Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Terminarz roku akademickiego 2022/2023
Niedziela
29
STYCZEŃ

Dzisiaj
Dziekanat nieczynny


Jutro
Dziekanat czynny w godz. 9:00-12:00
Dyżur Pani Prodziekan: 13:00-14:00 - MS-Teams
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
N
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
N
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
2022-12-31
Ostateczny termin na złożenie egzaminu dyplomowego (przedłużenie terminu na składanie projektu dyplomowego/pracy dyplomowej) w przypadku studiów kończących się w semestrze letni

2023-01-02
Godziny Rektorskie w dniu 2.01.2023 do godziny 12:00.

2023-01-06
Dzień wolny od zajęć - Święto

2023-01-11
Egzamin inżynierski GiK, GIN i IŚ (st. stacjonarne) – termin podstawowy

2023-01-23
zajęcia odbywają się według harmonogramu zajęć ustalonego dla piątku Zarz. Rektora nr 39/2022

2023-01-25
Egzamin inżynierski GiK, GIN i IŚ (st. stacjonarne) – termin poprawkowy

2023-01-27
Koniec zajęć semestru zimowego 2022/2023 Zarz. Rektora nr 39/2022

2023-02-20
Ogłoszenie rozkładów zajęć na semestr letni roku akad. 2022/2023 (st. stacjonarne i niestacjonarne) Reg. Stud. par. 7 ust. 5.

2023-02-26
Ostateczny termin składania podań o reaktywacje (st. stacjonarne i niestacjonarne)

2023-02-26
Ostateczny termin składania podań (st. stacjonarne i niestacjonarne) o wpis po urlopie, wpis z deficytem, urlop.

2023-02-26
Ostateczny termin wyboru tematu pracy dyplomowej przez studentów niestacjonarnych 1 stopnia, którzy w roku ak. 2022/2023 będą na semestrze dyplomowym

2023-02-26
Ostateczny termin składania podań w sprawie opłat semestralnych na semestr letni 2022/2023 (st. stacjonarne i niestacjonarne)

2023-02-28
Ostateczny termin na wystawienie opinii i recenzji projektu dyplomowego/pracy dyplomowej w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym

2023-02-28
Ostateczny termin rejestracji prac inżynierskich (st. stacjonarne). Obrony ustalana będą do końca marca 2022.

2023-02-28
Ostateczny termin składania podań w sprawie przedłużenia terminu złożenia pracy inżynierskiej st. stacjonarne. Reg. Stud. par. 25 ust. 16. Podania wraz uzasadnieniem i pisemną opinią promotora. Przedłużenie max 2 miesiące.

2022-10-01 do 2023-01-27
Zajęcia semestru zimowego Zarz. Rektora nr 39/2022

2022-10-01 do 2023-02-27
Semestr zimowy Zarz. Rektora nr 39/2022

2022-12-13 do 2023-02-26
Ankiety osób prowadzących zajęcia w sem 7 Pismo PRJK

2022-12-23 do 2023-01-01
Wakacje zimowe Zarz. Rektora nr 39/2023

2023-01-13 do 2023-01-26
Obrony prac inżynierskich na studiach stacjonarnych dla studentów, którzy będą ubiegać się o przyjęcie na II stopień w roku 2021/22. Harmonogram prac komisji egzaminacyjnych ustalany zostanie po 13.01.2022 i zostanie dostosowany do harmonogramu rekrutacji.

2023-01-23 do 2023-02-26
Ankiety osób prowadzących zajęcia w sem zimowym Pismo PRJK

2023-01-23 do 2023-02-26
Ankiety przedmiotów uruchomionych pierwszy raz Pismo PRJK

2023-01-23 do 2023-02-26
Ankiety grup studenckich (ankiety wypełniają prowadzący) Pismo PRJK

2023-01-28 do 2023-02-12
Zimowa sesja egzaminacyjna - cz. podstawowa Zarz. Rektora nr 39/2022

2023-02-01 do 2023-02-28
7 dni przed rozpoczęciem semestru - publikacja rozkładów zajęć

2023-02-13 do 2023-02-19
Zimowa sesja egzaminacyjna - cz. poprawkowa Zarz. Rektora nr 39/2022

2023-02-20 do 2023-02-26
Przerwa międzysemestralna Zarz. Rektora nr 39/2022

2023-02-22 do 2023-03-03
Termin składania wniosków o stypendium socjalne, o stypendium dla osób niepełnosprawnych (st. stacjonarne i niestacjonarne) Miejsce składania wniosków - Dziekanat.

