Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwo¶ci zmiany ustawień Cookies w przegl±darce.
Wróć Wykaz tematów prac dyplomowych 2020/2021
Kryteria wyboru
Wybierz katedrę:
Wybierz kierunek:
Wybierz stopień:
Wybierz specjalno¶ć:
Wybierz promotora:
Wybierz temat:
Wolne/Zajęte:
Status tematu:
PromotorKatedraTemat
Wymagania
Kierunek/StopRodz.ID
Stat.
Adamczyk TomaszKFT¦iIPAnaliza porównawcza warto¶ci katastralnych i warto¶ci rynkowych dla nieruchomo¶ci z wybranego rynku lokalnego

GiK GNiK II st.Pr.poj.[622.0]
Adamczyk TomaszKFT¦iIPAnaliza relacji warto¶ci rynkowej i warto¶ci odtworzeniowej na wybranym lokalnym rynku nieruchomo¶ci

GiK GNiK II st.Pr.poj.[619.0]
Adamczyk TomaszKFT¦iIPAnaliza stanu rynku nieruchomo¶ci w czasie przy uwzględnieniu modelowania statystycznego

GiK GNiK II st.Pr.poj.[623.0]
Adamczyk TomaszKFT¦iIPAnaliza warto¶ci wybranej nieruchomo¶ci okre¶lonych różnymi metodami wyceny z podej¶cia porównawczego

GiK I st.Pr.poj.[603.0]
Zajęte
Adamczyk TomaszKFT¦iIPAnaliza wpływu metod doboru nieruchomo¶ci podobnych na warto¶ć rynkow± okre¶lan± w podej¶ciu porównawczym

GiK GNiK II st.Pr.poj.[613.0]
Zajęte
Adamczyk TomaszKFT¦iIPAnaliza wpływu metodyki wyceny na szacowan± warto¶ć nieruchomo¶ci le¶nych

GiK GNiK II st.Pr.poj.[625.0]
Adamczyk TomaszKFT¦iIPOptymalizacja podatku od warto¶ci nieruchomo¶ci w warunkach polskich

GiK GNiK II st.Pr.poj.[624.0]
Adamczyk TomaszKFT¦iIPSzacowanie warto¶ci rynkowej w podej¶ciu porównawczym na wybranym przykładzie

GiK I st.Pr.poj.[608.0]
Zajęte
Adamczyk TomaszKFT¦iIPSzacowanie warto¶ci rynkowej w podej¶ciu porównawczym na wybranym przykładzie

GiK I st.Pr.poj.[609.0]
Zajęte
Adamczyk TomaszKFT¦iIPZastosowanie różnych metod wyceny z podej¶cia porównawczego przy szacowaniu warto¶ci rynkowej wybranej nieruchomo¶ci gruntowej

GiK I st.Pr.poj.[602.0]
Zajęte
Adamczyk TomaszKFT¦iIPZastosowanie różnych modeli statystycznych przy okre¶laniu warto¶ci rynkowej w podej¶ciu kosztowym

GiK GNiK II st.Pr.poj.[618.0]
Barańska AnnaKGZiKAnaliza korelacji na usługach wagowania cech nieruchomo¶ci na przykładzie wybranego rynku

GiK GNiK II st.Pr.poj.[686.0]
Barańska AnnaKGZiKAnaliza korelacji na usługach wagowania cech nieruchomo¶ci na przykładzie wybranego rynku

GiK GNiK II st.Pr.poj.[687.0]
Barańska AnnaKGZiKCharakterystyka i analiza wybranego rynku nieruchomo¶ci

GiK GNiK II st.Pr.poj.[688.0]
Barańska AnnaKGZiKPorównanie różnych algorytmów wyceny nieruchomo¶ci w ramach podej¶cia porównawczego na przykładzie wybranej gminy

GiK GNiK II st.Pr.poj.[689.0]
Barańska AnnaKGZiKPorównanie różnych algorytmów wyceny nieruchomo¶ci w ramach podej¶cia porównawczego na przykładzie wybranej gminy

GiK GNiK II st.Pr.poj.[690.0]
Basista IzabelaKGZiKWykorzystanie aplikacji ModelBuilder do automatyzacji analiz przestrzennych

GiK I st.Pr.poj.[787.0]
Basista IzabelaKGZiKWykorzystanie aplikacji ModelBuilder do automatyzacji analiz przestrzennych

GiK I st.Pr.poj.[788.0]
Basista IzabelaKGZiKWykorzystanie narzędzi GIS do wyznaczania optymalnej lokalizacji kompleksu saun w miejscowo¶ci Bielsko-Biała

GiK I st.Pr.poj.[779.0]
Zajęte
Basista IzabelaKGZiKWykorzystanie narzędzi GIS do wyznaczenia optymalnej lokalizacji l±dowej farmy wiatrowej w województwie wielkopolskim

GiK I st.Pr.poj.[782.0]
Zajęte
Basista IzabelaKGZiKWykorzystanie narzędzi GIS do wyznaczenia optymalnej lokalizacji skoczni narciarskiej na terenie województwa ¶l±skiego

GiK I st.Pr.poj.[783.0]
Zajęte
Basista IzabelaKGZiKWykorzystanie narzędzi GIS do wyznaczenia terenów pod …

GiK I st.Pr.poj.[784.0]
Basista IzabelaKGZiKWykorzystanie narzędzi GIS do wyznaczenia terenów pod …

GiK I st.Pr.poj.[785.0]
Basista IzabelaKGZiKWykorzystanie narzędzi GIS do wyznaczenia terenów pod budowę spalarni odpadów na terenie województwa opolskiego

GiK I st.Pr.poj.[780.0]
Zajęte
Basista IzabelaKGZiKWykorzystanie narzędzi GIS do wyznaczenia terenów pod farmę fotowoltaiczn± w Krakowie

GiK I st.Pr.poj.[781.0]
Zajęte
Bergier TomaszKKiO¦Analiza funkcjonowania wybranego obiektu zielonej infrastruktury stosowanego do gospodarowania wodami deszczowymi.

I¦ I st.Pr.poj.[129.0]
Zajęte
Bergier TomaszKKiO¦Analiza statystyczna jako¶ci i ilo¶ci ¶cieków komunalnych oczyszczanych przez wybrane oczyszczalnie hydrofitowe.

Praca realizowana w ramach międzynarodowego projektu CWetlandsData. Możliwo¶ć pisania pracy po angielsku.
IM¦ IW II st.Pr.poj.[130.0]
Bergier TomaszKKiO¦Inwentaryzacja gospodarki wodno-¶ciekowej w wybranej miejscowo¶ci.

I¦ I st.Pr.poj.[126.0]
Zajęte
Bergier TomaszKKiO¦Inwentaryzacja gospodarki wodno-¶ciekowej w wybranej miejscowo¶ci.

I¦ I st.Pr.poj.[127.0]
Zajęte
Bergier TomaszKKiO¦Inwentaryzacja gospodarki wodno-¶ciekowej w wybranej miejscowo¶ci.

I¦ I st.Pr.poj.[128.0]
Zajęte
Bergier TomaszKKiO¦Komputerowe modelowanie wpływu rozwi±zań zielonej infrastruktury na gospodarkę wodami deszczowymi dla wybranego obszaru.

IM¦ IW II st.Pr.poj.[131.0]
Bergier TomaszKKiO¦Koncepcja zastosowania zielonej infrastruktury do odtworzenia funkcji ekologicznych wybranego cieku wodnego.

IM¦ IW II st.Pr.poj.[133.0]
Bergier TomaszKKiO¦Koncepcja zastosowania zielonej infrastruktury do stworzenia zrównoważonej gospodarki wodami deszczowymi dla wybranego obszaru.

IM¦ IW II st.Pr.poj.[132.0]
Bieda AgnieszkaKFT¦iIPAnaliza finansowych skutków uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

GiK I st.Pr.poj.[201.0]
Zajęte
Bieda AgnieszkaKFT¦iIPAnaliza finansowych skutków uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

GiK I st.Pr.poj.[202.0]
Bieda AgnieszkaKFT¦iIPAnaliza finansowych skutków uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

GiK I st.Pr.poj.[203.0]
Bieda AgnieszkaKFT¦iIPAnaliza polityki przestrzennej gminy Czorsztyn

GiK PiAG II st.Pr.poj.[189.0]
Zajęte
Bieda AgnieszkaKFT¦iIPAnaliza polityki przestrzennej miasta (...) / gminy (...)

GiK GNiK II st.Pr.poj.[187.0]
Bieda AgnieszkaKFT¦iIPAnaliza polityki przestrzennej miasta (...) / gminy (...)

GiK GFiT II st.Pr.poj.[188.0]
Bieda AgnieszkaKFT¦iIPModa na rynku nieruchomo¶ci

GiK GNiK II st.Pr.poj.[185.0]
Zajęte
Bieda AgnieszkaKFT¦iIPNieruchomo¶ć jako marka

GiK GNiK II st.Pr.poj.[184.0]
Bieda AgnieszkaKFT¦iIPPolski system planowania przestrzennego na tle rozwi±zań europejskich

GiK GNiK II st.Pr.poj.[186.0]
Zajęte
Bieda AgnieszkaKFT¦iIPPolski system planowania przestrzennego na tle rozwi±zań europejskich/¶wiatowych

GiK GNiK II st.Pr.poj.[178.0]
Bieda AgnieszkaKFT¦iIPPolski system planowania przestrzennego na tle rozwi±zań europejskich/¶wiatowych

GiK GNiK II st.Pr.poj.[179.0]
Bieda AgnieszkaKFT¦iIPPorównanie polityki przestrzennej wybranych gmin powiatu (…)

GiK GNiK II st.Pr.poj.[180.0]
Bieda AgnieszkaKFT¦iIPPorównanie polityki przestrzennej wybranych gmin powiatu (…)

GiK GFiT II st.Pr.poj.[182.0]
Bieda AgnieszkaKFT¦iIPPorównanie polityki przestrzennej wybranych gmin powiatu lidzbarskiego

GiK PiAG II st.Pr.poj.[183.0]
Zajęte
Bieda AgnieszkaKFT¦iIPPorównanie polityki przestrzennej wybranych gmin powiatu nowotarskiego

GiK GNiK II st.Pr.poj.[181.0]
Zajęte
Bieda AgnieszkaKFT¦iIPPraktyczne zależno¶ci pomiędzy planowaniem przestrzennym, katastrem i gospodark± nieruchomo¶ciami

GiK I st.Pr.poj.[204.0]
Zajęte
Bieda AgnieszkaKFT¦iIPPraktyczne zależno¶ci pomiędzy planowaniem przestrzennym, katastrem i gospodark± nieruchomo¶ciami

GiK I st.Pr.poj.[205.0]
Zajęte
Bieda AgnieszkaKFT¦iIPPraktyczne zależno¶ci pomiędzy planowaniem przestrzennym, katastrem i gospodark± nieruchomo¶ciami

GiK I st.Pr.poj.[206.0]
Zajęte
Bieda AgnieszkaKFT¦iIPProcedura sporz±dzania gminnego programu rewitalizacji

GiK I st.Pr.poj.[207.0]
Zajęte
Bieda AgnieszkaKFT¦iIPProcedura sporz±dzania gminnego programu rewitalizacji

GiK I st.Pr.poj.[208.0]
Zajęte
Bieda AgnieszkaKFT¦iIPProcedura sporz±dzania gminnego programu rewitalizacji

GiK I st.Pr.poj.[209.0]
Zajęte
Bieda AgnieszkaKFT¦iIPProcedura sporz±dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

GiK I st.Pr.poj.[210.0]
Zajęte
Bieda AgnieszkaKFT¦iIPProcedura sporz±dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

GiK I st.Pr.poj.[211.0]
Zajęte
Bieda AgnieszkaKFT¦iIPProcedura sporz±dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

GiK I st.Pr.poj.[212.0]
Zajęte
Bieda AgnieszkaKFT¦iIPWpływ działań rewitalizacyjnych na warto¶ć nieruchomo¶ci

GiK GNiK II st.Pr.poj.[190.0]
Zajęte
Bieda AgnieszkaKFT¦iIPWpływ działań rewitalizacyjnych na warto¶ć nieruchomo¶ci

GiK GNiK II st.Pr.poj.[191.0]
Bieda AgnieszkaKFT¦iIPWpływ jako¶ci powietrza na warto¶ć nieruchomo¶ci

GiK GNiK II st.Pr.poj.[196.0]
Bieda AgnieszkaKFT¦iIPWpływ jako¶ci powietrza na warto¶ć nieruchomo¶ci

IM¦ IW II st.Pr.poj.[197.0]
Bieda AgnieszkaKFT¦iIPWpływ jako¶ci powietrza na warto¶ć nieruchomo¶ci

IM¦ IW II st.Pr.poj.[198.0]
Bieda AgnieszkaKFT¦iIPWpływ jako¶ci powietrza na warto¶ć nieruchomo¶ci

IM¦ GN II st.Pr.poj.[199.0]
Zajęte
Bieda AgnieszkaKFT¦iIPWpływ jako¶ci powietrza na warto¶ć nieruchomo¶ci

IM¦ GN II st.Pr.poj.[200.0]
Zajęte
Bieda AgnieszkaKFT¦iIPZrównoważony rozwój miasta (…) w oparciu o koncepcję Smart City

IM¦ IW II st.Pr.poj.[192.0]
Bieda AgnieszkaKFT¦iIPZrównoważony rozwój miasta (…) w oparciu o koncepcję Smart City

IM¦ IW II st.Pr.poj.[193.0]
Bieda AgnieszkaKFT¦iIPZrównoważony rozwój miasta (…) w oparciu o koncepcję Smart City

IM¦ GN II st.Pr.poj.[194.0]
Bieda AgnieszkaKFT¦iIPZrównoważony rozwój miasta (…) w oparciu o koncepcję Smart City

IM¦ GN II st.Pr.poj.[195.0]
Bogacki MarekKKiO¦Analiza wpływu ogłoszenia stanu epiedemicznego w Polsce na jako¶ć powietrza w wybranych aglomeracjach miejskich.

Znajomo¶ć języka angielskiego oraz ¶rodowiska programistycznego R.
IM¦ GN II st.Pr.poj.[777.0]
Zajęte
Bogacki MarekKKiO¦Konfiguracja, testowanie i przygotowanie wdrożenia do procesu dydaktycznego systemu symulacji pomiarów elektrycznych opartego na ¶rodowisku LabVIEW.

Znajomo¶ć języka angielskiego.
I¦ I st.Pr.poj.[775.0]
Bogacki MarekKKiO¦Ocena mikroklimatu sali dydaktycznej z wentylacj± naturaln±

Znajomo¶ć języka angielskiego oraz ¶rodowiska programistycznego R
I¦ I st.Pr.poj.[776.0]
Bogacki MarekKKiO¦Opracowanie metodyki szacowania emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesu spalania gazów odpadowych na pochodniach.

Znajomo¶ć języka angielskiego.
I¦ I st.Pr.poj.[778.0]
Borowiec NataliaKFT¦iIPDetekcja zmian czasowych na podstawie danych lidarowych.

GiK I st.Pr.poj.[414.0]
Borowiec NataliaKFT¦iIPDetekcja zmian pokrywy lodowej na przestrzeni lat w oparciu o zobrazowania satelitarne.

GiK I st.Pr.poj.[296.0]
Zajęte
Borowiec NataliaKFT¦iIPEkstrakcja pojedynczych drzew na podstawie danych lidarowych.

GiK GFiT II st.Pr.poj.[494.0]
Borowiec NataliaKFT¦iIPGenerowanie modeli i chmur punktów 3D ze zdjęć.

GiK GFiT II st.Pr.poj.[411.0]
Borowiec NataliaKFT¦iIPModelowanie kompleksu budynków w oparciu o integrację danych fotogrametrycznych i laserowych.

GiK GFiT II st.Pr.poj.[481.0]
Zajęte
Borowiec NataliaKFT¦iIPModelowanie przestrzenne obiektów przy użyciu wokseli.

