Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Legitymacje studenckie
Duplikat legitymacji
Dodano: 2016-12-16

 

Szczegółowa procedura KROK PO KROKU wydawania duplikatów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oparta jest na ZARZĄDZENIU NR 25/2015 Rektora AGH w sprawie korzystania w AGH z Systemu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

Zgłoszenie i złożenie wniosku:
  • Student zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Dziekanatu swojego Wydziału lub Sekretariatu Szkoły o utracie ELS (kradzież, zgubienie);
  • Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie wniosku o wydanie duplikatu ELS na odpowiednim druku (pobierz druk wniosku);
  • Informacja ta publikowana jest przez okres 21 dni od daty poinformowania CKE o tym fakcie przez Dziekanat.
Opłata:
Odpłatność wnoszona przez studenta za wydanie duplikatu ELS wynosi 33,00 zł. Student wnosi tę opłatę na konto Wydziału. Aby otrzymać numer subkonta do wpłaty należy się zgłosić do dziekanatu:
- studenci stacjonarni - pok. 120 -  p. Agnieszka Tomasik,
- studenci niestacjonarni - pok. 121 - p. Anna Kowalska,
- lub w soboty w trakcie dyżuru.

Zdjęcie:
W przypadku składania wniosku o wydanie duplikatu karty ELS nie trzeba ponownie dostarczać zdjęcia.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o duplikat legitymacji:
  • dokładnie wypełniony wniosek,
  • potwierdzenie przelewu za legitymację,
  • skan ogłoszenia o zagubieniu legitymacji lub zaświadczenie z policji o skradzionym dokumencie (w przypadku zmiany nazwiska czy adresu - odpowiednie zaświadczenie z urzędu potwierdzające zmianę).

Odbiór duplikatu ELS:
Odbioru duplikatu dokonuje student w Dziekanacie swojego Wydziału w terminie ustalonym z Dziekanatem (Dziekanat mailowo informuje studenta o możliwości odbioru legitymacji).

Inne przydatne informacje:
KKM (Krakowska Karta Miejska) – na złożonym wniosku o wydanie duplikatu student może wyrazić zgodę na aktywację KKM na Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. W takim przypadku, odbierając duplikat ELS KKM jest aktywna i można bezpośrednio kupować bilety okresowe MPK w biletomacie.

Dodano: 2016-12-16      Wstecz