS i WFS w aspekcie zgodności danych źródłowych z udostępnionymi.
Wymagania/uwagi:Praca jest uwarunkowana uzyskaniem rocznego dostępu do usługi przez studenta oraz znajomością programu QGIS.
Tytuł tłumaczenie:Evaluation and analysis of functional features of the MapMaker.online service performed in SaaS technology.
GIN I st.Pr.poj.[70.0]
Krawczyk ArturKOTG,GiGGOpracowanie bazy danych GIS na potrzeby monitorowania stanu OUOW `Żelazny Most`
Szczegóły
Opis tematu:Przegląd literatury w zakresie systemów informatycznych zbiorników odpadów poflotacyjnych. Charakterystyka OUOW `Żelazny Most`, ze szczególnym uwzględnieniem realizowanych pomiarów. Opracowanie projektu struktury bazy danych GIS danych referencyjnych, tematycznych oraz pomiarowych w tym czynników zagrożeń na potrzeby analiz stanu obiektu i jego otoczenia. Określenie źródeł i formatów.
Wymagania/uwagi:Temat tej pracy jest rekomendowany przez KGHM PM SA i jego realizacja wymaga podjęcia współpracy z pracownikiem z KGHM w zakresie pozyskania danych i potem prezentacji wyników swojej pracy kilku pracownikom KGHM PM SA O/Żelazny Most.
Tytuł tłumaczenie:Development of a GIS database for monitoring changes of the OUOW `Żelazny Most`
IMŚ IW II st.Pr.poj.[6.0]
Krawczyk ArturKOTG,GiGGOpracowanie koncepcji systemu informacji przestrzennej dla przedsiębiorstwa przemysłowego w zakresie zarządzania danymi o emisjach zanieczyszczeń.
Szczegóły
Opis tematu:W ramach pracy student opracuje koncepcję bazy danych przestrzennych o źródłach emisji zanieczyszczeń wraz z ewidencją ich czasu emisji oraz procesów generujących emisję zanieczyszczeń do otoczenia zakładu przemysłowego.
Wymagania/uwagi:Znajomość QGIS
Tytuł tłumaczenie:Development of the concept of a spatial information system for an industrial enterprise in the field of data management on pollutant emissions.
IMŚ GN II st.Pr.poj.[735.0]
Krawczyk ArturKOTG,GiGGOpracowanie mobilnej aplikacji GIS dla systemu informacji przestrzennej AMP dla wspomagania realizacji inspekcji terenowych.
Szczegóły
Opis tematu:W ramach pracy student opracuje koncepcję aplikacji mobilnej GIS, która będzie służyć do wspomagania realizacji inspekcji terenowych na terenie zakładu AMP.
Wymagania/uwagi:Znajomość programowania Java.
Tytuł tłumaczenie:Development of a mobile GIS application for the AMP spatial information system to support the implementation of field inspections.
GiK GFiT II st.Pr.poj.[66.0]
Zajęte
Krawczyk ArturKOTG,GiGGWizualizacja 3D obiektów przemysłowych na placu szybowym Rudna Główna przy wykorzystaniu oprogramowania open source (OpenStreetMap).
Szczegóły
Opis tematu:Pomiar klasycznymi metodami (dalmierz laserowy, tachimetr) wysokości obiektów placu szybowego: wieży szybowej, budynku nadszybia oraz budynków i budowli charakterystycznych dla danego placu. Wynikami pomiarów będą dane niezbędne do wizualizacji 3D tzw. zmapowania tych obiektów w OpenStreetMap (OSM). Wizualizacja i nadanie atrybutów obiektom w OSM stosownie do rzeczywistości i zgodnie z szatą graficzną KGHM PM. Do wykorzystania oprogramowanie JOSM. Przedstawienie obiektów powinno być z odpowiednią szczegółowością tak aby zachować skośność dachów, budynków i innych części w oparciu o standardy OSM.
Wymagania/uwagi:Temat tej pracy jest rekomendowany przez KGHM PM SA i jego realizacja wymaga podjęcia współpracy z pracownikiem z KGHM w zakresie pozyskania danych i potem prezentacji wyników swojej pracy kilku pracownikom KGHM PM SA O/Rudna.
Tytuł tłumaczenie:3D visualization of industrial facilities on the Rudna Główna shaft yard using open source software (OpenStreetMap).
GiK GiGG II st.Pr.poj.[7.0]
Krzyżek RobertKGZiKAnaliza dokumentacji archiwalnej w procesie ustalenia granic nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Temat dotyczy oceny dokładności, kompletności i szeroko rozumianej wiarygodności archiwalnych operatów geodezyjnych zgromadzonych w PZGiK w aspekcie ich wykorzystania przy ustalaniu granic nieruchomości w relacji do obowiązujących przepisów prawnych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of archival documentation in the process of determining the boundaries of the property
GiK I st.Pr.poj.[727.0]
Krzyżek RobertKGZiKOcena dokładności pomiaru budynków (domów jednorodzinnych) z wykorzystaniem technologii RTN GNSS i metod klasycznych
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na wykonaniu pomiaru budynków jednorodzinnych metodą klasyczną oraz w trybie RTN GNSS. Następnie na dokonaniu oceny dokładności wyników pomiarów z obu metod.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Assessment of the accuracy of the measurement of buildings (single-family houses) with the use of RTN GNSS technology and classical methods
GiK I st.Pr.zbior. [728.729]
Krzyżek RobertKGZiKOcena dokładności pomiaru budynków (domów jednorodzinnych) z wykorzystaniem technologii RTN GNSS i metod klasycznych
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na wykonaniu pomiaru budynków jednorodzinnych metodą klasyczną oraz w trybie RTN GNSS. Następnie na dokonaniu oceny dokładności wyników pomiarów z obu metod.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Assessment of the accuracy of the measurement of buildings (single-family houses) with the use of RTN GNSS technology and classical methods
GiK I st.Pr.zbior. [729.728]
Krzyżek RobertKGZiKWykonanie mapy do celów projektowych na wybranym obiekcie
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma na celu wykonanie mapy do celów projektowych na rzeczywistym obiekcie terenowym - wykonania pomiaru sytuacyjno - wysokościowego i skompletowanie operatu geodezyjnego
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Making of map for design purposes on a selected object
GiK I st.Pr.zbior. [730.731]
Krzyżek RobertKGZiKWykonanie mapy do celów projektowych na wybranym obiekcie
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma na celu wykonanie mapy do celów projektowych na rzeczywistym obiekcie terenowym - wykonania pomiaru sytuacyjno - wysokościowego i skompletowanie operatu geodezyjnego
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Making of map for design purposes on a selected object
GiK I st.Pr.zbior. [731.730]
Zajęte
Krzyżek RobertKGZiKZałożenie, pomiar i ocena dokładności sieci osnowy pomiarowej na wybranym obiekcie
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na założeniu sieci osnowy pomiarowej (tymczasowo markowanej) i jej pomiarze techniką klasyczną oraz w trybie RTN GNSS. Następnie dokonaniu analizy porównawczej uzyskanych wyników pomiarów
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The assumption, measurement and assessment of the accuracy of the measurement network on the selected object
GiK I st.Pr.zbior. [732.733]
Krzyżek RobertKGZiKZałożenie, pomiar i ocena dokładności sieci osnowy pomiarowej na wybranym obiekcie
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na założeniu sieci osnowy pomiarowej (tymczasowo markowanej) i jej pomiarze techniką klasyczną oraz w trybie RTN GNSS. Następnie dokonaniu analizy porównawczej uzyskanych wyników pomiarów
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The assumption, measurement and assessment of the accuracy of the measurement network on the selected object
GiK I st.Pr.zbior. [733.732]
Kudrys JacekKGZiKAnaliza dokładności orbity broadcast GPS
Szczegóły
Opis tematu:porównanie współrzędnych satelitów systemu GPS, obliczonych na podstawie transmitowanych w depeszy nawigacyjnej (broadcast) parametrów orbity, z precyzyjnymi współrzędnymi tych samych satelitów, wyznaczanymi w światowych ośrodkach analizy obserwacji GNSS. Więcej na http://piag-wggiis.agh.edu.pl/index.php/studiowanie/prace-proponowane
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:GPS broadcast orbit accuracy analysis
GiK PiAG II st.Pr.poj.[330.0]
Kudrys JacekKGZiKWpływ osłony anteny GNSS na wyznaczenie wysokości elipsoidalnej
Szczegóły
Opis tematu:Określenie wpływu osłony na zmianę wyznaczanej przez odbiornik wysokości punktu. Więcej informacji na stronie http://piag-wggiis.agh.edu.pl/index.php/studiowanie/prace-proponowane
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Impact of GNSS antenna dome on ellipsoidal height determination
GiK PiAG II st.Pr.poj.[331.0]
Kudrys JacekKGZiKWykorzystanie metod kartograficznych i analiz przestrzennych do zarządzania stanem osobowym pozarządowej organizacji młodzieżowej.
Szczegóły
Opis tematu:Zarzadzanie stanem osobowym pozarządowych organizacji młodzieżowych to skomplikowany temat pod wieloma względami. Stosunkowo rzadko wykorzystywane są w tego typu zagadnieniach metody kartograficzne i analizy GIS. Temat ma na celu ukazanie możliwości ich wykorzystania w bieżącej oraz planistycznej pracy takiej organizacji.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Using cartographic methods and spatial analysis to manage the staffing status of a non-governmental youth organization
GiK I st.Pr.poj.[332.0]
Zajęte
Kudrys JacekKGZiKWykorzystanie narzędzi GIS w projektowaniu ścieżki historycznej na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma na celu przegląd możliwych do wykorzystania narzędzi GIS w projektowaniu ścieżki historycznej na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Ścieżka będzie dotyczyła II Wojny Światowej.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Use of GIS tools in designing a historical trail in Wdecki Landscape Park
GiK I st.Pr.poj.[329.0]
Zajęte
Kudrys JacekKGZiKWyznaczenie współrzędnych punktów sieci ASG-EUPOS z wykorzystaniem różnych systemów GNSS.
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest porównanie wyznaczenia współrzędnych punktów sieci ASG-EUPOS z wykorzystaniem różnych dostępnych systemów GNSS. Porównanie będzie uzależnione od m. in. okresu wykonania obserwacji, długości sesji lokalizacji punktu itp.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of coordinates of the ASG-EUPOS network points with the use of various GNSS systems.
GiK I st.Pr.poj.[328.0]
Zajęte
Kuras PrzemysławKGIiBAnaliza metod badania stałości punktów sieci kontrolno-pomiarowych dla obiektów hydrotechnicznych
Szczegóły
Opis tematu:W ramach pracy należy dokonać porównania efektywności i skuteczności metod obliczeniowych w zakresie wyznaczania przemieszczeń punktów sieci kontrolno-pomiarowej w oparciu o udostępnione wieloletnie obserwacje dla ziemnej zapory wodnej
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of methods for testing the stability of control points for hydrotechnical structures
GiK GIP II st.Pr.zbior. [654.655]
Zajęte
Kuras PrzemysławKGIiBAnaliza metod badania stałości punktów sieci kontrolno-pomiarowych dla obiektów hydrotechnicznych
Szczegóły
Opis tematu:W ramach pracy należy dokonać porównania efektywności i skuteczności metod obliczeniowych w zakresie wyznaczania przemieszczeń punktów sieci kontrolno-pomiarowej w oparciu o udostępnione wieloletnie obserwacje dla ziemnej zapory wodnej
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of methods for testing the stability of control points for hydrotechnical structures
GiK GIP II st.Pr.zbior. [655.654]
Zajęte
Kuras PrzemysławKGIiBAutomatyzacja pomiaru sieci kontrolno-pomiarowej przy użyciu tachimetru zrobotyzowanego
Szczegóły
Opis tematu:W ramach pracy należy opracować procedurę pomiaru automatycznego sieci kontrolno-pomiarowej przy użyciu tachimetru zrobotyzowanego z uwzględnieniem uwarunkowań terenowych. Opracowaną procedurę należy sprawdzić na przykładzie rzeczywistej sieci.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Automation of a control network measurement using a robotic total station
GiK I st.Pr.zbior. [651.652]
Zajęte
Kuras PrzemysławKGIiBAutomatyzacja pomiaru sieci kontrolno-pomiarowej przy użyciu tachimetru zrobotyzowanego
Szczegóły
Opis tematu:W ramach pracy należy opracować procedurę pomiaru automatycznego sieci kontrolno-pomiarowej przy użyciu tachimetru zrobotyzowanego z uwzględnieniem uwarunkowań terenowych. Opracowaną procedurę należy sprawdzić na przykładzie rzeczywistej sieci.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Automation of a control network measurement using a robotic total station
GiK I st.Pr.zbior. [652.651]
Zajęte
Kuras PrzemysławKGIiBOcena dokładności pozycjonowania za pomocą niskobudżetowych odbiorników GNSS
Szczegóły
Opis tematu:W ramach pracy należy dokonać oceny dokładności wyznaczania pozycji przy pomocy niskobudżetowych odbiorników GNSS dostępnych np. w telefonach czy zegarkach, w odniesieniu do pozycjonowania za pomocą instrumentów geodezyjnych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Assessment of positioning accuracy using low-cost GNSS receivers
GiK GIP II st.Pr.zbior. [656.657]
Kuras PrzemysławKGIiBOcena dokładności pozycjonowania za pomocą niskobudżetowych odbiorników GNSS
Szczegóły
Opis tematu:W ramach pracy należy dokonać oceny dokładności wyznaczania pozycji przy pomocy niskobudżetowych odbiorników GNSS dostępnych np. w telefonach czy zegarkach, w odniesieniu do pozycjonowania za pomocą instrumentów geodezyjnych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Assessment of positioning accuracy using low-cost GNSS receivers
GiK GIP II st.Pr.zbior. [657.656]
Kuras PrzemysławKGIiBWyrównanie obserwacji w sieci kontrolno-pomiarowej dla celów badania stałości budowli hydrotechnicznych
Szczegóły
Opis tematu:W ramach pracy należy przedstawić sposób wyrównania sieci geodezyjnej założonej dla celów badania stałości budowli hydrotechnicznych z uwzględnieniem wysokich wymagań dokładnościowych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Adjustment of observations in control network for testing the stability of hydrotechnical structures
GiK I st.Pr.poj.[653.0]
Zajęte
Kwartnik-Pruc AnitaKGIiBAnaliza dokładności produktów pozyskiwanych z bezzałogowych statków latających
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest analiza dokładności wyników pozyskanych z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających. W ramach pracy dyplomant odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie prac polowych i kameralnych mających na celu opracowanie modelu 3D wybranego obiektu.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the accuracy of results obtained from unmanned aerial vehicles
GiK I st.Pr.poj.[172.0]
Zajęte
Kwartnik-Pruc AnitaKGIiBAnaliza procesu podziału nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje analizę procesu podziału nieruchomości oraz analizę wybranych dokumentów geodezyjnych, a także analizy ilościowe na wybranym obszarze badawczym.
Wymagania/uwagi:Dostęp do materiałów.
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the real estate division process
GiK I st.Pr.poj.[658.0]
Zajęte
Kwartnik-Pruc AnitaKGIiBAnaliza procesu podziału nieruchomości rolnej
Szczegóły
Opis tematu:Tematyka dotyczy szczególnego trybu dokonywania podziałów nieruchomości rolnych. W pracy będzie przeprowadzona analiza obowiązujących przepisów prawnych - nastąpi identyfikacja różnic. Będziemy analizować przeznaczenie terenu oraz przykładowe operaty.
Wymagania/uwagi:Dostęp do materiałów
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the process of dividing agricultural real estate
GiK I st.Pr.poj.[659.0]
Kwartnik-Pruc AnitaKGIiBAnaliza stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje analizę przepisów prawnych związanych z regulacją stanu prawnego gruntów pod drogami oraz badanie wybranej gminy pod kątem stosowanych procedur oraz zaawansowania prac regulacyjnych.
Wymagania/uwagi:Dostęp do materiałów.
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the legal status of real estate used for roads
GiK GIP II st.Pr.poj.[660.0]
Zajęte
Kwartnik-Pruc AnitaKGIiBPołączenie i podział - aspekty prawne i techniczne
Szczegóły
Opis tematu:Tematyka dotyczy procesu połączenia i podziału. W ramach projektu należy przeprowadzić analizę obowiązujących przepisów prawnych identyfikując istniejąca luki. Przedmiotem pracy będzie również opracowanie własnego projektu połączenia i podziału.
Wymagania/uwagi:Dostęp do materiałów.
Tytuł tłumaczenie:Merger and division of legal and technical aspects
GiK I st.Pr.poj.[690.0]
Zajęte
Kwartnik-Pruc AnitaKGIiBPrzygotowanie i wykorzystanie modelu 3D do tworzenia dokumentacji architektonicznej budynku.
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest analiza dokładności wyników pozyskanych z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających. W ramach pracy dyplomant odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie prac polowych i kameralnych mających na celu opracowanie modelu 3D wybranego obiektu.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Preparation and use of the 3D model for creating architectural documentation of the building.
GiK I st.Pr.poj.[184.0]
Zajęte
Lach StanisławKKiOŚInterpretacja wyników pomiarów piezometrów otwartych i zamkniętych uzyskanych dla wybranej zapory
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest analiza wyników pomiarów poziomów zwierciadła wody w piezometrach otwartych oraz ciśnienia wody w piezometrach zamkniętych uzyskanych na danej budowli piętrzącej. Badania swym zakresem obejmą poziomy zwierciadła wód w piezometrach otwartych oraz zamkniętych w określonym przedziale czasu. Wyniki pomiarów piezometrycznych zostaną przeanalizowane pod względem wystąpienia błędów grubych. Dla każdego z piezometrów wyznaczona zostanie linia trendu i określony zostanie jej charakter. Trend wzrastający (względnie malejący) może wskazywać na przemieszczanie się drobnych cząstek w korpusie lub podłożu budowli, co z upływem czasu może prowadzić do lokalnego przekroczenia dopuszczalnych gradientów filtracyjnych, a więc prowadzić do sytuacji stanowiącej zagrożenie dla bezpieczeństwa funkcjonowania zapory.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Interpretation of open and closed piezometer measurements obtained for a selected dam
IMŚ IW II st.Pr.poj.[154.0]
Zajęte
Lach StanisławKKiOŚInterpretacja wyników pomiarów piezometrów otwartych i zamkniętych uzyskanych dla wybranej zapory
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest analiza wyników pomiarów poziomów zwierciadła wody w piezometrach otwartych oraz ciśnienia wody w piezometrach zamkniętych uzyskanych na danej budowli piętrzącej. Badania swym zakresem obejmą poziomy zwierciadła wód w piezometrach otwartych oraz zamkniętych w określonym przedziale czasu. Wyniki pomiarów piezometrycznych zostaną przeanalizowane pod względem wystąpienia błędów grubych. Dla każdego z piezometrów wyznaczona zostanie linia trendu i określony zostanie jej charakter. Trend wzrastający (względnie malejący) może wskazywać na przemieszczanie się drobnych cząstek w korpusie lub podłożu budowli, co z upływem czasu może prowadzić do lokalnego przekroczenia dopuszczalnych gradientów filtracyjnych, a więc prowadzić do sytuacji stanowiącej zagrożenie dla bezpieczeństwa funkcjonowania zapory.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Interpretation of open and closed piezometer measurements obtained for a selected dam
IMŚ IW II st.Pr.poj.[155.0]
Zajęte
Lach StanisławKKiOŚInterpretacja wyników pomiarów przemieszczeń pionowych i poziomych uzyskanych dla wybranej zapory
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest analiza pomiarów przemieszczeń pionowych i poziomych uzyskanych dla danej budowli piętrzącej. Praca zawierać będzie graficzne zestawienie otrzymanych wyników pomiarów w celu porównania wartości na przestrzeni lat. Na podstawie wyników pomiarów oraz analizy przemieszczeń zostanie kolejno poddany ocenie stan techniczny, bezpieczeństwo tego obiektu oraz jego możliwości eksploatacyjne. W pracy zostanie także poruszona problematyka stateczności w odniesieniu do dalszej eksploatacji danego obiektu piętrzącego, a także podane zostaną ewentualne możliwości zwiększenia stanu bezpieczeństwa danej budowli.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Interpretation of vertical and horizontal displacement measurement results obtained for a selected dam
IMŚ IW II st.Pr.poj.[156.0]
Lach StanisławKKiOŚInterpretacja wyników pomiarów stanów i ciśnienia wody uzyskanych dla wybranej zapory betonowej
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest analiza wyników pomiarów stanów i ciśnienia wody uzyskanych dla wybranej zapory betonowej. Badania swym zakresem obejmą poziomy zwierciadła wód w piezometrach otwartych oraz ciśnienia wody w piezometrach zamkniętych w określonym przedziale czasu. Wyniki pomiarów piezometrycznych zostaną przeanalizowane pod względem wystąpienia błędów grubych. Dla każdego z piezometrów wyznaczona zostanie linia trendu i określony zostanie jej charakter. Trend wzrastający (względnie malejący) może wskazywać na przemieszczanie się drobnych cząstek w korpusie lub podłożu budowli, co z upływem czasu może prowadzić do lokalnego przekroczenia dopuszczalnych gradientów filtracyjnych, a więc prowadzić do sytuacji stanowiącej zagrożenie dla bezpieczeństwa funkcjonowania zapory.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Interpretation of results of water level and pressure measurements obtained for a selected concrete dam
IMŚ IW II st.Pr.poj.[157.0]
Zajęte
Lach StanisławKKiOŚOkreślenie zapotrzebowania na wodę dla wybranego miasta
Szczegóły
Opis tematu:Celem projektu jest ocena zapotrzebowania na wodę dla wybranego miasta, a także obliczenie pojemności zbiornika wodociągowego, który zaspokoi potrzeby gospodarczo-bytowe oraz przeciwpożarowe mieszkańców. Praca inżynierska zawiera charakterystykę otoczenia, w którym umieszczony zostanie zbiornik, wszystkie niezbędne obliczenia i dane do wyznaczenia pojemności zbiornika, jak również obliczenie wymiarów poszczególnych jego elementów. W pracy zawarte są również rysunki przedstawiające schematycznie wygląd zbiornika dwukomorowego terenowego.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Assessment of the water demand for selected city
IMŚ I st.Pr.poj.[164.0]
Lach StanisławKKiOŚOkreślenie zapotrzebowania na wodę dla wybranego miasta
Szczegóły
Opis tematu:Celem projektu jest ocena zapotrzebowania na wodę dla wybranego miasta, a także obliczenie pojemności zbiornika wodociągowego, który zaspokoi potrzeby gospodarczo-bytowe oraz przeciwpożarowe mieszkańców. Praca inżynierska zawiera charakterystykę otoczenia, w którym umieszczony zostanie zbiornik, wszystkie niezbędne obliczenia i dane do wyznaczenia pojemności zbiornika, jak również obliczenie wymiarów poszczególnych jego elementów. W pracy zawarte są również rysunki przedstawiające schematycznie wygląd zbiornika dwukomorowego terenowego.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Assessment of the water demand for selected city
IMŚ I st.Pr.poj.[165.0]
Lach StanisławKKiOŚOkreślenie zapotrzebowania na wodę dla wybranej gminy
Szczegóły
Opis tematu:Celem projektu jest ocena zapotrzebowania na wodę dla wybranej gminy, a także obliczenie pojemności zbiornika wodociągowego, który zaspokoi potrzeby gospodarczo-bytowe oraz przeciwpożarowe mieszkańców. Praca inżynierska zawiera charakterystykę otoczenia, w którym umieszczony zostanie zbiornik, wszystkie niezbędne obliczenia i dane do wyznaczenia pojemności zbiornika, jak również obliczenie wymiarów poszczególnych jego elementów. W pracy zawarte są również rysunki przedstawiające schematycznie wygląd zbiornika dwukomorowego terenowego.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Assessment of the water demand for selected municipality
IMŚ I st.Pr.poj.[162.0]
Zajęte
Lach StanisławKKiOŚOkreślenie zapotrzebowania na wodę dla wybranej gminy
Szczegóły
Opis tematu:Celem projektu jest ocena zapotrzebowania na wodę dla wybranej gminy, a także obliczenie pojemności zbiornika wodociągowego, który zaspokoi potrzeby gospodarczo-bytowe oraz przeciwpożarowe mieszkańców. Praca inżynierska zawiera charakterystykę otoczenia, w którym umieszczony zostanie zbiornik, wszystkie niezbędne obliczenia i dane do wyznaczenia pojemności zbiornika, jak również obliczenie wymiarów poszczególnych jego elementów. W pracy zawarte są również rysunki przedstawiające schematycznie wygląd zbiornika dwukomorowego terenowego.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Assessment of the water demand for selected municipality
IMŚ I st.Pr.poj.[163.0]
Lach StanisławKKiOŚProjekt sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej dla wybranej miejscowości
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zaprojektowanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej dla wybranej miejscowości (kolektor główny oraz kolektory boczne). Podstawowym parametrem niezbędnym do zaprojektowania sieci kanalizacyjnej jest obliczenie sumarycznego odpływu ścieków oraz rozbioru na danych odcinkach. Wszystkie obliczenia hydrauliczne sieci wykonane zostaną za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Wyniki obliczeń zostaną zestawione w stosownych tabelach. W pracy przedstawiona zostanie mapa sieci kanalizacyjnej obszaru z opisanym przebiegiem studzienek oraz profile podłużne kolektorów ściekowych w odpowiedniej skali. Projekt ma za zadanie stworzenie lepszych warunków dla mieszkańców danego obszaru, poprawienie jakości ich życia oraz ulepszenie rozwijającego się budownictwa. Realizacja projektu skutkować będzie polepszeniem się warunków sanitarnych oraz poprawą jakości wód gruntowych i powierzchniowych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Project of gravitational sewage system for selected village
IMŚ I st.Pr.poj.[166.0]
Lach StanisławKKiOŚProjekt sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej dla wybranej miejscowości
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zaprojektowanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej dla wybranej miejscowości (kolektor główny oraz kolektory boczne). Podstawowym parametrem niezbędnym do zaprojektowania sieci kanalizacyjnej jest obliczenie sumarycznego odpływu ścieków oraz rozbioru na danych odcinkach. Wszystkie obliczenia hydrauliczne sieci wykonane zostaną za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Wyniki obliczeń zostaną zestawione w stosownych tabelach. W pracy przedstawiona zostanie mapa sieci kanalizacyjnej obszaru z opisanym przebiegiem studzienek oraz profile podłużne kolektorów ściekowych w odpowiedniej skali. Projekt ma za zadanie stworzenie lepszych warunków dla mieszkańców danego obszaru, poprawienie jakości ich życia oraz ulepszenie rozwijającego się budownictwa. Realizacja projektu skutkować będzie polepszeniem się warunków sanitarnych oraz poprawą jakości wód gruntowych i powierzchniowych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Project of gravitational sewage system for selected village
IMŚ I st.Pr.poj.[167.0]
Lach StanisławKKiOŚWykorzystanie wybranych testów statystycznych do wykrywania i eliminacji obserwacji odstających w pomiarach piezometrycznych uzyskanych dla danej zapory
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest wykrycie obserwacji odstających w pomiarach kontrolnych na danej budowli piętrzącej oraz ich eliminacja, a także określenie tendencji wzrostowej, bądź malejącej na podstawie poziomów wody w piezometrach i określenie ewentualnego zagrożenia bezpieczeństwa obiektu hydrotechnicznego.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Use of selected statistical tests to detect and eliminate outlier observations in piezometric measurements obtained for a given dam
IMŚ IW II st.Pr.poj.[158.0]
Lach StanisławKKiOŚWyznaczenie jednostkowego zużycia wody w wybranym gospodarstwie domowym na podstawie codziennych odczytów wodomierzowych
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest analiza zużycia wody w wybranym gospodarstwie domowym na podstawie codziennych odczytów z wodomierza. Analiza będzie obejmować dwa okresy badań - letni i zimowy (każdy trwający po trzy miesiące). Codzienne zużycie wody zostanie przedstawione w sposób graficzny oraz tabelaryczny. Obliczone zostanie zużycie wody na całe gospodarstwo, jednostkowe zużycie wody oraz współczynnik nierównomierności dobowej z rozróżnieniem na poszczególne dni tygodnia oraz miesiące. Otrzymane wartości zużycia rzeczywistego porównane zostaną z wartościami normowymi (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70) oraz literaturowymi.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of unit water consumption in a selected household based on daily water meter readings
IMŚ IW II st.Pr.poj.[159.0]
Zajęte
Lach StanisławKKiOŚWyznaczenie jednostkowego zużycia wody w wybranym gospodarstwie domowym na podstawie codziennych odczytów wodomierzowych
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest analiza zużycia wody w wybranym gospodarstwie domowym na podstawie codziennych odczytów z wodomierza. Analiza będzie obejmować dwa okresy badań - letni i zimowy (każdy trwający po trzy miesiące). Codzienne zużycie wody zostanie przedstawione w sposób graficzny oraz tabelaryczny. Obliczone zostanie zużycie wody na całe gospodarstwo, jednostkowe zużycie wody oraz współczynnik nierównomierności dobowej z rozróżnieniem na poszczególne dni tygodnia oraz miesiące. Otrzymane wartości zużycia rzeczywistego porównane zostaną z wartościami normowymi (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70) oraz literaturowymi.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of unit water consumption in a selected household based on daily water meter readings
IMŚ IW II st.Pr.poj.[161.0]
Lach StanisławKKiOŚWyznaczenie współczynnika nierównomierności dobowej i godzinowej w wybranym gospodarstwie domowym
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest wyznaczenie współczynnika nierównomierności dobowej i godzinowej w wybranym gospodarstwie domowym na podstawie codziennych odczytów z wodomierza. Analiza będzie obejmować dwa okresy badań - letni i zimowy (każdy trwający po trzy miesiące). Codzienne zużycie wody zostanie przedstawione w sposób graficzny oraz tabelaryczny. W pracy obliczone zostanie zużycie wody na całe gospodarstwo, jednostkowe zużycie wody oraz współczynniki nierównomierności dobowej i godzinowej.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of the coefficient of daily and hourly irregularity in a selected household
IMŚ IW II st.Pr.poj.[160.0]
Zajęte
Lenda GrzegorzKGIiBPorównanie technologii pomiarowych dla obiektu wieżowego w postaci wieży ciśnień
Szczegóły
Opis tematu:Pomiar, modelowanie i analiza kształtu budowli wieżowej celem wyznaczenia potencjalnych deformacji względem pomiarów archiwalnych
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Comparison of measurement technologies for a water tower facility
GiK GIP II st.Pr.poj.[183.0]
Zajęte
Lenda GrzegorzKGIiBRealizacja pomysłu badawczego zaproponowanego przez studenta
Szczegóły
Opis tematu:Realizacja własnego pomysłu badawczego zaproponowanego przez studenta. Tematyka związana z pomiarami, obliczeniami i modelowaniem w zakresie geodezji Inżynieryjno-przemysłowej
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Implementation of a research idea proposed by the student
GiK GIP II st.Pr.poj.[180.0]
Lenda GrzegorzKGIiBWykorzystanie skaningu laserowego do pomiaru obiektów inżynierskich
Szczegóły
Opis tematu:Badanie kształtu obiektu inżynierskiego za pomocą skaningu laserowego. Temat obejmuje pomiary oraz modelowanie w specjalistycznym oprogramowaniu graficznym.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Application of laser scanning for engineering structures measurement
GiK I st.Pr.poj.[734.0]
Lenda GrzegorzKGIiBWykorzystanie skaningu laserowego do pomiaru obiektów powłokowych
Szczegóły
Opis tematu:Badanie kształtu obiektu powłokowego za pomocą skaningu laserowego. Temat obejmuje pomiary oraz modelowanie w specjalistycznym oprogramowaniu graficznym.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Application of laser scanning for shell structures measurements
GiK GIP II st.Pr.poj.[181.0]
Lenda GrzegorzKGIiBWyznaczanie okresowych deformacji budowli powłokowych
Szczegóły
Opis tematu:Pomiar, modelowanie i analiza kształtu obiektu powłokowego, celem wyznaczenia potencjalnych deformacji względem pomiarów archiwalnych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of periodic deformations of shell structures
GiK GIP II st.Pr.poj.[182.0]
Ligas MarcinKGZiKOpracowanie i implementacja algorytmu aproksymacji pola deformacji w oparciu o model regresji ważonej geograficznie (GWR)
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest opracowanie metody aproksymacji pola deformacji i jej implementacja w środowisku Matlab. Metoda polegać ma na zasadzie lokalnych transformacji afinicznych (lub innych) ważonych pewnymi funkcjami odległości. W metodzie wykorzystany zostanie rozkład biegunowy gradientu deformacji w celu separacji obrotów od właściwych deformacji. Metoda ma również uwzględniać analizę widmową tensora odkształcenia.
Wymagania/uwagi:Podstawy rachunku wyrównawczego, podstawowa znajomość środowiska Matlab
Tytuł tłumaczenie:Development and implementation of a deformation field approximation algorithm based on a geographically weighted regression (GWR) model
GiK PiAG II st.Pr.poj.[26.0]
Ligas MarcinKGZiKPorównanie metod estymacji parametrów transformacji afinicznej
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest porównanie metod estymacji parametrów transformacji afinicznej zarówno w klasycznym problemie uwzględniającym błędność współrzędnych punktów dostosowania w układzie wtórnym jak i w niestandardowych wariantach tzn. błędność w układzie pierwotnym oraz błędność w obydwu układach. W pracy wykorzystany zostanie rozkład biegunowy w celu zamiany współczynników modelu transformacji na parametry geometryczne (przesunięcia, obroty, skale, ścinania).