GiK GFiT II st.Pr.poj.[299.0]
Borowiec NataliaKFT¦iIPObliczenie biomasy na podstawie danych lidarowych.

GiK I st.Pr.poj.[416.0]
Borowiec NataliaKFT¦iIPOpracowanie fotoplanu murala metod± fotogrametrii jednobrazowej.

GiK I st.Pr.poj.[297.0]
Borowiec NataliaKFT¦iIPOpracowanie fotoplanu murala metod± fotogrametrii jednobrazowej.

GiK I st.Pr.poj.[298.0]
Borowiec NataliaKFT¦iIPOpracowanie trójwymiarowego modelu budynku.

GiK I st.Pr.poj.[573.0]
Zajęte
Borowiec NataliaKFT¦iIPOpracowanie trójwymiarowego modelu budynku.

GiK I st.Pr.zbior. [300.0]
Zajęte
Borowiec NataliaKFT¦iIPOpracowanie trójwymiarowego modelu budynku.

GiK I st.Pr.zbior. [822.300]
Zajęte
Borowiec NataliaKFT¦iIPPorównanie modeli budynków pozyskanych niezależnymi metodami.

GiK GFiT II st.Pr.poj.[408.0]
Zajęte
Borowiec NataliaKFT¦iIPWykorzystanie ¶rodowiska Matlab do wykrywania elementów liniowych na obrazach cyfrowych różnego pochodzenia.

GiK GFiT II st.Pr.poj.[409.0]
Borowiec NataliaKFT¦iIPWykorzystanie zdjęć lotniczych i danych lidarowych do przeprowadzenia klasyfikacji.

GiK GFiT II st.Pr.poj.[493.0]
Borowiec NataliaKFT¦iIPWykrycie elementów na obrazach cyfrowych z wykorzystaniem aktywnych konturów.

GiK GFiT II st.Pr.poj.[417.0]
Bu¶ko MałgorzataKGZiKCzynno¶ci geodezyjno-prawne zwi±zane z okre¶leniem granic działki ewidencyjnej w różnych procedurach. Geodetic and legal actions related to the definition of the boundaries of cadastral parcels in different procedures

Dostęp do materiałów będ±cych podstaw± pracy
GiK GNiK II st.Pr.poj.[425.0]
Zajęte
Bu¶ko MałgorzataKGZiKModernizacja ewidencji gruntów i budynków na wybranych przykładach

GiK GNiK II st.Pr.poj.[421.0]
Bu¶ko MałgorzataKGZiKModernizacja ewidencji gruntów i budynków na wybranych przykładach

GiK GNiK II st.Pr.poj.[422.0]
Bu¶ko MałgorzataKGZiKModernizacja ewidencji gruntów i budynków na wybranych przykładach

Dostęp do materiałów będ±cych podstaw± pracy
GiK GNiK II st.Pr.poj.[423.0]
Bu¶ko MałgorzataKGZiKRegulacje stanu prawnego nieruchomo¶ci na wybranych przykładach

GiK GNiK II st.Pr.poj.[424.0]
Bydłosz JarosławKFT¦iIPModelowanie systemów zawieraj±cych informacje o nieruchomo¶ciach z zastosowaniem języka UML

GiK PiAG II st.Pr.poj.[537.0]
Bydłosz JarosławKFT¦iIPModelowanie systemów zawieraj±cych informacje o nieruchomo¶ciach z zastosowaniem języka UML

GiK GNiK II st.Pr.poj.[56.0]
Bydłosz JarosławKFT¦iIPModelowanie systemów zawieraj±cych informacje o nieruchomo¶ciach z zastosowaniem języka UML

GiK GNiK II st.Pr.zbior. [536.0]
Bydłosz JarosławKFT¦iIPModelowanie systemów zawieraj±cych informacje o nieruchomo¶ciach z zastosowaniem języka UML

GiK PiAG II st.Pr.zbior. [538.0]
Bydłosz JarosławKFT¦iIPModelowanie systemów zawieraj±cych informacje o nieruchomo¶ciach z zastosowaniem języka UML

GiK GNiK II st.Pr.zbior. [835.536]
Bydłosz JarosławKFT¦iIPModelowanie systemów zawieraj±cych informacje o nieruchomo¶ciach z zastosowaniem języka UML

GiK PiAG II st.Pr.zbior. [836.538]
Bydłosz JarosławKFT¦iIPModernizacja ewidencji gruntów i budynków na wybranym przykładzie

GiK GNiK II st.Pr.poj.[57.0]
Bydłosz JarosławKFT¦iIPModernizacja ewidencji gruntów i budynków na wybranym przykładzie

GiK GIP II st.Pr.poj.[69.0]
Bydłosz JarosławKFT¦iIPModernizacja ewidencji gruntów i budynków na wybranym przykładzie

GiK GFiT II st.Pr.poj.[71.0]
Bydłosz JarosławKFT¦iIPModernizacja ewidencji gruntów i budynków na wybranym przykładzie

GiK PiAG II st.Pr.poj.[73.0]
Bydłosz JarosławKFT¦iIPOpracowanie mapy ewidencyjnej w postaci cyfrowej

GiK GIP II st.Pr.poj.[70.0]
Bydłosz JarosławKFT¦iIPOpracowanie mapy ewidencyjnej w postaci cyfrowej

GiK GFiT II st.Pr.poj.[72.0]
Bydłosz JarosławKFT¦iIPOpracowanie mapy ewidencyjnej w postaci cyfrowej

GiK PiAG II st.Pr.poj.[74.0]
Bydłosz JarosławKFT¦iIPOpracowanie mapy ewidencyjnej w postaci cyfrowej na wybranym przykładzie

GiK GNiK II st.Pr.poj.[60.0]
Bydłosz JarosławKFT¦iIPOpracowanie mapy zasadniczej w postaci cyfrowej na wybranym przykładzie

GiK GNiK II st.Pr.poj.[58.0]
Bydłosz JarosławKFT¦iIPOpracowanie mapy zasadniczej w postaci cyfrowej na wybranym przykładzie

GiK GIP II st.Pr.poj.[59.0]
Bydłosz JarosławKFT¦iIPOpracowanie mapy zasadniczej w postaci cyfrowej na wybranym przykładzie

GiK GFiT II st.Pr.poj.[75.0]
Bydłosz JarosławKFT¦iIPOpracowanie mapy zasadniczej w postaci cyfrowej na wybranym przykładzie

GiK PiAG II st.Pr.poj.[76.0]
Cichociński PiotrKFT¦iIPAlgorytmy kształtowania zbiorów danych przestrzennych w zależno¶ci od ¶rodowiska skalowego i przeznaczenia

GiK PiAG II st.Pr.poj.[301.0]
Cichociński PiotrKFT¦iIPBadanie wpływu Trasy Łagiewnickiej na warunki ruchu drogowego w południowo-zachodnich dzielnicach Krakowa

GiK PiAG II st.Pr.poj.[571.0]
Zajęte
Cichociński PiotrKFT¦iIPGeoinformacja w służbie Smart City

GiK PiAG II st.Pr.poj.[304.0]
Zajęte
Cichociński PiotrKFT¦iIPImplementacja internetowej usługi danych przestrzennych na wybranym przykładzie (np. katalogu metadanych, geokodowania, wybranych analiz przestrzennych, analiz sieciowych, konwersji formatów, interpolacji przestrzennej, itp.)

GiK PiAG II st.Pr.poj.[305.0]
Cichociński PiotrKFT¦iIPKonwersja danych OpenStreetMap do struktur charakterystycznych dla GIS

GiK PiAG II st.Pr.poj.[306.0]
Cichociński PiotrKFT¦iIPOcena wybranego aspektu jako¶ci danych OpenStreetMap (dokładno¶ć tematyczna, położenia lub czasowa, kompletno¶ć, spójno¶ć logiczna)

GiK PiAG II st.Pr.poj.[307.0]
Cichociński PiotrKFT¦iIPPorównanie jako¶ci otwartych zbiorów danych wysoko¶ciowych

GiK PiAG II st.Pr.poj.[308.0]
Cichociński PiotrKFT¦iIPProjekt i realizacja portalu mapowego dla Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej

GiK PiAG II st.Pr.poj.[309.0]
Zajęte
Cichociński PiotrKFT¦iIPPrzegl±d i analiza funkcjonalno¶ci wybranych internetowych serwerów usług danych przestrzennych zgodnych z wymaganiami dyrektywy INSPIRE

GiK PiAG II st.Pr.poj.[310.0]
Cichociński PiotrKFT¦iIPPrzestrzenno-czasowa analiza i wizualizacja wybranych zjawisk (rynku nieruchomo¶ci, jako¶ci powietrza, użytkowania i pokrycia terenu, zanieczyszczenia ¶rodowiska hałasem, warunków meteorologicznych, rozprzestrzeniania się epidemii, itp.)

GiK PiAG II st.Pr.poj.[302.0]
Cichociński PiotrKFT¦iIPPrzestrzenno-czasowa analiza i wizualizacja wybranych zjawisk (rynku nieruchomo¶ci, jako¶ci powietrza, użytkowania i pokrycia terenu, zanieczyszczenia ¶rodowiska hałasem, warunków meteorologicznych, rozprzestrzeniania się epidemii, itp.)

GiK GNiK II st.Pr.poj.[303.0]
Cichociński PiotrKFT¦iIPRozbudowa wybranego wolnego oprogramowania GIS o wybrane funkcje (np. geokodowania, analiz sieciowych, itp.)

GiK PiAG II st.Pr.poj.[311.0]
Cichociński PiotrKFT¦iIPWymiana i harmonizacja danych przestrzennych

GiK PiAG II st.Pr.poj.[313.0]
Cichociński PiotrKFT¦iIPWymiana i harmonizacja ¶rodowiskowych danych przestrzennych

IM¦ IW II st.Pr.poj.[314.0]
Cichociński PiotrKFT¦iIPWymiana i harmonizacja ¶rodowiskowych danych przestrzennych

IM¦ GN II st.Pr.poj.[315.0]
Cichociński PiotrKFT¦iIPWyznaczenie optymalnej lokalizacji dla wybranej inwestycji na wybranym obszarze

GiK I st.Pr.poj.[317.0]
Cichociński PiotrKFT¦iIPWyznaczenie optymalnej lokalizacji dla wybranej inwestycji na wybranym obszarze

GiK I st.Pr.poj.[318.0]
Cichociński PiotrKFT¦iIPWyznaczenie optymalnej lokalizacji dla wybranej inwestycji na wybranym obszarze

GiK I st.Pr.poj.[319.0]
Cichociński PiotrKFT¦iIPWyznaczenie optymalnej lokalizacji dla wybranej inwestycji oddziałuj±cej na ¶rodowisko na wybranym obszarze

I¦ I st.Pr.poj.[321.0]
Cichociński PiotrKFT¦iIPWyznaczenie optymalnej trasy dla wybranej inwestycji liniowej (np. drogi, linii kolejowej, kanału żeglugowego, ¶cieżki rowerowej, odcinka sieci uzbrojenia terenu)

GiK I st.Pr.poj.[322.0]
Cichociński PiotrKFT¦iIPWyznaczenie optymalnej trasy dla wybranej inwestycji liniowej (np. drogi, linii kolejowej, kanału żeglugowego, ¶cieżki rowerowej, odcinka sieci uzbrojenia terenu)

GiK I st.Pr.poj.[323.0]
Cichociński PiotrKFT¦iIPWyznaczenie optymalnej trasy dla wybranej inwestycji liniowej oddziałuj±cej na ¶rodowisko (np. drogi, linii kolejowej, kanału żeglugowego, odcinka sieci uzbrojenia terenu)

I¦ I st.Pr.poj.[324.0]
Cichociński PiotrKFT¦iIPZałożenie bazy danych przestrzennych wraz z opracowaniem kartograficznym na wybranym przykładzie (np. szlaków turystycznych, ¶cieżek rowerowych, itp.) dla wybranego obszaru

GiK I st.Pr.poj.[325.0]
Cichociński PiotrKFT¦iIPZałożenie bazy danych przestrzennych wraz z opracowaniem kartograficznym na wybranym przykładzie (np. szlaków turystycznych, ¶cieżek rowerowych, itp.) dla wybranego obszaru

GiK I st.Pr.poj.[326.0]
Cichociński PiotrKFT¦iIPZałożenie bazy ¶rodowiskowych danych przestrzennych wraz z opracowaniem kartograficznym na wybranym przykładzie

I¦ I st.Pr.poj.[327.0]
Cichociński PiotrKFT¦iIPZastosowania analiz w sieciach multimodalnych

GiK PiAG II st.Pr.poj.[312.0]
Cichociński PiotrKFT¦iIPZastosowania geoinformacji do optymalizacji lokalizacji odnawialnych Ľródeł energii

IM¦ GN II st.Pr.poj.[316.0]
Cichociński PiotrKFT¦iIPZastosowania geoinformacji do optymalizacji lokalizacji odnawialnych Ľródeł energii

GiK PiAG II st.Pr.poj.[320.0]
Ćwi±kała PawełKGIiBAnaliza dokładno¶ci produktów pozyskiwanych z bezzałogowych statków lataj±cych

GiK I st.Pr.poj.[214.0]
Ćwi±kała PawełKGIiBAnaliza dokładno¶ci produktów pozyskiwanych z bezzałogowych statków lataj±cych

GiK GIP II st.Pr.poj.[219.0]
Zajęte
Ćwi±kała PawełKGIiBAnaliza powtarzalno¶ci trajektorii ruchu pojazdów autonomicznych

GiK I st.Pr.poj.[215.0]
Zajęte
Ćwi±kała PawełKGIiBAnaliza powtarzalno¶ci trajektorii ruchu pojazdów autonomicznych

GiK GIP II st.Pr.poj.[221.0]
Zajęte
Ćwi±kała PawełKGIiBAnaliza przydatno¶ci bezzałogowych statków powietrznych do sporz±dzania opracowań z zakresu Inżynierii ¦rodowiska

IM¦ IW II st.Pr.poj.[222.0]
Ćwi±kała PawełKGIiBAnaliza przydatno¶ci bezzałogowych statków powietrznych do sporz±dzania opracowań z zakresu Inżynierii ¦rodowiska

IM¦ GN II st.Pr.poj.[223.0]
Ćwi±kała PawełKGIiBAnaliza przydatno¶ci bezzałogowych statków powietrznych do sporz±dzania opracowań z zakresu Inżynierii ¦rodowiska

I¦ I st.Pr.zbior. [819.217]
Zajęte
Ćwi±kała PawełKGIiBAnaliza przydatno¶ci bezzałogowych statków powietrznych do sporz±dzania opracowań z zakresu Inżynierii ¦rodowiska

I¦ I st.Pr.zbior. [217.0]
Zajęte
Ćwi±kała PawełKGIiBAnaliza stateczno¶ci Jurajskich Skał Ostańcowych na przykładzie…

GiK I st.Pr.poj.[216.0]
Ćwi±kała PawełKGIiBAnaliza stateczno¶ci Jurajskich Skał Ostańcowych na przykładzie…

GiK GIP II st.Pr.poj.[224.0]
Ćwi±kała PawełKGIiBBadanie możliwo¶ci wykrywania i monitorowania wychyleń budynków na podstawie zobrazowań z UAV

GiK GiGG II st.Pr.poj.[220.0]
Zajęte
Ćwi±kała PawełKGIiBOpracowanie modelu 3D wybranego budynku wraz z analiz± dokładno¶ci na podstawie danych pozyskanych z bezzałogowego statku lataj±cego.

GiK I st.Pr.poj.[213.0]
Zajęte
Ćwi±kała PawełKGIiBUniversal Alignment Platform validation for the HL-LHC applications

GiK GFiT II st.Pr.poj.[218.0]
Zajęte
Dębińska EwaKGZiKAnaliza i wizualizacja rozkładu cen powierzchni reklamowych

GiK GNiK II st.Pr.poj.[519.0]
Dębińska EwaKGZiKAnaliza i wizualizacja rozkładu cen powierzchni reklamowych.

GiK PiAG II st.Pr.poj.[520.0]
Dębińska EwaKGZiKMożliwo¶ci wykorzystania narzędzi GIS w gospodarce nieruchomo¶ciami.

