Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Terminarz roku akademickiego 2023/2024
Poniedziałek
15
LIPIEC

Dzisiaj
Dziekanat czynny w godz. 9:00-13:00


Jutro
Dziekanat czynny w godz. 9:00-13:00
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
N
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
2024-07-09
godz. 23:59 - ostatni dzień wpisywania ocen w przypadku sesji podstawowej

2024-08-31
Ogłoszone zostaną terminy dotyczące: rozliczania semestru letniego, składania podań, egzaminów dyplomowych magisterskich itp.

2024-02-26 do 2024-09-30
Semestr letni 2023/2024 Zarz. Rektora nr 23/2023

2024-06-01 do 2024-09-30
Zlecenia na rok 2024/25 studia stacjonarne, niestacjonarne, Szkoła Doktorska UBPO, INN Term. podst. do 30.06.2023; Korekty i uściślenia do 30.09.2023

2024-06-18 do 2024-07-15
Obrony prac inżynierskich na studiach niestacjonarnych - I tura Szczegółowy harmonogram z ewentualnymi zmianami zostanie opublikowany w czerwcu 2024 na stonie Dziekanatu

2024-06-21 do 2024-07-04
Letnia sesja egzaminacyjna - cz. podstawowa Zarz. Rektora nr 23/2023

2024-06-24 do 2024-07-15
Egzaminy dyplomowe magisterskie - I tura Szczegółowy harmonogram z ewentualnymi zmianami zostanie opublikowany w czerwcu 2024 na stonie Dziekanatu

2024-07-05 do 2024-09-01
Wakacje letnie Zarz. Rektora nr 23/2023

2024-09-01 do 2024-09-30
Harmonogram obron prac magisterskich i projektów inżynierskich dostępny będzie - wrzesień 2024 - na stronie Dziekanatu Obrony stacjonarne w C4

2024-09-01 do 2024-09-10
Zestawienia i statystyki po zakończeniu roku akademickiego 2023/2024 (obrony, praktyki zawodowe, inne statystyki)

2024-09-01 do 2024-09-30
Obrony studia I niestacjonarne i II stopnia stacjonarne (harmonogram zostanie ustalony) Harmonogram dostępny bedzie na stronie Dziekanatu.

2024-09-02 do 2024-09-15
Letnia sesja egzaminacyjna - cz. poprawkowa Zarz. Rektora nr 23/2023


Poniżej pełny wykaz ważnych terminów dla studentów i pracowników
w roku 2023/2024

Kryteria wyboru
Pokaż:
 