Wymagania/uwagi:Podstawy rachunku wyrównawczego, podstawowa znajomość środowiska Matlab
Tytuł tłumaczenie:Comparison of estimation methods for affine transformation parameters
GiK PiAG II st.Pr.poj.[27.0]
Ligas MarcinKGZiKPorównanie metod estymacji parametrów transformacji Helmerta i jej wariantów
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest porównanie metod estymacji parametrów transformacji Helmerta i jej wariantów (tylko macierz obrotów - problem Wahby, transformacja izometryczna). Wykorzystane zostanie klasyczne podejście stosowane w geodezji oraz Analiza Prokrusta. Porównanie dotyczyć ma przypadków 2D i 3D.
Wymagania/uwagi:Podstawy rachunku wyrównawczego, podstawowa znajomość środowiska Matlab
Tytuł tłumaczenie:Comparison of methods for estimating parameters of Helmert transformation and its variants
GiK PiAG II st.Pr.poj.[28.0]
Ligas MarcinKGZiKPredykcja lokalnego przebiegu geoidy z wykorzystaniem liniowych i nieliniowych metod geostatystycznych
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest porównanie metod geostatystyki liniowej (kriging prosty, zwyczajny i uniwersalny) i nieliniowej (disjunctive kriging, multigaussian) zastosowanych do prognozy lokalnego przebiegu geoidy z wykorzystaniem globalnego modelu geopotencjału oraz bez jego użycia. Disjunctive kriging/Multigaussian kriging jest predyktorem pośrednim między predyktorami liniowymi a warunkową wartością oczekiwaną czyli najlepszą możliwą prognozą. Celem jest weryfikacja czy teoretyczna wyższość metody nieliniowej ma przełożenie praktyczne.
Wymagania/uwagi:Podstawy rachunku wyrównawczego, geostatystyki, podstawowa znajomość środowiska Matlab, ArcGis
Tytuł tłumaczenie:Prediction of a local geoid using linear and nonlinear geostatistical methods
GiK PiAG II st.Pr.poj.[29.0]
Ligas MarcinKGZiKPrognoza parametrów rotacji Ziemi metodami geostatystycznymi
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest krótkoterminowa prognoza parametrów rotacji Ziemi (współrzędne bieguna, długość doby) w oparciu o dane dostarczane przez Międzynarodową Służbę Ruchu Obrotowego Ziemi i Systemów Odniesienia. Prognoza oparta będzie na krigingu prostym i zwyczajnym po uprzednim usunięciu trendu oraz komponentów okresowych z szeregów czasowych współrzędnych bieguna i długości doby. Prognozy otrzymane z krigingu porównane zostaną z ostatecznymi danymi publikowanymi przez IERS z około 30 dniowym opóźnieniem.
Wymagania/uwagi:Podstawy rachunku wyrównawczego, geostatystyki, programowanie Matlab/Python.
Tytuł tłumaczenie:Geostatistical prediction of the Earth’s rotation parameters
GiK PiAG II st.Pr.poj.[44.0]
Ligas MarcinKGZiKWykorzystanie rozkładów macierzy w obliczeniach geodezyjnych
Szczegóły
Opis tematu:W pracy wykorzystane zostaną: rozkład Cholesky`ego, rozkład względem wartości własnych, rozkład względem wartości szczególnych, rozkład biegunowy (inne) w problemach geodezyjnych: analiza deformacji, transformacje współrzędnych, rozwiązywanie różnych problemów w sensie MNK, wyznaczanie parametrów elipsy stałej gęstości prawdopodobieństwa (inne).
Wymagania/uwagi:Podstawy rachunku wyrównawczego, podstawowa znajomość środowiska Matlab.
Tytuł tłumaczenie: The use of matrix decompositions in geodetic computations
GiK PiAG II st.Pr.poj.[30.0]
Ligas MarcinKGZiKWykorzystanie rozkładów macierzy w obliczeniach geodezyjnych
Szczegóły
Opis tematu:W pracy wykorzystane zostaną: rozkład Cholesky`ego, rozkład względem wartości własnych, rozkład względem wartości szczególnych, rozkład biegunowy (inne) w problemach geodezyjnych: transformacje współrzędnych, rozwiązywanie problemów obliczeniowych w sensie MNK, wyznaczanie parametrów elipsy stałej gęstości prawdopodobieństwa (inne).
Wymagania/uwagi:Podstawy rachunku wyrównawczego, programowanie Matlab/Python.
Tytuł tłumaczenie:The use of matrix decompositions in geodetic computations
GiK I st.Pr.poj.[52.0]
Lipecki TomaszKOTG,GiGGBadanie aktualnego stanu przestrzennego Rezerwatu Przyrody Nieożywionej `Groty Kryształowe` w kopalni Soli `Wieliczka`
Szczegóły
Opis tematu:Wykonanie analiz opisujących na podstawie pomiarów (poligonizacja, niwelacja, skaning laserowy) kondycję grot solnych stanowiących rezerwat UNESCO.
Wymagania/uwagi:umiejętności opracowania danych skaningowych, prowadzenia analiz GIS, prostego tworzenia baz danych
Tytuł tłumaczenie:Study of the current spatial state of the Inanimate Nature Reserve `Crystal Caves` in the `Wieliczka` Salt Mine
GiK GiGG II st.Pr.poj.[252.0]
Lipecki TomaszKOTG,GiGGBudowa modelu przestrzennego kompleksu poniemieckich sztolni projektu RIESE
Szczegóły
Opis tematu:Utworzenie przestrzennej wizualizacji wraz z osadzeniem na mapach topograficznych zespołu wyrobisk podziemnych z rejonu Gór Sowich.
Wymagania/uwagi:znajomość modelowania przestrzennego na podstawie skaningu laserowego, analizy GIS, umiejętności prowadzenia analiz opartych o NMT.
Tytuł tłumaczenie:Construction of a spatial model of the complex of former German tunnels of the RIESE project
GiK GiGG II st.Pr.zbior. [137.138]
Zajęte
Lipecki TomaszKOTG,GiGGBudowa modelu przestrzennego kompleksu poniemieckich sztolni projektu RIESE
Szczegóły
Opis tematu:Utworzenie przestrzennej wizualizacji wraz z osadzeniem na mapach topograficznych zespołu wyrobisk podziemnych z rejonu Gór Sowich.
Wymagania/uwagi:znajomość modelowania przestrzennego na podstawie skaningu laserowego, analizy GIS, umiejętności prowadzenia analiz opartych o NMT.
Tytuł tłumaczenie:Construction of a spatial model of the complex of former German tunnels of the RIESE project
GiK GiGG II st.Pr.zbior. [138.137]
Lipecki TomaszKOTG,GiGGDokumentacja przestrzenna podczas analizowania przyczyn wypadku
Szczegóły
Opis tematu:Wykonanie przykładowej dokumentacji szkicu wypadkowego w formie tradycyjnej oraz opartej o chmurę punktów z pomiarów fotograficznych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Spatial documentation when analyzing the causes of the accident
GiK I st.Pr.poj.[131.0]
Lipecki TomaszKOTG,GiGGInwentaryzacja wyeksploatowanej części zlikwidowanego wyrobiska odkrywkowego pod kątem rewitalizacji.
Szczegóły
Opis tematu:Wykonanie analiz przestrzennych i ewentualnie pomiaru w nieczynnym wyrobisku oraz zaproponowanie metody dostosowania do ponownego wykorzystania.
Wymagania/uwagi:Znajomość opracowania danych skaningowych i fotogrametrycznych, umiejętność modelowania 3D i tworzenia projektów CAD
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the exploited part of the liquidated opencast excavation in terms of revitalization
GiK I st.Pr.poj.[133.0]
Zajęte
Lipecki TomaszKOTG,GiGGModel 3D szkicu wypadkowego jako podstawa prowadzenia dochodzenia przyczyn wypadku przy pracy
Szczegóły
Opis tematu:Wykonanie modelu przestrzennego miejsca wypadku, wraz z potencjalną analizą czasową zmiany położenia obiektów w czasie wypadku.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:3D model of the accident sketch as the basis for investigating the causes of an accident at work
GIN I st.Pr.poj.[132.0]
Lipecki TomaszKOTG,GiGGModelowanie i wizualizacja tunelu tramwajowego w oparciu o dane przestrzenne i skaning mobilny
Szczegóły
Opis tematu:Praca związana z wykorzystaniem ogólnodostępnych danych przestrzennych i wykonaniem inwentaryzacji skanerem mobilnym w tunelu tramwajowym pod dworcem Kraków Główny. W efekcie pracy ma powstać wizualizacja i model tunelu powiązany z ortofotomapą . Tunel ma być również oceniony pod kątem inwentaryzacji obiektów i urządzeń tam zainstalowanych.
Wymagania/uwagi:Umiejętności tworzenia baz danych i integracji z GIS, tworzenie portali internetowych
Tytuł tłumaczenie:Modeling and visualization of a tram tunnel based on spatial data and mobile scanning
GiK GiGG II st.Pr.poj.[250.0]
Lipecki TomaszKOTG,GiGGOcena okresowych zmian w topografii powierzchni terenu górniczego w rejonie katastrofy poprzeczni Mina kopalni soli Wieliczka
Szczegóły
Opis tematu:Utworzenie różnicowych modeli przestrzennych NMT na podstawie historycznych i aktualnych pomiarów geodezyjnych realizowanych na powierzchni terenu w pobliżu kopalni Wieliczka
Wymagania/uwagi:Wymagane umiejętności modelowania 3D, GIS, opracowania danych skaningowych. Możliwy wyjazd na pomiary uzupełniające dane.
Tytuł tłumaczenie:Assessment of periodic changes in the topography of the mining area in the area of the Mina crash in the Wieliczka salt mine
GiK GiGG II st.Pr.zbior. [135.136]
Zajęte
Lipecki TomaszKOTG,GiGGOcena okresowych zmian w topografii powierzchni terenu górniczego w rejonie katastrofy poprzeczni Mina kopalni soli Wieliczka
Szczegóły
Opis tematu:Utworzenie różnicowych modeli przestrzennych NMT na podstawie historycznych i aktualnych pomiarów geodezyjnych realizowanych na powierzchni terenu w pobliżu kopalni Wieliczka
Wymagania/uwagi:Wymagane umiejętności modelowania 3D, GIS, opracowania danych skaningowych. Możliwy wyjazd na pomiary uzupełniające dane.
Tytuł tłumaczenie:Assessment of periodic changes in the topography of the mining area in the area of the Mina crash in the Wieliczka salt mine
GiK GiGG II st.Pr.zbior. [136.135]
Lipecki TomaszKOTG,GiGGOcena zmiany objętości składowiska odpadów pogórniczych na podstawie pomiarów geodezyjnych i analizy danych LIDAR.
Szczegóły
Opis tematu:Ocena zmiany wybranego składowiska (hałdy) w funkcji czasu, obliczenie okresowych zmian objętości na podstawie pomiarów skaningowych i klasycznych.
Wymagania/uwagi:Umiejętność pracy z NMT, CloudCompare i QGIS.
Tytuł tłumaczenie:Assessment of the change in the volume of a post-mining waste landfill on the basis of geodetic measurements and LIDAR data analysis.
GiK I st.Pr.poj.[140.0]
Zajęte
Lipecki TomaszKOTG,GiGGProjekt obsługi geodezyjnej mikrotunelingu w wybranym obszarze intensywnie zabudowanym
Szczegóły
Opis tematu:Wykonanie projektu obsługi geodezyjnej wraz z kontrolą trajektorii inwestycji oraz projektu monitorowania wpływu drążenia na powierzchnię i infrastrukturę położoną w zasięgu wpływów inwestycji.
Wymagania/uwagi:Znajomość programów CAD i GIS oraz zasad tworzenia rysunku technicznego.
Tytuł tłumaczenie:The Project of Geodetic Microtunnelling in a Selected Intensively Built-up Area
GiK I st.Pr.poj.[134.0]
Lipecki TomaszKOTG,GiGGProjekt obsługi geodezyjnej oraz tyczenia osi wybranego tunelu komunikacyjnego
Szczegóły
Opis tematu:Wykonanie projektu tyczenia osi tunelu, ocena dokładności zbicia, dobór technik pomiarowych oraz wykonanie mierniczego projektu zbicia 3D.
Wymagania/uwagi:znajomość pracy w CAD i QGIS. Mile widziane umiejętności modelowania 3D.
Tytuł tłumaczenie:Project of geodetic service and staking out the axis of the selected communication tunnel
GiK I st.Pr.poj.[139.0]
Zajęte
Lipecki TomaszKOTG,GiGGProjekt obsługi geodezyjnej oraz tyczenia osi tunelu kolejowego
Szczegóły
Opis tematu:Wykonanie projektu tyczenia osi tunelu, ocena dokładności zbicia, dobór technik pomiarowych, wykonanie mierniczego projektu zbicia 3D i ocena wpływu potencjalnej deformacji górotworu na powierzchnię.
Wymagania/uwagi:Znajomość projektowania CAD, analiz GIS oraz opracowania danych na podstawie NMT
Tytuł tłumaczenie:Project of geodetic service and staking out the axis of the selected train tunnel
GiK I st.Pr.poj.[142.0]
Zajęte
Maciuk KamilKGZiKCzasoprzestrzenna analiza rozkładu zagrożenia trzęsieniem ziemi na świecie
Szczegóły
Opis tematu:Praca na ma celu określenie częstotliwości występowania trzęsień ziemi na obszarze całej kuli ziemskiej w okresie kilkudziesięciu lat. Promotor zapewnia niezbędne dane do pracy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:A spatio-temporal analysis of global earthquake hazard distribution
GiK I st.Pr.poj.[37.0]
Maciuk KamilKGZiKCzasoprzestrzenna analiza rozkładu zagrożenia trzęsieniem ziemi na świecie
Szczegóły
Opis tematu:Praca na ma celu określenie częstotliwości występowania trzęsień ziemi na obszarze całej kuli ziemskiej w okresie kilkudziesięciu lat. Promotor zapewnia niezbędne dane do pracy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:A spatio-temporal analysis of global earthquake hazard distribution
GIN I st.Pr.poj.[39.0]
Maciuk KamilKGZiKCzasoprzestrzenna analiza rozkładu zagrożenia trzęsieniem ziemi na świecie
Szczegóły
Opis tematu:Praca na ma celu określenie częstotliwości występowania trzęsień ziemi na obszarze całej kuli ziemskiej w okresie kilkudziesięciu lat. Promotor zapewnia niezbędne dane do pracy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:A spatio-temporal analysis of global earthquake hazard distribution
GiK PiAG II st.Pr.poj.[40.0]
Maciuk KamilKGZiKCzasoprzestrzenna analiza rozkładu zagrożenia trzęsieniem ziemi na świecie
Szczegóły
Opis tematu:Praca na ma celu określenie częstotliwości występowania trzęsień ziemi na obszarze całej kuli ziemskiej w okresie kilkudziesięciu lat. Promotor zapewnia niezbędne dane do pracy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:A spatio-temporal analysis of global earthquake hazard distribution
GiK GFiT II st.Pr.poj.[41.0]
Maciuk KamilKGZiKCzasoprzestrzenna analiza rozkładu zagrożenia trzęsieniem ziemi na świecie
Szczegóły
Opis tematu:Praca na ma celu określenie częstotliwości występowania trzęsień ziemi na obszarze całej kuli ziemskiej w okresie kilkudziesięciu lat. Promotor zapewnia niezbędne dane do pracy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:A spatio-temporal analysis of global earthquake hazard distribution
IMŚ IW II st.Pr.poj.[42.0]
Maciuk KamilKGZiKCzasoprzestrzenna analiza rozkładu zagrożenia trzęsieniem ziemi na świecie
Szczegóły
Opis tematu:Praca na ma celu określenie częstotliwości występowania trzęsień ziemi na obszarze całej kuli ziemskiej w okresie kilkudziesięciu lat. Promotor zapewnia niezbędne dane do pracy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:A spatio-temporal analysis of global earthquake hazard distribution
IMŚ GN II st.Pr.poj.[43.0]
Maciuk KamilKGZiKGeoprzestrzenne analizy transportu na obszarze UE
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma na celu wykorzystanie narzędzi GIS do wizualizacji struktury i rodzaju transportu na terenie UE. Promotor zapewnia dane niezbędne do napisania pracy
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Geospatial analysis of transport within the EU
GiK I st.Pr.poj.[34.0]
Maciuk KamilKGZiKGeoprzestrzenne analizy transportu na obszarze UE
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma na celu wykorzystanie narzędzi GIS do wizualizacji struktury i rodzaju transportu na terenie UE. Promotor zapewnia dane niezbędne do napisania pracy
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Geospatial analysis of transport within the EU
IMŚ I st.Pr.poj.[35.0]
Maciuk KamilKGZiKGeoprzestrzenne analizy transportu na obszarze UE
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma na celu wykorzystanie narzędzi GIS do wizualizacji struktury i rodzaju transportu na terenie UE. Promotor zapewnia dane niezbędne do napisania pracy
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Geospatial analysis of transport within the EU
GIN I st.Pr.poj.[36.0]
Maciuk KamilKGZiKKlęski żywiołowe 1960-2020 - analiza geoprzestrzenna
Szczegóły
Opis tematu:Praca na ma celu określenie częstotliwości występowania klęsk żywiołowych na obszarze całej kuli ziemskiej w okresie kilkudziesięciu lat. Promotor zapewnia niezbędne dane do pracy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Natural disasters 1960-2020 - a geospatial analysis
GiK I st.Pr.poj.[45.0]
Maciuk KamilKGZiKKlęski żywiołowe 1960-2020 - analiza geoprzestrzenna
Szczegóły
Opis tematu:Praca na ma celu określenie częstotliwości występowania klęsk żywiołowych na obszarze całej kuli ziemskiej w okresie kilkudziesięciu lat. Promotor zapewnia niezbędne dane do pracy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Natural disasters 1960-2020 - a geospatial analysis
IMŚ I st.Pr.poj.[46.0]
Maciuk KamilKGZiKKlęski żywiołowe 1960-2020 - analiza geoprzestrzenna
Szczegóły
Opis tematu:Praca na ma celu określenie częstotliwości występowania klęsk żywiołowych na obszarze całej kuli ziemskiej w okresie kilkudziesięciu lat. Promotor zapewnia niezbędne dane do pracy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Natural disasters 1960-2020 - a geospatial analysis
GIN I st.Pr.poj.[47.0]
Maciuk KamilKGZiKKlęski żywiołowe 1960-2020 - analiza geoprzestrzenna
Szczegóły
Opis tematu:Praca na ma celu określenie częstotliwości występowania klęsk żywiołowych na obszarze całej kuli ziemskiej w okresie kilkudziesięciu lat. Promotor zapewnia niezbędne dane do pracy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Natural disasters 1960-2020 - a geospatial analysis
GiK GFiT II st.Pr.poj.[48.0]
Maciuk KamilKGZiKKlęski żywiołowe 1960-2020 - analiza geoprzestrzenna
Szczegóły
Opis tematu:Praca na ma celu określenie częstotliwości występowania klęsk żywiołowych na obszarze całej kuli ziemskiej w okresie kilkudziesięciu lat. Promotor zapewnia niezbędne dane do pracy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Natural disasters 1960-2020 - a geospatial analysis
GiK PiAG II st.Pr.poj.[49.0]
Maciuk KamilKGZiKKlęski żywiołowe 1960-2020 - analiza geoprzestrzenna
Szczegóły
Opis tematu:Praca na ma celu określenie częstotliwości występowania klęsk żywiołowych na obszarze całej kuli ziemskiej w okresie kilkudziesięciu lat. Promotor zapewnia niezbędne dane do pracy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Natural disasters 1960-2020 - a geospatial analysis
IMŚ IW II st.Pr.poj.[50.0]
Maciuk KamilKGZiKKlęski żywiołowe 1960-2020 - analiza geoprzestrzenna
Szczegóły
Opis tematu:Praca na ma celu określenie częstotliwości występowania klęsk żywiołowych na obszarze całej kuli ziemskiej w okresie kilkudziesięciu lat. Promotor zapewnia niezbędne dane do pracy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Natural disasters 1960-2020 - a geospatial analysis
IMŚ GN II st.Pr.poj.[51.0]
Maciuk KamilKGZiKLongterm spatiotemporal analysis of world`s natural disasters distribution
Szczegóły
Opis tematu:Praca na ma celu określenie częstotliwości występowania ośmiu różnych klęsk żywiołowych na obszarze całej kuli ziemskiej w okresie 1960-2018 z podziałem na poszczególne kontynenty i kraje.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Długoterminowa analiza przestrzenno-czasowa rozkładu klęsk żywiołowych na świecie
GiK I st.Pr.zbior. [38.750]
Zajęte
Maciuk KamilKGZiKLongterm spatiotemporal analysis of world`s natural disasters distribution
Szczegóły
Opis tematu:Praca na ma celu określenie częstotliwości występowania ośmiu różnych klęsk żywiołowych na obszarze całej kuli ziemskiej w okresie 1960-2018 z podziałem na poszczególne kontynenty i kraje.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Długoterminowa analiza przestrzenno-czasowa rozkładu klęsk żywiołowych na świecie
GiK I st.Pr.zbior. [750.38]
Zajęte
Maciuk KamilKGZiKStopy zwrotu krótkoterminowego wynajmu mieszkań wybranego rynku nieruchomosci
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma na celu określenie stopy zwrotu z wynajmu krótkoterminowego małych mieszkań na wybranym obszarze w oparciu o dane z serwisów Airbnb, Booking czy w oparciu o oferty ogłoszeniowe. Wartość nieruchomości zostanie określona w podejściu porównawczym w oparciu o dane z rejestru cen i wartości nieruchomości
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The rate of return on short-term apartments rental
GiK I st.Pr.poj.[24.0]
Maciuk KamilKGZiKStopy zwrotu krótkoterminowego wynajmu mieszkań wybranego rynku nieruchomosci
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma na celu określenie stopy zwrotu z wynajmu krótkoterminowego małych mieszkań na wybranym obszarze w oparciu o dane z serwisów Airbnb, Booking czy w oparciu o oferty ogłoszeniowe. Wartość nieruchomości zostanie określona w podejściu porównawczym w oparciu o dane z rejestru cen i wartości nieruchomości
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The rate of return on short-term apartments rental
GiK GNiK II st.Pr.poj.[31.0]
Maciuk KamilKGZiKWpływ COVID-19 na wybrany rynek nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest określenie wpływu pandemii COVID-19 na wybranych rynek nieruchomości. Analiza transakcji kupna-sprzedaży obejmować będzie liczbę transakcji w kolejnych latach (w porównaniu do obecnego okresu), udziału liczby transakcji w poszczególnych kwartałach, średnich cen transakcyjnych lub średnich cen metra kwadratowego , analizy liczności transakcji w poszczególnych latach i kwartałach oraz porównanie liczby umów w poszczególnych kwartałach danych lat.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The impact of COVID-19 on the selected real estate marke
GiK I st.Pr.poj.[22.0]
Maciuk KamilKGZiKWpływ COVID-19 na wybrany rynek nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest określenie wpływu pandemii COVID-19 na wybranych rynek nieruchomości. Analiza transakcji kupna-sprzedaży obejmować będzie liczbę transakcji w kolejnych latach (w porównaniu do obecnego okresu), udziału liczby transakcji w poszczególnych kwartałach, średnich cen transakcyjnych lub średnich cen metra kwadratowego , analizy liczności transakcji w poszczególnych latach i kwartałach oraz porównanie liczby umów w poszczególnych kwartałach danych lat.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The impact of COVID-19 on the selected real estate marke
GiK GNiK II st.Pr.poj.[23.0]
Maciuk KamilKGZiKWpływ wybranych czynników makroekonomicznych na rynek nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma na celu badanie w długim okresie wpływu inflacji, zmian PKB, siły nabywczej pieniądza innych czynników na wartość nieruchomości na wybranym rynku nieruchomości. Promotor zapewnia dane do pracy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Impact of selected macroeconomic factors on the real estate market
GiK I st.Pr.poj.[32.0]
Maciuk KamilKGZiKWpływ wybranych czynników makroekonomicznych na rynek nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma na celu badanie w długim okresie wpływu inflacji, zmian PKB, siły nabywczej pieniądza innych czynników na wartość nieruchomości na wybranym rynku nieruchomości. Promotor zapewnia dane do pracy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Impact of selected macroeconomic factors on the real estate market
GiK GNiK II st.Pr.poj.[33.0]
Malinowska AgnieszkaKOTG,GiGGAnaliza danych rynku turystycznego i infrastruktury w Norwegii
Szczegóły
Opis tematu:Celem projektu jest przeprowadzenie analizy danych rynku turystycznego i infrastruktury w Norwegii przy wykorzystaniu GIS
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Data analysis of the tourism market and infrastructure in Norway
GIN I st.Pr.poj.[490.0]
Zajęte
Malinowska AgnieszkaKOTG,GiGGAnaliza deformacji wybranego terenu poddanego eksploatacji górniczej w czasie
Szczegóły
Opis tematu:Tematem badań będzie analiza deformacji wybranego terenu poddanego eksploatacji
górniczej w czasie. W celu realizacji badań wykorzystane zostaną systemy informacji geograficznej oraz specjalistyczne oprogramowanie do analizy ruchów powierzchni treenu w czasie.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of deformation of the selected area under exploitation mining as a time function
GiK I st.Pr.zbior. [679.680]
Zajęte
Malinowska AgnieszkaKOTG,GiGGAnaliza deformacji wybranego terenu poddanego eksploatacji górniczej w czasie
Szczegóły
Opis tematu:Tematem badań będzie analiza deformacji wybranego terenu poddanego eksploatacji
górniczej w czasie. W celu realizacji badań wykorzystane zostaną systemy informacji geograficznej oraz specjalistyczne oprogramowanie do analizy ruchów powierzchni treenu w czasie.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of deformation of the selected area under exploitation mining as a time function
GiK I st.Pr.zbior. [680.679]
Zajęte
Malinowska AgnieszkaKOTG,GiGGAnaliza deformacji wybranego terenu poddanego eksploatacji górniczej w czasie na przykładzie kopalni miedzi
Szczegóły
Opis tematu:Tematem badań będzie analiza deformacji wybranego terenu poddanego eksploatacji górniczej w czasie. W celu realizacji badań wykorzystane zostaną systemy informacji geograficznej oraz specjalistyczne oprogramowanie do analizy ruchów powierzchni treenu w czasie.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of deformation of the selected area under exploitation mining as a time function based on copper ore mine
GiK I st.Pr.zbior. [482.747]
Zajęte
Malinowska AgnieszkaKOTG,GiGGAnaliza deformacji wybranego terenu poddanego eksploatacji górniczej w czasie na przykładzie kopalni miedzi
Szczegóły
Opis tematu:Tematem badań będzie analiza deformacji wybranego terenu poddanego eksploatacji górniczej w czasie. W celu realizacji badań wykorzystane zostaną systemy informacji geograficznej oraz specjalistyczne oprogramowanie do analizy ruchów powierzchni treenu w czasie.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of deformation of the selected area under exploitation mining as a time function based on copper ore mine
GiK I st.Pr.zbior. [747.482]
Zajęte
Malinowska AgnieszkaKOTG,GiGGAnaliza oddziaływania wstrząsów wysokoenergetycznych na budynki znajdujące się na terenach górniczych przy wykorzystaniu GIS
Szczegóły
Opis tematu:Celem projektu jest ocena zagrożenia budynków wstrząsami pochodzenia górniczego. W badaniach wykorzystane zostaną Geograficzne Systemy Informacji Przestrzennej.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the impact of high-energy tremors on buildings located in mining areas using GIS
GiK GiGG II st.Pr.poj.[481.0]
Zajęte
Malinowska AgnieszkaKOTG,GiGGEkspertyza dotycząca wpływu eksploatacji KGHM Rudna na powierzchnię terenu osiedla Polanka
Szczegóły
Opis tematu:Celem temtau jest ocena wpływu eksploatacji KGHM Rudna na powierzchnię terenu osiedla Polanka
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Expertise on the impact of the exploitation of KGHM Rudna on the surface of the Polanka estate
GiK I st.Pr.zbior. [491.748]
Malinowska AgnieszkaKOTG,GiGGEkspertyza dotycząca wpływu eksploatacji KGHM Rudna na powierzchnię terenu osiedla Polanka
Szczegóły
Opis tematu:Celem temtau jest ocena wpływu eksploatacji KGHM Rudna na powierzchnię terenu osiedla Polanka
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Expertise on the impact of the exploitation of KGHM Rudna on the surface of the Polanka estate
GiK I st.Pr.zbior. [748.491]
Malinowska AgnieszkaKOTG,GiGGMożliwości wykorzystania programów QGIS oraz ArcGIS w turystyce na przykładzie miasta Kraków
Szczegóły
Opis tematu:Celem projektu jest analiza porównawcza funkcjonalności programów QGIS oraz ArcGIS w zarządzaniu turystyką dla wybranego miasta.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Possibilities of using QGIS and ArcGIS programs for touristic management based on the example of Cracow City
GIN I st.Pr.zbior. [484.485]
Zajęte
Malinowska AgnieszkaKOTG,GiGGMożliwości wykorzystania programów QGIS oraz ArcGIS w turystyce na przykładzie miasta Kraków
Szczegóły
Opis tematu:Celem projektu jest analiza porównawcza funkcjonalności programów QGIS oraz ArcGIS w zarządzaniu turystyką dla wybranego miasta.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Possibilities of using QGIS and ArcGIS programs for touristic management based on the example of Cracow City
GIN I st.Pr.zbior. [485.484]
Zajęte
Malinowska AgnieszkaKOTG,GiGGMożliwości wykorzystania programów QGIS oraz ArcGiS w zarządzaniu turystyką w mieście Tarnów
Szczegóły
Opis tematu:Celem projektu jest analiza porównawcza funkcjonalności programów QGIS oraz ArcGIS w zarządzaniu turystką na przykładzie wybranego miasta
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Possibilities of using QGIS and ArcGIS programs in touristic based on the example of Tarnow City
GIN I st.Pr.poj.[483.0]
Zajęte
Malinowska AgnieszkaKOTG,GiGGMożliwości wykorzystania programów QGIS oraz ArcGIS w zarządzaniu zagrożeniem podtopieniem na terenach przekształcanych
Szczegóły
Opis tematu:Celem projektu jest analiza porównawcza funkcjonalności programów QGIS oraz ArcGIS w zarządzaniu zagrożeniem na terenach przekształcanych
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Possibilities of using QGIS and ArcGIS programs in risk management of the flood on transformed areas
GiK GiGG II st.Pr.poj.[480.0]
Malinowska AgnieszkaKOTG,GiGGMożliwości wykorzystania programów QGIS oraz ArcGIS w zarządzaniu zagrożeniem wstrząsami na terenach przekształcanych
Szczegóły
Opis tematu:Celem projektu jest analiza porównawcza funkcjonalności programów QGIS oraz ArcGIS w zarządzaniu zagrożeniem wstrząsami na terenach przekształcanych
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Possibilities of using QGIS and ArcGIS programs in risk of mining tremors management in transformed areas
GIN I st.Pr.zbior. [492.749]
Zajęte
Malinowska AgnieszkaKOTG,GiGGMożliwości wykorzystania programów QGIS oraz ArcGIS w zarządzaniu zagrożeniem wstrząsami na terenach przekształcanych
Szczegóły
Opis tematu:Celem projektu jest analiza porównawcza funkcjonalności programów QGIS oraz ArcGIS w zarządzaniu zagrożeniem wstrząsami na terenach przekształcanych
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Possibilities of using QGIS and ArcGIS programs in risk of mining tremors management in transformed areas
GIN I st.Pr.zbior. [749.492]
Zajęte
Malinowska AgnieszkaKOTG,GiGGMożliwości wykorzystania programów QGIS oraz Geomedia w zarządzaniu przestrzenią miejską na przykładzie miasta Lubljana
Szczegóły
Opis tematu:Celem projektu jest analiza porównawcza funkcjonalności programów QGIS oraz Geomedia w zarządzaniu przestrzenią miejską na przykładzie miasta Lubljana.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Possibilities of using QGIS and Geomedia programs for the Smart City for Lubljana
GIN I st.Pr.poj.[486.0]
Malinowska AgnieszkaKOTG,GiGGOrganizacja stażu Erasmus w Lizbonie.
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy będzie opracowanie koncepcji bazy danych i jej zasilenie oraz opracowanie koncepcji i sugestii dla osoby biorącej udziałw programie Erasmus w Lizbonie.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Management of stay in chosen City Lizbona under Erasmus Program.