GiK GNiK II st.Pr.poj.[521.0]
Dębińska EwaKGZiKMożliwo¶ci wykorzystania narzędzi GIS w gospodarce nieruchomo¶ciami.

GiK PiAG II st.Pr.poj.[522.0]
Dębińska EwaKGZiKMożliwo¶ci wykorzystania narzędzi GIS w gospodarce nieruchomo¶ciami.

GiK GFiT II st.Pr.poj.[523.0]
Dębińska EwaKGZiKProjekt, realizacja i wizualizacja bazy danych pomników przyrody na terenie miasta Krakowa

W oparciu o akty prawne: UCHWAŁA NR CXIV/3003/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 paĽdziernika 2018 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa + nowsze
GiK I st.Pr.poj.[502.0]
Zajęte
Dębińska EwaKGZiKWybór optymalnej lokalizacji pod budowę nowego parku rozrywki

Temat zarezerwowany dla 296293
GiK I st.Pr.poj.[511.0]
Zajęte
Dębińska EwaKGZiKWykorzystanie narzędzi GIS do przeciwdziałania bezdomno¶ci

Realizowana praca może wzorować się na przykładzie Los Angeles https://desktop.arcgis.com/en/analytics/case-studies/la-county-homelessness-1-overview.htm#
GiK I st.Pr.poj.[518.0]
Dębińska EwaKGZiKWykorzystanie narzędzi GIS do stosowania zapisów uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

http://krakow.pl/aktualnosci/ 220556,32,komunikat, zmiany_w_sprzedazy_ alkoholu___ dyskusja_na_sesji_rady_miasta_krakowa.html
GiK I st.Pr.poj.[517.0]
Dębińska EwaKGZiKWykorzystanie narzędzi GIS w geomarketingu

GiK GNiK II st.Pr.poj.[513.0]
Dębińska EwaKGZiKWykorzystanie narzędzi GIS w geomarketingu

GiK PiAG II st.Pr.poj.[514.0]
Dębińska EwaKGZiKWykorzystanie narzędzi GIS w geomarketingu

GiK I st.Pr.poj.[515.0]
Zajęte
Dębińska EwaKGZiKWykorzystanie narzędzi GIS w geomarketingu

GiK GFiT II st.Pr.poj.[516.0]
Dębińska EwaKGZiKWykorzystanie narzędzi GIS w zadaniach geodezji inżynieryjnej

np obliczanie mas ziemnych
GiK I st.Pr.poj.[503.0]
Dębińska EwaKGZiKWyznaczenie optymalnej lokalizacji szpitala zakaĽnego w obliczu pandemii COVID-19.

temat dedykowany dla 296292
GiK I st.Pr.poj.[512.0]
Zajęte
Drzewiecki WojciechKFT¦iIPAutomatyzacja analiz przestrzennych w ArcGIS z zastosowaniem aplikacji Model Builder

GiK I st.Pr.poj.[62.0]
Drzewiecki WojciechKFT¦iIPAutomatyzacja analiz przestrzennych w ArcGIS z zastosowaniem aplikacji Model Builder

GiK I st.Pr.poj.[63.0]
Drzewiecki WojciechKFT¦iIPAutomatyzacja analiz przestrzennych w ArcGIS z zastosowaniem aplikacji Model Builder

GiK I st.Pr.poj.[64.0]
Drzewiecki WojciechKFT¦iIPOcena przydatno¶ci wybranych cech teksturalnych w klasyfikacji pokrycia terenu na obrazach satelitarnych

GiK GFiT II st.Pr.poj.[65.0]
Drzewiecki WojciechKFT¦iIPOcena przydatno¶ci wybranych cech teksturalnych w klasyfikacji pokrycia terenu na obrazach satelitarnych

GiK GFiT II st.Pr.poj.[66.0]
Drzewiecki WojciechKFT¦iIPZastosowanie analiz GIS 3D do planowania zabezpieczenia trasy przejazdu

GiK I st.Pr.poj.[61.0]
Drzewiecki WojciechKFT¦iIPZastosowanie metod uczenia maszynowego do klasyfikacji tre¶ci obrazów teledetekcyjnych

GiK GFiT II st.Pr.poj.[67.0]
Drzewiecki WojciechKFT¦iIPZastosowanie metod uczenia maszynowego do klasyfikacji tre¶ci obrazów teledetekcyjnych

GiK GFiT II st.Pr.poj.[68.0]
Firek KarolKGIiBAnaliza stanu technicznego wybranej grupy budynków usytuowanych na terenie górniczym

GiK GiGG II st.Pr.poj.[769.0]
Firek KarolKGIiBAnaliza stanu technicznego wybranej grupy budynków usytuowanych na terenie górniczym

GiK GNiK II st.Pr.poj.[773.0]
Firek KarolKGIiBGeodezyjna obsługa budowy lub modernizacji wybranego odcinka drogi publicznej, węzła drogowego lub obiektu inżynierskiego - analiza problemów prawnych i technicznych

GiK GIP II st.Pr.poj.[768.0]
Firek KarolKGIiBProjekt techniczny energooszczędnego budynku mieszkalnego z wariantowym rozwi±zaniem konstrukcyjno-materiałowym przegród zewnętrznych na podstawie wybranej koncepcji architektonicznej

I¦ I st.Pr.poj.[770.0]
Firek KarolKGIiBProjekt techniczny energooszczędnego budynku mieszkalnego z wariantowym rozwi±zaniem konstrukcyjno-materiałowym przegród zewnętrznych na podstawie wybranej koncepcji architektonicznej

I¦ I st.Pr.poj.[771.0]
Firek KarolKGIiBProjekt techniczny energooszczędnego budynku mieszkalnego z wariantowym rozwi±zaniem konstrukcyjno-materiałowym przegród zewnętrznych na podstawie wybranej koncepcji architektonicznej

IM¦ GN II st.Pr.poj.[871.0]
Zajęte
Firek KarolKGIiBProjekt techniczny energooszczędnego budynku mieszkalnego z wariantowym rozwi±zaniem konstrukcyjno-materiałowym przegród zewnętrznych na podstawie wybranej koncepcji architektonicznej

IM¦ GN II st.Pr.poj.[763.0]
Zajęte
Firek KarolKGIiBProjekt techniczny energooszczędnego budynku mieszkalnego z wariantowym rozwi±zaniem konstrukcyjno-materiałowym przegród zewnętrznych na podstawie wybranej koncepcji architektonicznej

IM¦ GN II st.Pr.poj.[764.0]
Zajęte
Firek KarolKGIiBProjekt techniczny energooszczędnego budynku użyteczno¶ci publicznej na podstawie wybranej koncepcji architektonicznej

IM¦ IW II st.Pr.poj.[774.0]
Zajęte
Firek KarolKGIiBProjekt techniczny termomodernizacji wybranego budynku mieszkalnego z wariantowym rozwi±zaniem konstrukcyjno-materiałowym przegród zewnętrznych

I¦ I st.Pr.poj.[756.0]
Zajęte
Firek KarolKGIiBProjekt techniczny termomodernizacji wybranego budynku mieszkalnego z wariantowym rozwi±zaniem konstrukcyjno-materiałowym przegród zewnętrznych

I¦ I st.Pr.poj.[757.0]
Zajęte
Firek KarolKGIiBProjekt techniczny termomodernizacji wybranego budynku mieszkalnego z wariantowym rozwi±zaniem konstrukcyjno-materiałowym przegród zewnętrznych

I¦ I st.Pr.poj.[758.0]
Zajęte
Firek KarolKGIiBProjekt techniczny zabezpieczeń profilaktycznych przeciw wpływom górniczym wybranego budynku usytuowanego na terenie górniczym

GiK GiGG II st.Pr.poj.[772.0]
Gawałkiewicz RafałKOTG,GiGGAnaliza dokładno¶ci geodezyjnych technologii pomiarowych w inwentaryzacji nieregularnych powierzchni obiektów geotechnicznych na przykładzie Kopca Wandy w Krakowie

GiK I st.Pr.zbior. [812.139]
Gawałkiewicz RafałKOTG,GiGGAnaliza dokładno¶ci geodezyjnych technologii pomiarowych w inwentaryzacji nieregularnych powierzchni obiektów geotechnicznych na przykładzie Kopca Wandy w Krakowie

GiK I st.Pr.zbior. [139.0]
Gawałkiewicz RafałKOTG,GiGGAnaliza zmian powierzchni oraz obiektów budowlanych Staromiejskiej Dzielnicy Sandomierza na podstawie pomiarów kontrolnych punktów sieci niwelacyjnej.

GiK GIP II st.Pr.zbior. [810.136]
Gawałkiewicz RafałKOTG,GiGGAnaliza zmian powierzchni oraz obiektów budowlanych Staromiejskiej Dzielnicy Sandomierza na podstawie pomiarów kontrolnych punktów sieci niwelacyjnej.

GiK GiGG II st.Pr.zbior. [811.137]
Gawałkiewicz RafałKOTG,GiGGAnaliza zmian powierzchni oraz obiektów budowlanych Staromiejskiej Dzielnicy Sandomierza na podstawie pomiarów kontrolnych punktów sieci niwelacyjnej.

GiK GIP II st.Pr.zbior. [136.0]
Gawałkiewicz RafałKOTG,GiGGAnaliza zmian powierzchni oraz obiektów budowlanych Staromiejskiej Dzielnicy Sandomierza na podstawie pomiarów kontrolnych punktów sieci niwelacyjnej.

GiK GiGG II st.Pr.zbior. [137.0]
Gawałkiewicz RafałKOTG,GiGGGeodezyjne pomiary kontrolne punktów sieci niwelacyjnej Kopca Józefa Piłsudskiego w Krakowie

GiK GIP II st.Pr.zbior. [814.143]
Gawałkiewicz RafałKOTG,GiGGGeodezyjne pomiary kontrolne punktów sieci niwelacyjnej Kopca Józefa Piłsudskiego w Krakowie

GiK GiGG II st.Pr.zbior. [815.144]
Gawałkiewicz RafałKOTG,GiGGGeodezyjne pomiary kontrolne punktów sieci niwelacyjnej Kopca Józefa Piłsudskiego w Krakowie

GiK GIP II st.Pr.zbior. [143.0]
Gawałkiewicz RafałKOTG,GiGGGeodezyjne pomiary kontrolne punktów sieci niwelacyjnej Kopca Józefa Piłsudskiego w Krakowie

GiK GiGG II st.Pr.zbior. [144.0]
Gawałkiewicz RafałKOTG,GiGGGeodezyjne pomiary kontrolne punktów sieci niwelacyjnej Kopca Ko¶ciuszki w Krakowie

GiK GiGG II st.Pr.zbior. [813.140]
Gawałkiewicz RafałKOTG,GiGGGeodezyjne pomiary kontrolne punktów sieci niwelacyjnej Kopca Ko¶ciuszki w Krakowie

GiK GiGG II st.Pr.zbior. [140.0]
Gawałkiewicz RafałKOTG,GiGGGeodezyjne pomiary kontrolne punktów sieci niwelacyjnej Kopca Wandy w Krakowie

GiK I st.Pr.zbior. [816.145]
Gawałkiewicz RafałKOTG,GiGGGeodezyjne pomiary kontrolne punktów sieci niwelacyjnej Kopca Wandy w Krakowie

GiK I st.Pr.zbior. [817.146]
Gawałkiewicz RafałKOTG,GiGGGeodezyjne pomiary kontrolne punktów sieci niwelacyjnej Kopca Wandy w Krakowie

GiK I st.Pr.zbior. [145.0]
Gawałkiewicz RafałKOTG,GiGGGeodezyjne pomiary kontrolne punktów sieci niwelacyjnej Kopca Wandy w Krakowie

GiK I st.Pr.zbior. [146.0]
Gawałkiewicz RafałKOTG,GiGGZagrożenie osuwiskowe w rejonie zbiornika ¦winna Poręba, na przykładzie osuwiska Ostałowa.

GiK GiGG II st.Pr.zbior. [529.0]
Zajęte
Gawałkiewicz RafałKOTG,GiGGZagrożenie osuwiskowe w rejonie zbiornika ¦winna Poręba, na przykładzie osuwiska Ostałowa.

GiK GiGG II st.Pr.zbior. [833.529]
Zajęte
Głowienka EwaKFT¦iIP Wykorzystanie ogólnodostepnych baz danych przestrzennych GIS do wyznaczenie optymalnej lokalizacji elektrowni j±drowej w Polsce

temat zarezerwowany dla 296323
GiK I st.Pr.poj.[428.0]
Zajęte
Głowienka EwaKFT¦iIPAnaliza zanieczyszczeń gleb dla wybranych obszarów Górnego ¦l±ska na podstwie danych wielospektralnych/hiperspektralnych

GiK GFiT II st.Pr.poj.[449.0]
Głowienka EwaKFT¦iIPAutomatyzacja analiz GIS przy wyznaczeniu lokalizacji o¶rodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego

temat zarezerwowany dla 296311
GiK I st.Pr.poj.[429.0]
Zajęte
Głowienka EwaKFT¦iIPAutomatyzacja analiz GIS w wyznaczeniu lokalizacji obszarów dla nowych inwestycji.

GiK I st.Pr.poj.[483.0]
Zajęte
Głowienka EwaKFT¦iIPOcena możliwo¶ci wykorzystania obrazów hiperspektralnych (Chris-Proba) i wielospektralnych (Sentinel-2) na potrzeby klasyfikacji zbiorowisk le¶nych

GiK GFiT II st.Pr.poj.[446.0]
Zajęte
Głowienka EwaKFT¦iIPOpracowanie mapy składu gatunkowego ro¶linno¶ci na terenie parku miejskiego na podstawie danych hiperspektralnych/wielospektralnych.

GiK GFiT II st.Pr.poj.[450.0]
Zajęte
Głowienka EwaKFT¦iIPWykorzystania analiz GIS oraz technik teledetekcyjnych w lokalizacji nowych inwestycji

temat zarezerwowany dla 296371
GiK I st.Pr.poj.[435.0]
Zajęte
Głowienka EwaKFT¦iIPWykorzystania analiz GIS oraz technik teledetekcyjnych w monitoringu ¶rodowiska

I¦ I st.Pr.poj.[439.0]
Głowienka EwaKFT¦iIPWykorzystanie danych teledetekcyjnych oraz pomiarów in situ do badania wła¶ciwo¶ci gleb północnej Malezji

temat zarezerwowany dla 290743
GiK GFiT II st.Pr.poj.[451.0]
Zajęte
Głowienka EwaKFT¦iIPWykorzystanie obrazów satelitarnych Sentinel-2/Landsat-8 w monitorowaniu rozprzestrzeniania się pożaru wokół elektrowni j±drowej w Czarnobylu

I¦ I st.Pr.poj.[445.0]
Głowienka EwaKFT¦iIPWykorzystanie technik i narzędzi GIS do wyznaczenia optymalnej lokalizacji o¶rodka hipoterapii

GiK I st.Pr.poj.[437.0]
Zajęte
Głowienka EwaKFT¦iIPWyznaczenie optymalnej lokalizacji dla elektrowni fotowoltanicznej z wykorzystaniem technik i narzędzi GIS

temat zarezerwowany dla 296260
GiK I st.Pr.poj.[430.0]
Zajęte
Głowienka EwaKFT¦iIPWyznaczenie optymalnej lokalizacji toru wy¶cigowego przy wykorzystaniu narzędzi GIS

temat zarezerwowany dla 296332
GiK I st.Pr.poj.[426.0]
Zajęte
Głowienka EwaKFT¦iIPZastosowanie analiz GIS do wyznaczenia lokalizacji toru żużlowego.

temat zarezerwowany dla 294301
GiK I st.Pr.poj.[431.0]
Zajęte
Głowienka EwaKFT¦iIPZastosowanie analiz GIS umożliwiaj±cych wyznaczenie optymalnej lokalizacji infrastruktury turystycznej

temat zarezerwowany dla 296322
GiK I st.Pr.poj.[432.0]
Zajęte
Głowienka EwaKFT¦iIPZastosowanie danych hiperspektralnych/wielospektralnych w inwentaryzacji składu gatunkowego ro¶lin na wybranym obszarze

IM¦ GN II st.Pr.poj.[447.0]
Głowienka EwaKFT¦iIPZastosowanie obrazów wielolospektralnych i hiperspektralnych w badaniu wła¶ciwo¶ci wód ¶ródl±dowych

IM¦ IW II st.Pr.poj.[543.0]
Głowienka EwaKFT¦iIPZastosowanie obrazów wielolospektralnych i hiperspektralnych w badaniu wła¶ciwo¶ci wód ¶ródl±dowych

GiK GFiT II st.Pr.poj.[448.0]
Głowienka EwaKFT¦iIPZastosowanie ogólnodostępnych baz danych przestrzennych GIS do wyznaczenia lokalizacji toru wy¶cigowego.