 
DataWydarzenie
03.07.2023 do 02.10.2023Termin składania wniosków o stypendium socjalne i dla osób niepełnosprawnych
01.09.2023 do 30.09.2023Harmonogram obron prac magisterskich i projektów inżynierskich dostępny na stronie Dziekanatu
01.09.2023 do 10.09.2023Zestawienia i statystyki po zakończeniu roku akademickiego 2022/2023 (obrony, praktyki zawodowe, inne statystyki)
20.09.2023Do dnia 20.09.2023 do godziny 23:59 należy zakończyć czynności związane z wprowadzeniem wszystkich ocen do USOS
22.09.2023Uruchomienie sytemu USOS do aplikowania o styp. Rektora na r. a. 2023/2024
22.09.2023 do 25.09.20237 dni przed rozpoczęciem semestru - publikacja rozkładów zajęć na semestr zimowy 2023/24 (22.09.24 - studia niestac.; 25.09.24 - studia stac.)
29.09.2023Ostateczny termin składania podań o reaktywacje (st. stacjonarne i niestacjonarne)
29.09.2023Ostateczny termin składania podań (st. stacjonarne i niestacjonarne) o wpis po urlopie, wpis z deficytem, urlop.
29.09.2023Ostateczny termin składania podań w sprawie opłat semestralnych na semestr zimowy 2023/2024 (st. stacjonarne i niestacjonarne)
30.09.2023Do 30.09.2023 termin wnoszenia opłat za semestr zimowy 2023/2024 (nie dot. studentów 1 roku)
30.09.2023Ostateczny termin na wystawienie opinii i recenzji projektu dyplomowego/pracy dyplomowej w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim.
30.09.2023Ostateczny termin wyboru tematu pracy dyplomowej przez studentów (dotyczy studentów, którzy w roku ak. 2023/2024 będą na semestrze dyplomowym: studia stacjonarne 1 i 2 stopnia, studia niestacjonarne 2 stopnia)
30.09.2023Ostateczny termin składania podań w sprawie przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej.
01.10.2023 do 25.02.2024Semestr zimowy 2023/2024
01.10.2023 do 26.01.2024Zajęcia semestru zimowego 2023/2024
01.10.2023 do 15.12.2023Zajęcia semestru zimowego (tylko dla studentów stacjonarnych 4 roku studiów 1 stopnia - semestr dyplomowy)
03.10.2023Inauguracja roku akademickiego dla studentów studiów stacjonarnych 1 roku GiK, IGP i IMŚ
04.10.2023Uroczysta inauguracja roku akademickiego AGH
06.10.2023Termin składania wniosków o styp. Rektora za osiągnięcia artystyczne, naukowe lub sportowe. Miejsce składania wniosków DSS C-7 pok.112b
06.10.2023Termin składania wniosków o styp. Rektora za średnią ocen. Miejsce składania wniosków: Dziekanat Wydziału C-4 pok. 120
07.10.2023Inauguracja roku akademickiego dla studentów studiów niestacjonarnych 1 roku GiK
09.10.2023 do 16.09.2023Składanie wniosków o styp. Rektora dla studentów I roku I stopnia. Miejsce składania DSS C-7 pok. 112b
14.10.2023Termin składania podań o przepisanie ocen. Dotyczy: przedmiotów powtarzanych oraz przedmiotów zaliczonych na innych kierunkach.
15.10.2023Termin wnoszenia opłat za semestr zimowy 2023/2024 dla studentów 1 roku studiów niestacjonarnych
15.10.2023Termin wnoszenia opłat za przedmioty powtarzane, różnice programowe, przedmioty nie objęte planem studiów.
31.10.2023Ostateczny termin na złożenie egzaminu dyplomowego w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim.
02.11.2023Dzień wolny od zajęć
03.11.2023Dzień wolny od zajęć (na studiach stacjonarnych)
30.11.2023Ostateczny termin na wystawienie opinii i recenzji projektu dyplomowego/pracy dyplomowej (przedłużenie terminu na składanie projektu dyplomowego/pracy dyplomowej) w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim
30.11.2023Termin zgłaszania rozkładów zajęć na Studiach Podyplomowych do Dziekanatu
01.12.2023 do 15.12.2023Przygotowanie sprawozdania ABW wg. stanu na dzień 30.11.2023
01.12.2023 do 31.12.2023Rozliczenie dydaktyki sem. zimowy Szkoła Doktorska, studia niestacjonarne
04.12.2023Ogłoszony zostanie termin prezentacji specjalności GiK, GEI, IGP i IMŚ dla studentów 4 roku I stopnia studiów stacjonarnych
05.12.2023 do 20.12.2023Składanie dezyderatów do zajęć na semestr letni 2023/2024 (skorygowano termin składania dezyderatów)
05.12.2023 do 20.12.2023Ogłoszenie terminów zjazdów na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim 2023/2024
07.12.2023Zebranie w sprawie zajęć terenowych 2023/2024
08.12.2023Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów kończących I stopień studiów inżynierskich na naszym Wydziale jak również studentów z innych Wydziałów AGH oraz Uczelni, na spotkanie promocyjno-informacyjne dotyczące możliwości dalszego kształcenia się na II stopniu na kierunkach:
"Inżynieria i Monitoring Środowiska"
"Zmiany Klimatu Przeciwdziałanie i Adaptacja" - Spotkanie odbędzie się w dniu 8 grudnia w sali 505 w pawilonie C-4 AGH od godziny 8:30 do 10:00
14.12.2023Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów kończących I stopień studiów inżynierskich na naszym Wydziale jak również studentów z innych Wydziałów AGH oraz Uczelni, na spotkanie promocyjno-informacyjne dotyczące możliwości dalszego kształcenia się na II stopniu na kierunkach:

"Geodezja i Kartografia" - Spotkanie odbędzie się w dniu14 grudnia w sali 301 pawilon C-4 AGH godzina 13:40 - 14:40