GiK GiGG II st.Pr.poj.[489.0]
Marmol UrszulaKFTŚiIPModelowanie 3D eksponatu muzealnego na podstawie danych fotogrametrycznych
Szczegóły
Opis tematu:Cel pracy to modelowanie 3D wybranego eksponatu muzealnego z wykorzystaniem chmury fotogrametrycznejj. Rezultatem projektu będzie opracowanie i wizualizacja modeli oraz przygotowanie animacji dla muzeum.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:3D modeling of the museum object based on photogrammetric data
GiK I st.Pr.poj.[412.0]
Zajęte
Marmol UrszulaKFTŚiIPModelowanie obiektu zabytkowego z wykorzystaniem naziemnego skaningu laserowego i zdjęć fotogrametrycznych
Szczegóły
Opis tematu:Celem projektu jest wykonanie inwentaryzacji i modelu 3D obiektu zabytkowego na podstawie danych laserowych i fotogrametrycznych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Modelling of a historical monument using terrestrial laser scanning and photogrammetric images
GiK I st.Pr.zbior. [540.541]
Zajęte
Marmol UrszulaKFTŚiIPModelowanie obiektu zabytkowego z wykorzystaniem naziemnego skaningu laserowego i zdjęć fotogrametrycznych
Szczegóły
Opis tematu:Celem projektu jest wykonanie inwentaryzacji i modelu 3D obiektu zabytkowego na podstawie danych laserowych i fotogrametrycznych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Modelling of a historical monument using terrestrial laser scanning and photogrammetric images
GiK I st.Pr.zbior. [541.540]
Zajęte
Marmol UrszulaKFTŚiIPMonitoring infrastruktury naziemnej z wykorzystaniem danych UAV
Szczegóły
Opis tematu:Tematem pracy jest ocena możliwości wykorzystania danych z UAV w monitoringu obiektów infrastruktury naziemnej - rurociągów.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Terrestrial infrastructure monitoring using UAV data
GiK GFiT II st.Pr.poj.[431.0]
Marmol UrszulaKFTŚiIPOpracowanie trójwymiarowego modelu obiektu na podstawie danych fotogrametrycznych
Szczegóły
Opis tematu:Celem projektu jest opracowanie modelu 3D wybranego obiektu na podstawie naziemnych zdjęć fotogrametrycznych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Generation of 3D object model using photogrammetric data
GiK I st.Pr.poj.[539.0]
Zajęte
Marmol UrszulaKFTŚiIPPromocja dziedzictwa kulturowego poprzez opracowanie modelu 3D obiektu zabytkowego z wykorzystaniem metod fotogrametrycznych
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest wykonanie modelu 3D wybranego obiektu zabytkowego z wykorzystaniem chmury fotogrametrycznej. Rezultatem projektu będzie wizualizacja modelu w celu promocji dziedzictwa kulturowego.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Promotion of cultural heritage by creation of a 3D model of the historical monument using photogrammetric methods
GiK I st.Pr.poj.[411.0]
Zajęte
Marmol UrszulaKFTŚiIPWizualizacja eksponatu muzealnego z wykorzystaniem technik fotogrametrycznych
Szczegóły
Opis tematu:Cel pracy to wizualizacja 3D wybranego eksponatu muzealnego z wykorzystaniem chmury fotogrametrycznej. Rezultatem projektu będzie opracowanie i wizualizacja modeli oraz przygotowanie animacji dla muzeum.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Visualisation of the museum object using photogrammetric techniques
GiK I st.Pr.poj.[622.0]
Marmol UrszulaKFTŚiIPWizualizacja produktów fotogrametrii UAV z wykorzystaniem technologii AR
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest wizualizacja wybranych obiektów z wykorzystaniem technologii AR. Dane do badań zostaną pozyskane z fotogrametrii niskopułapowej. Główny nacisk zostanie położony na wizualizację obiektów w przestrzeni wirtualnej.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Visualisation of UAV photogrammetry products using AR technology
GiK GFiT II st.Pr.poj.[413.0]
Zajęte
Marmol UrszulaKFTŚiIPWykrywanie obiektów archeologicznych na podstawie danych lotniczego skaningu laserowego
Szczegóły
Opis tematu:Tematem pracy jest ocena możliwości wykorzystania danych lotniczego skaningu laserowego w procesie wykrywania obiektów archeologicznych. Zostanie określony potencjał danych ALS z projektu ISOK w detekcji obiektów dla obszarów głównie zalesionych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Archeological object detection based on airborne laser scanning data
GiK GFiT II st.Pr.poj.[500.0]
Zajęte
Maślanka JózefKGZiKAktualizacja ewidencji gruntów i budynków - aspekty formalno-prawne i technologiczne
Szczegóły
Opis tematu:Operat ewidencji gruntów i budynków (EGiB) podlega ciągłym zmianom głównie w trybie aktualizacji EGiB, która jest jedną z obligatoryjnych dróg `prowadzenia` ewidencji przez starostów. Różne procedury i postępowania prowadzone w Polsce w myśl wielu przepisów prawa, będących na pozór daleko od wymagań ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz od przepisów wykonawczych do tej ustawy (np. podziały nieruchomości, scalenia i podziały nieruchomości, ustalenia linii brzegowych, scalenia i wymiana gruntów), znajduje swój finał lub istotny punkt wspólny się z rygorystycznymi wymaganiami określonymi dla EGiB. Brak znajomości procedur ewidencyjnych i szczegółowych wymagań dotyczących bazy danych EGiB (np. schematu aplikacyjnego) powoduje niekiedy powstanie nieoczekiwanych i trudnych do przezwyciężenia trudności. Przedmiotem pracy jest analiza wybranych procedur, w wyniku których powinna następować sprawa aktualizacja operatu ewidencyjnego. Analiza ta będzie też dotyczyć elementów technologicznych dotyczących danych pochodzących z różnych operatów i wybranych baz EGiB.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Updating the register of land and buildings - formal, legal and technological aspects
GiK GNiK II st.Pr.poj.[524.0]
Maślanka JózefKGZiKAktualizacja ewidencji gruntów i budynków - aspekty formalno-prawne i technologiczne
Szczegóły
Opis tematu:Operat ewidencji gruntów i budynków (EGiB) podlega ciągłym zmianom głównie w trybie aktualizacji EGiB, która jest jedną z obligatoryjnych dróg `prowadzenia` ewidencji przez starostów. Różne procedury i postępowania prowadzone w Polsce w myśl wielu przepisów prawa, będących na pozór daleko od wymagań ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz od przepisów wykonawczych do tej ustawy (np. podziały nieruchomości, scalenia i podziały nieruchomości, ustalenia linii brzegowych, scalenia i wymiana gruntów), znajduje swój finał lub istotny punkt wspólny się z rygorystycznymi wymaganiami określonymi dla EGiB. Brak znajomości procedur ewidencyjnych i szczegółowych wymagań dotyczących bazy danych EGiB (np. schematu aplikacyjnego) powoduje niekiedy powstanie nieoczekiwanych i trudnych do przezwyciężenia trudności. Przedmiotem pracy jest analiza wybranych procedur, w wyniku których powinna następować sprawa aktualizacja operatu ewidencyjnego. Analiza ta będzie też dotyczyć elementów technologicznych dotyczących danych pochodzących z różnych operatów i wybranych baz EGiB.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Updating the register of land and buildings - formal, legal and technological aspects
GiK I st.Pr.poj.[536.0]
Maślanka JózefKGZiKAnaliza aspektów geodezyjno-prawnych podziału nieruchomości na przykładzie wybranych działek katastralnych
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest analiza aspektów geodezyjno-prawnych podziału nieruchomości głównie pod kątem identyfikacji występujących trudności, wad i niespójności, a także wskazania możliwości ich usunięcia. Poprawne przeprowadzenie procedury podziału nieruchomości wymaga właściwego przeanalizowania oraz wykorzystania dotychczasowych dokumentów geodezyjnych i prawnych dotyczących dzielonej nieruchomości oraz pogłębionej znajomości przepisów prawnych i technologicznych obowiązujących obecnie i w przeszłości. Obecne przepisy prawne z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami są częściowo niespójne, a dodatkowo niestabilne, co powoduje szereg negatywnych konsekwencji dla procedury podziału nieruchomości oraz sposobu jej rejestrowania w EGiB i wiarygodności danych zawartych w operatach podziałowych. Dowodem tego jest choćby pismo Głównego Geodety Kraju (GGK) z 20 listopada 2012 r. (nr KN-5025-77/12), wskazujące na powszechność występujących problemów w tym zakresie i niestety dosyć prowizoryczne próby zaradzenia sytuacji (pismo GGK zamiast odpowiedniej zmiany w przepisach obowiązującego prawa).
Dla zapewnienia jasności i jednoznaczności przeprowadzanych w pracy analiz i rozważań należy w pracy przedstawić skrótowo podstawowe pojęcia i procedury, zwracając uwagę na ich prawidłowe rozumienie i rozróżnianie (np. definicje działki i nieruchomości, działka budowlana itd.). Rozważania teoretyczne zostaną zastosowane do analizy wybranych operatów geodezyjnych, dając też praktyczną podstawę do sformułowania wniosków i propozycji rozwiązań.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of surveying and legal aspects of real property subdivision based on selected cadastral parcels
GiK GNiK II st.Pr.poj.[525.0]
Maślanka JózefKGZiKAnaliza aspektów geodezyjno-prawnych rozgraniczenia nieruchomości na przykładzie wybranych obiektów
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest analiza aspektów geodezyjno-prawnych rozgraniczenia nieruchomości głównie pod kątem identyfikacji występujących trudności, wad i niespójności, a także wskazania możliwości ich usunięcia. Poprawne przeprowadzenie procedury rozgraniczenia nieruchomości wymaga właściwego przeanalizowania oraz wykorzystania dotychczasowych dokumentów geodezyjnych i prawnych dotyczących dzielonej nieruchomości oraz pogłębionej znajomości przepisów prawnych i technologicznych obowiązujących obecnie i w przeszłości. Dla zapewnienia jasności i jednoznaczności przeprowadzanych w pracy analiz i rozważań należy w pracy przedstawić skrótowo podstawowe pojęcia i procedury, zwracając uwagę na ich prawidłowe rozumienie i rozróżnianie. Rozważania teoretyczne zostaną zastosowane do analizy wybranych operatów geodezyjnych, dając też praktyczną podstawę do sformułowania wniosków i propozycji rozwiązań.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of surveying and legal aspects of real property delimitation based on selected cadastral parcels
GiK GNiK II st.Pr.poj.[526.0]
Maślanka JózefKGZiKAnaliza wybranych warunków technicznych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków z punktu widzenia optymalizacji postępowań modernizacyjnych
Szczegóły
Opis tematu:Brak aktualnych i dobrej jakości danych ewidencji gruntów i budynków kładzie się cieniem na wiele wymiarów życia społecznego i gospodarczego. Obecne dane EGiB nie spełniają w większości wymagań określonych w art. 21 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, co przenosi się m.in. na nierówne i nieprawidłowe wymierzanie podatków, wadliwe opracowanie rysunków miejscowych panów zagosp. przestrzennego (dane GML dla APP) czy ogromne opóźnienia w budowaniu ZSIN. Przedmiotem pracy jest analiza wymagań zmawiających (starostów) określonych w wybranych warunkach technicznych (załączniki do SIWZ) pod kątem optymalizacji postępowań modernizacji EGiB. Optymalizacja będzie dotyczyć zagadnień formalno-prawnych, technologicznych, organizacyjnych i finansowych. Wynikiem mają być propozycje takich zapisów w WT, które pozwolą otrzymać maksymalnie w krótkim czasie jak najbardziej wartościowe i interoperacyjne dane, jednak za rozsądną kwotę. Dane te powinny stanowić solidny fundament do dalszego, stopniowego podnoszenie jakości operatu ewidencyjnego prowadzonego już w trybie aktualizacji ewidencji. Na ten utylitarny charakter modernizacji EGib zwraca uwagę paragraf 57 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of selected technical conditions regarding the modernisation of the register of land and buildings with view to optimising modernisation proceedings
GiK GNiK II st.Pr.poj.[527.0]
Maślanka JózefKGZiKAutomatyzacja weryfikacji operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest opracowanie i przetestowanie propozycji automatyzacji weryfikacji operatu opisowo-kartograficznego (OpK) ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w różnych aspektach, takich jak m.in.: kontrolne wywiady i pomiary terenowe, analiza poprawności wykorzystania materiałów źródłowych, analiza jakości danych cyfrowych zapisanych w OpK. Automatyzacja ta ma za zadanie usprawnienie weryfikacji tego operatu przy zapewnieniu wysokiej jakości i pewności dokonywanych kontroli oraz przy zachowaniu jednolitych i obiektywnych kryteriów kontroli. Potrzeba automatyzacji wynika z: obowiązujących przepisów prawa, wymagań organów zlecających modernizację EGiB zamieszczonych w Warunkach Technicznych (WT), a także z dużego znaczenie danych ewidencyjnych dla innych rejestrów państwowych, takich jak system podatkowy, czy księgi wieczyste.
Okres czasu przeznaczony na przeprowadzenie prac kontrolnych jest zwykle stosunkowo bardzo krótki (zwykle zaledwie kilka dni) w stosunku zarówno do okresu czasu przeznaczonego na wykonanie prac modernizacyjnych (ok. 12 miesięcy), jak i do bardzo dużej liczby danych ewidencyjnych objętych modernizacją. Wymusza to maksymalne zautomatyzowanie prac i optymalizację procedur kontrolnych.
Praca powinna wprowadzać czytelnika w pojęcia i procedury stosowane w EGiB, podkreślając elementy istotne z punktu widzenia weryfikacji OpK, znaczenie samej weryfikacji i danych ewidencyjnych. Należy wziąć pod uwagę także formalno-prawny charakter EGiB i wynikające stąd rygory dla wykonywanych prac oraz wprowadzanych modyfikacji organizacyjnych i technologicznych.
Jednym z oczekiwanych rezultatów pracy jest zaproponowanie rozwiązań informatycznych (nowego programu lub zestawu bazującego np. na funkcjach QGIS itp.), które mogą pomóc w automatycznej wersyfikacji jakości danych powstałych w wyniku modernizacji EGiB.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Automation of the process of verifying the record of survey and property description of the register of land and buildings
GiK GNiK II st.Pr.poj.[528.0]
Maślanka JózefKGZiKDane przestrzenne dla aktów planowania przestrzennego (APP) na przykładzie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wybranej gminy
Szczegóły
Opis tematu:Wprowadzony od 31 października 2020 r. w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymóg tworzenia danych przestrzennych, zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych stanowi zarówno duży krok do cyfryzacji aktów planowania przestrzennego, podniesienia jakości danych przestrzennych APP, jak i spełnienia wymagań Ustawy i infrastrukturze informacji przestrzennej (temat 3.). Nie bez znaczenie jest też ułatwienie dostępu do danych planistycznych. Jednak brak przeprowadzenia prac pilotażowych oraz brak Specyfikacji Danych Przestrzennych (stan na kwiecień 2021 r.) to jedna z wielu przyczyń praktycznych i merytorycznych problemów występujących w trakcie realizacji wymagań ustawy przez samorządy lokalne. Ustawodawca wymaga np., aby obligatoryjnie zharmonizować granice APP z granicami działek ewidencyjnych pochodzących z PZGiK oraz z granicami wykazanymi w Państwowym Rejestrze Granic (PRG) (Rozporządzenie 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego). O ile jest to możliwe dla nowych APP, to dla już obowiązujących, jest to wręcz niewykonalne, a nawet niegodne z przepisami prawa (nieuprawniona ingerencja w uchwałę rady gminy). Te i inne elementy stanowią w przyszłej pracy dyplomowanej przedmiot prac i analiz prowadzących zarówno do opracowania danych APP dla wybranej gminy, jak do sformułowania propozycji usprawniających tworzenie takich danych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Spatial data for spatial planning acts (APP) on the example of local land use plans of a selected commune
GiK GNiK II st.Pr.poj.[530.0]
Maślanka JózefKGZiKKontrola jakości prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków na wybranym obiekcie
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest próba optymalizacji kontroli jakości prac realizowanych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB). Na podstawie obowiązujących przepisów prawnych i wymogów zaczerpniętych z wybranych Warunków Technicznych (załączniki do SIWZ) należy opracować zestaw kryteriów kontroli oraz podać propozycję metod ułatwiających i usprawniających zarówno ten proces, jaki i etap raportowania wyników kontroli w jednolity i czytelny sposób. Jakość danych EGiB oraz kontrola operatu opisowo-kartograficznego powstałego w wyniku modernizacji EGiB ma duże znaczenie dla licznych procedur decyzyjnych, usługowych i gospodarczych. W Polsce nie dotrzymano zarówno kolejnych terminów zakończenia modernizacji EGiB określonych w Rozporządzeniu z 29 marca 2001 r. w sprawie EGiB, jak i wymogów co do zakresu i jakości danych stawianiach w tym rozporządzeniu, a właściwe w kolejnych jego nowelizacjach. Konieczne jest opracowanie oraz staranne przetestowanie i wdrożenie do szerokiego wykorzystania jednolitych i optymalnych metod oraz narzędzi kontrolnych, odpowiadające potrzebom organów odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Quality control of surveying works related to modernisation of the register of land and buildings based on a selected cadastral district
GiK GNiK II st.Pr.poj.[531.0]
Maślanka JózefKGZiKModernizacja ewidencji gruntów i budynków na wybranym obiekcie ewidencyjnym
Szczegóły
Opis tematu:Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) to podstawowa droga do szybkiego i masowego dostosowania danych ewidencyjnych do obecnych wymagań prawnych i potrzeb użytkowników. Zarówno sama procedura, jak i zakres oraz liczba i rodzaj danych ewidencyjnych, podlegała w ostatnich latach głębokim zmianom. Wyniki kontroli NIK dotyczące budowania w Polsce zintegrowanego systemy informacji o nieruchomościach (ZSIN) wskazują na duże opóźnienia i wady (zob. pismo Głównego Geodety Kraju KN-IRP.071.172.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.). W nowej perspektywie wydatkowania funduszy unijnych spore nakłady będą przeznaczone na podniesienie jakości danych EGiB, w tym na ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych. W pracy należy przeanalizować aspekty formalno-prawne i technologiczne modernizacji EGiB na podstawie literatury, przepisów prawa oraz danych wybranego obiektu ewidencyjnego (obrębu lub kilku obrębów). Modernizacja zakłada dostosowanie danych do wymagań Rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie EGiB, co wymaga opisania istniejącego stanu danych (stan wyjściowy) i sposobu ich dostosowania do stanu docelowego, biorąc pod uwagę aspekty prawne i technologiczne. W zależności od wybranego obiektu w zakresie rozważań i analiz będą takie elementy ewidencji jak: działki, użytki gruntowe i budynki. Konieczne będzie też wykorzystanie systemów informatycznych (np. Ewmapa, Ewopis) służących zarówno do opracowania cyfrowej bazy operatu opisowo-kartograficznego EGiB, jak i do jej analizy, pozwalającej na zidentyfikowanie i usunięcie ewentualnych braków i błędów.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Modernisation of the register of land and buildings based on a selected cadastral district
GiK GNiK II st.Pr.poj.[532.0]
Maślanka JózefKGZiKModernizacja ewidencji gruntów i budynków na wybranym obiekcie ewidencyjnym
Szczegóły
Opis tematu:Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) to podstawowa droga do szybkiego i masowego dostosowania danych ewidencyjnych do obecnych wymagań prawnych i potrzeb użytkowników. Zarówno sama procedura, jak i zakres oraz liczba i rodzaj danych ewidencyjnych, podlegała w ostatnich latach głębokim zmianom. Wyniki kontroli NIK dotyczące budowania w Polsce zintegrowanego systemy informacji o nieruchomościach (ZSIN) wskazują na duże opóźnienia i wady (zob. pismo Głównego Geodety Kraju KN-IRP.071.172.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.). W nowej perspektywie wydatkowania funduszy unijnych spore nakłady będą przeznaczone na podniesienie jakości danych EGiB, w tym na ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych. W pracy należy przeanalizować aspekty formalno-prawne i technologiczne modernizacji EGiB na podstawie literatury, przepisów prawa oraz danych wybranego obiektu ewidencyjnego (obrębu lub kilku obrębów). Modernizacja zakłada dostosowanie danych do wymagań Rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie EGiB, co wymaga opisania istniejącego stanu danych (stan wyjściowy) i sposobu ich dostosowania do stanu docelowego, biorąc pod uwagę aspekty prawne i technologiczne. W zależności od wybranego obiektu w zakresie rozważań i analiz będą takie elementy ewidencji jak: działki, użytki gruntowe i budynki. Konieczne będzie też wykorzystanie systemów informatycznych (np. Ewmapa, Ewopis) służących zarówno do opracowania cyfrowej bazy operatu opisowo-kartograficznego EGiB, jak i do jej analizy, pozwalającej na zidentyfikowanie i usunięcie ewentualnych braków i błędów.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Modernisation of the register of land and buildings based on a selected cadastral district
GiK I st.Pr.poj.[537.0]
Maślanka JózefKGZiKPodział nieruchomości w aspekcie aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków
Szczegóły
Opis tematu:Podział nieruchomości to jedna z najczęściej wykonywanych procedur, która z jednej strony powoduje potrzebę aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB), a z drugiej strony nakłada na powstałe w wyniku podziału dane rygorystyczne wymagania wynikające z EGiB. Zasadnicza część podziałów nieruchomości wykonywana jest w trybie Ustawy o gospodarce nieruchomościami, co powoduje, że w niektórych miejscach jest niezharmonizowana z wymaganiami jakie wynikają z przepisów o EGiB. Świadczy o tym choćby pismo Głównego Geodety Kraju (GGK) z 20 listopada 2012 r. (nr KN-5025-77/12), wskazujące na powszechność występujących problemów w tym zakresie i niestety dosyć prowizoryczne próby zaradzenia sytuacji (pismo GGK zamiast odpowiedniej zmiany w przepisach obowiązującego prawa). Widoczne niespójności dotyczą takich elementów jak ustalanie przebiegu granic dzielonej działki/nieruchomości, określanie atrybutów punktów, wykazywanie zmian w użytkach gruntowych, wykazywanie budynków. W pracy należy przeanalizować podziały nieruchomości (procedura, tworzona dokumentacja i dane) z punktu widzenia wymagań dotyczących aktualizacji EGiB, tak aby określić obszary braku spójności oraz zaproponować ich rozwiązanie. Rozważania teoretyczne należy następnie zastosować do analiz wybranych operatów geodezyjnych dotyczących podziału nieruchomości w różnym trybie i w różnych latach. Osoba, która wykona taką pracę dyplomową, będzie posiadać sporą wiedzę teoretyczną i praktyczną, która będzie jej bardzo przydatna w dalszej drodze zawodowej.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Real property subdivision in the aspect of updating the database of the register of land and buildings
GiK GNiK II st.Pr.poj.[533.0]
Maślanka JózefKGZiKPrawne i technologiczne aspekty wykazywania budynków w ewidencji gruntów i budynków
Szczegóły
Opis tematu:Obowiązujące w Polsce przepisy prawa z zakresu ewidencji gruntów i budynków (EGiB) i mapy zasadniczej w sposób niejednoznaczny i nie w pełni odpowiadający zadaniom ustawowym EGiB określają definicję i atrybuty budynków oraz sposób ich rejestrowania w operacie ewidencyjnym. Proponowane w pracy dyplomowej badania teoretyczne polegają na przeprowadzeniu analizy spójności przepisów ewidencyjnych, dotyczących budynków, z przepisami regulującymi inne rejestry i systemy (planowanie przestrzenne, podatki, księgi wieczyste, statystyka publiczna), które korzystają z danych EGiB. W pracy należy m.in. wykazać i omówić skrótowo podstawowe różnice, które stanowią systemową barierę w zapewnieniu interoperacyjności danych o budynkach wykazywanych w EGiB. Przykładem w tym zakresie jest traktowanie wiat i silosów jako budynki, co jest rażąco niezgodne z przepisami podatkowymi oraz budowlanymi. Badania praktyczne można m.in. przeprowadzić na dwa sposoby. Sposób pierwszy polega na dokonaniu szczegółowych oględzin i pomiarów terenowych budynków znajdujących się w analizowanym obrębie. Sposób drugi to walidacja pliku w formacie GML powstałego w wyniku prac modernizacyjnych oraz analiza raportów z walidacji.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Legal and technological aspects of entering buildings into the register of land and buildings
GiK GNiK II st.Pr.poj.[534.0]
Maślanka JózefKGZiKUstalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych na przykładzie wybranego obiektu ewidencyjnego
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest analiza przepisów formalno-prawnych dotyczących ustalania przebiegu granic działek ewidencji gruntów i budynków (EGiB) pod kątem ich poprawności, spójności i kompletności, a także sposobu ich stosowania w praktyce geodezyjnej. Rozważania teoretyczne zostaną wykorzystane i zweryfikowane poprzez analizy wybranych operatów geodezyjnych dotyczących ustalania przebiegu granic działek. Ustalanie przebiegu granic to jedna z podstawowych i najczęściej wykonywanych prac geodezyjnych, a jej wyniki mają doniosłe skutki dla jakości danych EGiB, a w następstwie dla rejestrów i procedur bazujących na tych danych, takich jak księgi wieczyste, planowanie przestrzenne, czy system wymiaru podatków. Obecnie obowiązujące w Polsce przepisy prawne dotyczące sposobu ustalania przebiegu granic działek i ich rejestrowania w bazie danych EGiB są niewystarczające, niekiedy sprzeczne, a także nie odpowiadają w pełni na oczekiwania zarówno właścicieli nieruchomości, jak i użytkowników danych ewidencyjnych. Stosowane obecnych przepisów prowadzi do stopniowej utraty wiarygodności danych EGiB ze względu na występujące braki i błędy w zakresie: definicji obiektów, procedur i atrybutów dotyczących granic działek, a także brak właściwej opisania w bazie specyfiki poszczególnych danych. Zapisanie danych dotyczących granic działek EGiB tylko dla punktów granicznych jest niewystarczające i prowadzi do zniekształcania informacji. Konieczne są zatem pilne i głębokie zmiany. Dla dokonania odpowiedniego wyboru trybu i sposobu ustalania przebiegu granic konieczne jest staranne przeprowadzenie analizy materiałów źródłowych, co pociąga za sobą konieczność zapoznania się z otoczeniem prawnym i technologicznym obowiązującym w okresie sporządzania operatu.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determining the course of boundaries of cadastral parcels based on the example of a selected cadastral district
GiK GNiK II st.Pr.poj.[535.0]
Maślanka JózefKGZiKUstalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych na przykładzie wybranego obiektu ewidencyjnego
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest analiza przepisów formalno-prawnych dotyczących ustalania przebiegu granic działek ewidencji gruntów i budynków (EGiB) pod kątem ich poprawności, spójności i kompletności, a także sposobu ich stosowania w praktyce geodezyjnej. Rozważania teoretyczne zostaną wykorzystane i zweryfikowane poprzez analizy wybranych operatów geodezyjnych dotyczących ustalania przebiegu granic działek. Ustalanie przebiegu granic to jedna z podstawowych i najczęściej wykonywanych prac geodezyjnych, a jej wyniki mają doniosłe skutki dla jakości danych EGiB, a w następstwie dla rejestrów i procedur bazujących na tych danych, takich jak księgi wieczyste, planowanie przestrzenne, czy system wymiaru podatków. Obecnie obowiązujące w Polsce przepisy prawne dotyczące sposobu ustalania przebiegu granic działek i ich rejestrowania w bazie danych EGiB są niewystarczające, niekiedy sprzeczne, a także nie odpowiadają w pełni na oczekiwania zarówno właścicieli nieruchomości, jak i użytkowników danych ewidencyjnych. Stosowane obecnych przepisów prowadzi do stopniowej utraty wiarygodności danych EGiB ze względu na występujące braki i błędy w zakresie: definicji obiektów, procedur i atrybutów dotyczących granic działek, a także brak właściwej opisania w bazie specyfiki poszczególnych danych. Zapisanie danych dotyczących granic działek EGiB tylko dla punktów granicznych jest niewystarczające i prowadzi do zniekształcania informacji. Konieczne są zatem pilne i głębokie zmiany. Dla dokonania odpowiedniego wyboru trybu i sposobu ustalania przebiegu granic konieczne jest staranne przeprowadzenie analizy materiałów źródłowych, co pociąga za sobą konieczność zapoznania się z otoczeniem prawnym i technologicznym obowiązującym w okresie sporządzania operatu.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determining the course of boundaries of cadastral parcels based on the example of a selected cadastral district
GiK I st.Pr.poj.[538.0]
Matwij WojciechKOTG,GiGGAnaliza stanu geometrycznego wież szybowych różnego typu na podstawie chmur punktów.
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest przedstawienie metodologii opracowania danych w postaci chmur punktów w celu wyznaczenia aktualnego stanu geometrycznego wież szybowych różnego typu. Praca ma określić elementy, które powinny zostać poddane analizie, opisać proces inwentaryzacyjny, przedstawić jego rezultaty oraz wnioski.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the geometric condition of various types of shaft towers on the basis of point clouds.
GiK GiGG II st.Pr.poj.[8.0]
Matwij WojciechKOTG,GiGGAnaliza wpływu rozdzielczości obserwacji terenowych na objętość zgromadzonego materiału.
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest określenie wpływu rozdzielczości obserwacji terenowych na wyznaczaną objętość zgromadzonego materiału. W pracy wykorzystane zostaną modele przestrzenne kilku pryzm, dla których należy wyznaczyć objętość przy różnej rozdzielczości.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the impact of field observation resolution on the volume of collected material.
GIN I st.Pr.poj.[9.0]
Matwij WojciechKOTG,GiGGAutomatyzacja inwentaryzacji geometrii szybu kopalnianego na podstawie chmury punktów
Szczegóły
Opis tematu:Praca dotyczy stworzenia algorytmów automatyzujących proces analizy geometrii szybu kopalnianego. Algorytmy mają przetwarzać dane w postaci chmur punktów i na ich podstawie generować raport o aktualnym stanie geometrycznym obiektu.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Automation of the mine shaft geometry inventory based on the point cloud data
GIN I st.Pr.poj.[10.0]
Matwij WojciechKOTG,GiGGKlasyfikacja chmur punktów pozyskanych za pomocą bezzałogowych statków latających
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest klasyfikacja chmur punktów pozyskanych przez bezzałogowe statki latające wykorzystując indeksy wegetacji oraz charakterystykę przestrzenną wygenerowanych chmur punktów.
Wymagania/uwagi:Podstawowe umiejętności programowania w języku MATLAB lub Python.
Tytuł tłumaczenie:Classification of point clouds acquired with unmanned aerial vehicles
GIN I st.Pr.poj.[264.0]
Zajęte
Matwij WojciechKOTG,GiGGWyznaczanie przemieszczeń pionowych na podstawie naziemnego skaningu laserowego
Szczegóły
Opis tematu:Praca dotyczy wyznaczania obniżeń terenu górniczego na podstawie wyników zarejestrowanych w technologii naziemnego skaningu laserowego. Praca będzie polegała na opracowaniu wydajnej metodyki opracowania chmur punktów, dzięki której możliwe będzie określenie zmian współrzędnych wysokościowych wybranych obiektów. W trakcie opracowania danych wykorzystane będą wyniki zarejestrowane w dwóch seriach pomiarowych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of subsidence on the basis of terrestrial laser scanning
GiK GiGG II st.Pr.poj.[11.0]
Matwij WojciechKOTG,GiGGWyznaczanie przemieszczeń poziomych na podstawie naziemnego skaningu laserowego
Szczegóły
Opis tematu:Praca dotyczy wyznaczania przemieszeń poziomych terenu górniczego na podstawie wyników zarejestrowanych w technologii naziemnego skaningu laserowego. Praca będzie polegała na opracowaniu wydajnej metodyki opracowania chmur punktów, dzięki której możliwe będzie określenie zmian współrzędnych wybranych obiektów. W trakcie opracowania danych wykorzystane będą wyniki zarejestrowane w dwóch seriach pomiarowych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of horizontal displacements on the basis of terrestrial laser scanning
GiK GiGG II st.Pr.poj.[12.0]
Mazur RobertKKiOŚAnaliza potencjału energii słonecznej na potrzeby fotowoltaiki w wybranym obszarze aglomeracji miejskiej
Szczegóły
Opis tematu:Wykonanie projektu - analiza potencjału energetycznego na potrzeby fotowoltaiki w wybranym obszarze aglomeracji miejskiej. Analizy powinny być wykonane w programie ArcGIS z uwzględnieniem map DME lub pokrewnych.
Wymagania/uwagi:znajomość Autocad, podstawowa znajomość modelowania matematycznego,
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the potential of solar energy for the purposes of photovoltaics in a selected area of an urban agglomeration
GIN I st.Pr.poj.[424.0]
Zajęte
Mazur RobertKKiOŚEkotoksykologiczna ocena jakości oczyszczania wybranych typów ścieków przemysłowych w reaktorach MBBR
Szczegóły
Opis tematu:W ramach pracy student będzie brał udział w badaniach laboratoryjnych oraz analizach statystycznych wyników. Ocenie będzie podlegał proces oczyszczania wybranych typów ścieków przemysłowych w reaktorach ze złożem ruchomym.
Wymagania/uwagi:znajomość podstaw analizy statystycznej, umiejętności pracy w laboratorium, umiejętność analizy i interpretacji artykułów naukowych
Tytuł tłumaczenie:Ecotoxicological assessment of the treatment quality of selected types of industrial wastewater in MBBR reactors
IMŚ IW II st.Pr.poj.[414.0]
Mazur RobertKKiOŚModelowanie dystrybucji biogenów (NDR) w zlewni rzeki Złotej w programie InVEST - Stanford University
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na wykorzystaniu narzędzi GIS oraz danych środowiskowych w modelowaniu procesu dystrybucji biogenów do wód rzeki Złotej. Zadaniem studenta będzie opracowanie modelu fizycznego spływu biogenów w zlewni Złotej z wykorzystaniem programów QGIS, oraz InVEST (moduł NDR).