2023-02-27 do 2023-07-05
Zajęcia semestru letniego 2022/2023 Zarz. Rektora nr 39/2022

2023-02-27 do 2023-09-30
Semestr letni Zarz. Rektora nr 27/2021

2023-03-01 do 2023-03-31
Ogłoszony zostanie termin prezentacji modułów specjalizujących dla studentów 2 roku GiK studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (katedry które zgłoszą taką chęć; termin zostanie ustalony po ostatecznym ogłoszeniu terminów zjazdów)


Poniżej pełny wykaz ważnych terminów dla studentów i pracowników
w okresie od 31.08.2022 r. do 30.09.2023 r.

Kryteria wyboru
Pokaż:
 
 
DataWydarzenie
01.07.2022 do 03.10.2022Termin składania wniosków o stypendium socjalne i dla osób niepełnosprawnych
01.09.2022 do 30.09.2022Harmonogram obron prac magisterskich i projektów inżynierskich - wrzesień 2022: 01-02.09; 19-30.09.2022
05.09.2022Ogłoszenie terminu składania wniosków o styp. Rektora na 2022/2023
23.09.2022Ostateczny termin składania podań w sprawie opłat semestralnych na semestr zimowy 2022/2023 (st. stacjonarne i niestacjonarne)
26.09.2022Ogłoszony zostanie rozkład zajęć na semestr zimowy 2022/2023 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
29.09.2022Ostateczny termin składania podań o reaktywacje (st. stacjonarne i niestacjonarne)
29.09.2022Ostateczny termin składania podań (st. stacjonarne i niestacjonarne) o wpis po urlopie, wpis z deficytem, urlop.
30.09.2022Ostateczny termin wyboru tematu pracy dyplomowej przez studentów (dotyczy studentów, którzy w roku ak. 2022/2023 będą na semestrze dyplomowym: studia stacjonarne 1 i 2 stopnia, studia niestacjonarne 2 stopnia)
30.09.2022Do 30.09.2022 termin wnoszenia opłat za semestr zimowy 2022/2023 (nie dot. studentów 1 roku)
30.09.2022Ostateczny termin rejestracji prac dyplomowych z roku akademickiego 2021/2022 w (system USOS - APD)
30.09.2022Ostateczny termin składania podań w sprawie przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej.
30.09.2022Ostateczny termin na wystawienie opinii i recenzji projektu dyplomowego/pracy dyplomowej w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim.
01.10.2022 do 02.10.2022Pierwszy zjazd na studiach niestacjonarnych
01.10.2022 do 27.01.2023Zajęcia semestru zimowego
01.10.2022 do 27.02.2023Semestr zimowy
03.10.2022Ostateczny termin składania wniosków o styp. socjalne i dla osób niepełnosprawnych
04.10.2022Inauguracja roku akademickiego 2022/2023
06.10.2022Inauguracja roku akademickiego dla studentów studiów stacjonarnych 1 roku GiK, IGP i IMŚ
Godziny dziekańskie dla 1 roku do 12:00
07.10.2022Zakończenie czynności związanych z wpisem na kolejny semestr studiów
07.10.2022Ostateczny termin składania wniosków o styp. Rektora z osiągnięciami naukowymi, sportowymi lub artystycznymi
07.10.2022Ostateczny termin składania wniosków o styp. Rektora za średnią ocen
08.10.2022Inauguracja roku akademickiego dla studentów studiów niestacjonarnych 1 roku GiK
10.10.2022 do 17.10.2022Termin składania wniosków o stypendium Rektora dla studentów I roku.
15.10.2022Termin wnoszenia opłat za semestr zimowy 2022/2023 dla studentów 1 roku studiów niestacjonarnych
15.10.2022Termin wnoszenia opłat za przedmioty powtarzane, różnice programowe, przedmioty nie objęte planem studiów.
15.10.2022Ostateczny termin składania wniosków o przepisanie oceny.
17.10.2022Ostateczny termin składania wniosków o styp. Rektora dla studentów 1 roku
31.10.2022Ostateczny termin na złożenie egzaminu dyplomowego w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim.