GiK I st.Pr.poj.[444.0]
Zajęte
Głowienka EwaKFT¦iIPZastosowanie technik i narzędzi GIS w wyznaczeniu lokalizacji obszarów dla nowych inwestycji

temat zarezerwowany dla 294800
GiK I st.Pr.poj.[441.0]
Zajęte
Głowienka EwaKFT¦iIPZastosowanie technik teledetekcyjnych i narzędzi GIS w wyznaczeniu lokalizacji inwestycji wraz z wizualizacj± optymalnego wyniku

temat zarezerwowany dla 296264
GiK I st.Pr.poj.[427.0]
Zajęte
Gruszczyński WojciechKOTG,GiGGSzacowanie i ewidencja zasobów złóż eksploatowanych odkrywkowo.

GiK I st.Pr.poj.[240.0]
Zajęte
Grzesik KatarzynaKKiO¦Ocena wybranego systemu gospodarki odpadami komunalnymi z zastosowaniem metodyki analizy cyklu życia

IM¦ GN II st.Pr.poj.[694.0]
Grzesik KatarzynaKKiO¦Ocena aspektów ¶rodowiskowych wybranego produktu lub procesu technologicznego za pomoc± metodyki analizy cyklu życia

Praca ze specjalistycznym oprogramowaniem
IM¦ GN II st.Pr.poj.[691.0]
Grzesik KatarzynaKKiO¦Ocena aspektów ¶rodowiskowych turbiny wiatrowej i paneli fotowoltaicznych za pomoc± metodyki analizy cyklu życia

Praca ze specjalistycznym oprogramowaniem
IM¦ GN II st.Pr.poj.[692.0]
Zajęte
Grzesik KatarzynaKKiO¦Ocena realizacji strategii gospodarki o obiegu zamkniętym na wybranych przykładach

IM¦ GN II st.Pr.poj.[693.0]
Grzesik KatarzynaKKiO¦Opracowanie bilansu paliwowego dla zbiórki i transportu odpadów komunalnych

I¦ I st.Pr.poj.[698.0]
Grzesik KatarzynaKKiO¦Opracowanie bilansu paliwowego dla zbiórki i transportu odpadów komunalnych

I¦ I st.Pr.poj.[699.0]
Grzesik KatarzynaKKiO¦Sporz±dzanie bilansu energetyczno-paliwowego dla wybranej instalacji gospodarki odpadami komunalnymi

I¦ I st.Pr.poj.[696.0]
Grzesik KatarzynaKKiO¦Sporz±dzanie bilansu energetyczno-paliwowego dla wybranej instalacji gospodarki odpadami komunalnymi

I¦ I st.Pr.poj.[697.0]
Hanus PawełKGZiKAnaliza wiarygodno¶ci danych ewidencji gruntów i budynków

GiK GNiK II st.Pr.poj.[6.0]
Zajęte
Hanus PawełKGZiKModernizacja ewidencji gruntów i budynków na przykładzie wsi Rejowiec

GiK GNiK II st.Pr.poj.[339.0]
Zajęte
Hanus PawełKGZiKNabywanie i regulacja stanu prawnego gruntów pod drogami publicznymi

GiK GNiK II st.Pr.poj.[173.0]
Zajęte
Hanus PawełKGZiKOcena procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków ze szczególnym uwzględnieniem granic działek ewidencyjnych

GiK GNiK II st.Pr.poj.[174.0]
Hanus PawełKGZiKOpracowanie mapy tematycznej zieleni fragmentu kampusu AGH

GiK I st.Pr.zbior. [172.0]
Hanus PawełKGZiKPodział nieruchomo¶ci niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

GiK I st.Pr.poj.[177.0]
Zajęte
Hanus PawełKGZiKPodział nieruchomo¶ci rolnych

GiK I st.Pr.poj.[176.0]
Zajęte
Hanus PawełKGZiKPorównanie procedur ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej i rozgraniczenia nieruchomo¶ci

GiK GNiK II st.Pr.poj.[3.0]
Zajęte
Hanus PawełKGZiKPorównanie rozgraniczenia nieruchomo¶ci i ustalenia granic działek ewidencyjnych

GiK GNiK II st.Pr.poj.[175.0]
Zajęte
Hejmanowska BeataKFT¦iIPAnaliza funkcjonalno¶ci Postgres/PostGIS na potrzeby udostępniania baz danych GIS w Internecie

GiK GFiT II st.Pr.poj.[565.0]
Hejmanowska BeataKFT¦iIPAnaliza ryzyka powodziowego z wykorzystaniem danych z lotniczego skaningu laserowego

GiK GFiT II st.Pr.poj.[568.0]
Hejmanowska BeataKFT¦iIPBadanie klimatu miejskiego w oparciu o obrazy termalne satelity Landsat 8

GiK GFiT II st.Pr.poj.[569.0]
Hejmanowska BeataKFT¦iIPPrzetwarzanie obrazów satelitarnych Sentinel 1 na potrzeby analizy zmienno¶ci typów pokrycia terenu

GiK GFiT II st.Pr.poj.[560.0]
Hejmanowska BeataKFT¦iIPPrzetwarzanie obrazów satelitarnych Sentinel 2 na potrzeby analizy zmienno¶ci typów pokrycia terenu

GiK GFiT II st.Pr.poj.[559.0]
Hejmanowska BeataKFT¦iIPTworzenie i udostępnianie w Internecie modeli 3D

GiK GFiT II st.Pr.poj.[561.0]
Hejmanowska BeataKFT¦iIPTworzenie i udostępnianie w Internecie modeli 3D

GiK I st.Pr.poj.[562.0]
Hejmanowska BeataKFT¦iIPWykorzystanie narzędzi GIS dla wspomagania prac geodezyjnych

GiK I st.Pr.poj.[563.0]
Hejmanowska BeataKFT¦iIPWykorzystanie narzędzi GIS dla wspomagania prac geodezyjnych

GiK I st.Pr.poj.[564.0]
Hejmanowska BeataKFT¦iIPWykorzystanie obrazów radarowych Sentinel 1 do wyznaczania osiadań terenu

GiK GFiT II st.Pr.poj.[570.0]
Hejmanowska BeataKFT¦iIPWykorzystanie obrazów Sentinel 1 i Sentinel 2 w kontroli IACS

GiK GFiT II st.Pr.poj.[566.0]
Hejmanowska BeataKFT¦iIPWykorzystanie Octave w pracach fotogrametrycznych

GiK GFiT II st.Pr.poj.[557.0]
Hejmanowska BeataKFT¦iIPWykorzystanie Octave w teledetekcji

GiK GFiT II st.Pr.poj.[558.0]
Hejmanowski RyszardKOTG,GiGGAnalizy zmienno¶ci wskaĽników deformacji w oparciu o pomiary linii pomarowych i punktów rozproszonych

GiK I st.Pr.poj.[524.0]
Zajęte
Hejmanowski RyszardKOTG,GiGGAnalizy zmienno¶ci wskaĽników deformacji w oparciu o pomiary linii pomarowych i punktów rozproszonych

GiK I st.Pr.poj.[525.0]
Hejmanowski RyszardKOTG,GiGGMapowanie ryzyka na terenach przekształconych na przykładzie rejonu dawnej eksploatacji soli

GIS
GiK GiGG II st.Pr.poj.[540.0]
Hejmanowski RyszardKOTG,GiGGSkumulowany wpływ działalno¶ci antropogenicznej w skorupie ziemskiej na powierzchnię

GiK GiGG II st.Pr.zbior. [530.0]
Hejmanowski RyszardKOTG,GiGGSkumulowany wpływ działalno¶ci antropogenicznej w skorupie ziemskiej na powierzchnię

GiK GiGG II st.Pr.zbior. [834.530]
Hejmanowski RyszardKOTG,GiGGWpływ górnictwa na lokalne warunki hydrogeologiczne w ¶wietle globalnych zmian klimatu i obowi±zuj±cego prawa.

praca interdyscyplinarna
GiK I st.Pr.poj.[541.0]
Hejmanowski RyszardKOTG,GiGGWpływ górnictwa na lokalne warunki hydrogeologiczne w ¶wietle globalnych zmian klimatu i obowi±zuj±cego prawa.

praca interdyscyplinarna
GiK GiGG II st.Pr.poj.[542.0]
Jakubiak MateuszKKiO¦Analiza produkcji odpadów ulegaj±cych biodegradacji i koncepcja kompostowni dla wybranego obszaru

I¦ I st.Pr.poj.[712.0]
Jakubiak MateuszKKiO¦Analiza produkcji odpadów ulegaj±cych biodegradacji i koncepcja kompostowni dla wybranego obszaru

I¦ I st.Pr.poj.[731.0]
Jakubiak MateuszKKiO¦Inwentaryzacja kartograficzna i terenowa małych zbiorników wodnych na terenie wybranym obszarze

IM¦ IW II st.Pr.poj.[735.0]
Jakubiak MateuszKKiO¦Inwentaryzacja kartograficzna i terenowa małych zbiorników wodnych na terenie wybranym obszarze

IM¦ GN II st.Pr.poj.[736.0]
Jakubiak MateuszKKiO¦Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych, rekuperatora i zbiornika na wodę deszczow± jako proekologicznych rozwi±zań technicznych w domu jednorodzinnym

I¦ I st.Pr.poj.[732.0]
Zajęte
Jakubiak MateuszKKiO¦Zastosowanie wybranych proekologicznych rozwi±zań technicznych w domu jednorodzinnym

IM¦ IW II st.Pr.poj.[733.0]
Jakubiak MateuszKKiO¦Zastosowanie wybranych proekologicznych rozwi±zań technicznych w domu jednorodzinnym

IM¦ GN II st.Pr.poj.[734.0]
Zajęte
Jasińska ElżbietaKGZiKBadanie zmienno¶ci cen nieruchomo¶ci z wykorzystaniem wybranych metod statystycznych

GiK GNiK II st.Pr.poj.[490.0]
Jasińska ElżbietaKGZiKGospodarowanie przestrzeni± miejsk± na wybranych przykładach pierwotnego rynku nieruchomo¶ci

GiK GNiK II st.Pr.poj.[491.0]
Jasińska ElżbietaKGZiKOcena efektywno¶ci wykorzystania nieruchomo¶ci rolnych i le¶nych na cele budowlane

GiK GNiK II st.Pr.poj.[492.0]
Jasińska ElżbietaKGZiKOcena wpływu sposobu budowy i zagospodarowania osiedli na ceny jednostkowe nieruchomo¶ci lokalowych

GiK I st.Pr.poj.[486.0]
Zajęte
Jasińska ElżbietaKGZiKScalenie i wymiana gruntów

GiK I st.Pr.poj.[487.0]
Zajęte
Jasińska ElżbietaKGZiKWpływ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ceny nieruchomo¶ci

GiK I st.Pr.poj.[489.0]
Zajęte
Jasińska ElżbietaKGZiKWpływ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ceny nieruchomo¶ci w mie¶cie Wieliczka

GiK I st.Pr.poj.[488.0]
Zajęte
Jasiołek JustynaKFT¦iIPAnaliza skutków finansowych budowy urz±dzeń infrastruktury technicznej.

GiK GNiK II st.Pr.poj.[585.0]
Jasiołek JustynaKFT¦iIPGeodezyjne i prawne aspekty ustalania granic nieruchomo¶ci

GiK GNiK II st.Pr.poj.[576.0]
Zajęte
Jasiołek JustynaKFT¦iIPNieruchomo¶ć jako przedmiot inwestycji.

GiK GNiK II st.Pr.poj.[584.0]
Jasiołek JustynaKFT¦iIPOcena wpływu zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego na warto¶ć nieruchomo¶ci

GiK I st.Pr.poj.[579.0]
Zajęte
Jasiołek JustynaKFT¦iIPPodział nieruchomo¶ci w trybie ustawy o gospodarce nieruchomo¶ciami.

GiK I st.Pr.poj.[582.0]
Jasiołek JustynaKFT¦iIPRynek nieruchomo¶ci lokalowych w obliczu epidemii.

GiK GNiK II st.Pr.poj.[580.0]
Jasiołek JustynaKFT¦iIPWpływ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na warto¶ć nieruchomo¶ci.

GiK GNiK II st.Pr.poj.[581.0]
Jasiołek JustynaKFT¦iIPWpływ zmiany sposobu użytkowania na warto¶ć nieruchomo¶ci.

GiK GNiK II st.Pr.poj.[577.0]
Jasiołek JustynaKFT¦iIPWycena nieruchomo¶ci dla potrzeb ustalenia opłat lokalnych.

GiK GNiK II st.Pr.poj.[586.0]
Jasiołek JustynaKFT¦iIPWycena nieruchomo¶ci dla potrzeb ustalenia opłat lokalnych.

GiK GNiK II st.Pr.poj.[587.0]
Ja¶kowski WojciechKOTG,GiGGAnaliza deformacji szybu na podstawie wyników monitoringu telemetrycznego

GiK GiGG II st.Pr.poj.[716.0]
Ja¶kowski WojciechKOTG,GiGGAnaliza wyników ci±głego monitoringu przemieszczeń i nachyleń budynku mieszkalnego poddanego wpływom eksploatacji górniczej

GiK GiGG II st.Pr.poj.[717.0]
Ja¶kowski WojciechKOTG,GiGGAutomatyzacja opracowania wyników pomiarów odstępów ruchowych i luzów prowadniczych w szybach górniczych wykonanych dalmierzami laserowymi

GiK GiGG II st.Pr.poj.[718.0]
Ja¶kowski WojciechKOTG,GiGGAutomatyzacja opracowania wyników pomiarów prostoliniowo¶ci prowadników szybowych „inklinometrem szybowym”

GiK GiGG II st.Pr.poj.[719.0]
Ja¶kowski WojciechKOTG,GiGGDokumentacja miejsca wypadku w kopalni odkrywkowej.

GiK GiGG II st.Pr.poj.[484.0]
Zajęte
Ja¶kowski WojciechKOTG,GiGGMetody ci±głego monitoringu przemieszczeń i nachyleń budynków mieszkalnych poddanych wpływom eksploatacji górniczej

GiK GiGG II st.Pr.poj.[720.0]
Ja¶kowski WojciechKOTG,GiGGMetody wyznaczania poprawek korekcyjnych dla ci±gów prowadzenia naczyń wyci±gowych w szybach górniczych

GiK GiGG II st.Pr.poj.[721.0]
Ja¶kowski WojciechKOTG,GiGGModel przestrzeny szybu górniczego na podstawie filmów z kamer 360o

GiK GiGG II st.Pr.poj.[722.0]
Ja¶kowski WojciechKOTG,GiGGOpracowanie wyników pomiarów obniżeń powierzchni terenu górniczego.

GiK I st.Pr.poj.[730.0]
Ja¶kowski WojciechKOTG,GiGGOpracowanie wyników pomiarów przemieszczeń powierzchni terenu górniczego.

GiK I st.Pr.poj.[727.0]
Ja¶kowski WojciechKOTG,GiGGOpracowanie wyników pomiarów przemieszczeń powierzchni terenu górniczego.

GiK I st.Pr.poj.[729.0]
Ja¶kowski WojciechKOTG,GiGGOpracowanie wyników pomiarów wychyleń budowli na terenach górniczych.