Wymagania/uwagi:znajomość środowiska QGIS, umiejętność pozyskiwania danych przestrzennych, oraz analizy literatury, umiejętność szybkiego uczenia nowych programów do modelowania środowiskowego
Tytuł tłumaczenie:Modeling of nutrient delivery ratio (NDR) in the catchment of the Złota River in the InVEST software made by Stanford University
IMŚ IW II st.Pr.poj.[420.0]
Mazur RobertKKiOŚOcena efektów rewitalizacji zbiornika Kalina w Świętochłowicach
Szczegóły
Opis tematu:Na podstawie danych z badań środowiskowych student będzie prowadził analizy efektywności procesu rewitalizacji wybranego zbiornika wodnego po procesie odnowy.
Wymagania/uwagi:znajomość podstaw analizy statystycznej, umiejętności pracy w laboratorium, umiejętność analizy i interpretacji artykułów naukowych
Tytuł tłumaczenie:An assessment of the revitalization effects of the Kalina reservoir in Świętochłowice
IMŚ IW II st.Pr.poj.[417.0]
Mazur RobertKKiOŚOcena efektów rewitalizacji zbiornika Ożanna w Kuryłówce
Szczegóły
Opis tematu:Na podstawie danych z badań środowiskowych student będzie prowadził analizy efektywności procesu rewitalizacji wybranego zbiornika wodnego po procesie odnowy.
Wymagania/uwagi:znajomość podstaw analizy statystycznej, umiejętności pracy w laboratorium, umiejętność analizy i interpretacji artykułów naukowych
Tytuł tłumaczenie:Assessment of the revitalization effects of the Ożanna reservoir in Kuryłówka
IMŚ IW II st.Pr.poj.[416.0]
Mazur RobertKKiOŚOcena efektów rewitalizacji zbiornika Pasternik w Starachowicach
Szczegóły
Opis tematu:Na podstawie danych z badań środowiskowych student będzie prowadził analizy efektywności procesu rewitalizacji wybranego zbiornika wodnego po procesie odnowy.
Wymagania/uwagi:znajomość podstaw analizy statystycznej, umiejętności pracy w laboratorium, umiejętność analizy i interpretacji artykułów naukowych
Tytuł tłumaczenie:An assessment of the revitalization effects of the Pasternik reservoir in Starachowice
IMŚ IW II st.Pr.poj.[423.0]
Mazur RobertKKiOŚPorównanie efektywności napowietrzania drobno i mikropęcherzykowego w reaktorach ze złożem ruchomym
Szczegóły
Opis tematu:W ramach pracy student będzie brał udział w badaniach laboratoryjnych oraz analizach statystycznych wyników. Ocenie będzie podlegał proces napowietrzania w modelowych instalacjach laboratoryjnych MBBR wybranych typów ścieków.
Wymagania/uwagi:znajomość podstaw analizy statystycznej, umiejętności pracy w laboratorium, umiejętność analizy i interpretacji artykułów naukowych
Tytuł tłumaczenie:The comparison of the efficiency of fine and microbubble aeration in moving bed reactors
IMŚ IW II st.Pr.poj.[415.0]
Mazur RobertKKiOŚProjekt rewitalizacji mikrobiologicznej wybranego małego zbiornika wodnego
Szczegóły
Opis tematu:Student będzie zobowiązany do wykonania projektu oczyszczania wybranego zbiornika bazują ca metodach biologicznych (lub z ich uwzględnieniem). Musi wykonać analizę i ocenę zanieczyszczeń wody, i harmonogram działań na zbiornika wraz z czynnościami kontrolnymi.
Wymagania/uwagi:znajomość podstaw analizy statystycznej, umiejętności pracy w laboratorium, umiejętność analizy i interpretacji artykułów naukowych
Tytuł tłumaczenie:Project of microbiological revitalization of a selected small water reservoir
IMŚ I st.Pr.poj.[425.0]
Mazur RobertKKiOŚProjekt zielonego dachu dla obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem gatunków kseromorficznych
Szczegóły
Opis tematu:Projekt zielonego dachu dla obiektu biurowca lub galerii handlowej, w której uwzględnione będą gatunki roślin kseromorficznych
Wymagania/uwagi:projektowanie w Autocad, umiejętność łatwego wyszukiwania norm budowlanych dla konstrukcji dachowych w budynkach wielkopowierzchniowych
Tytuł tłumaczenie:Green roof design for public utility buildings, taking into account xeromorphic plant species
IMŚ I st.Pr.poj.[429.0]
Zajęte
Mazur RobertKKiOŚProjekt zimozielonego ekranu akustycznego dla wybranego odcinka drogi w aglomeracji Krakowa
Szczegóły
Opis tematu:Praca uwzględnia analizy uciążliwości hałasu drogowego w wybranym odcinku drogi dla mieszkańców Krakowa. Zaprojektowanie konstrukcji ekranu dźwiękoszczelnego z pnączami (gł. Hedera helix).
Wymagania/uwagi:podstawy projektowania w Autocad, umiejętność analizy literatury branżowej i naukowej,
Tytuł tłumaczenie:Project of an evergreen noise barrier for a selected road section in the Krakow agglomeration
IMŚ I st.Pr.poj.[428.0]
Mazur RobertKKiOŚZastosowanie analizy obrazu w biotestach toksyczności ostrej na Lemma minor
Szczegóły
Opis tematu:Projekt obejmuje badania laboratoryjne dla biotestu na Lemna minor z zastosowaniem komputerowej analizy obrazu w ocenie toksyczności wybranych grup toksykantów wodnych.
Wymagania/uwagi:znajomość podstaw projektowania w autocad, analizy literatury branżowej i fachowej
Tytuł tłumaczenie:The application of image analysis in acute toxicity bioassays for Lemna minor
IMŚ I st.Pr.poj.[427.0]
Zajęte
Mikrut SławomirKFTŚiIPNowoczesne techniki pomiarowe i modelowania 3D obiektów znajdujących się na terenie Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach.
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje pomiar i opracowanie danych 3D wybranego obiektu z Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach przy pomocy najnowocześniejszych technik pomiarowych z zakresu fotogrametrii i skaningu laserowego.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Modern measurement techniques and 3D modeling of objects located in the Museum of the Slovinian Countryside in Kluki.
GiK I st.Pr.poj.[558.0]
Zajęte
Mikrut SławomirKFTŚiIPOpracowanie modelu 3D metodą fotogrametryczną na podstawie danych pozyskanych z fotogrametrii niskopułapowej.
Szczegóły
Opis tematu:Temat polega na opracowaniu danych fotogrametrycznych pod kątem modelowania 3D obiektu na podstawie danych pozyskanych z BSP wraz ze wsparciem wykorzystaniem technologii RTK.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Development of a photogrammetric 3D model based on data obtained from UAV using RTK technology.
GiK PiAG II st.Pr.poj.[569.0]
Mikrut SławomirKFTŚiIPOpracowanie modelu 3D na podstawie chmury punktów na wybranym przykładzie
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na pozyskaniu i opracowaniu danych dla wybranego obiektu 3D oraz następnie zwizualizowanie przy pomocy techniki rozszerzonej rzeczywistości.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Development of a 3D model based on a point cloud using a selected example
GIN I st.Pr.poj.[563.0]
Zajęte
Mikrut SławomirKFTŚiIPProblemy praktycznego wykorzystania danych w postaci chmury punktów
Szczegóły
Opis tematu:Celem tematu jest pokazanie problemów jakie występują przy praktycznym wykorzystaniu chmury punktów w przykładowych projektach. Chmura punktów z fotogrametrii a ze skaningu laserowego.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Problems of practical use of point cloud data.
GIN I st.Pr.poj.[562.0]
Zajęte
Mikrut SławomirKFTŚiIPTechnologia modelowania obiektu 3D na wybranym przykładzie.
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest wykonanie oraz opracowanie pomiarów wybranego obiektu 3D oraz modelowanie i jego wizualizacja w wybranym oprogramowaniu.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:3D object modeling technology on a selected example.
GiK I st.Pr.poj.[561.0]
Mikrut SławomirKFTŚiIPWady i zalety wybranych programów do opracowania danych pozyskanych z BSP.
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje testowanie oprogramowania do opracowania danych z bezzałogowych statków powietrznych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Advantage and disadvantage of selected programs for developing data obtained from UAV.
GiK GFiT II st.Pr.poj.[565.0]
Mikrut SławomirKFTŚiIPWsparcie metod fotogrametrii i skaningu laserowego w inwentaryzacji zabytków na przykładzie Pałacu Potockich w Krzeszowicach
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega pokazaniu najnowocześniejszych metod fotogrametrii i skaningu laserowego i ich przydatność w inwentaryzacji zabytków na przykładzie Pałacu w Krzeszowicach.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Support of photogrammetry and laser scanning methods in the inventory of monuments on the example of the Potocki Palace in Krzeszowice
GIN I st.Pr.poj.[564.0]
Zajęte
Mikrut SławomirKFTŚiIPWykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego do rozwiązywania wybranych problemów z zakresu fotogrametrii i teledetekcji.
Szczegóły
Opis tematu:Temat obejmuje testowanie i rozwijanie wybranych algorytmów uczenia maszynowego na obrazach fotogrametrycznych i teledetekcyjnych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The use of machine learning algorithms to solve selected problems in the field of photogrammetry and remote sensing.
GiK GFiT II st.Pr.poj.[568.0]
Mikrut SławomirKFTŚiIPWykorzystanie najnowszych technik fotogrametrycznych do modelowania 3D.
Szczegóły
Opis tematu:Temat polega na opracowaniu danych pod kątem modelowania 3D wybranego obiektu na podstawie najnowocześniejszych fotogrametrycznych technik pomiarowych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Using the modern photogrammetric techniques for 3D modeling.
GiK I st.Pr.poj.[559.0]
Mikrut SławomirKFTŚiIPWykorzystanie nowoczesnych fotogrametrycznych technik pomiarowych w Kopalni LWB Bogdanka.
Szczegóły
Opis tematu:Celem tematu jest wykorzystanie najnowszych technologii pomiarowych takich jak GeoSLAM ZEB-Horizon w pracach w kopalni LWB Bogdanka.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Application of modern photogrammetric measurement techniques in the LWB Bogdanka mine.
GiK I st.Pr.poj.[560.0]
Mikrut SławomirKFTŚiIPWykorzystanie środowiska Python w rozwiązywaniu wybranych problemów z zakresu fotogrametrii i teledetekcji
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest wykorzystanie środowiska Python w wybranych zagadnieniach przetwarzania obrazów cyfrowych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The use of the Python environment in solving selected problems in photogrammetry and remote sensing
GiK GFiT II st.Pr.poj.[567.0]
Neverova-Dziopak ElenaKKiOŚDobór technologii uzdatniania wody do celów zaopatrzenia ludności
Szczegóły
Opis tematu:Na podstawie oceny kategorii przydatności wody do celów zaopatrzenia ludności dobrać układ technologiczny stacji uzdatniani wody oraz odpowiednie urządzenia oczyszczające.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Selection of water purification technology for drinking water supply
IMŚ I st.Pr.poj.[13.0]
Neverova-Dziopak ElenaKKiOŚDobór technologii uzdatniania wody do celów zaopatrzenia ludności
Szczegóły
Opis tematu:Na podstawie oceny kategorii przydatności wody do celów zaopatrzenia ludności dobrać układ technologiczny stacji uzdatniani wody oraz odpowiednie urządzenia oczyszczające.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Selection of water purification technology for drinking water supply
IMŚ I st.Pr.poj.[14.0]
Neverova-Dziopak ElenaKKiOŚKoncepcja oczyszczalni ścieków dla domu jedorodzinnego
Szczegóły
Opis tematu:Opracować koncepcję oczyszczania ścieków dla gospodarstwa domowego w miejscowości o zabudowie rozproszonej w oparciu o wymagania prawne i uwarunkowania lokalne
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Sewage treatment plant concept for a single-family house
IMŚ I st.Pr.poj.[15.0]
Neverova-Dziopak ElenaKKiOŚKoncepcja oczyszczalni ścieków dla domu jedorodzinnego
Szczegóły
Opis tematu:Opracować koncepcję oczyszczania ścieków dla gospodarstwa domowego w miejscowości o zabudowie rozproszonej w oparciu o wymagania prawne i uwarunkowania lokalne
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Sewage treatment plant concept for a single-family house
IMŚ I st.Pr.poj.[16.0]
Neverova-Dziopak ElenaKKiOŚKoncepcja symbiozy przemysłowej dla wybranego obszaru zurbanizowanego
Szczegóły
Opis tematu:Opracowanie koncepcji symbiozy przemysłowej dla wybranego obszaru miejsko-przemysłowego ze szczególnym uwzględnieniem możliwości odzysku surowców z oczyszczalni ścieków
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The concept of industrial symbiosis for a selected urban area
IMŚ IW II st.Pr.poj.[20.0]
Neverova-Dziopak ElenaKKiOŚOcena efektywności funkcjonowania wybranej oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem potencjału odzysku surowców.
Szczegóły
Opis tematu:Analiza efektywności usuwania zanieczyszczeń ze ścieków, przeróbki osadów ściekowych oraz potencjału odzysku cennych substancji w wybranej oczyszczalni ścieków komunalnych
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Assessment of the effectiveness of the selected wastewater treatment plant, taking into account the recovery potential of raw materials.
IMŚ IW II st.Pr.poj.[21.0]
Neverova-Dziopak ElenaKKiOŚOcena wpływu oczyszczalni ścieków na stan odbiornika wodnego
Szczegóły
Opis tematu:Praca oparta na ocenie efektywności funkcjonowania wybranej oczyszczalni oraz wpływie zrzutu ścieków oczyszczonych na stan odbiornika.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Assessment of wastewater treatment plant impact on the state of water recipient
IMŚ IW II st.Pr.poj.[17.0]
Zajęte
Neverova-Dziopak ElenaKKiOŚWater Footprint (Ślad Wodny) jako narzędzie oceny efektywności zarządzania zasobami wodnymi
Szczegóły
Opis tematu: Opracowanie koncepcji optymalizacji zarządzania wodą w oparciu o obliczenie wartości Śladu Wodnego przy różnych sposobach jej zużycia
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Water Footprint as a tool for assessing the effectiveness of water resources management
IMŚ IW II st.Pr.poj.[19.0]
Zajęte
Neverova-Dziopak ElenaKKiOŚWdrażanie rozwiązań z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze gospodarki wodnej- analiza przypadków
Szczegóły
Opis tematu:Ocena możliwości wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie gospodarki wodno-ściekowej; analiza korzyści i barier
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Implementation of circular economy solutions in water management - case study
IMŚ GN II st.Pr.poj.[18.0]
Zajęte
Oleniacz RobertKKiOŚAnaliza zawartości lotnych związków organicznych (LZO) w aerozolu generowanym z e-papierosa i podgrzewacza tytoniu
Szczegóły
Opis tematu:Praca doświadczalna, polegająca na wykonaniu serii pomiarów stężeń lotnych związków organicznych w aerozolu unoszonym z e-papierosa i podgrzewacza tytoniu dla różnych olejków i wkładów tytoniowych. W badaniach zostanie wykorzystany wielogazowy analizator GASMET DX-4000, umożliwiający analizę do 50 związków gazowych na raz.
Wymagania/uwagi:Po stronie studenta jest zapewnienie dostępu do e-papierosa i podgrzewacza tytoniu (np. typu IQOS) oraz olejków i wkładów tytoniowych.
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the content of volatile organic compounds (VOC) in aerosol generated from an e-cigarette and a tobacco heater
IMŚ I st.Pr.poj.[187.0]
Zajęte
Oleniacz RobertKKiOŚOcena efektów ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku podjętych działań modernizacyjnych lub inwestycyjnych na przykładzie Elektrowni Łaziska
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest ocena zmian wielkości emisji i jej wpływu na jakość powietrza w związku ze zrealizowanymi w wybranym zakładzie przemysłowym działaniami modernizacyjnymi lub inwestycyjnymi (np. uruchomieniem nowej instalacji odsiarczania lub odazotowania spalin w dużych obiektach energetycznego spalania). Wnioski z pracy będą przydatne do oceny efektów środowiskowych tego typu działań i wynikających z nich korzyści, a tym samym do potwierdzenia zasadności ich realizacji.
Wymagania/uwagi:Należy zaproponować obiekt badań. Zalecane jest wybranie obiektu, w przypadku którego istnieje obowiązek wykonywania ciągłych pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza (z uwagi na konieczność skorzystania z wyników tego typu pomiarów) oraz w którym w ostatnich latach miały miejsce istotne zmiany wpływające na emisję zanieczyszczeń do powietrza. W pracy będzie wykorzystywana referencyjna metodyka modelowania poziomów substancji w powietrzu i dedykowane dla niej oprogramowanie.
Tytuł tłumaczenie:Assessing effects of reducing air pollutant emissions as a result of modernization or investment activities undertaken on the example of the Łaziska Power Plant
IMŚ GN II st.Pr.poj.[201.0]
Zajęte
Oleniacz RobertKKiOŚOcena funkcjonowania i wpływu na jakość powietrza wybranej spalarni osadów ściekowych z paleniskiem rusztowym
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest ocena funkcjonowania w kilku ostatnich latach wybranej spalarni osadów ściekowych wyposażonej w piec rusztowy, uwzględniająca występowanie ewentualnych problemów eksploatacyjnych oraz spełnianie wymogów prawnych obowiązujących dla tego typu obiektów (w tym standardów emisyjnych), a także ocena jej wpływu na jakość powietrza w okresie przynajmniej jednego roku kalendarzowego. W pracy zakłada się wykorzystanie wyników ciągłych i okresowych pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza. Wnioski z pracy mogą być przydatne do lepszego rozpoznania problemów eksploatacyjnych tego typu instalacji i ich rzeczywistego oddziaływania na jakość powietrza.
Wymagania/uwagi:Należy zaproponować obiekt badań, czyli spalarnię osadów ściekowych funkcjonującą w Polsce wyposażoną w piec z paleniskiem rusztowym. Przykładowe spalarnie wykorzystujące tę technologię spalania pracują w Łomży, Olsztynie, Szczecinie i Zielonej Górze.
Tytuł tłumaczenie:Assessment of operation and impact on air quality of a selected sewage sludge incineration plant with grate furnace
IMŚ IW II st.Pr.poj.[203.0]
Oleniacz RobertKKiOŚOcena funkcjonowania i wpływu na jakość powietrza wybranej spalarni osadów ściekowych z paleniskiem ze złożem fluidalnym
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest ocena funkcjonowania w kilku ostatnich latach wybranej spalarni osadów ściekowych w Polsce wyposażonej w piec fluidalny, uwzględniająca występowanie ewentualnych problemów eksploatacyjnych oraz spełnianie wymogów prawnych obowiązujących dla tego typu obiektów (w tym standardów emisyjnych), a także ocena jej wpływu na jakość powietrza w okresie przynajmniej jednego roku kalendarzowego. W pracy zakłada się wykorzystanie wyników ciągłych i okresowych pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza. Wnioski z pracy mogą być przydatne do lepszego rozpoznania problemów eksploatacyjnych tego typu instalacji i ich rzeczywistego oddziaływania na jakość powietrza.
Wymagania/uwagi:Należy zaproponować obiekt badań, czyli spalarnię osadów ściekowych funkcjonującą w Polsce wyposażoną w piec z paleniskiem fluidalnym. Przykładowe spalarnie wykorzystujące tę technologię spalania pracują w Bydgoszczy, Gdańsku, Kielcach, Krakowie lub Łodzi.
Tytuł tłumaczenie:Assessment of operation and impact on air quality of a selected sewage sludge incineration plant with fluidized bed furnace
IMŚ IW II st.Pr.poj.[205.0]
Oleniacz RobertKKiOŚOcena wpływu dużych pożarów budynków na jakość powietrza
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma na celu identyfikację wpływu na jakość powietrza wybranych dużych pożarów budynków i ocenę skali ich wpływu na jakość powietrza z wykorzystaniem techniki modelowania trajektorii w przód (model HYSPLIT) oraz analizy danych pochodzących ze stacji monitoringu jakości powietrza i stacji meteorologicznych.
Wymagania/uwagi:W ramach realizacji pracy student będzie miał okazję zapoznać się z działaniem i obsługą modelu HYSPLIT. Wskazana ewentualna podstawowa znajomość środowiska programistycznego R.
Tytuł tłumaczenie:Assessment of the impact of large building fires on air quality
IMŚ GN II st.Pr.poj.[213.0]
Zajęte
Oleniacz RobertKKiOŚOcena wpływu na jakość powietrza wybranego domu jednorodzinnego
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest wykonanie oceny wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza z wybranego domu jednorodzinnego z wykorzystaniem metody wskaźnikowej oraz wpływu tej emisji na jakość powietrza z wykorzystaniem referencyjnej metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu. Zalecanym obiektem badań jest dom wyposażony w tradycyjny piec, kominek lub kocioł grzewczy opalany paliwem stałym. Dodatkowym wariantem pracy może być ocena zmian wielkości emisji i wpływu na jakość powietrza wynikających np. ze zrealizowanych działań termomodernizacyjnych lub wymiany pieca/kotła.
Wymagania/uwagi:Ocena wpływu analizowanego źródła emisji na jakość powietrza będzie realizowana z wykorzystaniem oprogramowania EK100W stosowanego w obliczeniach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, z którym Dyplomant będzie miał okazję się zapoznać i nauczyć jego stosowania.
Tytuł tłumaczenie:Air quality impact assessment for a selected single-family house
IMŚ I st.Pr.poj.[188.0]
Oleniacz RobertKKiOŚOcena wpływu na jakość powietrza wybranej instalacji współspalania odpadów na przykładzie Cementowni Ożarów
Szczegóły
Opis tematu:Głównym celem pracy jest wykorzystanie pozyskanych wyników pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza (ciągłych i okresowych) z wybranej instalacji spalania odpadów (np. spalarni odpadów komunalnych, medycznych, niebezpiecznych lub przemysłowych) lub współspalania odpadów (np. instalacji pieca cementowego współspalającego odpady) do oceny spełniania przez tę instalację standardów emisyjnych i oceny jej wpływu na jakość powietrza. Wnioski z pracy mogą być przydatne do lepszego rozpoznania problemów eksploatacyjnych tego typu instalacji i ich rzeczywistego oddziaływania na jakość powietrza.
Wymagania/uwagi:Należy zaproponować obiekt badań (instalację spalania lub współspalania odpadów). W pracy zostanie wykorzystana referencyjna metodyka modelowania poziomów substancji w powietrzu i dedykowane dla niej oprogramowanie.
Tytuł tłumaczenie:Air quality impact assessment for a selected waste co-incineration plant on the example of the Ożarów cement plant
IMŚ GN II st.Pr.poj.[208.0]
Zajęte
Oleniacz RobertKKiOŚOcena wpływu pandemii COVID-19 na jakość powietrza w rejonie wybranych lotnisk międzynarodowych
Szczegóły
Opis tematu:Celem niniejszej pracy magisterskiej jest przeanalizowanie zmian stężeń zanieczyszczeń w powietrzu w pobliżu wybranych lotnisk międzynarodowych w latach 2019-2021 pod kątem oceny potencjalnego wpływu na te zmiany ograniczenia ruchu lotniczego wynikającego z pandemii COVID-19. W pracy zostaną wykorzystane dostępne dane pochodzące ze stacji monitoringu jakości powietrza pracujących na terenie lub w bezpośrednim sąsiedztwie wybranych lotnisk oraz ze stacji tła miejskiego lub podmiejskiego w celu określenia poziomu tła w analizowanych okresach czasu dla rozpatrywanych lokalizacji. Wnioski z pracy mogą mieć istotne znaczenie w ocenie rzeczywistego wpływu działalności dużych lotnisk na jakość powietrza w zasięgu ich oddziaływania.
Wymagania/uwagi:Bierna znajomość języka angielskiego w związku z koniecznością korzystania ze źródeł angielskojęzycznych.
Tytuł tłumaczenie:Assessment of the impact of the COVID-19 pandemic on air quality in the area of selected international airports
IMŚ GN II st.Pr.poj.[211.0]
Oleniacz RobertKKiOŚOptymalizacja wymiarów geometrycznych emitora (w wybranym zakresie)
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest wykonanie obliczeń zmierzających do optymalizacji wymiarów geometrycznych emitora punktowego odprowadzającego spaliny z wybranego procesu spalania (energetyczne spalanie paliw lub spalanie odpadów) z uwzględnieniem kilku wariantów wymiarowych (wysokości i średnicy wylotowej). Wariant optymalny wybierany jest biorąc pod uwagę założone maksymalne opory przepływu gazów odlotowych przez emitor i ich wypływu do otoczenia, a także powodowane w powietrzu przy powierzchni terenu graniczne poziomy najwyższych ze stężeń maksymalnych zanieczyszczeń emitowanych z danego procesu.
Wymagania/uwagi:Wymagana jest podstawowa znajomość referencyjnej metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu.
Tytuł tłumaczenie:Emitter geometry optimization (in a selected range)
IMŚ I st.Pr.poj.[191.0]
Oleniacz RobertKKiOŚProjekt absorbera w wypełnieniem do oczyszczania gazów odlotowych z CO2 wypełnionego tytanowymi pierścieniami Białeckiego
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zaprojektowanie absorbera z wypełnieniem stałym służącego do oczyszczania gazów odlotowych z dwutlenku węgla (CO2) poprzez absorpcję CO2 w wodzie, z uwzględnieniem m.in. zadanych wartości stężeń CO2 w fazie gazowej na wlocie i wylocie z kolumny absorpcyjnej oraz kilku wariantów wypełnień luźno usypanych (nieuporządkowanych) i zabudowanych w postaci pakietów (uporządkowanych) pierścieni Białeckiego wykonanych z tytanu. W projekcie tym należy dobrać optymalny wariant wypełnienia kolumny absorpcyjnej z punktu widzenia masy lub objętości wypełnienia i oporów przepływu.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The project of a packed absorber for cleaning of flue gases from CO2 filled with Białecki`s titanium rings
IMŚ I st.Pr.poj.[195.0]
Oleniacz RobertKKiOŚProjekt i budowa laboratoryjnego dopalacza termokatalitycznego gazów odlotowych i ocena skuteczności jego pracy
Szczegóły
Opis tematu:Praca konstrukcyjna i eksperymentalna związana z zaprojektowaniem i wykonaniem laboratoryjnego dopalacza termokatalitycznego umożliwiającego dopalanie gazów odlotowych oraz przeprowadzeniem badań mających na celu ocenę skuteczności jego działania. Zakłada się wykonanie prostego dopalacza katalitycznego w komorze ogrzewanej elektrycznie opartego na wymiennym złożu katalizatora i przetestowanie możliwości zastosowania wybranych katalizatorów do dopalania różnego rodzaju gazów odlotowych w kilku zakresach temperaturowych. W pomiarach wielkości emisji wykorzystanie będzie analizator wielogazowy GASMET DX-4000.
Wymagania/uwagi:Temat ten wymaga od studenta gotowości do prowadzenia prac konstrukcyjnych i doświadczalnych.
Tytuł tłumaczenie:Design and construction of a laboratory thermocatalytic afterburner of flue gases and evaluation of its effectiveness
IMŚ GN II st.Pr.poj.[212.0]
Zajęte
Oleniacz RobertKKiOŚProjekt odśrodkowego urządzenia odpylającego - bateria cyklonów
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zaprojektowanie baterii cyklonów składającej się z co najmniej czterech cyklonów pojedynczych z wlotem spiralnym poziomym, umożliwiających odpylanie z zadaną minimalną skutecznością całkowitą powietrza odciąganego z procesu rozdrabniania surowców, zawierającego pył o założonym składzie ziarnowym i gęstości. W ramach projektu należy zaproponować optymalne wymiary pojedynczego cyklonu umożliwiające osiągnięcie jak najwyższego wskaźnika efektywności konstrukcyjnej oraz zwymiarować przewody wlotowe i wylotowe baterii cyklonów, a także zaprojektować zasobnik na pył.
Wymagania/uwagi:Wskazana jest umiejętność wykonania rysunku 3D wizualizującego model zaprojektowanej baterii cyklonu.
Tytuł tłumaczenie:The project of a centrifugal dust collector - battery cyclones
IMŚ I st.Pr.poj.[198.0]
Ortyl ŁukaszKGIiBGESUT 3D w obszarze BIM, automatyzacja i optymalizacja w projektowaniu sieci uzbrojenia terenu.
Szczegóły
Opis tematu:Rozpoznanie dotychczasowych rozwiązań ich zastosowanie w świetlę technologii BIM, narzędzia dla automatyzacji i optymalizacji w projektowaniu sieci uzbrojenia terenu w tym własna propozycja.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:GESUT 3D in the area of BIM, automation and optimization in the design of utilities networks.
GiK GIP II st.Pr.poj.[571.0]
Zajęte
Ortyl ŁukaszKGIiBInwentaryzacja podziemnych sieci uzbrojenia terenu z zastosowaniem autonomicznej akwizycji metodami bezinwazyjnymi
Szczegóły
Opis tematu:W pracy należy przeprowadzić proces inwentaryzacji podziemnych części sieci uzbrojenia terenu zgodnie z procedurami polskiego prawa i PAS 128 z wykorzystaniem pojazdów zdalnie sterowanych wyposażonych w sensory bezinwazyjne.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Inventory of underground utilities networks with the use of autonomous acquisition by non-invasive methods
GiK GIP II st.Pr.poj.[575.0]
Ortyl ŁukaszKGIiBModelowanie 3D obiektu mostowego z uwzględnieniem informacji z badań bezinwazyjnych GPR
Szczegóły
Opis tematu:Na postawie danych projektowych i pomierzonych należy wykonać modelowanie obiektu z uwzględnieniem technologii Bim z równoczesnym zintegrowaniem modelu z danymi pozyskanymi metodą georadarową.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:3D modeling of the bridge structure, taking into account information from non-invasive GPR research
GiK GIP II st.Pr.poj.[577.0]
Ortyl ŁukaszKGIiBZarzadzanie informacją geodezyjną, geologiczną i geofizycznych w obszarze rozpoznania podłoża i w obsłudze budownictwa drogowego
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest usystematyzowanie procesu realizacji prac pomiarowych i wymiany informacji oraz geometryzacji wyników w rozpoznaniu podłoża na potrzeby budownictwa. Przygotowanie rozwiązań o charakterze informatycznym dla tworzenia dokumentacji z badań podłoża ujętych w wytycznych branżowych (rid.agh.edu.pl).
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Management of geodetic, geological and geophysical information in the area of ground recognition and road construction services
GiK GIP II st.Pr.poj.[579.0]
Ortyl ŁukaszKGIiBZastosowanie podczerwieni w inżynierii lądowej - analiza czasowa zobrazowań
Szczegóły
Opis tematu:Obrazy termalne niosą dodatkową informację o obiektach inżynierskich, która ma istotne znaczenie w ocenie ich stanu technicznego.
W praca należy skoncentrować się nad doborem obiektu obserwacji ale w wymiarze uchwycenia zmiana czasowych.
Dobór obiektu i metodyka pracy będzie przedmiotem inwencji twórczej autora pracy przy wsparciu promotora.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Application of infrared in civil engineering - time analysis of images
GiK GIP II st.Pr.poj.[576.0]
Owerko TomaszKGIiBAnaliza roli geodety w projektach budowlanych realizowanych w technologii BIM
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na przedstawieniu i analizie roli geodety w projektach realizowanych w BIM
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the role of a surveyor in construction projects implemented in BIM technology
GiK GIP II st.Pr.poj.[755.0]
Owerko TomaszKGIiBAnaliza wykorzystania otwartych danych przestrzennych GIS podczas budowlanego procesu inwestycyjnego
Szczegóły
Opis tematu:Analiza wykorzystania otwartych danych przestrzennych GIS podczas budowlanego procesu inwestycyjnego
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the use of open GIS spatial data during the construction investment process
GiK GIP II st.Pr.poj.[756.0]
Owerko TomaszKGIiBDobór sposobu i metody prowadzenia prac fotogrametrycznych adekwatnie do potrzeb modelowania obiektów BIM na poszczególnych poziomach szczegółowości geometrycznej.
Szczegóły
Opis tematu:Prcaca obejmue opracowanie metody prowadzenia prac fotogramtrycznych adekatnych do projektów BIM
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Methods of carrying out photogrammetric works adequately to the needs of modeling BIM objects at particular levels of geometric detail.
GiK GFiT II st.Pr.poj.[757.0]
Owerko TomaszKGIiBDobór sposobu i metody skanowania laserowego adekwatnego do modelowania obiektów BIM na poszczególnych poziomach szczegółowości geometrycznej.
Szczegóły
Opis tematu:Prcaca obejmue opracowanie metody prowadzenia pomiarów skaningowych adekatnych do projektów BIM
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Laser scanning method adequate for modeling BIM objects at particular levels of geometric detail.
GiK GFiT II st.Pr.poj.[758.0]
Owerko TomaszKGIiBGeoreferencja modeli BIM w odniesieniu do układów współrzędnych stosowanych w Polsce
Szczegóły
Opis tematu:Georeferencja modeli BIM w odniesieniu do układów współrzędnych stosowanych w Polsce
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Georeference of BIM models in relation to the coordinate systems used in Poland
GiK GIP II st.Pr.poj.[759.0]
Owerko TomaszKGIiBKoordynacja modeli wielobranżowych BIM z wykorzystam biblioteki ifcOpenShell oraz oprogramowania komercyjnego.
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na oprcowaniu efektywnej metody koordynacji modeli wielobranżowych
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Coordination of multi-domain BIM models with the use of ifcOpenShell and commercial software.