31.10.2022Wolne od zajęć dydaktycznych
01.11.2022Wolne od zajęć dydaktycznych.
02.11.2022zajęcia odbywają się według harmonogramu zajęć ustalonego dla poniedziałku
11.11.2022Dzień wolny od zajęć - Święto
30.11.2022Ostateczny termin na wystawienie opinii i recenzji projektu dyplomowego/pracy dyplomowej (przedłużenie terminu na składanie projektu dyplomowego/pracy dyplomowej) w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim
02.12.2022Ogłoszony zostanie termin prezentacji specjalności GiK, GEI i IMŚ dla studentów 4 roku I stopnia studiów stacjonarnych
05.12.2022 do 20.12.2022Ogłoszenie terminów zjazdów na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim 2022/2023
13.12.2022 do 26.02.2023Ankiety osób prowadzących zajęcia w sem 7
15.12.2022Prezentacja specjalności na II stopniu kształcenia.
16.12.2022Zakończenie zajęć semestru zimowego dla studentów studiów stacjonarnych IV roku 1 stopnia (10 tygodni)
19.12.2022 do 22.12.2022Zajęcia w formie zdalnej - "Wyłącznie tych rodzajów zajęć, których profil to umożliwia, czyli z wyłączeniem zajęć laboratoryjnych i innych o charakterze praktycznym."
22.12.2022zajęcia odbywają się według harmonogramu zajęć ustalonego dla piątku
23.12.2022 do 01.01.2023Wakacje zimowe
31.12.2022Ostateczny termin na złożenie egzaminu dyplomowego (przedłużenie terminu na składanie projektu dyplomowego/pracy dyplomowej) w przypadku studiów kończących się w semestrze letni
02.01.2023Godziny Rektorskie w dniu 2.01.2023 do godziny 12:00.
06.01.2023Dzień wolny od zajęć - Święto
11.01.2023Egzamin inżynierski GiK, GIN i IŚ (st. stacjonarne) – termin podstawowy
13.01.2023 do 26.01.2023Obrony prac inżynierskich na studiach stacjonarnych dla studentów, którzy będą ubiegać się o przyjęcie na II stopień w roku 2021/22.
23.01.2023 do 26.02.2023Ankiety osób prowadzących zajęcia w sem zimowym
23.01.2023 do 26.02.2023Ankiety przedmiotów uruchomionych pierwszy raz
23.01.2023 do 26.02.2023Ankiety grup studenckich (ankiety wypełniają prowadzący)
23.01.2023zajęcia odbywają się według harmonogramu zajęć ustalonego dla piątku
25.01.2023Egzamin inżynierski GiK, GIN i IŚ (st. stacjonarne) – termin poprawkowy
27.01.2023Koniec zajęć semestru zimowego 2022/2023
28.01.2023 do 12.02.2023Zimowa sesja egzaminacyjna - cz. podstawowa
01.02.2023 do 28.02.20237 dni przed rozpoczęciem semestru - publikacja rozkładów zajęć
13.02.2023 do 19.02.2023Zimowa sesja egzaminacyjna - cz. poprawkowa
20.02.2023Ogłoszenie rozkładów zajęć na semestr letni roku akad. 2022/2023 (st. stacjonarne i niestacjonarne)
20.02.2023 do 26.02.2023Przerwa międzysemestralna
22.02.2023 do 03.03.2023Termin składania wniosków o stypendium socjalne, o stypendium dla osób niepełnosprawnych (st. stacjonarne i niestacjonarne)
26.02.2023Ostateczny termin składania podań o reaktywacje (st. stacjonarne i niestacjonarne)
26.02.2023Ostateczny termin składania podań (st. stacjonarne i niestacjonarne) o wpis po urlopie, wpis z deficytem, urlop.
26.02.2023Ostateczny termin wyboru tematu pracy dyplomowej przez studentów niestacjonarnych 1 stopnia, którzy w roku ak. 2022/2023 będą na semestrze dyplomowym
26.02.2023Ostateczny termin składania podań w sprawie opłat semestralnych na semestr letni 2022/2023 (st. stacjonarne i niestacjonarne)
27.02.2023 do 05.07.2023Zajęcia semestru letniego 2022/2023
27.02.2023 do 30.09.2023Semestr letni
28.02.2023Ostateczny termin na wystawienie opinii i recenzji projektu dyplomowego/pracy dyplomowej w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym
28.02.2023Ostateczny termin rejestracji prac inżynierskich (st. stacjonarne).
28.02.2023Ostateczny termin składania podań w sprawie przedłużenia terminu złożenia pracy inżynierskiej st. stacjonarne.
01.03.2023 do 31.03.2023Ogłoszony zostanie termin prezentacji modułów specjalizujących dla studentów 2 roku GiK studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (katedry które zgłoszą taką chęć; termin zostanie ustalony po ostatecznym ogłoszeniu terminów zjazdów)
12.03.2023Termin składania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów za średnią ocen (st. stacjonarne II stopnia 1 rok)
15.03.2023Do 15.03.2023 termin wnoszenia opłat za semestr letni 2022/2023
16.03.2023 do 31.03.2023Deklaracje studentów dotyczące wyboru modułów obieralnych, jakie będą realizowanych w roku akad. 2023/2024 - st. stacjonarne niestacjonarne
20.03.2023 do 23.04.2023Ankieta dla studentów 1 roku
31.03.2023Ostateczny termin na złożenie egzaminu dyplomowego w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym.
01.04.2023 do 30.04.2023Pomiędzy 01.04.2023 a 30.04.2023 zorganizowane zostanie spotkanie w sprawie praktyk zawodowych dla 3 rok GiK, GEI i IMŚ st. stacjonarne/niestacjonarne
06.04.2023 do 12.04.2023Wakacje wiosenne
17.04.2023Do 17 kwietnia ostateczna lista uruchomionych modułów obieralnych realizowanych w roku akademickim 2023/2024
30.04.2023Ostateczny termin na wystawienie opinii i recenzji projektu dyplomowego/pracy dyplomowej (przedłużenie terminu na składanie projektu dyplomowego/pracy dyplomowej) w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym
02.05.2023Dzień wolny od zajęć
07.05.2023Zakończenie zajęć semestru letniego dla studentów studiów niestacjonarnych IV roku 1 stopnia
16.05.2023 do 30.06.2023Wybory tematów prac dyplomowych przez studentów (dotyczy studentów, którzy w roku ak. 2023/2024 będą na semestrze dyplomowym: studia stacjonarne 1 i 2 stopnia, studia niestacjonarne 2 stopnia).
20.05.2023Egzamin inżynierski GiK (st.niestacjonarne) – termin podstawowy
24.05.2023 do 09.06.2023Obrony prac inżynierskich na studiach niestacjonarnych - I tura
31.05.2023Ogłoszenie terminów zjazdów na studiach niestacjonarnych w semestrze zimowym 2023/2024
31.05.2023Ostateczny termin na złożenie egzaminu dyplomowego (przedłużenie terminu na składanie projektu dyplomowego/pracy dyplomowej) w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym
03.06.2023Egzamin inżynierski GiK (st.niestacjonarne) - termin poprawkowy
05.06.2023 do 11.06.2023Przerwa od zajęć dydaktycznych
12.06.2023 do 05.07.2023Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej - III Igrzyska Europejskie.
14.06.2023Ogłoszenie harmonogramu sesji letniej 2022/2023
19.06.2023 do 30.09.2023Ankiety osób prowadzących zajęcia
19.06.2023 do 30.09.2023Ankiety przedmiotów uruchomionych pierwszy raz
19.06.2023 do 30.09.2023Ankiety grup studenckich (ankiety wypełniają prowadzący)
06.07.2023 do 16.07.2023Egzaminy dyplomowe magisterskie - I tura
06.07.2023 do 16.07.2023Letnia sesja egzaminacyjna - cz. podstawowa
17.07.2023 do 25.08.2023Wakacje letnie
26.08.2023 do 15.09.2023Letnia sesja egzaminacyjna - cz. poprawkowa.
31.08.2023Ogłoszone zostaną terminy dotyczące: rozliczania semestru letniego, składania podań, egzaminów dyplomowych magisterskich itp.
01.09.2023 do 30.09.2023Obrony studia I niestacjonarne i II stopnia stacjonarne (harmonogram zostanie ustalony)

Ilość rek.:97