GiK I st.Pr.poj.[728.0]
Ja¶kowski WojciechKOTG,GiGGSystemy monitoringu konwergencji wyrobisk górniczych.

GiK GiGG II st.Pr.poj.[723.0]
Ja¶kowski WojciechKOTG,GiGGSystemy monitoringu szybów górniczych

GiK GiGG II st.Pr.poj.[724.0]
Ja¶kowski WojciechKOTG,GiGGTelemetryczne systemy w pomiarach przemieszczeń budowli na terenach górniczych.

GiK GiGG II st.Pr.poj.[714.0]
Ja¶kowski WojciechKOTG,GiGGTelemetryczne systemy w pomiarach przemieszczeń powierzchni terenu górniczego.

GiK GiGG II st.Pr.poj.[715.0]
Ja¶kowski WojciechKOTG,GiGGZastosowania telemetrycznych systemów wizyjnych do inwentaryzacji wyrobisk górniczych.

GiK GiGG II st.Pr.poj.[725.0]
Ja¶kowski WojciechKOTG,GiGGZastosowania telewizji przemysłowej w pomiarach przemieszczeń.

GiK GiGG II st.Pr.poj.[726.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBAnaliza i ocena geometrii wi±zki promienia laserowego w manualnych dalmierzach laserowych.

GiK I st.Pr.poj.[452.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBAnaliza i ocena stanu znaków i kodów kartograficznych w obszarze obowi±zuj±cych regulacji prawnych.

GiK I st.Pr.poj.[455.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBAnaliza i ocena syntetyczna stanu geometrii toru kolejowego.

Wymagana znajomo¶ć eksperckich systemów komputerowych w infrastrukturze transportu szynowego. Wskazana znajomo¶ć C# w ¶rodowisku programistycznym Visual Studio 2019 lub innego ¶rodowiska programistycznego.
GiK GIP II st.Pr.poj.[456.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBAnaliza stanu unijnych i polskich regulacji prawnych w zakresie poł±czeń torów i rozjazdów kolejowych.

GiK GNiK II st.Pr.poj.[476.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBAnaliza termiczna kolejowego toru bezstykowego.

Wymagana znajomo¶ć komputerowych systemów eksperckich w infrastrukturze transportu szynowego lub własnego ¶rodowiska programistycznego.
GiK GIP II st.Pr.poj.[457.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBGeodezyjne i diagnostyczne monitorowanie geometrii przejazdu kolejowo-drogowego.

GiK GIP II st.Pr.poj.[458.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBGeodezyjne układy geometryczne poł±czeń torów kolejowych na odcinku prostym.

Wymagana znajomo¶ć komputerowych systemów eksperckich lub własnego ¶rodowiska programistycznego.
GiK GIP II st.Pr.poj.[459.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBGeometria krzywizny torów w rozjazdach łukowanych.

Wymagana znajomo¶ć komputerowych systemów eksperckich lub własnego ¶rodowiska programistycznego.
GiK GIP II st.Pr.poj.[472.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBGeometria plamki lasera w manualnych dalmierzach laserowych.

GiK I st.Pr.poj.[454.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBGeometria wi±zki promienia laserowego w dalmierzach laserowych.

GiK I st.Pr.poj.[473.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBGeometryczne układy typowych poł±czeń rozjazdowych w łuku.

Wymagana znajomo¶ć eksperckich systemów komputerowych z zakresu geodezji i diagnostyki w infrastrukturze transportu szynowego.
GiK GIP II st.Pr.poj.[474.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBInteroperacyjno¶ć informacji geoprzestrzennej obszarów transportu kolejowego.

GiK GNiK II st.Pr.poj.[479.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBKonfrontacja stanu znaków i kodów kartograficznych obszarów transportu szynowego.

GiK I st.Pr.poj.[480.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBKonfrontacja unijnych i polskich regulacji prawnych w zakresie poł±czeń torów i rozjazdów kolejowych.

GiK GIP II st.Pr.poj.[475.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBMożliwo¶ci i ocena użyteczno¶ci bezdotykowych i bezprzewodowych technologii komunikacyjnych w pracach geodezyjnych na przykładzie komunikacji bliskiego zasięgu.

Dysponowanie materiałami testowymi.
GiK I st.Pr.poj.[464.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBOpracowanie autorskiej aplikacji geodezyjnej w wybranym ¶rodowisku programistycznym.

Znajomo¶ć stosownego ¶rodowiska programistycznego.
GiK I st.Pr.poj.[482.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBProblemy interoperacyjno¶ci w zakresie informacji geoprzestrzennej obszarów transportu szynowego.

GiK GIP II st.Pr.poj.[478.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBWpływ warunków atmosferycznych na stan wi±zki promienia laserowego w manualnych dalmierzach laserowych.

GiK I st.Pr.poj.[453.0]
Kocierz RafałKGIiBOcena przydatno¶ci otwartego oprogramowania do wyrównania osnów realizacyjnych

GiK I st.Pr.poj.[434.0]
Kocierz RafałKGIiBOpracowanie algorytmu wyznaczania pionowych przemieszczeń dynamicznych na podstawie analizy fazy sygnału GNSS

GiK GIP II st.Pr.poj.[438.0]
Kocierz RafałKGIiBOpracowanie systemu ci±głego monitoringu przemieszczeń w technologii klient-serwer

GiK GIP II st.Pr.poj.[442.0]
Kocierz RafałKGIiBPorównanie efektywno¶ci i zgodno¶ci algorytmów wiernok±tnej transformacji 3D

GiK GIP II st.Pr.poj.[443.0]
Kocierz RafałKGIiBWyznaczenie dokładno¶ci i rektyfikacja instrumentu traserskiego firmy Brunson

GiK I st.Pr.poj.[433.0]
Kocierz RafałKGIiBWyznaczenie jako¶ci wykonania precyzyjnych reflektorów sferycznych i celowników magnetycznych wykorzystywanych w metrologii przemysłowej

GiK I st.Pr.poj.[440.0]
Kocot WojciechKGIiBAnaliza porównawcza warto¶ci odtworzenia z cenami transakcyjnymi kupna-sprzedaży budynków mieszkalnych jednorodzinnych w wybranym regionie Polski

GiK GIP II st.Pr.poj.[789.0]
Kocot WojciechKGIiBAnaliza porównawcza warto¶ci odtworzenia z cenami transakcyjnymi kupna-sprzedaży budynków mieszkalnych jednorodzinnych w wybranym regionie Polski

GiK GIP II st.Pr.poj.[790.0]
Kocot WojciechKGIiBAnaliza porównawcza warto¶ci odtworzenia z cenami transakcyjnymi kupna-sprzedaży budynków mieszkalnych jednorodzinnych w wybranym regionie Polski

GiK GIP II st.Pr.poj.[791.0]
Kocot WojciechKGIiBAnaliza porównawcza wyników wyceny nieruchomo¶ci przy użyciu poszczególnych technik w podej¶ciu kosztowym

umiejętno¶ć koszorysowania
GiK GIP II st.Pr.poj.[792.0]
Kocot WojciechKGIiBAnaliza porównawcza wyników wyceny nieruchomo¶ci przy użyciu poszczególnych technik w podej¶ciu kosztowym

umiejętno¶ć koszorysowania
GiK GIP II st.Pr.poj.[793.0]
Kocot WojciechKGIiBAnaliza porównawcza wyników wyceny nieruchomo¶ci przy użyciu poszczególnych technik w podej¶ciu kosztowym

umiejętno¶ć koszorysowania
GiK GIP II st.Pr.poj.[794.0]
Kocot WojciechKGIiBDostosowanie istniej±cych obiektów mostowych do przejęcia wpływów eksploatacji górniczej

GiK GiGG II st.Pr.poj.[795.0]
Kocot WojciechKGIiBDostosowanie istniej±cych obiektów mostowych do przejęcia wpływów eksploatacji górniczej

GiK GiGG II st.Pr.poj.[796.0]
Kocot WojciechKGIiBDostosowanie istniej±cych obiektów mostowych do przejęcia wpływów eksploatacji górniczej

GiK GiGG II st.Pr.poj.[797.0]
Kopacz MarekKKiO¦Analiza potrzeb wodnych obszarów rolniczych na przykładzie wybranej gminy

Potrzebne s± dane statystyczne z BDL oraz z SMSR IUNG Puławy dla gmin.
I¦ I st.Pr.poj.[365.0]
Zajęte
Kopacz MarekKKiO¦Analiza potrzeb wodnych obszarów rolniczych na przykładzie wybranej gminy

Potrzebne s± dane statystyczne z BDL oraz z SMSR IUNG Puławy dla gmin.
I¦ I st.Pr.poj.[366.0]
Kopacz MarekKKiO¦Analiza stanu jako¶ciowego wód powierzchniowych w wybranym województwie.

Potrzebne dane o chemizmie wód z WIO¦ (raporty)
I¦ I st.Pr.poj.[368.0]
Zajęte
Kopacz MarekKKiO¦Analiza stanu jako¶ciowego wód powierzchniowych w wybranym województwie.

Potrzebne dane o chemizmie wód z WIO¦ (raporty)
I¦ I st.Pr.poj.[369.0]
Kopacz MarekKKiO¦Bilans składników nawozowych NPK w wybranych gminach rolniczych w kontek¶cie ochrony wód.

Potrzebne s± dane statystyczne z BDL i z PSR, dane o jako¶ci wód z WIO¦, znajomo¶ć programu MicroBil (możliwo¶ć przeszkolenia programu u opiekuna pracy).
IM¦ IW II st.Pr.poj.[373.0]
Kopacz MarekKKiO¦Ocena stopnia zagrożenia susz± oraz jej skutki w wybranych obszarach Polski

Potrzebne s± dane statystyczne z BDL oraz z SMSR IUNG Puławy dla gmin.
I¦ IW II st.Pr.poj.[378.0]
Zajęte
Kopacz MarekKKiO¦Ocena stopnia zagrożenia susz± oraz jej skutki w wybranych obszarach Polski

Potrzebne s± dane statystyczne z BDL oraz z SMSR IUNG Puławy dla gmin.
I¦ I st.Pr.poj.[389.0]
Kopacz MarekKKiO¦Ocena stopnia zagrożenia susz± oraz jej skutki w wybranych obszarach Polski

Potrzebne s± dane statystyczne z BDL oraz z SMSR IUNG Puławy dla gmin.
I¦ I st.Pr.poj.[390.0]
Kopacz MarekKKiO¦Rozkład przestrzenny opadu atmosferycznego w kontek¶cie użytkowania ziemi i potrzeb wodnych wybranego obszaru

Student proponuje obszar analizy (województwo, zlewnia), potrzebne dane opadowe z IMiGW.
I¦ I st.Pr.poj.[370.0]
Zajęte
Kopacz MarekKKiO¦Rozkład przestrzenny opadu atmosferycznego w kontek¶cie użytkowania ziemi i potrzeb wodnych wybranego obszaru

I¦ I st.Pr.poj.[394.0]
Zajęte
Kopacz MarekKKiO¦Stan aktualny oraz prognozowanie potrzeb wodnych obszarów rolniczych na przykładzie wybranej gminy

Potrzebne s± dane statystyczne z BDL oraz z SMSR IUNG Puławy dla gmin.
IM¦ IW II st.Pr.poj.[386.0]
Kopacz MarekKKiO¦Zagrożenia ¶rodowiskowe wynikaj±ce z nadmiaru azotu i fosforu wprowadzanego na obszar zlewni w wybranych gminach

Potrzebne s± dane statystyczne z BDL i z PSR, program MicroBil (możliwo¶ć przeszkolenia programu u opiekuna pracy
I¦ IW II st.Pr.poj.[384.0]
Zajęte
Kowalewski ZbigniewKKiO¦Charakterystyka hydrologiczna rzeki Biały Dunajec

I¦ I st.Pr.poj.[284.0]
Zajęte
Kowalewski ZbigniewKKiO¦Charakterystyka hydrologiczna rzeki Dunajec

I¦ I st.Pr.poj.[291.0]
Zajęte
Kowalewski ZbigniewKKiO¦Charakterystyka hydrologiczna rzeki Kamienica Nawojowska

I¦ I st.Pr.poj.[289.0]
Zajęte
Kowalewski ZbigniewKKiO¦Inwentaryzacja Ľródeł wód mineralnych w miejscowo¶ci Szczawnica

I¦ I st.Pr.poj.[290.0]
Zajęte
Kowalewski ZbigniewKKiO¦Modelowanie bioreaktorów oczyszczalni scieków

IM¦ IW II st.Pr.poj.[294.0]
Zajęte
Kowalewski ZbigniewKKiO¦Modelowanie gospodarki osadowej oczyszczalni ¶cieków

IM¦ IW II st.Pr.poj.[295.0]
Kowalewski ZbigniewKKiO¦Modelowanie produktów mineralizacji w oczyszczalni ¶cieków

IM¦ IW II st.Pr.poj.[293.0]
Kowalewski ZbigniewKKiO¦Narzędzia projektu RHydro

IM¦ IW II st.Pr.poj.[869.0]
Zajęte
Kowalewski ZbigniewKKiO¦Ocena stanu troficznego rzeki Narew

I¦ I st.Pr.poj.[286.0]
Zajęte
Kowalewski ZbigniewKKiO¦Ocena stanu troficznego rzeki Wisły

I¦ I st.Pr.poj.[285.0]
Zajęte
Kowalewski ZbigniewKKiO¦Projekt sieci sanitarnej

I¦ I st.Pr.poj.[288.0]
Zajęte
Kowalewski ZbigniewKKiO¦Projekt sieci sanitarnej

I¦ I st.Pr.poj.[292.0]
Zajęte
Kowalewski ZbigniewKKiO¦Projekt sieci sanitarnej w Dominikowicach

I¦ I st.Pr.poj.[287.0]
Zajęte
Kozakiewicz RyszardKKiO¦Aspekty ¶rodowiskowe w rozwoju obszarów zgodnie z koncepcj± Smart City.

Podstawowa wiedza o zasadach rozwoju zrównoważonego i trendach technologicznych wspieraj±cych koncepcję "Smart City"
IM¦ GN II st.Pr.poj.[700.0]
Kozakiewicz RyszardKKiO¦Identyfikacja aspektów ¶rodowiskowych rozwoju nowych technologii, pozytywne i negatywne oddziaływania na ¶rodowisko.

Wstępna orientacja w trendach technologicznych. Umiejętno¶ć wieloaspektowego spojrzenia na problem. Podstawowa wiedza o walorach i zagrożeniach ¶rodowiskowych.
IM¦ GN II st.Pr.poj.[708.0]
Kozakiewicz RyszardKKiO¦Identyfikacja i ranking aspektów ¶rodowiskowych wybranej organizacji na potrzeby systemu zarz±dzania ¶rodowiskowego EMAS

I¦ I st.Pr.poj.[701.0]
Kozakiewicz RyszardKKiO¦Identyfikacja i ranking aspektów ¶rodowiskowych wybranej organizacji na potrzeby systemu zarz±dzania ¶rodowiskowego EMAS

I¦ I st.Pr.poj.[702.0]
Kozakiewicz RyszardKKiO¦Ocena dostępno¶ci i jako¶ci ¶rodowiskowych danych przestrzennych dla rozwi±zania zadanego problemu z zakresu zarz±dzania ¶rodowiskiem.

Podstawowa wiedza o krajowym systemie informacji przestrzennej, wstępna orientacja w dostępnych zasobach informacji o ¶rodowisku oraz rozwoju technologii z tego zakresu.
I¦ I st.Pr.poj.[703.0]
Kozakiewicz RyszardKKiO¦Ocena dostępno¶ci i jako¶ci ¶rodowiskowych danych przestrzennych dla rozwi±zania zadanego problemu z zakresu zarz±dzania ¶rodowiskiem.