GiK GIP II st.Pr.poj.[754.0]
Zajęte
Owerko TomaszKGIiBMetodyka prowadzenia geodezyjnych prac realizacyjnych w oparciu o standardy otwarte (IFC, BCF)
Szczegóły
Opis tematu:Metodyka prowadzenia geodezyjnych prac realizacyjnych w oparciu o standardy otwarte (IFC, BCF)
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Methodology of geodetic works based on open standards (IFC, BCF)
GiK GIP II st.Pr.poj.[760.0]
Owerko TomaszKGIiBOpracowanie modelu budynku lub obiektu inżynierskiego na podstawie pomiarów fotogrametrycznych i skaningowych z wykorzystaniem schematu IFC zgodnie z BIM Standard PL
Szczegóły
Opis tematu:Opracowanie modelu budynku lub obiektu inżynierskiego na podstawie pomiarów fotogrametrycznych i skaningowych z wykorzystaniem schematu IFC zgodnie z BIM Standard PL
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Model of a building or engineering facility based on photogrammetric and scanning measurements using the IFC scheme in accordance with BIM Standard PL
GiK GIP II st.Pr.poj.[761.0]
Owerko TomaszKGIiBSterowanie pracą tachimetru zrobotyzowanego w celu prowadzenia automatycznego monitoringu obiektu inżynierskiego
Szczegóły
Opis tematu:Sterowanie pracą tachimetru zrobotyzowanego w celu prowadzenia automatycznego monitoringu obiektu inżynierskiego
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Remote control od robotic Total station for automatic monitoring of an engineering facility
GiK GIP II st.Pr.poj.[762.0]
Owerko TomaszKGIiBWykorzystanie nalotów fotogrametrycznych do inwentaryzacji powykonawczej dróg
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie nalotów fotogrametrycznych do inwentaryzacji powykonawczej dróg
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The use of photogrammetric data for the as-built model of roads
GiK GFiT II st.Pr.poj.[763.0]
Owerko TomaszKGIiBWykorzystanie naziemnego skanowania laserowego do tworzenia modeli powykonawczych i weryfikacji zgodności obiektów z dokumentacją projektową
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie naziemnego skanowania laserowego do tworzenia modeli powykonawczych i weryfikacji zgodności obiektów z dokumentacją projektową
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The use of terrestrial laser scanning to create as-built models and verify the compliance of objects with the design documentation
GiK GFiT II st.Pr.poj.[764.0]
Owerko TomaszKGIiBZastosowanie uczenia maszynowego do analizy danych geodezyjnych w celu automatycznej identyfikacji uszkodzeń obiektów inżynierskich
Szczegóły
Opis tematu:Zastosowanie uczenia maszynowego do analizy danych geodezyjnych w celu automatycznej identyfikacji uszkodzeń obiektów inżynierskich
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Application of machine learning to analyze geodetic data in order to automatically identify damage to engineering objects
GiK GFiT II st.Pr.poj.[765.0]
Owerko TomaszKGIiBZastosowanie wybranych produktów teledetekcyjnych w budowlanych procesach inwestycyjnych
Szczegóły
Opis tematu:Zastosowanie wybranych produktów teledetekcyjnych w budowlanych procesach inwestycyjnych
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The use of selected remote sensing products in construction investment processes
GiK GFiT II st.Pr.poj.[766.0]
Parzych PiotrKFTŚiIPAnaliza metod wyceny nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje analizę wybranej metody wyceny nieruchomości w aspekcie jej poprawności i użyteczności na różnych rynkach nieruchomości.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of real estate valuation methods
GiK GNiK II st.Pr.poj.[265.0]
Parzych PiotrKFTŚiIPAnaliza metod wyceny nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje analizę wybranej metody wyceny nieruchomości w aspekcie jej poprawności i użyteczności na różnych rynkach nieruchomości.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of real estate valuation methods
GiK GNiK II st.Pr.poj.[255.0]
Parzych PiotrKFTŚiIPEkonomiczny i prawny aspekt gospodarowania mieniem gminnym
Szczegóły
Opis tematu:W pracy omówiony zostanie wybrany przez studenta aspekt gospodarowania nieruchomościami w jednostce samorządu terytorialnego.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Economic and legal aspect of municipal property management
GiK GNiK II st.Pr.poj.[256.0]
Parzych PiotrKFTŚiIPMetodyczny i prawny aspekt określania wartości katastralnej
Szczegóły
Opis tematu:Praca będzie stanowiła projekt wprowadzenia podatku ad valorem, dotyczącego wybranego rodzaju nieruchomości.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Methodological and legal aspects of cadastral value determination
GiK GNiK II st.Pr.poj.[257.0]
Parzych PiotrKFTŚiIPMetodyczny i prawny aspekt określania wartości nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje analizę wybranego przypadku wyceny nieruchomości, uwzględniając różnorodność metod i celów wyceny.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Methodological and legal aspect of property value determination
GiK I st.Pr.poj.[259.0]
Zajęte
Parzych PiotrKFTŚiIPMetodyczny i prawny aspekt określania wartości nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje analizę wybranego przypadku wyceny nieruchomości, uwzględniając różnorodność metod i celów wyceny.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Methodological and legal aspect of property value determination
GiK I st.Pr.poj.[260.0]
Zajęte
Parzych PiotrKFTŚiIPMetodyczny i prawny aspekt określania wartości nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje analizę wybranego przypadku wyceny nieruchomości, uwzględniając różnorodność metod i celów wyceny.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Methodological and legal aspect of property value determination
GiK I st.Pr.poj.[261.0]
Parzych PiotrKFTŚiIPMetodyczny i prawny aspekt określania wartości nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje analizę wybranego przypadku wyceny nieruchomości, uwzględniając różnorodność metod i celów wyceny.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Methodological and legal aspect of property value determination
GiK I st.Pr.poj.[262.0]
Parzych PiotrKFTŚiIPMetodyczny i prawny aspekt określania wartości nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje analizę wybranego przypadku wyceny nieruchomości, uwzględniając różnorodność metod i celów wyceny.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Methodological and legal aspect of property value determination
GiK I st.Pr.poj.[266.0]
Parzych PiotrKFTŚiIPMetodyczny i prawny aspekt określania wartości nieruchomości dla celów opłat lokalnych
Szczegóły
Opis tematu:W pracy przedstawiona zostanie analiza wybranego przypadku wyceny nieruchomości związanego z opłatami lokalnymi takimi jak opłata adiacencka czy planistyczna.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Methodological and legal aspect of determining the value of property for local charges
GiK GNiK II st.Pr.poj.[258.0]
Pęska-Siwik AgnieszkaKGZiK Przyjęcie granic nieruchomości w procedurze podziału geodezyjnego w oparciu o przypadki prac weryfikowanych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Szczegóły
Opis tematu:Praca dyplomowa stanowi kompleksowe źródło informacji dotyczące procedury przyjęcia granic, wykonywanej w ramach podziału nieruchomości.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Boundaries adoption in the context of land divisions procedure, based on surveying works, verificated by Provincional Inspector of Geodetic and Cartografic Supervision
GiK GNiK II st.Pr.poj.[630.0]
Zajęte
Pęska-Siwik AgnieszkaKGZiKAnaliza prac geodezyjnych mających na celu określenie zasięgu prawa własności
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest przedstawienie różnych procedur geodezyjnych, w ramach których określany jest zasięg prawa własności..
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of surveying works aimed at determining the scope of the ownership right
GiK GNiK II st.Pr.poj.[627.0]
Zajęte
Pęska-Siwik AgnieszkaKGZiKAnaliza zmian przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych w Polsce
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest przeanalizowanie zmian zachodzących w użytkach gruntowych, z szczególnym uwzglednieniem wyłączania gruntów z pordukcji rolnej i leśnej.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of changes in agricultural and forest land in Poland
GiK GNiK II st.Pr.poj.[631.0]
Zajęte
Pęska-Siwik AgnieszkaKGZiKKataster nieruchomości w Polsce na tle międzynarodowych norm i rozwiązań
Szczegóły
Opis tematu:Tematem pracy jest przedstawienie funkcjonującej w Polsce ewidencji gruntów i budynków oraz odpowiadających jej rejestrów publicznych funkcjonujących w innych krajach.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Real estate cadastre in Poland compared to international standards and solutions
GiK GNiK II st.Pr.poj.[623.0]
Pęska-Siwik AgnieszkaKGZiKMapa do celów projektowych - wymogi formalne i prawne na przestrzeni czasu
Szczegóły
Opis tematu:W pracy zostanie szeroko opisana tematyka sporządzania mapy do celów projektowych wraz z zmianami wynikającymi z zmian przepisów prawa.
Wymagania/uwagi:materiały własne
Tytuł tłumaczenie:Map for design purposes - formal and legal requirements over time
GiK I st.Pr.zbior. [632.633]
Zajęte
Pęska-Siwik AgnieszkaKGZiKMapa do celów projektowych - wymogi formalne i prawne na przestrzeni czasu
Szczegóły
Opis tematu:W pracy zostanie szeroko opisana tematyka sporządzania mapy do celów projektowych wraz z zmianami wynikającymi z zmian przepisów prawa.
Wymagania/uwagi:materiały własne
Tytuł tłumaczenie:Map for design purposes - formal and legal requirements over time
GiK I st.Pr.zbior. [633.632]
Zajęte
Pęska-Siwik AgnieszkaKGZiKOdpowiedzialność dyscyplinarna geodetów w kontekście zadań Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Szczegóły
Opis tematu:W pracy przedstawione zostaną zagadanienia związane z odpowiedzialnością dyscyplinarną geodetów oraz rolę WINGiK w tym zakresie.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Disciplinary responsibility of surveyors in the context of the tasks of the Provincial Inspector of Geodetic and Cartographic Supervision
GiK GNiK II st.Pr.poj.[629.0]
Pęska-Siwik AgnieszkaKGZiKPodział nieruchomości jako podstawa ustalenia opłaty adiacenckiej
Szczegóły
Opis tematu:W szczególnych przypadkach podziału nieruchomości może zaistnieć potrzeba poniesienia przez właściciela nieruchomości opłaty adiacenkciej. Niniejsza praca dyplomowa bada skalę tego zjawiska na wybranych przykładach.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Real estate division as the basis for determining the value increase
GIN I st.Pr.poj.[624.0]
Pęska-Siwik AgnieszkaKGZiKProblematyka określania i zmiany użytków gruntowych dla celów ewidencji gruntów i budynków
Szczegóły
Opis tematu:W pracy badane jest zagadnienie określenia oraz zmiany zasięgu użytków gruntowych na wybranych przykładach.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determining and changing land use for the purposes of land and building records
GiK I st.Pr.poj.[625.0]
Zajęte
Pęska-Siwik AgnieszkaKGZiKProblematyka prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz pozyskiwania i udostępniania materiałów zasobu
Szczegóły
Opis tematu:W pracy przedstawione zostaną zasady funkcjonawania Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na wybranych przykładach.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Maintaining the National Geodetic and Cartographic Resource as well as acquiring and sharing resource materials
GiK I st.Pr.poj.[626.0]
Zajęte
Pęska-Siwik AgnieszkaKGZiKWojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jako organ kontrolujący przestrzeganie i stosowanie przepisów geodezyjnych przez geodetów uprawnionych
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest przedstawienie zadań powierzonych Wojewódzkim Inspektorom Nadzoru Geodezyjnyego i Kartogradficznego jako organu wyższego stopnia w stousnku do organów administracji publicznej.
Wymagania/uwagi:praktyka u WINGiK
Tytuł tłumaczenie:Provincial Inspector of Geodetic and Cartographic Supervision as the body controlling compliance and application of geodetic regulations by authorized surveyors
GiK GNiK II st.Pr.poj.[628.0]
Zajęte
Pirowski TomaszKFTŚiIPAnalizy przestrzenne na obszarze województwa podkarpackiego - wyznaczenie optymalnej lokalizacji dla elektrowni wiatrowej
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie zróżnicowanych danych przestrzennych do przeprowadzenia wielokryterialnej analizy terenu celem opracowania wyznaczenia optymalnej lokalizacji. Praca na wektorowym i rastrowym modelu danych. Student ma wpływ na szczegółowy wybór obszaru analizy oraz zastosowany zestaw kryteriów przestrzennych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Spatial analyzes in the area of the Podkarpackie Voivodeship - determination of the optimal location for a wind farm
GiK I st.Pr.poj.[352.0]
Zajęte
Pirowski TomaszKFTŚiIPAutomatyzacja analiz przestrzenno-atrybutowych GIS w środowisku QGIS i ArGIS
Szczegóły
Opis tematu:Wybrane aspekty automatyzacji procesu analitycznego w wektorowym modelu danych. Student dobiera przykładowe zagadnienie przestrzenne dla celów testowania przyjętych metod automatyzacji. Oprogramowanie QGIS/ArcGIS.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Automation of GIS spatial-attribute analyzes in the QGIS and ArcGIS
GiK I st.Pr.poj.[353.0]
Zajęte
Pirowski TomaszKFTŚiIPDazymetryczne kartowania ludności Krakowa w oparciu o dane GUS, Urban Atlas i indeksy biomasy
Szczegóły
Opis tematu:Dazymetryczne kartowanie ludności - określenie poprzez indeksy biomasy rozmieszczenia zabudowy miasta (uszczegółowienie danych UA). Wykorzystanie danych GUS do proporcjonalnego rozmieszczenia ludności wg zabudowy. Kontynuacja wielowariantowych prac realizowanych we wcześniejszych pracach magisterskich.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Dasymetric mapping of Krakow population based on CSO data, Urban Atlas and biomass indexes
GiK GFiT II st.Pr.poj.[305.0]
Pirowski TomaszKFTŚiIPKartowania ludności Krakowa z wykorzystaniem danych GUS, Urban Atlas oraz klasyfikacji podpiskelowej obrazu wielospektralnego.
Szczegóły
Opis tematu:Dazymetryczne kartowanie ludności - określenie poprzez klasyfikację rozmieszczenia zabudowy miasta (uszczegółowienie danych UA). Wykorzystanie danych GUS do proporcjonalnego rozmieszczenia ludności wg zabudowy. Kontynuacja wielowariantowych prac realizowanych we wcześniejszych pracach magisterskich.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Mapping of the population of Krakow using data from the CSO, Urban Atlas, and sub-pixel classification of multispectral imagery
GiK GFiT II st.Pr.poj.[307.0]
Pirowski TomaszKFTŚiIPKartowania ludności Krakowa z wykorzystaniem danych GUS, Urban Atlas oraz klasyfikacji podpiskelowej obrazu wielospektralnego.
Szczegóły
Opis tematu:Dazymetryczne kartowanie ludności - określenie poprzez klasyfikację rozmieszczenia zabudowy miasta (uszczegółowienie danych UA). Wykorzystanie danych GUS do proporcjonalnego rozmieszczenia ludności wg zabudowy. Kontynuacja wielowariantowych prac realizowanych we wcześniejszych pracach magisterskich.
linki wymagają zalogowania się na twiki.fotogrametria.agh.edu.pl; nowsze prace (2017...) nie są dostępne on-line, udostępnię zainteresowanym bezpośrednio
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/PD_Jadwiga_Noga.pdf
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/Praca_magisterska_K_Berka.pdf
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/PD_Karolina_Bartos.pdf
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/MONIKA_BURDEK_MGR.pdf
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/Wietrzykowska_Katarzyna_pr_mgr.pdf
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Mapping of the population of Krakow using data from the CSO, Urban Atlas, and sub-pixel classification of multispectral imagery
GiK GFiT II st.Pr.poj.[340.0]
Pirowski TomaszKFTŚiIPModelowanie procesów przyrodniczych w GIS.
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie zróżnicowanych danych przestrzennych do przeprowadzenia wielokryterialnej analizy terenu celem wykrycia zależności przestrzennych pomiędzy występującymi zbiorowiskami roślinnymi a siedliskiem. Modelowanie sukcesji roślinnej w oparciu o wykryte zalezności. Oprogramowanie QGIS lub ILWIS lub Idrisi.
[udostępnione zostaną konspekty, opisy ćwiczeń z różnych oprogramowań, które dotychczas były wykorzystywane w ramach zajęć lub prac inż./mgr.]
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/Praca_magisterska_calosc_skonczona.pdf
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Modeling natural processes in GIS
GIN I st.Pr.poj.[313.0]
Pirowski TomaszKFTŚiIPModelowanie procesów przyrodniczych w GIS.
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie zróżnicowanych danych przestrzennych do przeprowadzenia wielokryterialnej analizy terenu celem wykrycia zależności przestrzennych pomiędzy występującymi zbiorowiskami roślinnymi a siedliskiem. Modelowanie sukcesji roślinnej w oparciu o wykryte zalezności. Oprogramowanie QGIS lub ILWIS lub Idrisi.
[udostępnione zostaną konspekty, opisy ćwiczeń z różnych oprogramowań, które dotychczas były wykorzystywane w ramach zajęć lub prac inż./mgr.]
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/Praca_magisterska_calosc_skonczona.pdf
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Modeling natural processes in GIS
IMŚ IW II st.Pr.poj.[315.0]
Pirowski TomaszKFTŚiIPModelowanie procesów przyrodniczych w GIS.
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie zróżnicowanych danych przestrzennych do przeprowadzenia wielokryterialnej analizy terenu celem wykrycia zależności przestrzennych pomiędzy występującymi zbiorowiskami roślinnymi a siedliskiem. Modelowanie sukcesji roślinnej w oparciu o wykryte zalezności. Oprogramowanie QGIS lub ILWIS lub Idrisi.
[udostępnione zostaną konspekty, opisy ćwiczeń z różnych oprogramowań, które dotychczas były wykorzystywane w ramach zajęć lub prac inż./mgr.]
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/Praca_magisterska_calosc_skonczona.pdf
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Modeling natural processes in GIS
IMŚ GN II st.Pr.poj.[316.0]
Pirowski TomaszKFTŚiIPModelowanie w GIS dostępności terenowej dla celów pola walki - wybrane zagadnienia
Szczegóły
Opis tematu:Analizy gridowe (rastrowe) dla opracowania i waloryzacji terenu dla celów wojskowych. Analiza dostępności. Modelowanie czasu i drogi poruszania się wg określonych kryteriów. Oprogramowanie QGIS lub ILWIS.
[udostępnione zostaną konspekty, opisy ćwiczeń z różnych oprogramowań, które dotychczas były wykorzystywane w ramach zajęć lub prac inż./mgr.]
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/Dorota_Zwawa_praca_mgr.pdf
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/Emilia_Orzinska_praca_magisterska.pdf
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Modeling in GIS of field accessibility for the purposes of the battlefield - selected issues
GIN I st.Pr.poj.[314.0]
Pirowski TomaszKFTŚiIPModelowanie w GIS dostępności terenowej dla celów pola walki.
Szczegóły
Opis tematu:Analizy gridowe (rastrowe) dla opracowania i waloryzacji terenu dla celów wojskowych. Uwzględnienie widoczności i ukształtowania terenu, jego pokrycia. Analiza dostępności. Modelowanie czasu i drogi poruszania się wg określonych kryteriów.
[udostępnione zostaną konspekty, opisy ćwiczeń z różnych oprogramowań, które dotychczas były wykorzystywane w ramach zajęć lub prac inż./mgr.]
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Modeling in GIS of field accessibility for the purposes of the battlefield
GiK GFiT II st.Pr.poj.[343.0]
Pirowski TomaszKFTŚiIPModelowanie w GIS dostępności komunikacyjnej Krakowa w obliczu modernizowanej sieci kolejowej miasta.
Szczegóły
Opis tematu:Przeprowadzenia analizy w gridowym (rastrowym) modelu danych. Wykorzystanie operatorów odległości oraz - opcjonalnie - ważonej kombinacji liniowej. Porównanie aktualnego stanu sieci kolejowej i jej dostępności dla ludności miasta z docelową, po przeprowadzeniu wszystkich inwestycji. Oprogramowanie QGIS lub ILWIS
[udostępnione zostaną konspekty, opisy ćwiczeń z różnych oprogramowań, które dotychczas były wykorzystywane w ramach zajęć lub prac inż./mgr.]
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/PD_M_Luszcz_2006.pdf
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/Emilia_Orzinska_praca_magisterska.pdf
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:GIS modelling of Kraków transport accessibility in the face of the modernised railroad network of the city
GIN I st.Pr.poj.[308.0]
Pirowski TomaszKFTŚiIPModelowanie w GIS przewagi konkurencyjnej sieci sprzedaży z uwzględnieniem aspektów przestrzennych lokalizacji obiektów.
Szczegóły
Opis tematu:Przeprowadzenia analizy w gridowym (rastrowym) modelu danych. Wykorzystanie operatorów odległości do modelowania oddziaływania punktów sprzedaży na otoczenie (prognozowanie rozkładu przestrzennego udziału w rynku). Ocena przewagi konkurencyjnej. Planowanie rozwoju sieci sprzedaży. Oprogramowanie QGIS lub ILWIS.
[udostępnione zostaną konspekty, opisy ćwiczeń z różnych oprogramowań, które dotychczas były wykorzystywane w ramach zajęć lub prac inż./mgr.] + publikacje
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:GIS modeling of sales network competitive advantage with spatial aspects of facility location
GIN I st.Pr.poj.[309.0]
Pirowski TomaszKFTŚiIPMonitorowanie zmian urbanizacyjnych na bazie wieloczasowych obrazów Sentinel-2
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie danych rejestrowanych w latach 2015-2021 do monitorowania zmian zachodzących w środowisku miejskim (urbanizacja).
linki wymagają zalogowania się na twiki.fotogrametria.agh.edu.pl; nowsze prace (2017...) nie są dostępne on-line, udostępnię zainteresowanym bezpośrednio
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/Osak_A.praca_mgr2010.pdf
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/Kaja_Szybak.pdf
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/PD_A_Pazdro_2006.pdf
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Urbanization monitoring based on multi-temporal Sentinel-2 images
GiK GFiT II st.Pr.poj.[336.0]
Pirowski TomaszKFTŚiIPMonitorowanie zmian zachodzących na powierzchni terenu na bazie wieloczasowych obrazów Sentinel-2.
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie danych rejestrowanych w latach 2015-2021 do monitorowania zmian zachodzących w środowisku (zmiany lesistości, stosunku upraw do łąk, degradacji środowiska itd.). Praca w oprogramowaniu QGIS lub ILWIS.
[udostępnione zostaną konspekty, opisy ćwiczeń z różnych oprogramowań, które dotychczas były wykorzystywane w ramach zajęć lub prac inż./mgr.]
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/Osak_A.praca_mgr2010.pdf
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/Kaja_Szybak.pdf
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/PD_A_Pazdro_2006.pdf
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:LULC change monitoring based on multi-temporal Sentinel-2 images
IMŚ IW II st.Pr.poj.[317.0]
Pirowski TomaszKFTŚiIPMonitorowanie zmian zachodzących na powierzchni terenu na bazie wieloczasowych obrazów Sentinel-2.
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie danych rejestrowanych w latach 2015-2021 do monitorowania zmian zachodzących w środowisku (zmiany lesistości, stosunku upraw do łąk, degradacji środowiska itd.). Praca w oprogramowaniu QGIS lub ILWIS.
[udostępnione zostaną konspekty, opisy ćwiczeń z różnych oprogramowań, które dotychczas były wykorzystywane w ramach zajęć lub prac inż./mgr.]
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/Osak_A.praca_mgr2010.pdf
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/Kaja_Szybak.pdf
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/PD_A_Pazdro_2006.pdf
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:LULC change monitoring based on multi-temporal Sentinel-2 images
IMŚ GN II st.Pr.poj.[318.0]
Pirowski TomaszKFTŚiIPMożliwości i i funkcjonalność otwartego oprogramowania w pracach na obrazach satelitarnych - porównanie takich narzędzi jak QGIS, SNAP, OrfeoToolBox, GoogleEarthEngine w wybranych zagadnieniach.
Szczegóły
Opis tematu:Porównanie funkcjonalności w zakresie przetwarzania obrazowego, klasyfikacji, wykrywania zmian na obrazach wielospektralnych/wieloczasowych.
[udostępnione zostaną konspekty, opisy ćwiczeń z różnych oprogramowań, które dotychczas były wykorzystywane w ramach zajęć lub prac inż./mgr.]
linki wymagają zalogowania się na twiki.fotogrametria.agh.edu.pl; nowsze prace (2017...) nie są dostępne on-line, udostępnię zainteresowanym bezpośrednio
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/PD_Przemyslaw_Gurak.pdf
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Possibilities and functionality of open source software in works on satellite images - comparison of QGIS, SNAP, OrfeoToolBox, GoogleEarthEngine in selected issues
GiK GFiT II st.Pr.poj.[333.0]
Pirowski TomaszKFTŚiIPOpracowanie mapy pokrycia i użytkowania terenu Krakowa w oparciu o wieloczasowe dane Sentinel-2
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie akwizycji danych z jednego sezonu wegetacyjnego celem poprawy wyników klasyfikacji. Testowanie znaczenia liczby wykorzystanych obrazów wieloczasowych oraz dat ich rejestracji.
linki wymagają zalogowania się na twiki.fotogrametria.agh.edu.pl; nowsze prace (2017...) nie są dostępne on-line, udostępnię zainteresowanym bezpośrednio
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/PD_A_Pazdro_2006.pdf
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/PD_Malgorzata_Wasik.pdf
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/PD_Adam_Bednarczyk.pdf
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Mapping of land use and land cover (LULC) in Krakow based on multi-temporal Sentinel-2 data
GiK GFiT II st.Pr.poj.[335.0]
Pirowski TomaszKFTŚiIPOpracowanie mapy pokrycia i użytkowania wybranego obszaru w oparciu o dane Sentinel-2.
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie danych Sentinel-2 do klasyfikacji i opracowania mapy pokrycia i użytkowania terenu do opracowania obszaru wybranego przez magistranta. Analiza wiarygodności mapy końcowej. Praca w oprogramowaniu QGIS (wtyczka SCP) lub ILWIS.
[udostępnione zostaną konspekty, opisy ćwiczeń z różnych oprogramowań, które dotychczas były wykorzystywane w ramach zajęć lub prac inż./mgr.]
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/PD_A_Pazdro_2006.pdf
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/PD_Malgorzata_Wasik.pdf
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/PD_Adam_Bednarczyk.pdf
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Mapping of land use and land cover (LULC) of a selected area based on Sentinel-2 data
IMŚ IW II st.Pr.poj.[319.0]
Pirowski TomaszKFTŚiIPOpracowanie mapy pokrycia i użytkowania wybranego obszaru w oparciu o dane Sentinel-2.
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie danych Sentinel-2 do klasyfikacji i opracowania mapy pokrycia i użytkowania terenu do opracowania obszaru wybranego przez magistranta. Analiza wiarygodności mapy końcowej. Praca w oprogramowaniu QGIS (wtyczka SCP) lub ILWIS.
[udostępnione zostaną konspekty, opisy ćwiczeń z różnych oprogramowań, które dotychczas były wykorzystywane w ramach zajęć lub prac inż./mgr.]
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/PD_A_Pazdro_2006.pdf
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/PD_Malgorzata_Wasik.pdf
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/PD_Adam_Bednarczyk.pdf
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Mapping of land use and land cover (LULC) of a selected area based on Sentinel-2 data
IMŚ GN II st.Pr.poj.[320.0]
Pirowski TomaszKFTŚiIPTeledetekcyjne monitorowanie strat przyrodniczych wynikających z prowadzenia działań wojennych
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie ogólnodostępnych danych teledetekcyjnych do analizy wybranego obszaru objętego wojną. Porównanie obszarów przyrodniczych (terenów rolniczych, leśnych) sprzed i po zakończeniu działań wojennych.
[udostępnione zostaną konspekty, opisy ćwiczeń z różnych oprogramowań, które dotychczas były wykorzystywane w ramach zajęć lub prac inż./mgr.]
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/PD_A_Pazdro_2006.pdf
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/PD_Malgorzata_Wasik.pdf
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/PD_Adam_Bednarczyk.pdf
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Remote-sensing monitoring of environmental losses resulting from hostilities
IMŚ IW II st.Pr.zbior. [321.322]
Pirowski TomaszKFTŚiIPTeledetekcyjne monitorowanie strat przyrodniczych wynikających z prowadzenia działań wojennych
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie ogólnodostępnych danych teledetekcyjnych do analizy wybranego obszaru objętego wojną. Porównanie obszarów przyrodniczych (terenów rolniczych, leśnych) sprzed i po zakończeniu działań wojennych.
[udostępnione zostaną konspekty, opisy ćwiczeń z różnych oprogramowań, które dotychczas były wykorzystywane w ramach zajęć lub prac inż./mgr.]
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/PD_A_Pazdro_2006.pdf
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/PD_Malgorzata_Wasik.pdf
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/PD_Adam_Bednarczyk.pdf
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Remote-sensing monitoring of environmental losses resulting from hostilities
IMŚ IW II st.Pr.zbior. [322.321]
Pirowski TomaszKFTŚiIPTeledetekcyjne monitorowanie strat przyrodniczych wynikających z prowadzenia działań wojennych
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie ogólnodostępnych danych teledetekcyjnych do analizy wybranego obszaru objętego wojną. Porównanie obszarów przyrodniczych (terenów rolniczych, leśnych) sprzed i po zakończeniu działań wojennych.
[udostępnione zostaną konspekty, opisy ćwiczeń z różnych oprogramowań, które dotychczas były wykorzystywane w ramach zajęć lub prac inż./mgr.]
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/PD_A_Pazdro_2006.pdf
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/PD_Malgorzata_Wasik.pdf
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/PD_Adam_Bednarczyk.pdf
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Remote-sensing monitoring of environmental losses resulting from hostilities
IMŚ GN II st.Pr.zbior. [323.324]
Pirowski TomaszKFTŚiIPTeledetekcyjne monitorowanie strat przyrodniczych wynikających z prowadzenia działań wojennych
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie ogólnodostępnych danych teledetekcyjnych do analizy wybranego obszaru objętego wojną. Porównanie obszarów przyrodniczych (terenów rolniczych, leśnych) sprzed i po zakończeniu działań wojennych.
[udostępnione zostaną konspekty, opisy ćwiczeń z różnych oprogramowań, które dotychczas były wykorzystywane w ramach zajęć lub prac inż./mgr.]
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/PD_A_Pazdro_2006.pdf
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/PD_Malgorzata_Wasik.pdf
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/PD_Adam_Bednarczyk.pdf
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Remote-sensing monitoring of environmental losses resulting from hostilities
IMŚ GN II st.Pr.zbior. [324.323]
Pirowski TomaszKFTŚiIPTeledetekcyjne monitorowanie zmian pokrycia terenu wynikających z prowadzenia działań wojennych
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie ogólnodostępnych danych teledetekcyjnych do analizy wybranego obszaru objętego wojną. Porównanie możliwości fotointerpretacyjnych i automatycznego kartowania.
linki wymagają zalogowania się na twiki.fotogrametria.agh.edu.pl; nowsze prace (2017...) nie są dostępne on-line, udostępnię zainteresowanym bezpośrednio
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/Kaja_Szybak.pdf
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/PD_A_Pazdro_2006.pdf
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Remote-sensing monitoring of land cover changes resulting from the conduct of hostilitiesOpis:
GiK GFiT II st.Pr.poj.[338.0]
Pirowski TomaszKFTŚiIPWielokryterialna lokalizacja inwestycji liniowej lub powierzchniowej z uwzględnieniem zróżnicowanych warunków przestrzennych i społecznych.
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie zróżnicowanych danych przestrzennych do przeprowadzenia wielokryterialnej analizy terenu celem wskazania najlepszych obszarów pod określoną inwestycję. Student ma wpływ na wybór obszaru analizy oraz cel selekcji. Oprogramowanie QGIS lub ILWIS
[udostępnione zostaną konspekty, opisy ćwiczeń z różnych oprogramowań, które dotychczas były wykorzystywane w ramach zajęć lub prac inż./mgr.]
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/Dorota_Zwawa_praca_mgr.pdf
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/Emilia_Orzinska_praca_magisterska.pdf

Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Multi-criteria localization of investment with consideration of varying spatial and social conditions.
GiK GFiT II st.Pr.poj.[345.0]
Pirowski TomaszKFTŚiIPWielokryterialna lokalizacja inwestycji liniowej z uwzględnieniem zróżnicowanych warunków przestrzennych i społecznych.
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie zróżnicowanych danych przestrzennych do przeprowadzenia wielokryterialnej analizy terenu celem opracowania mapy tarcia, kosztów oraz wyznaczenia optymalnej ścieżki (wskazania trasy lub korytarza najkorzystniejszego połączenia). Student ma wpływ na wybór obszaru analizy oraz charakter połączenia liniowego. Oprogramowanie QGIS lub ILWIS.
[udostępnione zostaną konspekty, opisy ćwiczeń z różnych oprogramowań, które dotychczas były wykorzystywane w ramach zajęć lub prac inż./mgr.]
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/Emilia_Orzinska_praca_magisterska.pdf
+ publikacje
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Multi-criteria localization of linear investment with consideration of varying spatial and social conditions.
GIN I st.Pr.poj.[312.0]
Pirowski TomaszKFTŚiIPWielokryterialna lokalizacja inwestycji z uwzględnieniem zróżnicowanych warunków przestrzennych i społecznych.
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie zróżnicowanych danych przestrzennych do przeprowadzenia wielokryterialnej analizy terenu celem wskazania najlepszych obszarów pod określoną inwestycję. Student ma wpływ na wybór obszaru analizy oraz cel selekcji. Oprogramowanie QGIS lub ILWIS.