"Informatyka Geoprzestrzenna" - spotkanie odbędzie się w dniu 14 grudnia w sali 106 w budynku C-4 AGH godzina 14:00 - 15:00
15.12.2023Zakończenie zajęć semestru zimowego dla studentów studiów stacjonarnych 4 roku 1 stopnia
16.12.2023 do 22.12.2023Zimowa sesja egzaminacyjna - cz. podstawowa (tylko dla studentów stacjonarnych 4 roku studiów 1 stopnia - semestr dyplomowy)
18.12.2023 do 04.01.2024Zgłaszanie terminów egzaminów w sesji zimowej 2023/2024 przez prowadzących
23.12.2023 do 02.01.2024Wakacje zimowe
31.12.2023Ostateczny termin na złożenie egzaminu dyplomowego (przedłużenie terminu na składanie projektu dyplomowego/pracy dyplomowej) w przypadku studiów kończących się w semestrze letni
01.01.2024 do 20.02.2024Korekty zleceń 2023/24 studia stacjonarne, niestacjonarne, Szkoła Doktorska, UBPO, INN
03.01.2024 do 14.01.2024Zimowa sesja egzaminacyjna - cz. poprawkowa (tylko dla studentów stacjonarnych 4 roku studiów 1 stopnia - semestr dyplomowy)
05.01.2024Ogłoszenie harmonogramu sesji zimowej 2023/2024
08.01.2024 do 02.02.2024Złożenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia II st. studiów stacjonarnych- cykl rekrutacyjny 1
08.01.2024 do 08.02.2024Złożenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia niestacjonarne II stopnia
11.01.2024Egzamin inżynierski GiK, GEI i IMŚ (st. stacjonarne) – termin podstawowy
14.01.2024 do 26.01.2024Obrony prac inżynierskich na studiach stacjonarnych dla studentów, którzy będą ubiegać się o przyjęcie na II stopień w roku 2023/24.
25.01.2024Egzamin inżynierski GiK, GEI i IMŚ (st. stacjonarne) – termin poprawkowy
26.01.2024Koniec zajęć semestru zimowego 2023/2024
27.01.2024 do 11.02.2024Zimowa sesja egzaminacyjna - cz. podstawowa
02.02.2024Do 2 lutego do godz. 14:00 uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w cyklu 1
05.02.2024Egzaminy wstępne na studia II stopnia st. stacjonarnych- cykl 1
08.02.2024 do 11.02.2024Złożenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia II st. studiów stacjonarnych- cykl rekrutacyjny 2
08.02.2024Wstępna kwalifikacja kandydatów na st. II stopnia st. stacjonarnych (ogłoszenie wyników o godz. 15:00)- cykl 1
08.02.2024Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej do godz. 14:00 za st. II stopnia st. niestacjonarnych
09.02.2024 do 14.02.2024Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia II stopnia st. stacjonarnych cykl 1. Dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów.
11.02.2024Do 11 lutego do godz. 14:00 uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w cyklu 2
12.02.2024 do 18.02.2024Zimowa sesja egzaminacyjna - cz. poprawkowa
13.02.2024Egzaminy wstępne na studia II stopnia st. stacjonarnych- cykl 2
14.02.2024Wstępna kwalifikacja kandydatów na st. II stopnia st. niestacjonarnych (ogłoszenie wyników o godz. 15:00)
15.02.2024 do 19.02.2024Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia II stopnia st. niestacjonarnych. Dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów.
16.02.2024 do 19.02.2024Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia II stopnia st. stacjonarnych cykl 2. Dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów.
16.02.2024Termin wpisywania ocen do USOS - 16 lutego 2024 r. (godz. 23:59) -w przypadku sesji podstawowej;
19.02.20247 dni przed rozpoczęciem semestru - publikacja rozkładów zajęć na semestr letni 2023/24
23.02.2024Ostateczny termin składania podań o reaktywacje (st. stacjonarne i niestacjonarne)
23.02.2024Ostateczny termin składania podań (st. stacjonarne i niestacjonarne) o wpis po urlopie, wpis z deficytem, urlop.
23.02.2024Termin wpisywania ocen do USOS - 23 lutego 2024 r. (godz. 23:59) -w przypadku sesji poprawkowej.
24.02.2024Ostateczny termin składania podań w sprawie opłat semestralnych na semestr letni 2023/2024 (st. stacjonarne i niestacjonarne)
25.02.2024Ostateczny termin wyboru tematu pracy dyplomowej przez studentów niestacjonarnych 1 stopnia, którzy w roku ak. 2023/2024 będą na semestrze dyplomowym
26.02.2024 do 30.09.2024Semestr letni 2023/2024
26.02.2024 do 20.06.2024Zajęcia semestru letniego 2023/2024
26.02.2024 do 12.05.2024Zajęcia semestru letniego (tylko dla studentów niestacjonarnych 4 roku studiów 1 stopnia - semestr dyplomowy)
29.02.2024Ostateczny termin na wystawienie opinii i recenzji projektu dyplomowego/pracy dyplomowej w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym
29.02.2024Ostateczny termin składania podań w sprawie przedłużenia terminu złożenia pracy inżynierskiej st. stacjonarne.