Podstawowa wiedza o krajowym systemie informacji przestrzennej, wstępna orientacja w dostępnych zasobach informacji o ¶rodowisku oraz rozwoju technologii z tego zakresu.
I¦ I st.Pr.poj.[704.0]
Kozakiewicz RyszardKKiO¦Ocena wariantów rozwoju wybranego obszaru z wykorzystaniem hierarchicznej analizy wielokryterialnej (AHP) w programie Expert Choice.

IM¦ IW II st.Pr.poj.[707.0]
Kozakiewicz RyszardKKiO¦Okre¶lenie uwarunkowań formalno-prawnych i wymaganych danych ¶rodowiskowych dla realizacji oceny oddziaływania na ¶rodowisko wybranego przedsięwzięcia.

I¦ I st.Pr.poj.[710.0]
Kozakiewicz RyszardKKiO¦Okre¶lenie uwarunkowań formalno-prawnych i wymaganych danych ¶rodowiskowych dla realizacji oceny oddziaływania na ¶rodowisko wybranego przedsięwzięcia.

I¦ I st.Pr.poj.[711.0]
Kozakiewicz RyszardKKiO¦Przestrzenne aspekty ¶rodowiskowe w rozwoju zgodnie z koncepcj± Smart City.

Podstawowa wiedza o zasadach rozwoju zrównoważonego i trendach technologicznych wspieraj±cych koncepcję "Smart City"
IM¦ IW II st.Pr.poj.[709.0]
Kozakiewicz RyszardKKiO¦Strategia rozwoju zrównoważonego dla obszarów intensywnego rozwoju turystyki.

Podstawowa wiedza z zakresu definicji i zasad rozwoju zrównoważonego.
IM¦ GN II st.Pr.poj.[705.0]
Kozakiewicz RyszardKKiO¦Strategia rozwoju zrównoważonego dla wybranego obszaru (np. gmina, powiat, obszar konfliktów ¶rodowiskowych).

Podstawowa wiedza z zakresu definicji i zasad rozwoju zrównoważonego.
IM¦ IW II st.Pr.poj.[706.0]
Kozioł KrystianKGZiKImplementacja wybranego algorytmu generalizacji w wybranym ¶rodowisku GIS

GiK PiAG II st.Pr.poj.[747.0]
Kozioł KrystianKGZiKImplementacja wybranego algorytmu generalizacji w wybranym ¶rodowisku GIS

GiK PiAG II st.Pr.poj.[748.0]
Kozioł KrystianKGZiKImplementacja wybranego algorytmu generalizacji w wybranym ¶rodowisku GIS

GiK PiAG II st.Pr.poj.[749.0]
Kozioł KrystianKGZiKImplementacja wybranego algorytmu geometrii obliczeniowej w ¶rodowisku w wybranym ¶rodowisku GIS

GiK PiAG II st.Pr.poj.[750.0]
Kozioł KrystianKGZiKImplementacja wybranego algorytmu geometrii obliczeniowej w ¶rodowisku w wybranym ¶rodowisku GIS

GiK PiAG II st.Pr.poj.[751.0]
Kozioł KrystianKGZiKImplementacja wybranego algorytmu geometrii obliczeniowej w ¶rodowisku w wybranym ¶rodowisku GIS

GiK PiAG II st.Pr.poj.[752.0]
Kozioł KrystianKGZiKKorona Gór Polskich - Analizy przestrzenne wyszukiwania najwyższych punktów

GiK PiAG II st.Pr.poj.[753.0]
Zajęte
Kozioł KrystianKGZiKKorona Gór Polskich - Analizy przestrzenne wyszukiwania najwyższych punktów

GiK PiAG II st.Pr.poj.[754.0]
Kozioł KrystianKGZiKKorona Gór Polskich - Analizy przestrzenne wyszukiwania najwyższych punktów

GiK PiAG II st.Pr.poj.[755.0]
Kozioł KrystianKGZiKKorona Gór Polskich - Pomiar i weryfikacja wybranych szczytów wybranego pasma górskiego wraz z geoportalem

GiK PiAG II st.Pr.poj.[759.0]
Kozioł KrystianKGZiKKorona Gór Polskich - Pomiar i weryfikacja wybranych szczytów wybranego pasma górskiego wraz z geoportalem

GiK PiAG II st.Pr.poj.[760.0]
Kozioł KrystianKGZiKKorona Gór Polskich - Pomiar i weryfikacja wybranych szczytów wybranego pasma górskiego wraz z geoportalem

GiK PiAG II st.Pr.poj.[761.0]
Kozioł KrystianKGZiKKorona Gór Polskich - Pomiar i weryfikacja wybranych szczytów wybranego pasma górskiego wraz z geoportalem

GiK GNiK II st.Pr.poj.[762.0]
Kozioł KrystianKGZiKKorona Gór Polskich - Pomiar i weryfikacja wybranych szczytów wybranego pasma górskiego wraz z geoportalem

GiK GIP II st.Pr.poj.[765.0]
Kozioł KrystianKGZiKKorona Gór Polskich - Pomiar i weryfikacja wybranych szczytów wybranego pasma górskiego wraz z geoportalem

GiK GFiT II st.Pr.poj.[766.0]
Kozioł KrystianKGZiKKorona Gór Polskich - Pomiar i weryfikacja wybranych szczytów wybranego pasma górskiego wraz z geoportalem

GiK GiGG II st.Pr.poj.[767.0]
Krawczyk ArturKOTG,GiGGAnaliza możliwo¶ci wykorzystania technik VR w budowie Systemu Informacji Przestrzennej zakładu przemysłowego.

współpraca z AMP (Kraków lub D±browaGórnicza)
GiK GIP II st.Pr.poj.[628.0]
Krawczyk ArturKOTG,GiGGAnaliza porównawcza możliwo¶ci budowy trójwymiarowego modelu/schematu kopalni w różnych systemach geoinformacyjnych.

Znajomo¶ć QGIS i baz danych
GiK GiGG II st.Pr.poj.[593.0]
Krawczyk ArturKOTG,GiGGMożliwo¶ci wykorzystania danych systemu Copernicus do analiz wpływu przemysłu górniczego na ¶rodowisko.

GiK GFiT II st.Pr.poj.[599.0]
Krawczyk ArturKOTG,GiGGOpracowanie koncepcji modułu systemu informacji przestrzennej dla przedsiębiorstwa przemysłowego w zakresie zbiorów danych gospodarki wodno-¶ciekowej

Znajomo¶ć QGIS i baz danych, współpraca z AMP (Kraków lub D±browaGórnicza)
IM¦ IW II st.Pr.poj.[590.0]
Krawczyk ArturKOTG,GiGGOpracowanie koncepcji systemu informacji przestrzennej dla sieci monitoringu powietrza atmosferycznego w Polsce.

Znajomo¶ć QGIS i baz danych,
IM¦ GN II st.Pr.poj.[592.0]
Krzyżek RobertKGZiKOcena dokładno¶ci pomiaru budynków (domów jednorodzinnych) z wykorzystaniem technologii RTN GNSS i metod klasycznych

GiK GIP II st.Pr.zbior. [843.649]
Krzyżek RobertKGZiKOcena dokładno¶ci pomiaru budynków (domów jednorodzinnych) z wykorzystaniem technologii RTN GNSS i metod klasycznych

GiK GIP II st.Pr.zbior. [844.650]
Krzyżek RobertKGZiKOcena dokładno¶ci pomiaru budynków (domów jednorodzinnych) z wykorzystaniem technologii RTN GNSS i metod klasycznych

GiK GIP II st.Pr.zbior. [649.0]
Krzyżek RobertKGZiKOcena dokładno¶ci pomiaru budynków (domów jednorodzinnych) z wykorzystaniem technologii RTN GNSS i metod klasycznych

GiK GIP II st.Pr.zbior. [650.0]
Krzyżek RobertKGZiKOpracowanie mapy tematycznej zieleni fragmentu kampusu AGH

GiK I st.Pr.zbior. [846.654]
Krzyżek RobertKGZiKOpracowanie mapy tematycznej zieleni fragmentu kampusu AGH

GiK I st.Pr.zbior. [654.0]
Krzyżek RobertKGZiKUstalenie/przyjęcie/wznowienie granic w procesie podziału nieruchomo¶ci gruntowych dla wybranego powiatu

GiK GNiK II st.Pr.poj.[651.0]
Krzyżek RobertKGZiKUstalenie/przyjęcie/wznowienie granic w procesie podziału nieruchomo¶ci gruntowych dla wybranego powiatu

GiK GNiK II st.Pr.poj.[652.0]
Krzyżek RobertKGZiKWpływ wykorzystania multisystemów GNSS na dokładno¶ć wyznaczenia osnowy pomiarowej

GiK GIP II st.Pr.zbior. [845.653]
Krzyżek RobertKGZiKWpływ wykorzystania multisystemów GNSS na dokładno¶ć wyznaczenia osnowy pomiarowej

GiK GIP II st.Pr.zbior. [653.0]
Krzyżek RobertKGZiKZałożenie, pomiar i ocena dokładno¶ci sieci osnowy pomiarowej na wybranym obiekcie

GiK I st.Pr.zbior. [847.655]
Zajęte
Krzyżek RobertKGZiKZałożenie, pomiar i ocena dokładno¶ci sieci osnowy pomiarowej na wybranym obiekcie

GiK I st.Pr.zbior. [655.0]
Zajęte
Kudrys JacekKGZiKAnaliza dokładno¶ci orbity broadcast GLONASS

GiK PiAG II st.Pr.poj.[632.0]
Kudrys JacekKGZiKAnaliza dokładno¶ci orbity broadcast GPS

GiK PiAG II st.Pr.poj.[633.0]
Kudrys JacekKGZiKIdentyfikacja fal sejsmicznych na podstawie obserwacji GNSS

GiK PiAG II st.Pr.poj.[639.0]
Kudrys JacekKGZiKWpływ osłony anteny GNSS na wyznaczenie wysoko¶ci elipsoidalnej

GiK I st.Pr.poj.[645.0]
Kudrys JacekKGZiKWyznaczenie względnego położenia ¶rodka fazowego anteny do pomiarów sygnałów GNSS

GiK I st.Pr.poj.[648.0]
Kuras PrzemysławKGIiBAnaliza wieloletnich przemieszczeń punktów sieci kontrolno-pomiarowej obiektu hydrotechnicznego

GiK GIP II st.Pr.zbior. [841.596]
Zajęte
Kuras PrzemysławKGIiBAnaliza wieloletnich przemieszczeń punktów sieci kontrolno-pomiarowej obiektu hydrotechnicznego

GiK GIP II st.Pr.zbior. [596.0]
Zajęte
Kuras PrzemysławKGIiBAnaliza zmian wła¶ciwo¶ci dynamicznych obiektu inżynierskiego na podstawie pomiarów geodezyjnych, fizykalnych i radarowych

GiK GIP II st.Pr.poj.[598.0]
Zajęte
Kuras PrzemysławKGIiBOcena dokładno¶ci geometrycznej trójwymiarowych modeli budynków udostępnionych przez Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej

GiK GIP II st.Pr.zbior. [842.601]
Zajęte
Kuras PrzemysławKGIiBOcena dokładno¶ci geometrycznej trójwymiarowych modeli budynków udostępnionych przez Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej

GiK GIP II st.Pr.zbior. [601.0]
Kuras PrzemysławKGIiBWyznaczenie objęto¶ci ubytku przerwanego obwałowania przeciwpowodziowego metodami wysokiej rozdzielczo¶ci

GiK I st.Pr.zbior. [840.591]
Zajęte
Kuras PrzemysławKGIiBWyznaczenie objęto¶ci ubytku przerwanego obwałowania przeciwpowodziowego metodami wysokiej rozdzielczo¶ci

GiK I st.Pr.zbior. [591.0]
Zajęte
Kwartnik-Pruc AnitaKGIiBAnaliza podziałów nieruchomo¶ci realizowanych w trybach szczególnych.

Dostep do materiałów - podziały w ramach specustaw, uwłaszczenia dróg itp.
GiK GIP II st.Pr.poj.[671.0]
Kwartnik-Pruc AnitaKGIiBAnaliza procesu podziału nieruchomo¶ci

Dostęp do materiałów.
GiK GNiK II st.Pr.poj.[241.0]
Zajęte
Kwartnik-Pruc AnitaKGIiBAnaliza procesu ustalania granic nieruchomosci

Dostęp do materiałów
GiK I st.Pr.poj.[244.0]
Zajęte
Kwartnik-Pruc AnitaKGIiBAnaliza uregulowania stanu prawnego dróg w gminie.

Dostęp do danych z wybranej gminy.
GiK GNiK II st.Pr.poj.[672.0]
Kwartnik-Pruc AnitaKGIiBPoł±czenie i podział - aspekty prawne i techniczne

GiK I st.Pr.poj.[668.0]
Zajęte
Kwartnik-Pruc AnitaKGIiBProcedura podziału nieruchomo¶ci

Dostęp do materiałów
GiK I st.Pr.poj.[242.0]
Kwartnik-Pruc AnitaKGIiBRegulacja stanu prawnego nieruchomosci gminnych

Dostęp do danych w gminie.
GiK GNiK II st.Pr.poj.[243.0]
Kwartnik-Pruc AnitaKGIiBScelenie i podział nieruchomo¶ci na terenach zurbanizowanych

GiK GIP II st.Pr.poj.[670.0]
Lach StanisławKKiO¦Analiza zmienno¶ci zużycia wody w wybranym gospodarstwie domowym

IM¦ IW II st.Pr.poj.[164.0]
Zajęte
Lach StanisławKKiO¦Analiza zmienno¶ci zużycia wody w wybranym gospodarstwie domowym

IM¦ IW II st.Pr.poj.[165.0]
Zajęte
Lach StanisławKKiO¦Koncepcja magistralnego wodoci±gu wody surowej w wybranej miejscowo¶ci

I¦ I st.Pr.poj.[152.0]
Zajęte
Lach StanisławKKiO¦Okre¶lenie jednostkowego zużycia wody w wybranym gospodarstwie domowym na podstawie codziennych odczytów wodomierzowych

IM¦ IW II st.Pr.poj.[163.0]
Zajęte
Lach StanisławKKiO¦Okre¶lenie jednostkowego zużycia wody w wybranym gospodarstwie domowym na podstawie codziennych odczytów wodomierzowych

IM¦ IW II st.Pr.poj.[170.0]
Zajęte
Lach StanisławKKiO¦Okre¶lenie zapotrzebowania na wodę dla wybranego miasta

I¦ I st.Pr.poj.[155.0]
Zajęte
Lach StanisławKKiO¦Okre¶lenie zapotrzebowania na wodę dla wybranej gminy

I¦ I st.Pr.poj.[153.0]
Zajęte
Lach StanisławKKiO¦Okre¶lenie zapotrzebowania na wodę dla wybranej gminy

I¦ I st.Pr.poj.[154.0]
Zajęte
Lach StanisławKKiO¦Projekt jazu na wybranej rzece w wybranej miejscowo¶ci

I¦ I st.Pr.poj.[157.0]
Zajęte
Lach StanisławKKiO¦Projekt jazu na wybranej rzece w wybranej miejscowo¶ci

I¦ I st.Pr.poj.[158.0]
Zajęte
Lach StanisławKKiO¦Projekt jazu na wybranej rzece w wybranej miejscowo¶ci

I¦ I st.Pr.poj.[159.0]
Lach StanisławKKiO¦Projekt sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej dla wybranej miejscowo¶ci

I¦ I st.Pr.poj.[156.0]
Zajęte
Lach StanisławKKiO¦Wykrywanie oraz eliminacja obserwacji odstaj±cych w pomiarach kontrolnych uzyskanych na danej zaporze

IM¦ IW II st.Pr.poj.[167.0]
Zajęte
Lenda GrzegorzKGIiBGeodezyjna obsługa inwestycji na podstawie materiałów własnych

GiK GIP II st.Pr.poj.[225.0]
Lenda GrzegorzKGIiBModelowanie powierzchni powłokowych budowli inżynierskich

GiK GIP II st.Pr.poj.[227.0]
Lenda GrzegorzKGIiBWykorzystanie skaningu laserowego do pomiaru konstrukcji szkieletowych

GiK GIP II st.Pr.poj.[229.0]
Lenda GrzegorzKGIiBWykorzystanie skaningu laserowego do pomiaru obiektów powłokowych

GiK GIP II st.Pr.poj.[230.0]
Lenda GrzegorzKGIiBWyznaczanie deformacji okresowych kopuły obserwatorium astronomicznego na budynku C4 AGH

GiK GIP II st.Pr.poj.[231.0]
Zajęte
Lenda GrzegorzKGIiBWyznaczanie okresowych deformacji budowli powłokowych

GiK GIP II st.Pr.poj.[228.0]
Lenda GrzegorzKGIiBWyznaczanie okresowych deformacji obiektów wieżowych

GiK GIP II st.Pr.poj.[226.0]
Zajęte
Ligas MarcinKGZiKEstymacja parametrów transformacji Helmerta i jej wariantów metod± Prokrusta.