[udostępnione zostaną konspekty, opisy ćwiczeń z różnych oprogramowań, które dotychczas były wykorzystywane w ramach zajęć lub prac inż./mgr.]
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/Dorota_Zwawa_praca_mgr.pdf
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/Emilia_Orzinska_praca_magisterska.pdf
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Multi-criteria investment location with consideration of diverse spatial and social conditions
GIN I st.Pr.poj.[310.0]
Pirowski TomaszKFTŚiIPWybór lokalizacji obiektu turystycznego wraz z oszacowaniem jej wartości, z wykorzystaniem narzędzi GIS.
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie zróżnicowanych danych przestrzennych do przeprowadzenia wielokryterialnej analizy terenu celem opracowania wyznaczenia optymalnej lokalizacji. Praca na wektorowym i rastrowym modelu danych. Student ma wpływ na szczegółowy wybór obszaru analizy oraz zastosowany zestaw kryteriów przestrzennych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Selection of the location of the tourist object along with the estimation of its value, with the use of GIS
GiK I st.Pr.poj.[351.0]
Zajęte
Pirowski TomaszKFTŚiIPWykorzystanie oprogramowania QGIS do analiz rastrowych - porównanie możliwości algorytmów implementowanych w QGIS: GRASS/SAGA oraz dedykowanych wtyczek.
Szczegóły
Opis tematu:Testowanie na przykładach algorytmów związanych z zapytaniami atrybutowymi, algebrą map, operatorami sąsiedztwa, operatorami odległości. Wpływ algorytmów na wynik analiz przestrzennych. Testowanie na przykładzie analiz kosztów, analiz NMT.
[udostępnione zostaną konspekty, opisy ćwiczeń z różnych oprogramowań, które dotychczas były wykorzystywane w ramach zajęć lub prac inż./mgr.]
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Using QGIS software for raster analysis - comparison of capabilities of algorithms implemented in QGIS: GRASS/SAGA and dedicated plugins
GiK GFiT II st.Pr.poj.[342.0]
Pirowski TomaszKFTŚiIPWyznaczenie optymalnej lokalizacji ZOO na obszarze aglomeracji miejskiej
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie zróżnicowanych danych przestrzennych do przeprowadzenia wielokryterialnej analizy terenu celem opracowania wyznaczenia optymalnej lokalizacji. Praca na wektorowym i rastrowym modelu danych. Student ma wpływ na szczegółowy wybór obszaru analizy oraz zastosowany zestaw kryteriów przestrzennych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determining the optimal location of the ZOO in the area of an urban agglomeration
GiK I st.Pr.poj.[350.0]
Zajęte
Pirowski TomaszKFTŚiIPWzmocnienie przestrzenne obrazu wielospektralnego Sentinel-2.
Szczegóły
Opis tematu:Integracja kanałów Sentinel-2 o rozdzielczości 20m i 60m poprzez ich integrację z kanałami o rozdzielczości 10m. Poszukiwanie optymalnego schematu postępowania. Wybór algorytmu integracji. Ocena jakości scalenia danych. Kontrola przydatności.
linki wymagają zalogowania się na twiki.fotogrametria.agh.edu.pl; nowsze prace (2017...) nie są dostępne on-line, udostępnię zainteresowanym bezpośrednio
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/Praca_dyplomowa_Marta_Binias.pdf
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/PD_Garlewicz_2015.pdf
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/praca_dyplomowa_M_Betlej.pdf
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/PD_Kamila_Grybos.pdf
https://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/PD_G_Bobek_2006.pdf

Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Spatial enhancement (pan-sharpenning)of Sentinel-2 multispectral imagery
GiK GFiT II st.Pr.poj.[334.0]
Pirowski TomaszKFTŚiIPZastosowania technik i narzędzi GIS w wyznaczeniu lokalizacji obszarów dla nowych inwestycji.
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie zróżnicowanych danych przestrzennych do przeprowadzenia wielokryterialnej analizy terenu celem opracowania wyznaczenia optymalnej lokalizacji. Praca na wektorowym i rastrowym modelu danych. Student ma wpływ na szczegółowy wybór obszaru analizy oraz zastosowany zestaw kryteriów przestrzennych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Application of GIS techniques and tools in determining the location of areas for new investments
GiK I st.Pr.poj.[354.0]
Zajęte
Preweda EdwardKGZiKAnaliza metod wyceny nieruchomości w podejściu porównawczym
Szczegóły
Opis tematu:Wycena nieruchomości w podejściu porównawczym według znanych algorytmów. Celem pracy jest analiza wpływu doboru wag na wyniki wyceny.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of real estate valuation methods in a comparative approach
GiK GNiK II st.Pr.poj.[606.0]
Zajęte
Preweda EdwardKGZiKAnaliza porównawcza rynku nieruchomości miast Łodzi i Pabianice
Szczegóły
Opis tematu:Rynek nieruchomości cechuje się między innymi tym, że jest niejednolity, niedoskonały, ma lokalny charakter i potrzebuje fachowej obsługi. Celem pracy jest zbadanie, jak kształtuje się rynek nieruchomości w wybranych miastach.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Comparative analysis of the real estate market in the cities of Łódź and Pabianice
GiK I st.Pr.poj.[618.0]
Preweda EdwardKGZiKAnaliza wpływu wartości odstających na szacowanie wartości rynkowej
Szczegóły
Opis tematu:Wartości odstające mają bardzo duży wpływ na wyniki uzyskiwane metodą najmniejszych kwadratów. Celem pracy jest zbadanie tego wpływu w przypadku szacowanie wartości rynkowej nieruchomości w podejściu porównawczym.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the impact of outliers on the estimation of market value
GiK GNiK II st.Pr.poj.[611.0]
Preweda EdwardKGZiKOcena dokładności wyznaczenia punktów granicznych
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma charakter teoretyczny. Celem jest zbadanie wpływu wzmocnienia klasycznych osnów geodezyjnych pomiarami GNSS w celu uzyskania większej dokładności współrzędnych punktów granicznych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Assessment of the accuracy of determining the boundary points
GiK GNiK II st.Pr.poj.[612.0]
Preweda EdwardKGZiKOcena wpływu zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego na wartość nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest oszacowanie zmiany wartości rynkowej nieruchomości gruntowych, wynikające ze zmiany ustaleń MPZP lokalnego rynku nieruchomości.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Assessment of the impact of changes in the Local Spatial Management Plan on the value of real estate
GiK I st.Pr.poj.[617.0]
Preweda EdwardKGZiKOcena wpływu zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego na wartość nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest oszacowanie zmiany wartości rynkowej nieruchomości gruntowych, wynikające ze zmiany ustaleń MPZP.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Assessment of the impact of changes in the Local Spatial Management Plan on the value of real estate
GiK I st.Pr.poj.[619.0]
Zajęte
Preweda EdwardKGZiKOpracowanie aplikacji do oceny dokładności położenia punktów granicznych
Szczegóły
Opis tematu:Do realizacji pracy potrzebne są podstawy dowolnego języka programowania (np. Python, Matlab, R, C#).
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Development of an application for assessing the accuracy of determining the boundary points
GiK GNiK II st.Pr.poj.[613.0]
Preweda EdwardKGZiKOpracowanie aplikacji do oceny dokładności położenia punktów granicznych
Szczegóły
Opis tematu:Do realizacji pracy potrzebne są podstawy dowolnego języka programowania (np. Python, Matlab, R, C#).
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Development of an application for assessing the accuracy of determining the boundary points
GiK PiAG II st.Pr.poj.[614.0]
Preweda EdwardKGZiKOpracowanie aplikacji wspomagającej wycenę nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Do realizacji pracy potrzebne są podstawy dowolnego języka programowania (np. Python, Matlab, R, C#).
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Development of an application supporting the valuation of real estate
GiK GNiK II st.Pr.poj.[615.0]
Preweda EdwardKGZiKOpracowanie aplikacji wspomagającej wycenę nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Do realizacji pracy potrzebne są podstawy dowolnego języka programowania (np. Python, Matlab, R, C#).
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Development of an application supporting the valuation of real estate
GiK PiAG II st.Pr.poj.[616.0]
Preweda EdwardKGZiKSzacowanie wartości rynkowej lokali mieszkalnych
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest oszacowanie wartości rynkowej lokali mieszkalnych, poprzedzone wnikliwą analizą lokalnego rynku nieruchomości.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Estimating the market value of residential premises
GiK GNiK II st.Pr.poj.[609.0]
Preweda EdwardKGZiKSzacowanie wartości rynkowej nieruchomości gruntowych
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest oszacowanie wartości rynkowej działek budowlanych, z uwzględnieniem aktualnie panującego trendu na badanym rynku nieruchomości.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Estimating the market value of the land real estate
GiK GNiK II st.Pr.poj.[610.0]
Preweda EdwardKGZiKWycena nieruchomości z wykorzystaniem analizy statystycznej rynku
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zastosowanie regresji wielowymiarowej do szacowania wartości rynkowej lokali mieszkalnych. Baza nieruchomości liczy ponad 10 tys. rekordów.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Real estate appraisal using the statistical analysis of the market
GiK GNiK II st.Pr.poj.[605.0]
Preweda EdwardKGZiKWykrywanie nieruchomości odstających w bazie lokali mieszkalnych
Szczegóły
Opis tematu:Zastosowanie metod statystycznych do eliminacji danych odstających z wykorzystaniem Statistica, Matlab lub innego dostępnego oprogramowania.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Detection of outliers in the database of residential premises
GiK GNiK II st.Pr.poj.[607.0]
Preweda EdwardKGZiKZastosowanie odpornych metod estymacji do wyrównania poziomej sieci geodezyjnej
Szczegóły
Opis tematu:Do realizacji pracy potrzebne są podstawy dowolnego języka programowania (np. Python, Matlab, R, C#).
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Use of robust estimation methods to align a horizontal geodetic network
GiK I st.Pr.poj.[608.0]
Zajęte
Przewięźlikowska AnnaKGZiKAnaliza oprogramowania służącego do opracowywania map do celów projektowych
Szczegóły
Opis tematu:Analiza ilościowa wykorzystywanego oprogramowania na rynku geodezyjnym - na podstawie ankiety. Analiza możliwości i jakości poszczególnych programów od strony użytkownika na podstawie opracowanej MDCP wykonanej w różnych technologiach
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of mapping software for design purposes
GiK GNiK II st.Pr.zbior. [185.186]
Przewięźlikowska AnnaKGZiKAnaliza oprogramowania służącego do opracowywania map do celów projektowych
Szczegóły
Opis tematu:Analiza ilościowa wykorzystywanego oprogramowania na rynku geodezyjnym - na podstawie ankiety. Analiza możliwości i jakości poszczególnych programów od strony użytkownika na podstawie opracowanej MDCP wykonanej w różnych technologiach
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of mapping software for design purposes
GiK GNiK II st.Pr.zbior. [186.185]
Przewięźlikowska AnnaKGZiKAnaliza zgodności danych zawartych w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków
Szczegóły
Opis tematu:Analiza danych w obu systemach na bazie pozyskanych danych ewidencyjnych ze starostwa, w którym była modernizacja EGiB dla ZSIN.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of data compliance contained in land and mortgage registers and land and building registers
GiK GNiK II st.Pr.poj.[197.0]
Przewięźlikowska AnnaKGZiKGeodezyjne opracowanie sytuacyjno-wysokościowe obiektu typu Kopiec
Szczegóły
Opis tematu:W pracy będzie celem opracowanie planu pomiaru, jego realizacja, opracowanie wyników pomiarów oraz prezentacja uzyskanych wyników w ciekawej formie użytkowej.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Geodetic study of situation and altitude of the Mound type object
GiK I st.Pr.zbior. [199.200]
Zajęte
Przewięźlikowska AnnaKGZiKGeodezyjne opracowanie sytuacyjno-wysokościowe obiektu typu Kopiec
Szczegóły
Opis tematu:W pracy będzie celem opracowanie planu pomiaru, jego realizacja, opracowanie wyników pomiarów oraz prezentacja uzyskanych wyników w ciekawej formie użytkowej.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Geodetic study of situation and altitude of the Mound type object
GiK I st.Pr.zbior. [200.199]
Zajęte
Przewięźlikowska AnnaKGZiKInwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych
Szczegóły
Opis tematu:Geodezyjne opracowanie inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych wraz z analizą porównania wyników z projektem położenia poszczególnych obiektów.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Post-completion survey of building structures
GiK I st.Pr.poj.[440.0]
Zajęte
Przewięźlikowska AnnaKGZiKOpracowanie nowoczesnej metodyki do realizacji wybranego zagadnienia inżynierskiego z wykorzystaniem różnych technologii i multimediów
Szczegóły
Opis tematu:W zależności od rodzaju opracowań, praca może być jedno lub dwuosobowa. W pracy będzie należało opracować nowoczesną metodykę do realizacji wybranego zagadnienia inżynierskiego, również do nauki przedmiotu.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Develop a state-of-the-art methodology to implement a selected engineering problem using various technologies and multimedia
GiK I st.Pr.poj.[193.0]
Przewięźlikowska AnnaKGZiKOpracowanie nowoczesnej metodyki do realizacji wybranego zagadnienia inżynierskiego z wykorzystaniem różnych technologii i multimediów
Szczegóły
Opis tematu:W zależności od rodzaju opracowań, praca może być jedno lub dwuosobowa. W pracy będzie należało przygotować materiały do zajęć z wybranego zagadnienia inżynierskiego w taki sposób, jaki studenci chcieliby wykorzystywać do nauki przedmiotu.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Develop a state-of-the-art methodology to implement a selected engineering problem using various technologies and multimedia
GiK GNiK II st.Pr.poj.[194.0]
Przewięźlikowska AnnaKGZiKOpracowanie wybranego zagadnienia pomiarowego, obliczeniowego lub analizy z zakresu geodezji lub katastru nieruchomości, zaproponowanego przez dyplomanta.
Szczegóły
Opis tematu:Temat jest szeroki, aby można było sprecyzować go na podstawie zainteresowań dyplomanta. W zależności od zagadnienia, może być jedno lub dwuosobowy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Development of a selected surveying, computational, or analytical problem in surveying or real estate cadastre proposed by the graduate student.
GiK GNiK II st.Pr.poj.[207.0]
Przewięźlikowska AnnaKGZiKOpracowanie wybranego zagadnienia pomiarowego, obliczeniowego lub analizy z zakresu geodezji lub katastru nieruchomości, zaproponowanego przez dyplomanta.
Szczegóły
Opis tematu:Temat jest szeroki, aby można było sprecyzować go na podstawie zainteresowań dyplomanta. W zależności od zagadnienia, może być jedno lub dwuosobowy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Development of a selected surveying, computational, or analytical problem in surveying or real estate cadastre proposed by the graduate student.
GiK GNiK II st.Pr.poj.[210.0]
Przewięźlikowska AnnaKGZiKRegulacja stanu prawnego nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Omówienie zasad postepowania i analizy dokumentów źródłowych podczas regulacji stanu prawnego nieruchomości.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Regulation of the legal status of real estate
GiK GNiK II st.Pr.poj.[196.0]
Przewięźlikowska AnnaKGZiKSpójność danych zawartych w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków
Szczegóły
Opis tematu:Analiza spójności danych powtarzających się w obu systemach na bazie pozyskanych danych ewidencyjnych ze starostwa. Porównanie rodzaju atrybutów oraz ich wartości.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Comparison of data contained in Land and Mortgage Register and Land and Buildings Cadastre
GiK I st.Pr.poj.[202.0]
Zajęte
Przewięźlikowska AnnaKGZiKZastosowanie różnych technologii do wykonywania i opracowywania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych
Szczegóły
Opis tematu:Opracowanie MDCP w różnych technologiach pomiarowych. Prezentacja zasadniczych różnic w możliwościach zastosowania dronów w porównaniu do technologii tradycyjnych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Application of various technologies to perform and develop situational and altimetric surveys
GiK GNiK II st.Pr.zbior. [189.190]
Przewięźlikowska AnnaKGZiKZastosowanie różnych technologii do wykonywania i opracowywania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych
Szczegóły
Opis tematu:Opracowanie MDCP w różnych technologiach pomiarowych. Prezentacja zasadniczych różnic w możliwościach zastosowania dronów w porównaniu do technologii tradycyjnych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Application of various technologies to perform and develop situational and altimetric surveys
GiK GNiK II st.Pr.zbior. [190.189]
Przewięźlikowska AnnaKGZiKZastosowanie różnych technologii do wykonywania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych
Szczegóły
Opis tematu:Opracowanie MDCP w różnych technologiach pomiarowych. Prezentacja zasadniczych różnic w możliwościach zastosowania dronów w porównaniu do technologii tradycyjnych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Application of various technologies to perform situational and altimetric surveying
GiK I st.Pr.poj.[192.0]
Zajęte
Puniach EdytaKGIiBAnaliza kształtu elementów powierzchniowych
Szczegóły
Opis tematu:Opracowania aplikacji/skryptu do wyznaczania i wizualizacji odchyłek kształtu elementów powierzchniowych
Wymagania/uwagi:Umiejętność programowania
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the shape of surface structures
GiK I st.Pr.poj.[712.0]
Puniach EdytaKGIiBBezzałogowe statki latające w wyznaczaniu objętości obiektów kubaturowych
Szczegóły
Opis tematu:Celem tematu jest ocena dokładności i powtarzalności pomiaru objętości obiektów kubaturowych przy użyciu danych fotogrametrycznych i/lub skaningowych pozyskanych z pokładu bezzałogowych statków latających.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Unmanned aerial vehicles in determining the volume of cubic objects
GiK I st.Pr.poj.[529.0]
Puniach EdytaKGIiBIntegracja różnych metod pomiarów geodezyjnych w inwentaryzacji fasady budynku
Szczegóły
Opis tematu:Celem projektu jest wykonanie dokumentacji z inwentaryzacji fasady budynku przy użyciu wybranych metod pomiarów geodezyjnych, a także opracowanie optymalnego sposobu postępowania przy wykonywaniu takiej dokumentacji.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Integration of different surveying techniques in the building façade documentation
GiK I st.Pr.poj.[521.0]
Puniach EdytaKGIiBPorównanie wybranych metod dopasowania obrazów w wyznaczaniu przemieszczeń powierzchni terenu
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest wyznaczenie przemieszczeń powierzchni terenu przy użyciu wybranych metod dopasowania obrazów cyfrowych.
Wymagania/uwagi:Umiejętność programowania
Tytuł tłumaczenie:Comparison of selected image matching methods for determining land surface displacements
GiK GIP II st.Pr.poj.[711.0]
Puniach EdytaKGIiBWykorzystanie bezzałogowych statków latających w pomiarach przemieszczeń.
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest ocena użyteczności produktów fotogrametrycznych wygenerowanych na podstawie danych pozyskanych z pokładów bezzałogowych statków latających w pomiarach przemieszczeń obiektów budowlanych i powierzchni terenu.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The application of unmanned aerial vehicles in deformation measurements.
GiK GIP II st.Pr.poj.[522.0]
Puniach EdytaKGIiBWyznaczanie precyzyjnej trajektorii pojazdu z wykorzystaniem nawigacji satelitarnej
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest stworzenie skryptu/aplikacji wyznaczającej w czasie rzeczywistym trajektorię pojazdu na podstawie danych rejestrowanych przez odbiornik GNSS. Celem pośrednim jest ocena dokładności i wiarygodności wyznaczonej trajektorii.
Wymagania/uwagi:Umiejętność programowania
Tytuł tłumaczenie:Determining precise vehicle trajectory using GNSS navigation
GIN I st.Pr.poj.[709.0]
Puniach EdytaKGIiBWyznaczenie przemieszczeń poziomych powierzchni terenu na podstawie zobrazowań optycznych
Szczegóły
Opis tematu:W ramach tematu zostaną przeprowadzone badania nad możliwością wyznaczania przemieszczeń poziomych powierzchni terenu na podstawie zobrazowań optycznych o wysokiej rozdzielczości. Analizy mogą być przeprowadzone między innymi na podstawie satelitarnych zobrazowań optycznych z WorldView-3/4 i/lub zobrazowań optycznych pozyskanych z pokładu bezzałogowych statków latających. Przetwarzanie zobrazowań w celu wyznaczenia przemieszczeń poziomych może się odbyć manualnie lub automatycznie przy wykorzystaniu istniejących aplikacji lub po napisaniu autorskiego algorytmu służącego do tego celu.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determining horizontal displacements of terrain surface on the basis of optical imagery
GiK GiGG II st.Pr.poj.[523.0]
Zajęte
Pyka KrystianKFTŚiIPAnaliza zmian pokrycia terenu na podstawie lotniczego skaningu laserowego na przykładzie Krakowa
Szczegóły
Opis tematu:Danymi źródłowymi do analizy zmian są rejestracje ALS Krakowa z 2012 i 2017 r. o porównywalnych parametrach. Z chmur punktów będą opracowane rastrowe modele pokrycia terenu (raster z wysokościami i raster tematyczny z klasami pokrycia: zabudowa, średnia oraz wysoka roślinność, teren). Analiza zmian będzie wykonana na drodze algebry map. Ważnym elementem pracy będzie opracowanie sposobu wizualizacji zmian.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of land cover changes in the city based on airborne laser scanning, case study in Kraków
GiK GFiT II st.Pr.poj.[67.0]
Zajęte
Pyka KrystianKFTŚiIPBadanie dokładności ręcznego skanera 3D
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest sprawdzenie jakie dokładności można uzyskać skanując wnętrza budynków przy pomocy lidara zainstalowane w smartfonie. Badany będzie wpływ czynników mogących kształtować dokładność skanowania, w szczególność: czas, prędkość skanowania, prędkość zmiany toru ruchu skanera, strategie skanowania (prostoliniowe, spiralne). Oczekiwanym wynikiem będą wskazówki metodyczne dla skanowania wybranych typów obiektów.
Wymagania/uwagi:dostęp do smartfona z lidarem
Tytuł tłumaczenie:Investigation of the geometrical accuracy of handheld 3D scanner
GiK GFiT II st.Pr.poj.[596.0]
Zajęte
Pyka KrystianKFTŚiIPBadanie stabilności orientacji wewnętrznej w kamerach BSP
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zbadanie stabilności parametrów orientacji wewnętrznej (w tym dystorsji) w kamerach wbudowanych do bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Kilkukrotnie, w różnych warunkach atmosferycznych, zostanie wykonana rejestracja zdjęć pola testowego usytuowanego na terenie kampusu AGH. Do badań będą użyte dwa BSP o różnych parametrach technicznych. Parametry orientacji wewnętrznej będą obliczane w procesie wyrównania sieci zdjęć metodą niezależnych wiązek.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Study of the stability of the interior orientation in UAV cameras
GiK I st.Pr.poj.[68.0]
Zajęte
Pyka KrystianKFTŚiIPOpracowanie modelu 3D małego obiektu z wykorzystaniem ręcznego skanera 3D
Szczegóły
Opis tematu:Przedmiot modelowania do samodzielnego wyboru. Może to być obiekt małej architektury (kapliczka, posąg, rzeźba/figura w parku), pojazd, maszyna, obiekt naturalne (np. głaz o ciekawej morfologicznie powierzchni). Metryczny model o postaci siatki mesh powstanie z wykorzystaniem smartfona ze skanerem 3D
Wymagania/uwagi:dostęp do smartfona z lidarem
Tytuł tłumaczenie:3D reconstruction of a small object using a handheld 3D scanner
GiK I st.Pr.poj.[621.0]
Zajęte
Pyka KrystianKFTŚiIPOpracowanie modelu 3D małego obiektu z wykorzystaniem smartfona
Szczegóły
Opis tematu:Przedmiot modelowania do samodzielnego wyboru. Może to być obiekt małej architektury (kapliczka, posąg, rzeźba, figura w parku), artefakty i obiekty naturalne (np. głaz o ciekawej morfologicznie powierzchni), rośliny o dużych liściach z przebarwieniami. Metryczny model o postaci siatki mesh powstanie z wykorzystaniem automatycznej fotogrametrii, opcjonalnie ze wspomaganiem ręcznego skaningu
Wymagania/uwagi:Wykorzystanie ręcznego skaningu jest opcjonalne, wymaga dostępu do smartfona z lidarem
Tytuł tłumaczenie:3D reconstruction of a small object using a smartphone
GiK I st.Pr.poj.[620.0]
Zajęte
Pyka KrystianKFTŚiIPOptymalizacja pomiaru fotogrametrycznego dla potrzeb inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej na wybranym przykładzie.
Szczegóły
Opis tematu:Przedmiotem badań będzie sprawdzenie stopnia przydatności różnych strategii pomiaru fotogrametrycznego w inwentaryzacji obiektów budowlanych. Będą analizowane: typ i parametry kamery niemetrycznej, sposób pozyskiwania georeferencji, rodzaj pomiaru (na zdjęciach, na ortro, na chmurze). Oczekiwanym efektem będą zalecenia metodyczne w aspekcie wybranego typu obiektu budowlanego.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Optimization of photogrammetric measurement for the purposes of architectural and building inventory on a selected example.
GiK GFiT II st.Pr.poj.[602.0]
Zajęte
Pyka KrystianKFTŚiIPTestowy pomiar obiektu zabytkowego skanerem SLAM
Szczegóły
Opis tematu:Przedmiotem pracy jest wykonanie pomiaru 3D cerkwi ze szczególnym uwzględnieniem jej wnętrza. Do pomiaru zostanie zastosowany skaner laserowy SLAM. Badana będzie dokładność wynikowej chmury punktów, gęstość i kompletność.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Test measurement of a historical object with SLAM scanner
GiK I st.Pr.zbior. [69.767]
Zajęte
Pyka KrystianKFTŚiIPTestowy pomiar obiektu zabytkowego skanerem SLAM
Szczegóły
Opis tematu:Przedmiotem pracy jest wykonanie pomiaru 3D cerkwi ze szczególnym uwzględnieniem jej wnętrza. Do pomiaru zostanie zastosowany skaner laserowy SLAM. Badana będzie dokładność wynikowej chmury punktów, gęstość i kompletność.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Test measurement of a historical object with SLAM scanner
GiK I st.Pr.zbior. [767.69]
Zajęte
Rusek JanuszKGIiBProjekt instalacji sanitarnych dla budynku jednorodzinnego z zastosowaniem dedykowanego oprogramowania BIM
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na wykonaniu projektu instalacji sanitarnych w budynku jednorodzinnym. W tym celu zastosowane będą dedykowane projektowaniu instalacji narzędzia zgodne ze standardem BIM. W ramach pracy utworzony zostanie model 3D-BIM projektowanego budynku oraz trasowanie instalacji. Poszczególne fragmenty instalacji zostaną zwymiarowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi oraz literaturą. Wynikiem pracy będzie zestaw rysunków instalacyjnych, które zostaną potraktowane jako załącznik.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Design of sanitary installations for a single-family building with the use of dedicated BIM software
IMŚ I st.Pr.poj.[751.0]
Zajęte
Rusek JanuszKGIiBProjektowanie instalacji sanitarnych w budownictwie jednorodzinnym z wykorzystaniem narzędzi BIM
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na wykonaniu projektu instalacji sanitarnych w budynku jednorodzinnym. W tym celu zastosowane będą dedykowane projektowaniu instalacji narzędzia zgodne ze standardem BIM. W ramach pracy utworzony zostanie model 3D-BIM projektowanego budynku oraz trasowanie instalacji. Poszczególne fragmenty instalacji zostaną zwymiarowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi oraz literaturą. Wynikiem pracy będzie zestaw rysunków instalacyjnych, które zostaną potraktowane jako załącznik.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Design of sanitary installations in single-family houses using BIM tools
IMŚ I st.Pr.poj.[753.0]
Zajęte
Rusek JanuszKGIiBWybrane narzędzia BIM w projektowaniu instalacji sanitarnych dla budynku jednorodzinnego
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na wykonaniu projektu instalacji sanitarnych w budynku jednorodzinnym. W tym celu zastosowane będą dedykowane projektowaniu instalacji narzędzia zgodne ze standardem BIM. W ramach pracy utworzony zostanie model 3D-BIM projektowanego budynku oraz trasowanie instalacji. Poszczególne fragmenty instalacji zostaną zwymiarowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi oraz literaturą. Wynikiem pracy będzie zestaw rysunków instalacyjnych, które zostaną potraktowane jako załącznik.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Selected BIM tools in designing sanitary installations for single-family building
IMŚ I st.Pr.poj.[752.0]
Zajęte
Rzeszutek MateuszKKiOŚAnaliza trendów stężeń zanieczyszczeń powietrza w wybranym obszarze
Szczegóły
Opis tematu:Celem projektu jest wykonanie analizy trendów wybranych zanieczyszczeń powietrza monitorowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Zaproponowane analizy określą efekty realizacji Programy Ochrony Powietrza (POP) w wybranym obszarze administracyjnym.
Wymagania/uwagi:Znajomość języka programowania R. Podstawowa wiedza z zakresu inżynierii i ochrony powietrza atmosferycznego. Umiejętność analitycznego myślenia.
Tytuł tłumaczenie:Trending concentrations of air pollutants in the selected area
IMŚ I st.Pr.poj.[514.0]
Rzeszutek MateuszKKiOŚAnaliza trendów stężeń zanieczyszczeń powietrza w wybranym obszarze
Szczegóły
Opis tematu:Celem projektu jest wykonanie analizy trendów wybranych zanieczyszczeń powietrza monitorowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Zaproponowane analizy określą w jakim stopniu są realizowane Programy Ochrony Powietrza (POP) w wybranym obszarze administracyjnym.
Wymagania/uwagi:Znajomość języka programowania R. Podstawowa wiedza z zakresu inżynierii i ochrony powietrza atmosferycznego. Umiejętność analitycznego myślenia.
Tytuł tłumaczenie:Trending concentrations of air pollutants in the selected area
GIN I st.Pr.poj.[518.0]
Rzeszutek MateuszKKiOŚModelowanie jakości powietrza w kanionie ulicznym
Szczegóły
Opis tematu:Przeprowadzone zostaną symulacje modelowe dyspersji zanieczyszczeń powietrza w wybranym kanionie uliczny. Efektem będą wyniki poziomów stężeń wybranych zanieczyszczeń powietrza w kanionie ulicznym. Umożliwi to porównanie uzyskanych wyników z wartościami standardów jakości powietrza oraz określenie udziału emisji z transportu drogowego w kształtowaniu jakości powietrza.
Wymagania/uwagi:Znajomość metod szacowania emisji z transportu drogowego oraz oprogramowania WinOSPM
Tytuł tłumaczenie:Modelling air quality in street canyons
IMŚ GN II st.Pr.poj.[515.0]
Rzeszutek MateuszKKiOŚOcena oddziaływania wybranego źródła emisji na jakość powietrza
Szczegóły
Opis tematu:W ramach pracy zostaną wykonane symulacje dyspersji zanieczyszczeń powietrza dla wybranego źródła emisji (np. przemysłowego). Uzyskane wyniki posłużą do przeprowadzenia oceny wpływu wybranego obiektu na jakość powietrza. Stosowane będą średnio zaawansowane techniki modelowania jakości powietrza.
Wymagania/uwagi:Znajomość modelu AERMOD
Tytuł tłumaczenie:The impact of the selected emission source on air quality
IMŚ GN II st.Pr.poj.[516.0]
Rzeszutek MateuszKKiOŚOcena wpływu czynników meteorologicznych na jakość powietrza w wybranym obszarze
Szczegóły
Opis tematu:W ramach projektu zostanie przeprowadzona analiza charakterystyki warunków meteorologicznych w powiązaniu z danymi oceniającymi jakość powietrza w wybranym obszarze.
Wymagania/uwagi:Znajomość języka programowania R. Podstawowa wiedza z zakresu inżynierii i ochrony powietrza atmosferycznego. Umiejętność analitycznego myślenia.
Tytuł tłumaczenie:The impact of meteorological factors on air quality in a selected area
IMŚ I st.Pr.poj.[517.0]
Rzeszutek MateuszKKiOŚOpracowanie pakietu R pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji danych środowiskowych
Szczegóły
Opis tematu:W ramach pracy zostanie stworzony zestaw funkcji napisanych w języku programowania R, które będą pobierać dane z wybranego serwisu internetowego. Dodatkowo zostaną opracowane funkcje wstępnego przygotowania danych oraz umożliwiające wizualizację danych. Pakiet będzie opublikowany na platformie GitHub i dostępny dla szerokie grona użytkowników.
Wymagania/uwagi:Znajomość języka R.
Tytuł tłumaczenie:Development of the R package for the acquisition, processing and visualization of environmental data
GIN I st.Pr.poj.[519.0]
Zajęte
Rzeszutek MateuszKKiOŚPrognozowania szeregów czasowych stężeń zanieczyszczeń powietrza
Szczegóły
Opis tematu:W ramach projektu zostaną opracowane statystyczne modele prognoz zanieczyszczeń przy zastosowaniu różnych metod np.: regresji prostej, regresji dynamicznej, wygładzenia wykładniczego i ARIMA.
Wymagania/uwagi:Znajomość języka R w tym szczególnie pakietów tidyverse i tidyverts.
Tytuł tłumaczenie:Forecasting time series of air pollutant concentrations
GIN I st.Pr.poj.[520.0]
Zajęte
Rzonca AntoniKFTŚiIPAnaliza dokładności orientacji zdjęć z wykorzystaniem danych ze skanera Z+F Imager 5010c.