01.03.2024 do 31.03.2024Ogłoszony zostanie termin prezentacji modułów specjalizujących dla studentów 2 roku GiK studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (katedry które zgłoszą taką chęć; termin zostanie ustalony po ostatecznym ogłoszeniu terminów zjazdów)
15.03.2024Do 15.03.2024 termin wnoszenia opłat za semestr letni 2023/2024
16.03.2024 do 31.03.2024Deklaracje studentów dotyczące wyboru modułów obieralnych, jakie będą realizowanych w roku akad. 2024/2025 - st. stacjonarne i niestacjonarne
28.03.2024 do 02.04.2024Wakacje wiosenne
31.03.2024Ostateczny termin na złożenie egzaminu dyplomowego w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym.
01.04.2024 do 30.04.2024Zorganizowane zostanie spotkanie w sprawie praktyk zawodowych dla 3 rok GiK, GEI i IMŚ st. stacjonarne/niestacjonarne
01.04.2024 do 30.06.2024Rozliczenie dydaktyki sem. letni Szkoła Doktorska, studia niestacjonarne
15.04.2024 do 30.04.2024Do 30 kwietnia zgłaszanie tematów prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich na rok akad. 2024/2025 przez pracowników (st. stacjonarne i niestacjonarne)
17.04.2024Do 17 kwietnia ostateczna lista uruchomionych modułów obieralnych realizowanych w roku akademickim 2024/2025
30.04.2024Ostateczny termin na wystawienie opinii i recenzji projektu dyplomowego/pracy dyplomowej (przedłużenie terminu na składanie projektu dyplomowego/pracy dyplomowej) w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym
02.05.2024Dzień wolny od zajęć
12.05.2024Zakończenie zajęć semestru letniego dla studentów studiów niestacjonarnych 4 roku 1 stopnia
13.05.2024 do 25.05.2024Letnia sesja egzaminacyjna - cz. podstawowa (tylko dla studentów niestacjonarnych 4 roku studiów 1 stopnia - semestr dyplomowy)
15.05.2024 do 30.05.2024Zgłaszanie terminów egzaminów w sesji letniej 2023/2024 przez prowadzących
15.05.2024Termin zgłaszania rozkładów zajęć na Studiach Podyplomowych do Dziekanatu
15.05.2024 do 30.06.2024Wybory tematów prac dyplomowych przez studentów (dotyczy studentów, którzy w roku ak. 2024/2025 będą na semestrze dyplomowym: studia stacjonarne 1 i 2 stopnia, studia niestacjonarne 2 stopnia).
31.05.2024Ogłoszenie harmonogramu sesji letniej 2023/2024
31.05.2024Dzień wolny od zajęć
31.05.2024Ostateczny termin na złożenie egzaminu dyplomowego (przedłużenie terminu na składanie projektu dyplomowego/pracy dyplomowej) w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym
31.05.2024Ogłoszenie terminów zjazdów na studiach niestacjonarnych w semestrze zimowym 2024/2025
01.06.2024 do 30.09.2024Zlecenia na rok 2024/25 studia stacjonarne, niestacjonarne, Szkoła Doktorska UBPO, INN
03.06.2024 do 14.06.2024Letnia sesja egzaminacyjna - cz. poprawkowa (tylko dla studentów niestacjonarnych 4 roku studiów 1 stopnia - semestr dyplomowy)
15.06.2024 do 30.06.2024Składanie dezyderatów do zajęć na semestr zimowy 2024/2025.
15.06.2024Egzamin inżynierski GiK (st.niestacjonarne) – termin podstawowy
18.06.2024 do 15.07.2024Obrony prac inżynierskich na studiach niestacjonarnych - I tura
21.06.2024 do 04.07.2024Letnia sesja egzaminacyjna - cz. podstawowa
24.06.2024 do 15.07.2024Egzaminy dyplomowe magisterskie - I tura
29.06.2024Egzamin inżynierski GiK (st.niestacjonarne) - termin poprawkowy
05.07.2024 do 01.09.2024Wakacje letnie
09.07.2024godz. 23:59 - ostatni dzień wpisywania ocen w przypadku sesji podstawowej
31.08.2024Ogłoszone zostaną terminy dotyczące: rozliczania semestru letniego, składania podań, egzaminów dyplomowych magisterskich itp.
01.09.2024 do 30.09.2024Harmonogram obron prac magisterskich i projektów inżynierskich dostępny będzie - wrzesień 2024 - na stronie Dziekanatu
01.09.2024 do 10.09.2024Zestawienia i statystyki po zakończeniu roku akademickiego 2023/2024 (obrony, praktyki zawodowe, inne statystyki)
01.09.2024 do 30.09.2024Obrony studia I niestacjonarne i II stopnia stacjonarne (harmonogram zostanie ustalony)
02.09.2024 do 15.09.2024Letnia sesja egzaminacyjna - cz. poprawkowa
20.09.2024do 23:59- ostatni dzień na wpisanie ocen w sesji poprawkowej (5 dni po ostatnim dniu sesji )- jutro zamknięcie możliwości wpisywania ocen do systemu USOS
30.09.2024Ostateczny termin wyboru tematu pracy dyplomowej przez studentów (dotyczy studentów, którzy w roku ak. 2024/2025 będą na semestrze dyplomowym: studia stacjonarne 1 i 2 stopnia, studia niestacjonarne 2 stopnia)
30.09.2024Ostateczny termin składania podań w sprawie przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej.

Ilość rek.:115