Podstawy rachunku wyrównawczego, podstawowa znajomo¶ć ¶rodowiska Matlab
GiK PiAG II st.Pr.poj.[358.0]
Ligas MarcinKGZiKLokalna aproksymacja pola deformacji.

Podstawy rachunku wyrównawczego, podstawowa znajomo¶ć ¶rodowiska Matlab
GiK PiAG II st.Pr.poj.[359.0]
Ligas MarcinKGZiKMetody estymacji parametrów transformacji afinicznej.

Podstawy rachunku wyrównawczego, podstawowa znajomo¶ć ¶rodowiska Matlab
GiK PiAG II st.Pr.poj.[360.0]
Ligas MarcinKGZiKPredykcja współrzędnych x, y bieguna ziemskiego metodami geostatystycznymi.

Podstawy geostatystyki, podstawowa znajomo¶ć ¶rodowiska Matlab
GiK PiAG II st.Pr.poj.[364.0]
Ligas MarcinKGZiKWykorzystanie metod Bootstrap i Monte Carlo do analizy dokładno¶ci w transformacji przez podobieństwo metod± Prokrusta.

Podstawy rachunku wyrównawczego, podstawowa znajomo¶ć ¶rodowiska Matlab
GiK PiAG II st.Pr.poj.[361.0]
Ligas MarcinKGZiKWykorzystanie metod symulacyjnych do oceny dokładno¶ci w obliczeniach geodezyjnych.

Podstawy rachunku wyrównawczego, podstawowa znajomo¶ć ¶rodowiska Matlab
GiK PiAG II st.Pr.poj.[363.0]
Ligas MarcinKGZiKWykorzystanie rozkładów macierzy w obliczeniach geodezyjnych.

Podstawy rachunku wyrównawczego, podstawowa znajomo¶ć ¶rodowiska Matlab
GiK PiAG II st.Pr.poj.[362.0]
Lipecki TomaszKOTG,GiGGAnaliza dokładno¶ci metod modelowania przestrzennego składowiska odpadów kopalnianych

GiK GiGG II st.Pr.poj.[685.0]
Lipecki TomaszKOTG,GiGGAnaliza dokładno¶ci tyczenia osi wybranego odcinka projektowanego tunelu metra w Krakowie.

praca zarezerwowana dla 296345, możliwe jest wykonanie podobnej pracy na innym odcinku
GiK I st.Pr.poj.[684.0]
Zajęte
Lipecki TomaszKOTG,GiGGAnaliza zbicia wyrobisk podziemnych przeprowadzonych w kopalni Silesia

GiK I st.Pr.poj.[675.0]
Lipecki TomaszKOTG,GiGGAnaliza zmian geometrii basztowej wieży szybowej na podstawie pomiarów skaningowych.

GiK GiGG II st.Pr.poj.[674.0]
Zajęte
Lipecki TomaszKOTG,GiGGAnaliza zmian geometrii kozłowej wieży szybowej na podstawie pomiarów skaningowych.

GiK GiGG II st.Pr.poj.[673.0]
Lipecki TomaszKOTG,GiGGInwentaryzacja geodezyjna wyrobisk podziemnych Gontowa wchodz±cych w skład kompleksu Riese.

GiK GiGG II st.Pr.poj.[682.0]
Zajęte
Lipecki TomaszKOTG,GiGGInwentaryzacja geodezyjna wyrobisk podziemnych Włodarz wchodz±cych w skład kompleksu Riese.

praca zarezerwowana dla stud. 290816 +1
GiK GiGG II st.Pr.zbior. [848.681]
Zajęte
Lipecki TomaszKOTG,GiGGInwentaryzacja geodezyjna wyrobisk podziemnych Włodarz wchodz±cych w skład kompleksu Riese.

praca zarezerwowana dla stud. 290816 + 1
GiK GiGG II st.Pr.zbior. [681.0]
Zajęte
Lipecki TomaszKOTG,GiGGModel przestrzenny i wizualizacja sztolni wchodz±cych w skład kompleksu Riese

umiejętno¶ć modelowania 3D oraz korzystania z narzędzi GIS
GiK GiGG II st.Pr.poj.[683.0]
Maciuk KamilKGZiKAnaliza krakowskiego rynku nieruchomo¶ci mieszkaniowych/komercyjnych/gruntowych

GiK I st.Pr.poj.[16.0]
Maciuk KamilKGZiKAnaliza krakowskiego rynku nieruchomo¶ci mieszkaniowych/komercyjnych/gruntowych

GiK GNiK II st.Pr.poj.[17.0]
Maciuk KamilKGZiKAnaliza porównawcza wyników wyceny nieruchomo¶ci przy użyciu poszczególnych technik w podej¶ciu porównawczym

GiK GNiK II st.Pr.poj.[24.0]
Maciuk KamilKGZiKAnaliza rozwi±zań serwisów post-processingu GNSS

GiK I st.Pr.poj.[18.0]
Maciuk KamilKGZiKAnaliza rozwi±zań serwisów post-processingu GNSS

GiK GNiK II st.Pr.poj.[19.0]
Maciuk KamilKGZiKAnaliza rozwi±zań serwisów post-processingu GNSS

GiK GIP II st.Pr.poj.[20.0]
Maciuk KamilKGZiKAnaliza rozwi±zań serwisów post-processingu GNSS

GiK GFiT II st.Pr.poj.[21.0]
Maciuk KamilKGZiKAnaliza rozwi±zań serwisów post-processingu GNSS

GiK PiAG II st.Pr.poj.[22.0]
Maciuk KamilKGZiKAnaliza rozwi±zań serwisów post-processingu GNSS

GiK GiGG II st.Pr.poj.[23.0]
Maciuk KamilKGZiKDokładno¶ci ręcznych odbiorników GNSS

GiK I st.Pr.poj.[26.0]
Maciuk KamilKGZiKDokładno¶ci ręcznych odbiorników GNSS

GiK GNiK II st.Pr.poj.[27.0]
Maciuk KamilKGZiKDokładno¶ci ręcznych odbiorników GNSS

GiK PiAG II st.Pr.poj.[28.0]
Maciuk KamilKGZiKDokładno¶ci ręcznych odbiorników GNSS

GiK GFiT II st.Pr.poj.[49.0]
Maciuk KamilKGZiKDokładno¶ci ręcznych odbiorników GNSS

GiK GIP II st.Pr.poj.[51.0]
Maciuk KamilKGZiKDokładno¶ci ręcznych odbiorników GNSS

GiK GiGG II st.Pr.poj.[52.0]
Maciuk KamilKGZiKGeodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynku jednorodzinnego wraz z przył±czami

GiK I st.Pr.poj.[147.0]
Zajęte
Maciuk KamilKGZiKPomiar i weryfikacja wysoko¶ci wybranych szczytów Beskidu Żywieckiego

GiK I st.Pr.zbior. [32.0]
Zajęte
Maciuk KamilKGZiKPomiar i weryfikacja wysoko¶ci wybranych szczytów Beskidu Żywieckiego

GiK I st.Pr.zbior. [804.32]
Zajęte
Maciuk KamilKGZiKStopy zwrotu krótkoterminowego wynajmu mieszkań w Krakowie

GiK I st.Pr.poj.[336.0]
Maciuk KamilKGZiKWeryfikacja wysoko¶ci wybranego pasma górskiego/szczytów

GiK PiAG II st.Pr.poj.[29.0]
Maciuk KamilKGZiKWeryfikacja wysoko¶ci wybranego pasma górskiego/szczytów

GiK I st.Pr.poj.[31.0]
Maciuk KamilKGZiKWeryfikacja wysoko¶ci wybranego pasma górskiego/szczytów

GiK GNiK II st.Pr.poj.[33.0]
Maciuk KamilKGZiKWeryfikacja wysoko¶ci wybranego pasma górskiego/szczytów

GiK GFiT II st.Pr.poj.[50.0]
Maciuk KamilKGZiKWeryfikacja wysoko¶ci wybranego pasma górskiego/szczytów

GiK GiGG II st.Pr.zbior. [30.0]
Maciuk KamilKGZiKWeryfikacja wysoko¶ci wybranego pasma górskiego/szczytów

GiK GIP II st.Pr.zbior. [34.0]
Maciuk KamilKGZiKWeryfikacja wysoko¶ci wybranego pasma górskiego/szczytów

GiK GiGG II st.Pr.zbior. [803.30]
Maciuk KamilKGZiKWeryfikacja wysoko¶ci wybranego pasma górskiego/szczytów

GiK GIP II st.Pr.zbior. [805.34]
Maciuk KamilKGZiKWpływ pandemii COVID-19 na krakowski rynek nieruchomo¶ci

GiK I st.Pr.poj.[335.0]
Zajęte
Maciuk KamilKGZiKWycena nieruchomo¶ci ... różnymi podej¶ciami

GiK GNiK II st.Pr.poj.[25.0]
Malinowska AgnieszkaKOTG,GiGGAnaliza deformacji powierzchni terenu na podstawie pomiarów wzdłuż linii obserwacyjnych- wady i zalety

Praca Dedykowana dla 296334
GiK I st.Pr.poj.[501.0]
Zajęte
Malinowska AgnieszkaKOTG,GiGGAnaliza deformacji powierzchni terenu na podstawie pomiarów wzdłuż linii obserwacyjnych- wady i zalety

Dedykowany dla 296281
GiK I st.Pr.poj.[171.0]
Zajęte
Malinowska AgnieszkaKOTG,GiGGAnaliza deformacji powierzchni terenu wywołanych przekształceniami antropogenicznymi

GiK I st.Pr.poj.[626.0]
Malinowska AgnieszkaKOTG,GiGGAnaliza deformacji powierzchni terenu wywołanych przekształceniami antropogenicznymi

GiK I st.Pr.poj.[627.0]
Malinowska AgnieszkaKOTG,GiGGAnaliza deformacji powierzchni terenu wywołanych przekształceniami antropogenicznymi

GiK I st.Pr.poj.[150.0]
Malinowska AgnieszkaKOTG,GiGGAnaliza deformacji powierzchni terenu wywołanych przekształceniami antropogenicznymi przy wykorzystaniu GIS

GiK I st.Pr.poj.[151.0]
Zajęte
Malinowska AgnieszkaKOTG,GiGGMożliwo¶ci wykorzystania programów QGIS oraz ArcGIS w zarz±dzaniu zagrożeniem na terenach przekształcanych

GiK GiGG II st.Pr.poj.[11.0]
Zajęte
Malinowska AgnieszkaKOTG,GiGGMożliwo¶ci wykorzystania programów QGIS oraz ArcGIS w zarz±dzaniu zagrożeniem na terenach przekształcanych

Dedykowane 296223, 296221
GiK I st.Pr.zbior. [818.148]
Zajęte
Malinowska AgnieszkaKOTG,GiGGMożliwo¶ci wykorzystania programów QGIS oraz ArcGIS w zarz±dzaniu zagrożeniem na terenach przekształcanych

Dedykowane 296223 i 296221
GiK I st.Pr.zbior. [148.0]
Zajęte
Malinowska AgnieszkaKOTG,GiGGMożliwo¶ci wykorzystania programów QGIS oraz Geomedia w zarz±dzaniu zagrożeniem na terenach przekształcanych

GiK I st.Pr.poj.[149.0]
Malinowska AgnieszkaKOTG,GiGGMożliwo¶ci wykorzystania Systemów Informacji Geograficznej na terenie kopalni odkrywkowej

GiK GiGG II st.Pr.poj.[485.0]
Zajęte
Malinowska AgnieszkaKOTG,GiGGMożliwo¶ci wykorzystania systemów informacji geograficznej w kopalniach soli

GiK GiGG II st.Pr.zbior. [12.0]
Zajęte
Malinowska AgnieszkaKOTG,GiGGMożliwo¶ci wykorzystania systemów informacji geograficznej w kopalniach soli

GiK GiGG II st.Pr.zbior. [14.12]
Zajęte
Malinowska AgnieszkaKOTG,GiGGWeryfikacja przebiegu granic ewidencyjnych na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej z wykorzystaniem bezzałogowych statków lataj±cych Verification of the registration boundaries in areas affected by mining exploitation with the use of unmanned aerial vehicles

GiK GiGG II st.Pr.poj.[15.0]
Zajęte
Malinowska AgnieszkaKOTG,GiGGWykorzystanie GIS w zarz±dzaniu problemami dotycz±cymi zagrożenia sieci wodoci±gowej

IM¦ IW II st.Pr.poj.[13.0]
Marmol UrszulaKFT¦iIPAnaliza porównawcza chmur punktów obiektów skomplikowanych pozyskanych na podstawie danych fotogrametrycznych i laserowych

GiK GFiT II st.Pr.poj.[544.0]
Marmol UrszulaKFT¦iIPAutomatyczna detekcja obiektów pokrycia terenu na podstawie danych fotogrametrycznych i laserowych

GiK GFiT II st.Pr.poj.[328.0]
Marmol UrszulaKFT¦iIPIntegracja danych fotogrametrycznych i laserowych w procesie modelowania obiektu zabytkowego

GiK GFiT II st.Pr.poj.[329.0]
Zajęte
Marmol UrszulaKFT¦iIPInwentaryzacja i wizualizacja obiektu kultury z wykorzystaniem technologii VR

GiK GFiT II st.Pr.poj.[545.0]
Zajęte
Marmol UrszulaKFT¦iIPModelowanie 3D pomnika kaprala niedĽwiedzia Wojtka metod± fotogrametryczn±

GiK I st.Pr.poj.[332.0]
Zajęte
Marmol UrszulaKFT¦iIPModelowanie 3D rzeĽby "Eros Bendato" metod± fotogrametryczn± i laserow±

GiK I st.Pr.poj.[331.0]
Zajęte
Marmol UrszulaKFT¦iIPOpracowanie prawdziwej ortofotomapy z wykorzystaniem danych lotniczego skaningu laserowego

GiK GFiT II st.Pr.poj.[330.0]
Ma¶lanka JózefKGZiKAktualizacja ewidencji gruntów i budynków - aspekty formalno-prawne i technologiczne

Mile widziany własny dostęp do danych i materiałów oraz do¶wiadczenie praktyczne w zakresie tematu pracy.
GiK GNiK II st.Pr.poj.[629.0]
Ma¶lanka JózefKGZiKAnaliza aspektów geodezyjno-prawnych podziału nieruchomo¶ci na przykładzie wybranych obiektów

Mile widziany własny dostęp do danych i materiałów oraz do¶wiadczenie praktyczne w zakresie tematu pracy.
GiK GNiK II st.Pr.poj.[630.0]
Ma¶lanka JózefKGZiKAnaliza aspektów geodezyjno-prawnych rozgraniczenia nieruchomo¶ci na przykładzie wybranych obiektów

Mile widziany własny dostęp do danych i materiałów oraz do¶wiadczenie praktyczne w zakresie tematu pracy.
GiK GNiK II st.Pr.poj.[631.0]
Ma¶lanka JózefKGZiKAnaliza wybranych warunków technicznych dotycz±cych modernizacji ewidencji gruntów i budynków z punktu widzenia optymalizacji postępowań modernizacyjnych