Szczegóły
Opis tematu:Należy wykonać w kilku wariantach parametrów danych pomiarowych oraz przetwarzania analizę dokładności orientacji zewnętrznej zdjęć na fotopunkty, których współrzędne zostały pozyskane skanerem Z+F.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Accuracy assessment of image orientation using Z+F laser scanner data
GiK GFiT II st.Pr.poj.[209.0]
Rzonca AntoniKFTŚiIPAnaliza dokładności różnych wariantów orientacji chmur punktów pochodzących ze skanera Z+F Imager 5010c.
Szczegóły
Opis tematu:Należy wykonać w kilku wariantach parametrów danych pomiarowych oraz przetwarzania analizę dokładności rejestracji chmur punktów pozyskanych skanerem Z+F.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Accuracy assessment of various variants point cloud registration of Z+F laser scanner data.
GiK GFiT II st.Pr.poj.[206.0]
Rzonca AntoniKFTŚiIPAnaliza porównawcza chmur punktów małego obiektu pozyskanych metodami obrazowymi
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmować ma wykonanie pomiarów skaningowych oraz fotogrametrycznych małego obiektu oraz porównanie chmur punktów w zakresie jakościowym i ilościowym.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Comparative analysis of small object`s point clouds obtained with image methods
GiK GFiT II st.Pr.poj.[204.0]
Zajęte
Rzonca AntoniKFTŚiIPInwentaryzacja oraz modelowanie przestrzenne obiektu zabytkowego z wykorzystaniem metod obrazowych
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje wykonanie skanowania i/lub zdjęć wybranego obiektu zabytkowego oraz wykonanie inwentaryzacji z modelem 3D.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Inventory and spatial modelling monumental object using image methods
GiK I st.Pr.poj.[359.0]
Zajęte
Rzonca AntoniKFTŚiIPInwentaryzacja wyrobisk kopalni odkrywkowej metodami fotogrametrycznymi
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje wykorzystanie danych fotogrametrycznych z BSL oraz ewentualnie innych danych geoprzestrzeniach do analiz geometrycznych wyrobisk kopalni odkrywkowej.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Inventory of opencast mine workings using photogrammetric methods
GiK GFiT II st.Pr.poj.[430.0]
Zajęte
Rzonca AntoniKFTŚiIPOpracowanie trójwymiarowego przewodnika po budynkach AGH
Szczegóły
Opis tematu:Projekt obejmuje skanowanie części i ręczny pomiar tych korytarzy budynków AG, które służyć mają komunikacji pieszej na odcinku A2-A0-C2-C4-A3/4
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Development of a three-dimensional guide to the AGH buildings
GiK GFiT II st.Pr.zbior. [263.450]
Zajęte
Rzonca AntoniKFTŚiIPOpracowanie trójwymiarowego przewodnika po budynkach AGH
Szczegóły
Opis tematu:Projekt obejmuje skanowanie części i ręczny pomiar tych korytarzy budynków AG, które służyć mają komunikacji pieszej na odcinku A2-A0-C2-C4-A3/4
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Development of a three-dimensional guide to the AGH buildings
GiK GFiT II st.Pr.zbior. [450.263]
Zajęte
Rzonca AntoniKFTŚiIPTworzenie wirtualnej rzeczywistości na podstawie pomiarów fotogrametrycznych obiektu zabytkowego
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na wykonaniu obiektu wirtualnej rzeczywistości obiektu zabytkowego, począwszy od pomiaru aż po gotowe produkty z wykorzystaniem metod fotogrametrycznych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Development of virtual reality based on photogrammetric measurements of a historic object
GiK I st.Pr.poj.[361.0]
Zajęte
Rzonca AntoniKFTŚiIPTworzenie wirtualnej rzeczywistości na podstawie pomiarów fotogrametrycznych obiektu zabytkowego
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje opracowanie ortomozaiki z wykorzystaniem danych z BSL z wykorzystaniem dostępnych programów opartych o metodę gęstego matchingu.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Creating a virtual reality based on photogrammetric measurements of a historic object
GiK I st.Pr.poj.[362.0]
Zajęte
Skulich MikołajKGZiKAnaliza dokładności pomiaru kątów metodami zwykłą oraz kierunkową dla przypadku stanowiska wielokierunkowego z uwzględnieniem warunków pogodowych.
Szczegóły
Opis tematu:Wykonanie samodzielnych obserwacji kątowych na dachu budynku C4 i analiza otrzymanych wyników pomiarów w kontekście otrzymanych dokładności.
Wymagania/uwagi:Obsługa tachimetru, narzędzi statystycznych i programów graficznych
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the accuracy of angle measurements by means of simple and directional methods for the case of multidirectional stand due to weather conditions
GiK I st.Pr.poj.[179.0]
Skulich MikołajKGZiKRealizacja i analiza osnowy pomiarowej z wykorzystaniem technik GNSS RTN i poligonizacji.
Szczegóły
Opis tematu:Wykonanie projektu osnowy pomiarowej na zadanym obszarze Parku Jordana w Krakowie. Pomiar osnowy z wykorzystaniem technik GNSS RTN i poligonizacji (ciąg poligonowy). Porównanie i analiza otrzymanych wyników w kontekście wykorzystanych technik pomiarowych.
Wymagania/uwagi:Obsługa odbiornika GNSS, tachimetru, narzędzi statystycznych i programów graficznych
Tytuł tłumaczenie:Implementation and analysis of surveying network using GNSS RTN and traversing.
GiK I st.Pr.zbior. [421.422]
Zajęte
Skulich MikołajKGZiKRealizacja i analiza osnowy pomiarowej z wykorzystaniem technik GNSS RTN i poligonizacji.
Szczegóły
Opis tematu:Wykonanie projektu osnowy pomiarowej na zadanym obszarze Parku Jordana w Krakowie. Pomiar osnowy z wykorzystaniem technik GNSS RTN i poligonizacji (ciąg poligonowy). Porównanie i analiza otrzymanych wyników w kontekście wykorzystanych technik pomiarowych.
Wymagania/uwagi:Obsługa odbiornika GNSS, tachimetru, narzędzi statystycznych i programów graficznych
Tytuł tłumaczenie:Implementation and analysis of surveying network using GNSS RTN and traversing.
GiK I st.Pr.zbior. [422.421]
Zajęte
Stoch TomaszKOTG,GiGGIdentyfikacja i wymiarowanie liniowych deformacji nieciągłych wywołanych deformacjami przypowierzchniowej warstwy gruntu na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych
Szczegóły
Opis tematu:Analiza geodezyjnych pomiarów deformacji powierzchni terenu w celu stwierdzenia deformacji nieciągłej oraz jej przebiegu na obszarze wpływów eksploatacji ZG `Sobieski`
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Identification and dimensioning of linear discontinuous deformations caused by deformations of the subsurface soil layer based on the results of geodetic measurements
GiK I st.Pr.poj.[493.0]
Stoch TomaszKOTG,GiGGPrzemieszczenia poziome powierzchni terenu wywołane eksploatacją górniczą ZG Sobieski w latach 2009 - 2022
Szczegóły
Opis tematu:Wyznaczenie i wizualizacja wektorów przemieszczeń poziomych z wyników pomiarów GNSS RTN oraz kątowo-liniowych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Horizontal displacements of the land surface caused by mining operations at ZG Sobieski in the years 2009 - 2022
GiK I st.Pr.poj.[488.0]
Stoch TomaszKOTG,GiGGRozkład odkształceń poziomych powierzchni terenu w wyniku oddziaływania eksploatacji górniczej w rejonie Jaworzna
Szczegóły
Opis tematu:Porównanie rozkładu odkształceń poziomych modelowanych z wyznaczonymi na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych oraz oszacowanie zagrożenia dla obiektów powierzchniowych
Wymagania/uwagi:Wymagana znajomość oprogramowania CAD lub GIS
Tytuł tłumaczenie:Distribution of horizontal deformations of the land surface as a result of mining operations in the Jaworzno region
GiK GiGG II st.Pr.poj.[494.0]
Stoch TomaszKOTG,GiGGWyznaczanie deformacji powierzchni terenu na podstawie pola przemieszczeń poziomych wywołanych eksploatacją górniczą
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje zagadnienia wyznaczania wektorów przemieszczeń na terenach górniczych oraz wyznaczania na ich podstawie tensorowego pola odkształceń. Konieczność oprogramowania obliczeń w matlabie lub R.
Wymagania/uwagi:Wymagana znajomość programu Matlab lub R.
Tytuł tłumaczenie:Determination of land surface deformation based on horizontal displacement field caused by mining activity
GiK GiGG II st.Pr.poj.[495.0]
Strach MichałKGIiBAnaliza dokładności tyczenia obiektu budowlanego z zastosowaniem tachimetru zrobotyzowanego
Szczegóły
Opis tematu:Przeprowadzona w pracy analiza dokładności tyczenia 3D jest elementem procesu geodezyjnej obsługi inwestycji. W związku z tym zostanie także opracowany projekt zagospodarowania terenu. Przygotowane zostaną również szkice dokumentacyjne oraz tyczenia. Tycznie obiektu w terenie zostanie zrealizowane za pomocą tachimetru zrobotyzowanego oraz dwóch różnych pryzmatów dalmierczych.
Wymagania/uwagi:Wymagana gotowość do przeprowadzenia testów terenowych weryfikujących dokładność tachimetru zrobotyzowanego i różnych typów reflektorów pryzmatycznych.
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the accuracy of staking out a construction object using a robotic total station
GiK I st.Pr.poj.[325.0]
Zajęte
Strach MichałKGIiBAnaliza funkcjonalności mobilnej sieci czujników w systemie nadzoru inwestycji budowlanych opartym o bezzałogowe statki powietrzne
Szczegóły
Opis tematu:Praca w części teoretycznej zawiera opis systemu cyfrowej inspekcji przestrzennej i nadzoru inwestycyjnego. W jego skład oprócz roju BSP i bezprzewodowej stacji ładującej wchodzi:
1. zestawu sensorów pomiarowych zlokalizowanych na obiektach ruchomych (osoby, elementy infrastruktury) z wykorzystaniem sieci Mobile Wireless Sensor Network
2. modułów sterowania i komunikacji z zastosowaniem sieci Mobile ad hoc
Network
W części praktycznej zostaną opisane badania i testy terenowe nad funkcjonalnością sieci czujników pomiarowych weryfikujących:
- stan osób (m.in. geodetów) biorących udział w procesie obsługi inwestycji budowlanych,
- spełnienie założeń technicznych dotyczących poprawność pracy elementów infrastruktury technicznej

-----
Realizacja pracy możliwa dzięki podpisanej Umowie o współpracy z instytucją posiadającą przedstawiony system.
Wymagania/uwagi:gotowość do przeprowadzenia licznych testów terenowych i analizy wyników weryfikujących funkcjonalność wybranych części składowych systemu nadzoru inwestycji budowlanych
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the functionality of the mobile network of sensors in the construction investment supervision system based on unmanned aerial vehicles.
GiK GIP II st.Pr.poj.[363.0]
Zajęte
Strach MichałKGIiBAnaliza porównawcza technologii wyznaczenia objętości hałd materiałów sypkich.
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest wyznaczenie objętości mas ziemnych. Obiektem obserwacji jest `górka saneczkowa` znajdująca się w Parku im. Henryka Jordana. Zastosowane zostaną różne techniki pomiarowe oraz różnego rodzaju programy wspomagające obliczenia i analizy porównawcze
Wymagania/uwagi:Umiejętność obsługi: naziemnego skanera laserowego, tachymetru zrobotyzowanego, odbiornika GNSS. Dostęp do danych z nalotu obiektu przez BSP.
Tytuł tłumaczenie:Comparative analysis of the technology of determining the volume of heaps of bulk materials
GiK I st.Pr.zbior. [214.215]
Zajęte
Strach MichałKGIiBAnaliza porównawcza technologii wyznaczenia objętości hałd materiałów sypkich.
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest wyznaczenie objętości mas ziemnych. Obiektem obserwacji jest `górka saneczkowa` znajdująca się w Parku im. Henryka Jordana. Zastosowane zostaną różne techniki pomiarowe oraz różnego rodzaju programy wspomagające obliczenia i analizy porównawcze
Wymagania/uwagi:Umiejętność obsługi: naziemnego skanera laserowego, tachymetru zrobotyzowanego, odbiornika GNSS. Dostęp do danych z nalotu obiektu przez BSP.
Tytuł tłumaczenie:Comparative analysis of the technology of determining the volume of heaps of bulk materials
GiK I st.Pr.zbior. [215.214]
Zajęte
Strach MichałKGIiBAutomatyzacja w projektowaniu i wizualizacji drogi zwrotnicowej ze wspomaganiem oprogramowania Bentley Systems
Szczegóły
Opis tematu:Przygotowanie projektu koncepcyjnego i wstępnego trasy szynowej, zawierającej rozjazdy kolejowe w oprogramowaniu OpenRail ConceptStation oraz uproszczonego projektu ostatecznego w oprogramowaniu OpenRail Designer.
Wymagania/uwagi:Wymagane zapoznanie się z oprogramowaniem OpenRail ConceptStation oraz OpenRail Designer.
Tytuł tłumaczenie:Automation in the design and visualization of railway crossroads with the support of Bentley Systems software
GiK GIP II st.Pr.poj.[349.0]
Strach MichałKGIiBGeodezyjna inwentaryzacja stadionów lekkoatletycznych na potrzeby certyfikacji IAAF
Szczegóły
Opis tematu:Zastosowanie specyficznej procedury pomiaru obiektów sportowych (m.in.: rzutnie, skocznie, bieżnie), położonych na stadionie lekkoatletycznym i przygotowanie operatu niezbędnego do wydania certyfikatu IAAF (Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych)
Wymagania/uwagi:konieczna zgoda zarządcy stadionu lekkoatletycznego na przeprowadzenie pomiarów
Tytuł tłumaczenie:Geodetic inventory of athletics stadiums for the purposes of IAAF certification
GiK GIP II st.Pr.poj.[348.0]
Strach MichałKGIiBGeodezyjna inwentaryzacja stadionów lekkoatletycznych na potrzeby certyfikacji IAAF
Szczegóły
Opis tematu:Zastosowanie specyficznej procedury pomiaru obiektów sportowych (m.in.: rzutnie, skocznie, bieżnie), położonych na stadionie lekkoatletycznym i przygotowanie operatu niezbędnego do wydania certyfikatu IAAF (Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych)
Wymagania/uwagi:konieczna zgoda zarządcy stadionu lekkoatletycznego na przeprowadzenie pomiarów
Tytuł tłumaczenie:Geodetic inventory of athletics stadiums for the purposes of IAAF certification
GiK I st.Pr.zbior. [326.327]
Strach MichałKGIiBGeodezyjna inwentaryzacja stadionów lekkoatletycznych na potrzeby certyfikacji IAAF
Szczegóły
Opis tematu:Zastosowanie specyficznej procedury pomiaru obiektów sportowych (m.in.: rzutnie, skocznie, bieżnie), położonych na stadionie lekkoatletycznym i przygotowanie operatu niezbędnego do wydania certyfikatu IAAF (Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych)
Wymagania/uwagi:konieczna zgoda zarządcy stadionu lekkoatletycznego na przeprowadzenie pomiarów
Tytuł tłumaczenie:Geodetic inventory of athletics stadiums for the purposes of IAAF certification
GiK I st.Pr.zbior. [327.326]
Strach MichałKGIiBGeodezyjna obsługa inwestycji na przykładzie domu jednorodzinnego
Szczegóły
Opis tematu:Opis procesu geodezyjnej obsługi inwestycji w aspekcie teoretycznym i w oparciu o doświadczenia i materiały zebrane przez Dyplomanta
Wymagania/uwagi:wskazane jest posiadanie przez Dyplomanta materiałów z obsługi konkretnej inwestycji
Tytuł tłumaczenie:Surveying investment services based on the example of building a single-family house
GiK I st.Pr.poj.[341.0]
Strach MichałKGIiBGeodezyjna obsługa inwestycji na przykładzie domu jednorodzinnego
Szczegóły
Opis tematu:Opis procesu geodezyjnej obsługi inwestycji w aspekcie teoretycznym i w oparciu o doświadczenia i materiały zebrane przez Dyplomanta
Wymagania/uwagi:wskazane jest posiadanie przez Dyplomanta materiałów z obsługi konkretnej inwestycji
Tytuł tłumaczenie:Surveying investment services based on the example of building a single-family house
GiK I st.Pr.poj.[344.0]
Zajęte
Strach MichałKGIiBGeodezyjna obsługa inwestycji na wybranym przykładzie
Szczegóły
Opis tematu:Opis procesu geodezyjnej obsługi inwestycji w aspekcie teoretycznym i w oparciu o doświadczenia i materiały zebrane przez Dyplomanta
Wymagania/uwagi:wskazane jest posiadanie przez Dyplomanta materiałów z obsługi konkretnej inwestycji
Tytuł tłumaczenie:Surveying investment services on a selected example
GiK I st.Pr.poj.[346.0]
Strach MichałKGIiBGeodezyjna obsługa inwestycji na wybranym przykładzie
Szczegóły
Opis tematu:Opis procesu geodezyjnej obsługi inwestycji w aspekcie teoretycznym i w oparciu o doświadczenia i materiały zebrane przez Dyplomanta
Wymagania/uwagi:wskazane jest posiadanie przez Dyplomanta materiałów z obsługi konkretnej inwestycji
Tytuł tłumaczenie:Surveying investment services on a selected example
GiK I st.Pr.poj.[347.0]
Strach MichałKGIiBGeodezyjna obsługa inwestycji wspomagana systemem cyfrowej inspekcji przestrzeni i nadzoru inwestycji z zastosowaniem BSP oraz mobilnych stacji dokujących
Szczegóły
Opis tematu:Praca w części teoretycznej zawiera opis systemu cyfrowej inspekcji przestrzennej i nadzoru inwestycyjnego. W jego skład wchodzą m.in.:
1. oprogramowanie do planowania misji rojem BSP,
2. BSP wyposażone w sensory pomiarowe
3. bezprzewodowa stacja ładująca
4. zestawu sensorów pomiarowych zlokalizowanych na obiektach ruchomych (osoby, elementy infrastruktury) z wykorzystaniem sieci Mobile Wireless Sensor Network
5. oprogramowanie integrujące dane

W części praktycznej zostaną opisane badania i testy terenowe nad funkcjonalnością systemu i możliwościami jego zastosowania w geodezyjnej obsłudze inwestycji.

-----
Realizacja pracy możliwa dzięki podpisanej Umowie o współpracy z instytucją posiadającą przedstawiony system.
Wymagania/uwagi:gotowość do przeprowadzenia licznych testów terenowych i analizy wyników weryfikujących funkcjonalność systemu
Tytuł tłumaczenie:Geodetic investment service supported by a digital space inspection and investment supervision system with the use of UAVs and mobile docking stations
GiK GIP II st.Pr.poj.[366.0]
Zajęte
Strach MichałKGIiBOpracowanie mapy do celów projektowych
Szczegóły
Opis tematu:W części teoretycznej prezentacja przepisów, procedur i etapów, zgodnie z którymi sporządzana jest mapa do celów projektowych. Część praktyczna zawiera przykład opracowania takiej mapy zgodnie z wytycznymi danego ODGiK.
Wymagania/uwagi:wskazany kontakt z firmą geodezyjną, która dysponuje materiałami z proponowanej tematyki
Tytuł tłumaczenie:Preparation of a map for design purposes
GiK I st.Pr.poj.[337.0]
Strach MichałKGIiBOpracowanie mapy do celów projektowych
Szczegóły
Opis tematu:W części teoretycznej prezentacja przepisów, procedur i etapów, zgodnie z którymi sporządzana jest mapa do celów projektowych. Część praktyczna zawiera przykład opracowania takiej mapy zgodnie z wytycznymi danego ODGiK.
Wymagania/uwagi:wskazany kontakt z firmą geodezyjną, która dysponuje materiałami z proponowanej tematyki
Tytuł tłumaczenie:Preparation of a map for design purposes
GiK I st.Pr.poj.[339.0]
Zajęte
Strach MichałKGIiBProjekt trasy szynowej i jego geodezyjne opracowanie w technologii BIM
Szczegóły
Opis tematu:Przygotowanie projektu koncepcyjnego trasy szynowej, zawierającej tor równoległy, rozjazdy, tunel w oprogramowaniu OpenRail ConceptStation oraz uproszczonego projektu ostatecznego w oprogramowaniu OpenRail Designer. Uwzględnienie w projekcie technologii BIM.
Wymagania/uwagi:Wymagane zapoznanie się z technologią BIM oraz oprogramowaniem OpenRail ConceptStation oraz OpenRail Designer.
Tytuł tłumaczenie:Rail route design and its surveying in BIM technology
GiK GIP II st.Pr.poj.[355.0]
Szczerbowski ZbigniewKOTG,GiGGAnaliza deformacji powierzchni i górotworu w rejonie Kaplicy Kingi na podstawie danych geodezyjno-kartograficznych Kopalni Soli `Bochnia`
Szczegóły
Opis tematu:Podstawowe badania deformacji górotworu realizowane w wyrobiskach KS `Bochnia` realizowane są z zastosowaniem klasycznych technik pomiarowych (niwelacja, pomiary długości odcinków). W ramach pracy student ma na podstawie wyników tych prac (zalecane jest uczestnictwo w pomiarach podziemnych) przedstawić aktualną charakterystykę pola przemieszczeń w wybranej przestrzeni górotworu wraz z oceną ich wiarygodności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of terrain surface and rock mass deformations in the area of the Kinga`s Chapel based on geodetic and cartographic data of the Bochnia Salt Mine
GiK GiGG II st.Pr.poj.[216.0]
Szczerbowski ZbigniewKOTG,GiGGAnaliza dokładności pomiarów niwelacyjnych wraz z analizą przemieszczeń punktów osnowy wysokościowej Kopalni Soli `Bochnia`
Szczegóły
Opis tematu:Badania geodezyjne przeprowadzone w celu określenia przemieszczeń powierzchni terenu i górotworu na przestrzeni lat ujawniają specyficzną charakterystykę przemieszczeń pionowych reperów. Oszacowane przemieszczenia pionowe na podstawie pomiarów niwelacyjnych sieci reperów wykazują różne charakterystyki w zależności od rodzaju przyjętych nawiązań dalekich punktów. Rodzi to problemy w interpretacji wyników i w podejmowaniu różnego typu decyzji administracyjnych, a także działań w zakresie prowadzonych zabezpieczeń zabytkowych wyrobisk. Istotną rolę w tej analizie jest wykonanie odpowiedniej analizy dokładności i oceny wiarygodności prowadzonych pomiarów niwelacyjnych. Celem pracy jest wykonanie odpowiednich analiz, w tym wyrównania osnowy i wskazania odpowiednich procedur w ocenie wiarygodności wyników tych pomiarów.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the accuracy of leveling measurements along with the analysis of the displacement of the levelling network points in the `Bochnia` Salt Mine
GiK I st.Pr.poj.[720.0]
Zajęte
Szczerbowski ZbigniewKOTG,GiGGGeometryzacja i badanie konwergencji z zastosowaniem różnych technik pomiarowych wybranych wyrobisk Kopalni Soli `Bochnia`
Szczegóły
Opis tematu:Badania deformacji wyrobisk w KS `Bochnia` prowadzone są zastosowaniem różnych technik pomiarowych. Charakteryzują się one różnymi możliwościami w zakresie dokładności pomiarów, a także wymaganiami. Celem pracy jest ocena ich przydatności oraz ocena konwergencji wybranych wyrobisk na podstawie różnych danych pomiarowych. Zalecany jest udział w pracach pomiarowych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Geometrization and convergence testing with the use of various measurement techniques of selected chambers of the Bochnia Salt Mine
GiK GiGG II st.Pr.poj.[217.0]
Szczerbowski ZbigniewKOTG,GiGGOcena deformacji powierzchni terenu na podstawie czasowych rozkładów współrzędnych stacji permanentnych wybranych rejonów Karpat
Szczegóły
Opis tematu:Kilkuletnie ciągłe obserwacje w ramach ASG EUPOS dają podstawę do wyznaczenia wektorów przemieszczeń dla obszaru polskich Karpat i obszaru przyległego. Chociaż wyniki są niejednoznaczne, istnieje pewien związek między ocenianymi zmianami pozycji a ustawieniami tektonicznymi. W ramach pracy student zobowiązany jest do analizy szeregów czasowych pozycji stacji sieci ASG oraz wybranych stacji innych celem wykazania lokalnych zróżnicowań oraz ich analiza w kontekście przejawów deformacji powierzchni terenu ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górniczych (pogórniczych).
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Assessment of land surface deformation on the basis of the temporal coordinate distributions of permanent stations in selected regions of the Carpathians
GiK GiGG II st.Pr.poj.[218.0]
Szczutko TadeuszKGZiKPorównanie metod i wyników pomiaru sytuacyjnego rejonu Kościoła Mariackiego w Krakowie z roku 1910 z pomiarem wykonanym współcześnie.
Szczegóły
Opis tematu:W instrukcji pomiarowej wydanej w roku 1920 przez Ministerstwo Robót Publicznych `Przepisy obowiązujące przy pomiarach metodą trygonometryczną i poligonalną w celu przeprowadzenia nowych zdjęć kraju` znajduje się fragment zarysu pomiarowego obejmującego otoczenie Kościoła Mariackiego w Krakowie. W pracy przewiduje się porównanie pomiarów wykonanych współcześnie (z MODGiK i własnych) z przeliczonymi na podstawie miar z zarysu
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Comparison of the methods and results of the situational measurement of the area of St. Mary`s Church in Krakow from 1910 with the measurement made today.
GiK I st.Pr.poj.[566.0]
Zajęte
Szombara StanisławKGZiKAutomatyczna generalizacja wybranych klas obiektów BDOT10k na potrzeby Standardowych Opracowań Kartograficznych w skali 1:50000 w oprogramowaniu FME
Szczegóły
Opis tematu:Praca będzie polegać na opracowaniu sposobu na automatyczną generalizację treści bazy BDOT10k na potrzeby Standardowych Opracowań Kartograficznych. Opracowanie obejmie wybrane klasy obiektów z Bazy BDOT10k. Cześć badawcza będzie polegała na analizie statystycznej otrzymanych wyników generalizacji z uwzględnieniem rozpoznawalności obiektów na mapie oraz zgodności z oryginałem.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Automatic generalization of selected classes of BDOT10k for the needs of official polish topographic maps in scale 1:50000 in FME software
GiK PiAG II st.Pr.poj.[545.0]
Zajęte
Szombara StanisławKGZiKAutomatyczna generalizacja wybranych klas obiektów BDOT10k na potrzeby Standardowych Opracowań Kartograficznych w skali 1:50000 z użyciem PostGIS/PostgreSQL
Szczegóły
Opis tematu:Praca będzie polegać na opracowaniu sposobu na automatyczną generalizację treści bazy BDOT10k na potrzeby Standardowych Opracowań Kartograficznych. Opracowanie obejmie wybrane klasy obiektów z Bazy BDOT10k. Cześć badawcza będzie polegała na analizie statystycznej otrzymanych wyników generalizacji z uwzględnieniem rozpoznawalności obiektów na mapie oraz zgodności z oryginałem.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Automatic generalization of selected classes of BDOT10k for the needs of official polish topographic maps in scale 1:50000 using PostGIS/PostgreSQL
GiK PiAG II st.Pr.poj.[546.0]
Zajęte
Szombara StanisławKGZiKAutomatyczna generalizacja wybranych klas obiektów BDOT10k na potrzeby Standardowych Opracowań Kartograficznych w skali 1:50000 z wykorzystaniem modelarza graficznego QGIS
Szczegóły
Opis tematu:Praca będzie polegać na opracowaniu sposobu na automatyczną generalizację treści bazy BDOT10k na potrzeby Standardowych Opracowań Kartograficznych. Opracowanie obejmie wybrane klasy obiektów z Bazy BDOT10k. Cześć badawcza będzie polegała na analizie statystycznej otrzymanych wyników generalizacji z uwzględnieniem rozpoznawalności obiektów na mapie oraz zgodności z oryginałem.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Automatic generalization of selected classes of BDOT10k for the needs of official polish topographic maps in scale 1:50000 using the QGIS graphical modeler
GiK PiAG II st.Pr.poj.[544.0]
Zajęte
Szombara StanisławKGZiKAutomatyzacja nadawania georeferencji dawnym mapom katastralnym
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma na celu znalezienie sposobu automatycznej kalibracji dawnych galicyjskich map katastralnych
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Automation of georeferencing of old cadastral maps
GIN I st.Pr.poj.[368.0]
Zajęte
Szombara StanisławKGZiKAutomatyzacja przetwarzania danych z bazy OpenStreetMap na potrzeby generalizacji kartograficznej
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma na celu znalezienie sposobu automatycznego pozyskiwania i przetwarzania danych o OSM na potrzeby opracowania mapa w skalach mniejszych niż 1:10000, ze szczególnym uwzględnieniem danych o drogach.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Automating the processing of OpenStreetMap database data for cartographic generalization
GIN I st.Pr.poj.[367.0]
Zajęte
Szombara StanisławKGZiKLokalizacja farmy fotowoltaicznej w terenach podgórskich wspomagana narzędziami GIS
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma na celu znalezienie optymalnej lokalizacji farmy fotowoltaicznej w terenach podgórskich. Proponowany obszar opracowania to tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie Sudetów.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Location of photovoltaic farm in the foothills supported by GIS tools
GiK I st.Pr.poj.[247.0]
Zajęte
Szombara StanisławKGZiKWieloskalowa reprezentacja kartograficzna danych o szlakach turystycznych
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma na celu znalezienie sposobu na reprezentację kartograficzną w wielu skalach szlaków turystycznych, z uwzględnieniem rozwiązywania konfliktów graficznych powstałych po zmianie skali w miejscach dużego nagromadzenia symboli.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Multi-scale cartographic representation of hiking trail data
GiK I st.Pr.poj.[364.0]
Zajęte
Szombara StanisławKGZiKWpływ generalizacji modeli na jakość prezentowania obiektów topograficznych w aplikacjach Wirtualnej Rzeczywistości
Szczegóły
Opis tematu:Praca będzie polegać na wykonaniu aplikacji wirtualnej rzeczywistości na bazie danych przestrzennych pochodzących z pomiarów geodezyjnych oraz powszechnie dostępnych baz danych. Część badawcza będzie polegała na analizie wpływu generalizacji wykonanych modeli na jakość ich prezentacji w środowisku VR.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Impact of model generalization on the quality of presentation of topographic objects in Virtual Reality applications
GiK PiAG II st.Pr.poj.[542.0]
Szombara StanisławKGZiKWykorzystanie danych OSM i usługi wyznaczania wysokości w planowaniu wycieczek górskich z uwzględnieniem punktacji GOT.
Szczegóły
Opis tematu:Praca będzie polegała na zaplanowaniu i wykonaniu aplikacji, która pozwoli na wykorzystanie danych z bazy OSM do planowania wycieczek górskich. Aplikacja będzie uwzględniała wykorzystanie usługi NMT udostępnionej przez GUGIK. Częścią badawczą w pracy będzie analiza koniecznej gęstości próbkowania (pozyskania danych o wysokościach) oraz wyznaczenie niezbędnego stopnia generalizacji danych OSM.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Using OSM data and DTM service in planning mountain trips with GOT scoring.
GiK PiAG II st.Pr.poj.[543.0]
Zajęte
Szombara StanisławKGZiKWykorzystanie metod kartograficznych i analiz przestrzennych do zarządzania stanem osobowym pozarządowej organizacji młodzieżowej.
Szczegóły
Opis tematu:Zarzadzanie stanem osobowym pozarządowych organizacji młodzieżowych to skomplikowany temat pod wieloma względami. Stosunkowo rzadko wykorzystywane są w tego typu zagadnieniach metody kartograficzne i analizy GIS. Temat ma na celu ukazanie możliwości ich wykorzystania w bieżącej oraz planistycznej pracy takiej organizacji.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Using cartographic methods and spatial analysis to manage the staffing status of a non-governmental youth organization.
GiK I st.Pr.poj.[248.0]
Szombara StanisławKGZiKWykorzystanie narzędzi GIS w projektowaniu ścieżki historycznej na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma na celu przegląd możliwych do wykorzystania narzędzi GIS w projektowaniu ścieżki historycznej na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Ścieżka będzie dotyczyła II Wojny Światowej.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Use of GIS tools in designing a historical trail in Wdecki Landscape Park
GiK I st.Pr.poj.[246.0]
Szombara StanisławKGZiKZastosowanie usług geokodowania do wizualizacji danych przestrzennych w czasie rzeczywistym
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma na celu opracowanie automatycznej wizualizacji na mapie danych przestrzennych, które nie mają atrybutów lokalizacyjnych, z wykorzystaniem usług geokodowania, ze szczególnym uwzględnieniem danych o wypadkach drogowych i innych związanych z drogami.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Application of geocoding services for real-time visualization of spatial data
GiK I st.Pr.poj.[365.0]
Zajęte
Świdwa JoannaKKiOŚAnaliza wpływu tężni solankowych na lokalne zmiany parametrów gleb otaczającej je zieleni parkowej.
Szczegóły
Opis tematu:Temat dotyczy wybranej przez studenta lokalizacji. Obejmuje zaprojektowanie sieci opróbowania, prac terenowych, laboratoryjnych oraz analizy statystycznej wyników.
Wymagania/uwagi:Wymagana znajomość podstaw statystyki.
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the influence of graduation towers on local changes in soil parameters of the surrounding greenery.
IMŚ IW II st.Pr.poj.[578.0]
Świdwa JoannaKKiOŚAnaliza wpływu tężni solankowych na lokalne zmiany parametrów gleb otaczającej je zieleni parkowej.
Szczegóły
Opis tematu:Temat dotyczy wybranej przez studenta lokalizacji. Obejmuje zaprojektowanie sieci opróbowania, prac terenowych, laboratoryjnych oraz analizy statystycznej wyników.
Wymagania/uwagi:Wymaga znajomości podstaw statystyki.
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the influence of graduation towers on local changes in soil parameters of the surrounding greenery.
IMŚ GN II st.Pr.poj.[580.0]
Świdwa JoannaKKiOŚOcena zanieczyszczeń gleb przestrzeni rekreacyjnych miast metalami ciężkimi (na podstawie wybranego obszaru badań)
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje zaprojektowanie opróbowania, pobór i przygotowanie próbek do analiz laboratoryjnych, pracę w laboratorium oraz analizę statystyczną i interpretację wyników.
Wymagania/uwagi:Wymaga znajomości podstaw statystyki oraz prac terenowych i laboratoryjnych.
Tytuł tłumaczenie:Assessment of heavy metals pollution in soils of recreational urban areas ( research based on the selected area)
IMŚ GN II st.Pr.poj.[570.0]
Świdwa JoannaKKiOŚOcena zanieczyszczeń gleb przestrzeni rekreacyjnych miast metalami ciężkimi (na podstawie wybranego obszaru badań)
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje zaprojektowanie opróbowania, pobór i przygotowanie próbek do analiz laboratoryjnych, pracę w laboratorium oraz analizę statystyczną i interpretację wyników.
Wymagania/uwagi:Wymaga znajomości podstaw statystyki oraz prac terenowych i laboratoryjnych.
Tytuł tłumaczenie:Assessment of heavy metals pollution in soils of recreational urban areas ( research based on the selected area)
IMŚ IW II st.Pr.poj.[572.0]
Świdwa JoannaKKiOŚWpływ zasolenia gleb na wzrost i rozwój roślin w warunkach laboratoryjnych
Szczegóły
Opis tematu:Praca składa się z części doświadczalnej i części analitycznej. Temat obejmuje analizę wpływu wzrostu zasolenia na wstępną fazę rozwoju wybranego gatunku roślin. Wymaga poprawnego zaprojektowania doświadczenia w celu uzyskania danych, które muszą zostać poddane analizie statystycznej (stąd praca wymaga znajomości podstaw statystyki). Analiza danych obejmuje między innymi odnajdywanie związków korelacyjnych i zależności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The influence of soil salinity on the growth and development of plants in laboratory conditions
IMŚ I st.Pr.poj.[725.0]
Świdwa JoannaKKiOŚWpływ zimowego utrzymania dróg (wybrana lokalizacja) na parametry glebowe przyległych pasów zieleni.
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje zaprojektowanie opróbowania, pobór i przygotowanie próbek do analiz laboratoryjnych, pracę w laboratorium oraz analizę statystyczną wyników.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Effect of winter road maintenance (selected localisation) on soil parameters of neighboring green areas.
IMŚ IW II st.Pr.poj.[573.0]
Świdwa JoannaKKiOŚWpływ zimowego utrzymania dróg (wybrana lokalizacja) na parametry glebowe przyległych pasów zieleni.
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje zaprojektowanie opróbowania, pobór i przygotowanie próbek do analiz laboratoryjnych, pracę w laboratorium oraz analizę statystyczną wyników.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Effect of winter road maintenance (selected localisation) on soil parameters of neighboring green areas.
IMŚ GN II st.Pr.poj.[574.0]
Świdwa JoannaKKiOŚZagęszczanie gleb w parkach miejskich i zielonych obszarach miast (wybrana lokalizacja) jako kryterium wzrostu roślin.
Szczegóły
Opis tematu:Temat wymaga prac terenowych, laboratoryjnych oraz analizy statystycznej zebranych wyników. Obszar badań wybrany przez studenta.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Soil compaction in urban parks and green areas as a plants growth criterion.
IMŚ IW II st.Pr.poj.[581.0]
Świdwa JoannaKKiOŚZagęszczanie gleb w parkach miejskich i zielonych obszarach miast (wybrana lokalizacja) jako kryterium wzrostu roślin.
Szczegóły
Opis tematu:Temat wymaga prac terenowych, laboratoryjnych oraz analizy statystycznej zebranych wyników. Obszar badań wybrany przez studenta.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Soil compaction in urban parks and green areas as a plants growth criterion.
IMŚ GN II st.Pr.poj.[582.0]
Trembecka AnnaKGIiBAnaliza procesu zbywania nieruchomości publicznych w drodze bezprzetargowej
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na przedstawieniu i analizie procedury zbywania nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego bez przetargu, wskazanie możliwych przypadków, analizie procesu zbywania konkretnej nieruchomości, wskazaniu czynności geodezyjno-prawnych oraz propozycji usprawnień.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the process of selling public real estate by means of a tender procedurę
GiK GIP II st.Pr.poj.[130.0]
Trembecka AnnaKGIiBAnaliza stanu prawnego nieruchomości drogowych na wybranym przykładzie
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na przedstawieniu i analizie konkretnych nieruchomości na których wybudowano drogę pod względem stanu prawnego ujawnionego w Księgach wieczystych, wpisów w ewidencji gruntów, innych dokumentach , wskazaniu czynności które należy dokonać aby uregulować niezgodności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the legal status of road real estate on a selected example
GiK I st.Pr.poj.[128.0]
Trembecka AnnaKGIiBAnaliza stanu prawnego nieruchomości na wybranym przykładzie
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na przedstawieniu i analizie 3 konkretnych nieruchomości pod względem stanu prawnego ujawnionego w Księgach wieczystych, wpisów w ewidencji gruntów, planie zagospodarowania, innych dokumentach , wskazaniu czynności które należy dokonać aby uregulować niezgodności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the legal status of real estate on a selected example
GiK I st.Pr.poj.[127.0]
Zajęte
Trembecka AnnaKGIiBPodziały nieruchomości związane z inwestycjami drogowymi
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na przedstawieniu różnych trybów oraz skutków podziałów geodezyjnych nieruchomości związanych z inwestycją drogową, w tym w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych. Analizę należy nawiązać do praktycznych zastosowań.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Divisions of real estate related to road investments
GiK GIP II st.Pr.poj.[129.0]
Zajęte
Twardowski MariuszKFTŚiIPAutomatyczna wektoryzacja i wizualizacja dróg na podstawie chmury ze skaningu lotniczego.
Szczegóły
Opis tematu:Opierając się na danych pochodzących ze skaningu lotniczego możliwe jest, przy użyciu języka Python i odpowiednich bibliotek, automatyczne rozpoznanie lokalizacji dróg komunikacyjnych a następnie ich wektoryzacja.
Wymagania/uwagi:Znajomość języka Python i bibliotek.
Tytuł tłumaczenie:Automatic vectorization of roads based on ALS point cloud.
GiK GFiT II st.Pr.poj.[689.0]
Twardowski MariuszKFTŚiIPProgram do przetwarzania obrazów cyfrowych w języku Python
Szczegóły
Opis tematu:Zastosowanie języka Python i jego bibliotek do implementacji wybranych operacji na obrazach rastrowych. Program samodzielny lub wtyczka.
Wymagania/uwagi:Znajomość podstaw języka Python
Tytuł tłumaczenie:Image processing application in Python
GiK I st.Pr.poj.[692.0]
Zajęte
Twardowski MariuszKFTŚiIPProgram do przetwarzania obrazów cyfrowych w języku Python
Szczegóły
Opis tematu:Zastosowanie języka Python i jego bibliotek do implementacji wybranych operacji na obrazach rastrowych. Program samodzielny lub wtyczka.
Wymagania/uwagi:Znajomość podstaw języka Python
Tytuł tłumaczenie:Image processing application in Python
GIN I st.Pr.poj.[698.0]
Zajęte
Urbański KrzysztofKKiOŚAnaliza wpływ wybranych środków chemii gospodarstwa domowego na jakość środowiska glebowego.
Szczegóły
Opis tematu:Założeniem pracy jest ocena wpływu wybranych środków chemii gospodarstwa domowego na jakość (zdrowotność) środowiska glebowego. Parametrem pomiarowym w tym wypadku będzie pomiar aktywności mikrobiologicznej gleby potraktowanej wybranym środkiem chemicznym o zmiennym stężeniu.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the effects of selected household chemicals on soil environmental quality.
IMŚ IW II st.Pr.poj.[639.0]
Urbański KrzysztofKKiOŚAnaliza wybranych fragmentów rzeźby powierzchni terenu z wykorzystaniem wskaźnika ukształtowania pionowego.
Szczegóły
Opis tematu:Założeniem pracy jest porównanie wybranych fragmentów powierzchni terenu wykorzystując do tego parametr, jakim jest wskaźnik ukształtowania pionowego.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of selected fragments of land surface relief using the vertical relief index.
GIN I st.Pr.poj.[641.0]
Urbański KrzysztofKKiOŚOcena stanu środowiska glebowego terenów zurbanizowanych na podstawie aktywności mikrobiologicznej gleb.
Szczegóły
Opis tematu:Założeniem pracy jest ocena jakości (zdrowotności) środowiska glebowego na podstawie pomiaru aktywności mikrobiologicznej gleby w rejonie gdzie występuje domniemany czynnik stresowy związany z silnym uprzemysłowieniem terenu.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Assessment of the soil environment condition of urbanized areas on the basis of microbiological activity of soils.
IMŚ GN II st.Pr.poj.[642.0]
Urbański KrzysztofKKiOŚOpracowanie koncepcji rekultywacji dla wybranego fragmentu zwałowiska z uwzględnieniem leśnego kierunku zagospodarowania.
Szczegóły
Opis tematu:Założeniem pracy jest opracowanie koncepcji technicznego, a następnie biologicznego etapu rekultywacji dla przykładowego fragmentu zwałowiska, zakładając, że końcowym kierunkiem zagospodarowania, będzie kierunek leśny.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Development of a reclamation concept for a selected fragment of the dumping ground, taking into account the direction of forest management.
IMŚ I st.Pr.poj.[643.0]
Zajęte
Uznański AndrzejKGIiBAnaliza jakości pozycji wyznaczanych w pomiarach RTK/RTN
Szczegóły
Opis tematu:Tytułowa analiza zostanie wykonana na podstawie wykonanych pomiarów na bazie testowej w nawiązaniu do różnych sieci stacji referencyjnych. Analizy statystyczne będą miały na celu określenie jakości pozycji pomiarów RTK/RTN oraz wpływu podstawowych parametrów pomiarów na jakość ich wyników.
Wymagania/uwagi:Samochód - konieczność dojazdu na bazę testową 25 km od Krakowa
Tytuł tłumaczenie:Quality analysis of the positions determined in RTK/RTN measurements
GiK GIP II st.Pr.poj.[98.0]
Uznański AndrzejKGIiBKolejowa Osnowa Specjalna w modernizacji linii kolejowych
Szczegóły
Opis tematu:Realizacja tematu pracy polega na szczegółowym przedstawieniu znaczenia Kolejowej Osnowy Specjalnej oraz kompletnej technologii wyznaczania współrzędnych punktów tej osnowy i znaków regulacji w geodezyjnej obsłudze modernizacji linii kolejowych z akcentem na przepisy regulujące zagadnienie oraz praktykę pomiarową.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Special Railway Datum in Railway Modernization
GiK GIP II st.Pr.poj.[100.0]
Uznański AndrzejKGIiBSystemy sterowania maszynami budowlanymi w realizacji inwestycji drogowych
Szczegóły
Opis tematu:Aktualnie powszechnie stosowane są w obsłudze inwestycji drogowych systemy sterowania maszynami budowlanymi. W pracy należy zamieścić charakterystykę rodzajów tych systemów oraz udział geodety w inwestycji wykorzystującej takie systemy. Dostęp do aktualnie prowadzonej inwestycji tego typu bardzo pomocny w realizacji tematu pracy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Machine control systems in road investments
GiK GIP II st.Pr.poj.[101.0]
Zajęte
Uznański AndrzejKGIiBTechnologia pomiarów satelitarnych realizowanych metodą statyczną
Szczegóły
Opis tematu:Uczestnictwo w przedmiocie `Pomiary satelitarne w praktyce geodezyjnej`, a w przypadku jego braku konieczność realizacji pomiarów z zaangażowaniem 6 osób.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Technology of static satellite surveying
GiK I st.Pr.poj.[719.0]
Wagner AleksandraKFTŚiIPGospodarka wodno-ściekowa w mieście Lublin
Szczegóły
Opis tematu:Kompleksowy opis gospodarki wodno-ściekowej na wybranym obszarze. Instalacje wodne, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków itp.
Wymagania/uwagi:Brak ponadstandardowych wymagań
Tytuł tłumaczenie:Wastewater Management in the City of Lublin
IMŚ IW II st.Pr.poj.[152.0]
Zajęte
Wagner AleksandraKFTŚiIPGospodarka wodno-ściekowa w wybranej miejscowości/gminie, ze szczególnym uwzględnieniem oczyszczalni ścieków.
Szczegóły
Opis tematu:Kompleksowy opis gospodarki wodno-ściekowej na wybranym obszarze. Instalacje wodne, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków itp. Ponieważ zgłosiłam ten temat więcej niż jeden raz, konieczne jest by miejscowości/gminy były różne.
Wymagania/uwagi:Brak ponadstandardowych wymagań
Tytuł tłumaczenie:Water and wastewater management in a selected locality/municipality (focus on wastewater treatment plants)
IMŚ IW II st.Pr.poj.[153.0]
Wagner AleksandraKFTŚiIPRola fotogrametrii i teledetekcji w rejestrowaniu zmian w błękitno-zielonej infrastrukturze miasta
Szczegóły
Opis tematu:Praca wiąże się z zebraniem informacji o metodach pozyskiwania danych ze zdjęć lotniczych i zobrazowań satelitarnych, na temat obszarów zieleni miejskiej oraz cieków i zbiorników wodnych w miastach. Praca powinna być zilustrowana konkretnymi przykładami.
Wymagania/uwagi:Brak ponadstandardowych
Tytuł tłumaczenie:The role of photogrammetry and remote sensing in observations of changes in a blue-green infrastructure of a city
GiK I st.Pr.poj.[170.0]
Wagner AleksandraKFTŚiIPRola zbiorników wodnych w planowaniu zieleni parkowej (na przykładach)
Szczegóły
Opis tematu:Przykłady powinny być inne niż w poprzednich pracach dyplomowych. Preferowane przykłady spoza Krakowa, ale krakowskie przykłady też mogą być, jeśli chodzi o parki na peryferiach miasta.
Wymagania/uwagi:Brak ponadstandardowych wymagań
Tytuł tłumaczenie:The role of water bodies in planning park greenery (focus on selected examples)
IMŚ I st.Pr.poj.[71.0]
Wagner AleksandraKFTŚiIPRola zbiorników wodnych w planowaniu zieleni parkowej (na przykładach)
Szczegóły
Opis tematu:Preferowane przykłady spoza Krakowa lub z peryferii Krakowa. Rola zbiorników wodnych powinna być ujęta kompleksowo, z uwzględnieniem opisu urządzeń doprowadzających wodę, a także flory i fauny.
Wymagania/uwagi:brak szczególnych wymagań
Tytuł tłumaczenie:The role of water bodies in planning urban greenery (focus on examples)
IMŚ IW II st.Pr.poj.[72.0]
Wagner AleksandraKFTŚiIPWodny kierunek rekultywacji pogórniczej na wybranych przykładach
Szczegóły
Opis tematu:Zbiorniki powyrobiskowe. Ewidecja zbiorników powyrobiskowych na wybranym terenie. Zmiany w czasie na podstawie materiałów kartograficznych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Water-oriented reclamation of post-mining ares (selected examples)
IMŚ IW II st.Pr.poj.[73.0]
Wagner AleksandraKFTŚiIPWodny kierunek rekultywacji pogórniczej na wybranych przykładach
Szczegóły
Opis tematu:Zbiorniki powyrobiskowe. Ewidecja zbiorników powyrobiskowych na wybranym terenie. Zmiany w czasie na podstawie materiałów kartograficznych.
Wymagania/uwagi:Brak wykraczających poza program studiów
Tytuł tłumaczenie:Water-oriented reclamation of post-mining ares (selected examples)
IMŚ GN II st.Pr.poj.[171.0]
Wagner AleksandraKFTŚiIPZanieczyszczenie światłem i sposoby jego ograniczania
Szczegóły
Opis tematu:Zanieczyszczenie światłem to problem zaobserwowany stosunkowo niedawno. Niewłaściwie zaprojektowane oświetlenie nocne jest uciążliwe, a nawet szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt (zaburzenia migracji ptaków i nietoperzy). Z drugiej strony bezpieczeństwo mieszkańców wymaga zastosowania oświetlenia w nocy. Jak dobrać odpowiednie oświetlenie`
Wymagania/uwagi:Brak ponadstandardowych wymagań
Tytuł tłumaczenie:Light pollution and the ways of its mitigation
IMŚ I st.Pr.poj.[151.0]
Wagner AleksandraKFTŚiIPZmiany powierzchni zbiorników wodnych na wybranym terenie
Szczegóły
Opis tematu:Praca polegać będzie na porównywaniu powierzchni zbiorników wodnych w oparciu o dane ze zdjęć lotniczych i satelitarnych.
Wymagania/uwagi:Brak wykraczających poza program studiów
Tytuł tłumaczenie:Changes in the area of the water bodies in a selected area
GiK GFiT II st.Pr.poj.[168.0]
Wagner AleksandraKFTŚiIPZmiany powierzchni zbiorników wodnych na wybranym terenie
Szczegóły
Opis tematu:Praca polegać będzie na porównywaniu powierzchni zbiorników wodnych w oparciu o dane ze zdjęć lotniczych i satelitarnych.
Wymagania/uwagi:Brak ponadstandardowych
Tytuł tłumaczenie:Changes in the area of the water bodies in a selected area
GiK GIP II st.Pr.poj.[169.0]
Witkowski MichałKGIiBAnaliza przedsięwzięć termomodernizacyjnych dla budynku jednorodzinnego
Szczegóły
Opis tematu:Analiza wariantów termomodernizacji przegród dla wybranego budynku jednorodzinnego wraz z oceną ich opłacalności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of thermomodernization projects for a single-family building
IMŚ I st.Pr.poj.[285.0]
Witkowski MichałKGIiBAnaliza przedsięwzięć termomodernizacyjnych dla budynku jednorodzinnego
Szczegóły
Opis tematu:Analiza wariantów termomodernizacji przegród dla wybranego budynku jednorodzinnego wraz z oceną ich opłacalności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of thermomodernization projects for a single-family building
GiK I st.Pr.poj.[287.0]
Witkowski MichałKGIiBAnaliza przedsięwzięć termomodernizacyjnych dla budynku jednorodzinnego
Szczegóły
Opis tematu:Analiza wariantów termomodernizacji przegród dla wybranego budynku jednorodzinnego wraz z oceną ich opłacalności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of thermomodernization projects for a single-family building
IMŚ I st.Pr.poj.[288.0]
Zajęte
Witkowski MichałKGIiBAnaliza przedsięwzięć termomodernizacyjnych dla budynku jednorodzinnego
Szczegóły
Opis tematu:Analiza wariantów termomodernizacji przegród dla wybranego budynku jednorodzinnego wraz z oceną ich opłacalności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of thermomodernization projects for a single-family building
GiK I st.Pr.poj.[289.0]
Witkowski MichałKGIiBAnaliza przedsięwzięć termomodernizacyjnych dla budynku wielorodzinnego
Szczegóły
Opis tematu:Analiza wariantów termomodernizacji przegród oraz instalacji cwu i co dla wybranego budynku jednorodzinnego wraz z oceną ich opłacalności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of thermomodernization projects for a multi-family building
IMŚ IW II st.Pr.poj.[292.0]
Zajęte
Witkowski MichałKGIiBAnaliza przedsięwzięć termomodernizacyjnych dla budynku wielorodzinnego
Szczegóły
Opis tematu:Analiza wariantów termomodernizacji przegród oraz instalacji cwu i co dla wybranego budynku jednorodzinnego wraz z oceną ich opłacalności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of thermomodernization projects for a multi-family building
GiK GIP II st.Pr.poj.[293.0]
Witkowski MichałKGIiBAnaliza przedsięwzięć termomodernizacyjnych dla budynku wielorodzinnego
Szczegóły
Opis tematu:Analiza wariantów termomodernizacji przegród oraz instalacji cwu i co dla wybranego budynku jednorodzinnego wraz z oceną ich opłacalności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of thermomodernization projects for a multi-family building
IMŚ IW II st.Pr.poj.[294.0]
Witkowski MichałKGIiBAnaliza przedsięwzięć termomodernizacyjnych dla budynku wielorodzinnego
Szczegóły
Opis tematu:Analiza wariantów termomodernizacji przegród oraz instalacji cwu i co dla wybranego budynku jednorodzinnego wraz z oceną ich opłacalności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of thermomodernization projects for a multi-family building
IMŚ IW II st.Pr.poj.[295.0]
Zajęte
Witkowski MichałKGIiBProjekt budynku jednorodzinnego z zastosowaniem technologii BIM
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zamodelowanie budynku jednorodzinnego w technologii BIM zgodnie z normami, warunkami technicznymi oraz wytycznymi do projektowania.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Design of a single-family building with the use of BIM technology
GiK I st.Pr.poj.[377.0]
Zajęte
Witkowski MichałKGIiBProjekt budynku jednorodzinnego z zastosowaniem technologii BIM
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zamodelowanie budynku jednorodzinnego w technologii BIM zgodnie z normami, warunkami technicznymi oraz wytycznymi do projektowania.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Design of a single-family building with the use of BIM technology
GiK I st.Pr.poj.[378.0]
Witkowski MichałKGIiBProjekt budynku wielorodzinnego z zastosowaniem technologii BIM
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zamodelowanie budynku wielorodzinnego w technologii BIM zgodnie z normami, warunkami technicznymi oraz wytycznymi do projektowania.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Design of a multi-family building with the use of BIM technology
GiK GIP II st.Pr.poj.[379.0]
Witkowski MichałKGIiBProjekt budynku wielorodzinnego z zastosowaniem technologii BIM
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zamodelowanie budynku wielorodzinnego w technologii BIM zgodnie z normami, warunkami technicznymi oraz wytycznymi do projektowania.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Design of a multi-family building with the use of BIM technology
GiK GIP II st.Pr.poj.[380.0]
Witkowski MichałKGIiBProjekt instalacji wod.- kan. dla budynku jednorodzinnego
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zaprojektowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej dla wybranego budynku jednorodzinnego zgodnie z polskimi i europejskimi normami, warunkami technicznymi oraz wytycznymi do projektowania.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Plumbing and sewage system design for a single-family building
IMŚ I st.Pr.poj.[279.0]
Zajęte
Witkowski MichałKGIiBProjekt instalacji wod.- kan. dla budynku jednorodzinnego
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zaprojektowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej dla wybranego budynku jednorodzinnego zgodnie z polskimi i europejskimi normami, warunkami technicznymi oraz wytycznymi do projektowania.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Plumbing and sewage system design for a single-family building
IMŚ I st.Pr.poj.[282.0]
Zajęte
Witkowski MichałKGIiBProjekt instalacji wod.- kan. dla budynku jednorodzinnego z zastosowaniem technologii BIM
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zaprojektowanie i zamodelowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w technologii BIM dla wybranego budynku jednorodzinnego zgodnie z polskimi i europejskimi normami, warunkami technicznymi oraz wytycznymi do projektowania.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Plumbing and sewage system design for a single-family building with the use of BIM technology
IMŚ I st.Pr.poj.[283.0]
Zajęte
Witkowski MichałKGIiBProjekt instalacji wod.- kan. dla budynku jednorodzinnego z zastosowaniem technologii BIM
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zaprojektowanie i zamodelowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w technologii BIM dla wybranego budynku jednorodzinnego zgodnie z polskimi i europejskimi normami, warunkami technicznymi oraz wytycznymi do projektowania.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Plumbing and sewage system design for a single-family building with the use of BIM technology
IMŚ I st.Pr.poj.[284.0]
Witkowski MichałKGIiBProjekt instalacji wod.- kan. dla budynku wielorodzinnego z zastosowaniem technologii BIM
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zaprojektowanie i zamodelowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w technologii BIM dla wybranego budynku wielorodzinnego zgodnie z polskimi i europejskimi normami, warunkami technicznymi oraz wytycznymi do projektowania.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Plumbing and sewage system design for a multi-family building with the use of BIM technology
IMŚ IW II st.Pr.poj.[290.0]
Zajęte
Witkowski MichałKGIiBProjekt instalacji wod.- kan. dla budynku wielorodzinnego z zastosowaniem technologii BIM
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zaprojektowanie i zamodelowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w technologii BIM dla wybranego budynku wielorodzinnego zgodnie z polskimi i europejskimi normami, warunkami technicznymi oraz wytycznymi do projektowania.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Plumbing and sewage system design for a multi-family building with the use of BIM technology
IMŚ IW II st.Pr.poj.[291.0]
Zajęte
Witkowski WojciechKOTG,GiGGBadanie pola przemieszczeń w rejonie zalewanych kopalni
Szczegóły
Opis tematu:Praca będzie dotyczyć analizy wpływu zalewania zlikwidowanych kopalni w rejonie północnej Hiszpanii. W ramach pracy wykonana zostanie dodatkowo prognoza ujawniania się wpływów w tym rejonie bazująca na obserwacjach geodezyjnych.
Wymagania/uwagi:Umiejętność pracy w środowisku GIS oraz znajomość zagadnień z zakresu hydrogeologii.
Tytuł tłumaczenie:Study of the displacement field in the area of flooded mines
GiK GiGG II st.Pr.poj.[743.0]
Witkowski WojciechKOTG,GiGGBudowa interaktywnej platformy webowej do analizy rozkładu pola tensorowego
Szczegóły
Opis tematu:Praca będzie polegała na stworzeniu narzędzi/platformy do efektywnej wizualizacji wyników uzyskanych z analiz InSAR. Celem platformy będzie możliwość przeglądania rozkładu tensorowego pola deformacji.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Construction of an interactive web platform for the analysis of the strain tensor field
GIN I st.Pr.poj.[738.0]
Zajęte
Witkowski WojciechKOTG,GiGGMożliwość wykorzystania uczenia maszynowego w identyfikacji przemieszczeń na przykładzie lodowca
Szczegóły
Opis tematu:Praca będzie polegać na przetestowaniu wybranych narzędzi uczenia maszynowego do identyfikacji przemieszczeń na przykładzie lodowca. Badania będą realizowane z wykorzystaniem danych wysokorozdzielczych ICEYE na przykładzie lodowca w Grenlandii.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The possibility of using machine learning to identify displacements on the glacier example
GIN I st.Pr.poj.[740.0]
Zajęte
Witkowski WojciechKOTG,GiGGOcena możliwości wyznaczenia tensora odkształceń z wykorzystaniem sensorów radarowych
Szczegóły
Opis tematu:Praca będzie polegać na postprocessingu obliczeniowym wyników PSInSAR w kierunku identyfikacji cech pola przemieszczeń.
Wymagania/uwagi:Wymagana znajomość narzędzi z zakresu geostatystyki.
Tytuł tłumaczenie:Assessment of the possibility of determining the deformation tensor with the use of radar sensors
GiK GiGG II st.Pr.poj.[742.0]
Witkowski WojciechKOTG,GiGGOcena możliwości wyznaczenia wskaźników deformacji satelitarną interferometrią radarową
Szczegóły
Opis tematu:Praca będzie polegać na badaniu pola przemieszczeń wyznaczonego z analiz InSAR. W badaniach wykorzystywane będą narzędzia geostatystyczne. Celem pracy jest określenie możliwości wyznaczenia wskaźników deformacji z danych pozyskanych przez satelitarną interferometrię radarową.
Wymagania/uwagi:Wymagana znajomość programu SNAP oraz przetwarzania DInSAR.
Tytuł tłumaczenie:Assessment of the possibility of determining deformation indicators by satellite radar interferometry
GiK GiGG II st.Pr.poj.[741.0]
Zajęte
Witkowski WojciechKOTG,GiGGTechnologia InSAR w obserwacji deformacji wulkanów
Szczegóły
Opis tematu:Zastosowanie InSARu do obserwacji ruchów powierzchni terenu na wybranym przykładzie wulkanu w Chile. W badaniach wykorzystana zostanie teechnika DInSAR oraz OffsetTracking z wykorzystaniem danych Sentinel-1.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:InSAR technology in the observation of volcanic deformation
GiK I st.Pr.poj.[739.0]
Włodyka-Bergier AgnieszkaKKiOŚOcena jakości wody basenowej w wybranej niecce Basenu AGH
Szczegóły
Opis tematu:Praca dotyczy oceny jakości wody basenowej na podstawie wyników analiz wykonywanych przez akredytowane laboratorium. Dyplomant będzie musiał zapoznać się i opisać technologię uzdatniania wody basenowej wybranej niecki, przedstawić wyniki jakości wody i ocenić jej jakość. Ocena będzie polegała na porównaniu parametrów jakości wody basenowej z normami w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody na pływalniach.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Evaluation of swimming pool water quality in a selected basin of the AGH Swimming Pool
IMŚ I st.Pr.poj.[693.0]
Włodyka-Bergier AgnieszkaKKiOŚOcena jakości wody basenowej w wybranej niecce Basenu AGH
Szczegóły
Opis tematu:Praca dotyczy oceny jakości wody basenowej na podstawie wyników analiz wykonywanych przez akredytowane laboratorium. Dyplomant będzie musiał zapoznać się i opisać technologię uzdatniania wody basenowej wybranej niecki, przedstawić wyniki jakości wody i ocenić jej jakość. Ocena będzie polegała na porównaniu parametrów jakości wody basenowej z normami w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody na pływalniach.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Evaluation of swimming pool water quality in a selected basin of the AGH Swimming Pool
IMŚ I st.Pr.poj.[695.0]
Zajęte
Włodyka-Bergier AgnieszkaKKiOŚOcena jakości wody basenowej w wybranej niecce Basenu AGH
Szczegóły
Opis tematu:Praca dotyczy oceny jakości wody basenowej na podstawie wyników analiz wykonywanych przez akredytowane laboratorium. Dyplomant będzie musiał zapoznać się i opisać technologię uzdatniania wody basenowej wybranej niecki, przedstawić wyniki jakości wody i ocenić jej jakość. Ocena będzie polegała na porównaniu parametrów jakości wody basenowej z normami w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody na pływalniach.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Evaluation of swimming pool water quality in a selected basin of the AGH Swimming Pool
IMŚ I st.Pr.poj.[697.0]
Włodyka-Bergier AgnieszkaKKiOŚWpływ jednostkowych procesów uzdatniania na jakość mikrobiologiczną wody basenowej
Szczegóły
Opis tematu:Praca będzie dotyczyła wpływu wybranego procesu uzdatniania wody basenowej na jakość mikrobiologiczną wody basenowej. Będzie to praca badawcza i będzie prowadzona na rzeczywistym obiekcie - Basenie AGH. Dyplomant będzie pobierał próbki wody i analizował je w laboratorium Katedry. Analiza otrzymanych wyników pozwoli ocenić wpływ zastosowania analizowanego jednostkowego procesu na jakość mikrobiologiczną wody.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The impact of individual treatment processes on the microbiological quality of swimming pool water
IMŚ IW II st.Pr.poj.[705.0]
Włodyka-Bergier AgnieszkaKKiOŚWpływ jednostkowych procesów uzdatniania na zawartość chloramin w wodzie basenowej
Szczegóły
Opis tematu:Praca będzie dotyczyła wpływu wybranego procesu uzdatniania wody basenowej na zawartość chloramin w wodzie basenowej. Będzie to praca badawcza i będzie prowadzona na rzeczywistym obiekcie - Basenie AGH. Dyplomant będzie pobierał próbki wody i analizował je w laboratorium Katedry. Analiza otrzymanych wyników pozwoli ocenić efektywność usuwania chloramin w wyniku zastosowania analizowanego jednostkowego procesu.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The impact of individual treatment processes on the content of chloramines in swimming pool water
IMŚ IW II st.Pr.poj.[699.0]
Włodyka-Bergier AgnieszkaKKiOŚWpływ jednostkowych procesów uzdatniania na zawartość materii organicznej w wodzie basenowej
Szczegóły
Opis tematu:Praca będzie dotyczyła wpływu wybranego procesu uzdatniania wody basenowej na zawartość związków organicznych w wodzie basenowej. Będzie to praca badawcza i będzie prowadzona na rzeczywistym obiekcie - Basenie AGH. Dyplomant będzie pobierał próbki wody i analizował je w laboratorium Katedry. Analiza otrzymanych wyników pozwoli ocenić efektywność usuwania materii organicznej w wyniku zastosowania analizowanego jednostkowego procesu.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The impact of individual treatment processes on the content of organic matter in swimming pool water
IMŚ IW II st.Pr.poj.[700.0]
Wojtanowicz PiotrKKiOŚAkumulacja węgla w glebie leśnej
Szczegóły
Opis tematu:
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Carbon accumulation in the forest soil
IMŚ IW II st.Pr.poj.[768.0]
Zajęte

Ilość rek.:748