Mile widziany własny dostęp do danych i materiałów oraz do¶wiadczenie praktyczne w zakresie tematu pracy.
GiK GNiK II st.Pr.poj.[634.0]
Ma¶lanka JózefKGZiKAutomatyzacja weryfikacji operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków

Mile widziany własny dostęp do danych i materiałów oraz do¶wiadczenie praktyczne w zakresie tematu pracy.
GiK GNiK II st.Pr.poj.[635.0]
Ma¶lanka JózefKGZiKKontrola jako¶ci prac geodezyjnych dotycz±cych modernizacji ewidencji gruntów i budynków na wybranym obiekcie

Mile widziany własny dostęp do danych i materiałów oraz do¶wiadczenie praktyczne w zakresie tematu pracy.
GiK GNiK II st.Pr.poj.[636.0]
Ma¶lanka JózefKGZiKModernizacja ewidencji gruntów i budynków na wybranym obiekcie

Mile widziany własny dostęp do danych i materiałów oraz do¶wiadczenie praktyczne w zakresie tematu pracy.
GiK GNiK II st.Pr.poj.[637.0]
Ma¶lanka JózefKGZiKModernizacja ewidencji gruntów i budynków na wybranym obiekcie

Mile widziany własny dostęp do danych i materiałów oraz do¶wiadczenie praktyczne w zakresie tematu pracy.
GiK I st.Pr.poj.[646.0]
Ma¶lanka JózefKGZiKPodział nieruchomo¶ci w aspekcie aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków

Mile widziany własny dostęp do danych i materiałów oraz do¶wiadczenie praktyczne w zakresie tematu pracy.
GiK GNiK II st.Pr.poj.[638.0]
Ma¶lanka JózefKGZiKPodział nieruchomo¶ci w aspekcie aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków

Mile widziany własny dostęp do danych i materiałów oraz do¶wiadczenie praktyczne w zakresie tematu pracy.
GiK GNiK II st.Pr.poj.[641.0]
Ma¶lanka JózefKGZiKPrawne i technologiczne aspekty wykazywania budynków w ewidencji gruntów i budynków

Mile widziany własny dostęp do danych i materiałów oraz do¶wiadczenie praktyczne w zakresie tematu pracy.
GiK GNiK II st.Pr.poj.[640.0]
Ma¶lanka JózefKGZiKPrawne i technologiczne aspekty wykazywania budynków w ewidencji gruntów i budynków

Mile widziany własny dostęp do danych i materiałów oraz do¶wiadczenie praktyczne w zakresie tematu pracy.
I¦ I st.Pr.poj.[647.0]
Ma¶lanka JózefKGZiKProblematyka budynków w polskiej ewidencji gruntów i budynków

Mile widziany własny dostęp do danych i materiałów oraz do¶wiadczenie praktyczne w zakresie tematu pracy.
GiK GNiK II st.Pr.poj.[642.0]
Ma¶lanka JózefKGZiKUstalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych na przykładzie wybranego obiektu ewidencyjnego

Mile widziany własny dostęp do danych i materiałów oraz do¶wiadczenie praktyczne w zakresie tematu pracy.
GiK GNiK II st.Pr.poj.[643.0]
Ma¶lanka JózefKGZiKUstalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych na przykładzie wybranego obiektu ewidencyjnego

Mile widziany własny dostęp do danych i materiałów oraz do¶wiadczenie praktyczne w zakresie tematu pracy.
GiK GNiK II st.Pr.poj.[644.0]
Mazur RobertKFT¦iIPBadania efektywno¶ci oczyszczania ¶cieków na wybranych typach złoży biologicznych

znajomo¶ć podstaw analiz statystycznych oraz modelowania matematycznego
IM¦ IW II st.Pr.poj.[87.0]
Mazur RobertKFT¦iIPBadania jako¶ci osadu czynnego poddanego aeracji mikropęcherzykowej

Znajomo¶c modelowania matematycznego
IM¦ IW II st.Pr.poj.[85.0]
Mazur RobertKFT¦iIPEkotoksykologiczna ocena jako¶ci wód dla wybranych zbiorników Małopolski

Znajomo¶ć podstaw modelowania matematycznego i analiz statystycznych
IM¦ IW II st.Pr.poj.[89.0]
Mazur RobertKFT¦iIPEkotoksykologiczna ocena wpływu wybranych nanocz±stek na parametry technologiczne osadu czynnego

znajomo¶ć modelowania matematycznego i analiz statystycznych
IM¦ IW II st.Pr.poj.[84.0]
Mazur RobertKFT¦iIPMakrofitowa ocena jako¶ wód wybranych zbiorników wodnych w Małopolsce

Znajomo¶ć podstaw modelowania matematycznego i analiz statystycznych
IM¦ IW II st.Pr.poj.[93.0]
Mazur RobertKFT¦iIPMonitoring zbiornika Dobczyckiego, ocena zmian zachodz±cych w okresie ponad 30 eksploatacji

Znajomo¶ć podstaw modelowania matematycznego i analiz statystycznych
IM¦ IW II st.Pr.poj.[94.0]
Mazur RobertKFT¦iIPOcena efektywno¶ci pracy oczyszczalni przydomowej na wybranym przykładzie w terenie

Znajomo¶ć podstaw modelowania matematycznego i analiz statystycznych
IM¦ IW II st.Pr.poj.[96.0]
Mazur RobertKFT¦iIPOcena efektywno¶ci pracy wybranych oczyszczalni ¶cieków w Polsce

Znajomo¶ć podstaw modelowania matematycznego i analiz statystycznych
IM¦ IW II st.Pr.poj.[95.0]
Mazur RobertKFT¦iIPOcena efektywno¶ci procesu bioremediacji mikrobiologicznej dla wybranych zbiorników wodnych: poddanych procesowi rewitalizacji

znajomo¶ć podstaw analiz statystycznych i modelowania matematycznego
I¦ I st.Pr.zbior. [806.80]
Mazur RobertKFT¦iIPOcena efektywno¶ci procesu bioremediacji mikrobiologicznej dla wybranych zbiorników wodnych: poddanych procesowi rewitalizacji

znajomo¶ć podstaw analiz statystycznych i modelowania matematycznego
I¦ I st.Pr.zbior. [80.0]
Mazur RobertKFT¦iIPPorównanie efektywno¶ci natleniania ¶cieków przy zastosowaniu aeracji mikropęcherzykowej i drobnopęcherzykowej

Znajomo¶ć modelowania pracy osadu czynnego, znajomo¶ć projektowania w autocad
I¦ I st.Pr.poj.[77.0]
Mazur RobertKFT¦iIPPorównanie metod rewitalizacji zbiorników wodnych na wybranych przykładach

znajomo¶ć analiz statystycznych oraz podstaw modelowania matematycznego
IM¦ IW II st.Pr.poj.[88.0]
Mazur RobertKFT¦iIPPorównanie parametrów technologicznych i jako¶ciowych osadu czynnego po aeracji drobno i mikropęcherzykowej

znajomo¶ć analiz statystycznych i podstaw modelowania matematycznego
IM¦ IW II st.Pr.poj.[86.0]
Mazur RobertKFT¦iIPPorównanie systemu kondycjonowania ¶cieków w instalacjach z napowietrzaniem mikropęcherzykowym oraz wybranych typach złoży hydrofitowych

Znajomo¶ć podstaw modelowania matematycznego i analiz statystycznych, oraz projektowania w autocad
I¦ I st.Pr.poj.[97.0]
Mazur RobertKFT¦iIPProjekt drona wodnego do monitoringu podstawowych parametrów jako¶ciowych wód powierzchniowych

Podstawy projektowania systemów automatycznych, projektowanie w autocad, znajomo¶ć podstaw modelowania matematycznego
I¦ I st.Pr.poj.[79.0]
Zajęte
Mazur RobertKFT¦iIPProjekt oczyszczalni hydrofitowej z podczyszczaniem ¶cieków surowych w jednokomorowym reaktorze MBBR

Znajomo¶ć projektowania w autocad, znajomo¶ć podstaw modelowania matematycznego w zakresie technologii wody i ¶cieków
I¦ I st.Pr.poj.[78.0]
Mazur RobertKFT¦iIPProjekt rozwi±zań technologicznych dla komory fitotronowej dedykowanej badaniom ekotoksykologicznym

znajomo¶ć autocad i podstaw modelowania matematycznego
I¦ I st.Pr.poj.[83.0]
Mazur RobertKFT¦iIPProjekt stanowiska do badań ekotoksykologicznych z zastosowaniem komputerowej analizy obrazu

Znajomo¶ć autocad i podstaw modelowania matematycznego
I¦ I st.Pr.poj.[82.0]
Mazur RobertKFT¦iIPProjekt zimozielonego ekranu akustycznego - dobór ro¶lin pn±cych, dedykowane rozwi±zania konstrukcyjne

znajomo¶ć autocad i podstaw modelowania matematycznego
I¦ I st.Pr.poj.[81.0]
Zajęte
Mazur RobertKFT¦iIPZastosowanie analizy obrazu w biotestach toksyczno¶ci ostrej na Lemma minor

znajomo¶ć podstaw modelowania matematycznego i analiz statystycznych
IM¦ IW II st.Pr.poj.[90.0]
Mazur RobertKFT¦iIPZastosowanie analizy obrazu w biotestach toksyczno¶ci ostrej na Spirodela polyrhiza

znajomo¶ć podstaw modelowania matematycznego i analiz statystycznych
IM¦ IW II st.Pr.poj.[91.0]
Mazur RobertKFT¦iIPZastosowanie baterii biotestów w ocenie ekotoksykologicznej negatywnych efektów biologicznych różnych zanieczyszczeń z grupy SPC

Znajomo¶ć podstaw modelowania matematycznego i analiz statystycznych
IM¦ IW II st.Pr.poj.[92.0]
Mikrut SławomirKFT¦iIPAnaliza aktualnych metod modelowania 3D z chmury punktów.

GiK I st.Pr.poj.[348.0]
Zajęte
Mikrut SławomirKFT¦iIPIntegracja danych fotogrametrycznych i ze skaningu laserowego na przykładzie Pałacu Pod Baranami w Krakowie

GiK GFiT II st.Pr.poj.[356.0]
Zajęte
Mikrut SławomirKFT¦iIPIntegracja danych fotogrametrycznych i ze skaningu laserowego na wybranym przykładzie.

GiK I st.Pr.poj.[345.0]
Zajęte
Mikrut SławomirKFT¦iIPIntegracja danych fotogrametrycznych i ze skaningu laserowego na wybranym przykładzie.

GiK I st.Pr.poj.[346.0]
Zajęte
Mikrut SławomirKFT¦iIPNajnowsze rozwi±zania technologiczne w pozyskiwaniu i opracowywaniu danych z BSP.

GiK GFiT II st.Pr.poj.[350.0]
Zajęte
Mikrut SławomirKFT¦iIPOpracowanie algorytmu do ekstrakcji danych z obrazów medycznych w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji.

GiK GFiT II st.Pr.poj.[357.0]
Mikrut SławomirKFT¦iIPOpracowanie i optymalizacj± algorytmu automatycznego krawędziowania na chmurze punktów.

GiK GFiT II st.Pr.poj.[352.0]
Mikrut SławomirKFT¦iIPOpracowanie modelu 3D w wirtualnej rzeczywisto¶ci na przykładzie dziedzińca Pałacu Potockich w Krzeszowicach.

GiK GFiT II st.Pr.zbior. [546.0]
Zajęte
Mikrut SławomirKFT¦iIPOpracowanie modelu 3D w wirtualnej rzeczywisto¶ci na przykładzie dziedzińca Pałacu Potockich w Krzeszowicach.

GiK GIP II st.Pr.zbior. [868.546]
Zajęte
Mikrut SławomirKFT¦iIPPorównanie metody fotogrametrii oraz skanowania laserowego na przykładzie modelowania 3D Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie.

GiK GFiT II st.Pr.poj.[351.0]
Zajęte
Mikrut SławomirKFT¦iIPTechnologia generowania ortofotomapy w programie PCI Geomatica

GiK I st.Pr.poj.[349.0]
Mikrut SławomirKFT¦iIPTechnologia generowanie ortofotomapy z BSP na wybranym przykładzie.

GiK I st.Pr.poj.[340.0]
Zajęte
Mikrut SławomirKFT¦iIPTechnologia generowanie ortofotomapy z BSP na wybranym przykładzie.

GiK I st.Pr.poj.[341.0]
Zajęte
Mikrut SławomirKFT¦iIPTechnologia generowanie ortofotomapy z BSP na wybranym przykładzie.

GiK I st.Pr.poj.[342.0]
Zajęte
Mikrut SławomirKFT¦iIPTechnologia modelowania obiektu 3D na wybranym przykładzie.

GiK I st.Pr.poj.[347.0]
Zajęte
Mikrut SławomirKFT¦iIPTechnologia skanowania ¶wiatłem strukturalnym na wybranym przykładzie.

GiK GFiT II st.Pr.poj.[353.0]
Mikrut SławomirKFT¦iIPWady i zalety wybranych programów do opracowania danych pozyskanych z BSP.

GiK I st.Pr.poj.[343.0]
Mikrut SławomirKFT¦iIPWady i zalety wybranych programów do opracowania danych pozyskanych z BSP.

GiK I st.Pr.poj.[344.0]
Mikrut SławomirKFT¦iIPWykorzystanie algorytmów sztucznych sieci neuronowych w fotogrametrii i teledetekcji.

GiK GNiK II st.Pr.poj.[354.0]
Mikrut SławomirKFT¦iIPWykorzystanie technologii BSF w modernizacji gruntów i budynków.

GiK GFiT II st.Pr.poj.[355.0]
Neverova-Dziopak ElenaKKiO¦Analiza możliwo¶ci zastosowania zamkniętych obiegów wody w zakładach przemysłowych.

IM¦ IW II st.Pr.poj.[870.0]
Zajęte
Neverova-Dziopak ElenaKKiO¦Dobór technologii uzdatniania wody do celów zaopatrzenia ludno¶ci

I¦ I st.Pr.poj.[112.0]
Zajęte
Neverova-Dziopak ElenaKKiO¦Dobór technologii uzdatniania wody do celów zaopatrzenia ludno¶ci

I¦ I st.Pr.poj.[113.0]
Zajęte
Neverova-Dziopak ElenaKKiO¦Gospodarka o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych

znajomo¶ć języka angielskiego w stopniu umożliwiaj±c przegl±d literatury angielskojęzycznej
IM¦ IW II st.Pr.zbior. [809.116]
Zajęte
Neverova-Dziopak ElenaKKiO¦Gospodarka o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych

znajomo¶ć języka angielskiego w stopniu umożliwiaj±c przegl±d literatury angielskojęzycznej
IM¦ IW II st.Pr.zbior. [116.0]
Zajęte
Neverova-Dziopak ElenaKKiO¦Koncepcja oczyszczalni ¶cieków dla domu jedorodzinnego

I¦ I st.Pr.poj.[110.0]
Zajęte
Neverova-Dziopak ElenaKKiO¦Koncepcja oczyszczalni ¶cieków dla domu jedorodzinnego

I¦ I st.Pr.poj.[111.0]
Neverova-Dziopak ElenaKKiO¦Koncepcja racjonalizacji gospodarki wodno-¶ciekowej wybranego zakładu przemysłowego

IM¦ IW II st.Pr.poj.[115.0]
Neverova-Dziopak ElenaKKiO¦Ocena wpływu oczyszczalni ¶cieków na stan odbiornika wodnego

IM¦ IW II st.Pr.poj.[114.0]
Oleniacz RobertKKiO¦Badania zawarto¶ci lotnych zwi±zków organicznych w aerozolu generowanym z e-papierosa

Praca do¶wiadczalna. Wskazane posiadanie e-papierosa.
IM¦ GN II st.Pr.poj.[109.0]
Oleniacz RobertKKiO¦Ocena efektów ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku podjętych działań modernizacyjnych lub inwestycyjnych (na wybranym przykładzie)

Należy zaproponować odpowiedni obiekt badań, możliwo¶ć realizacji pracy jest uzależniona od dostępno¶ci wymaganych danych.
IM¦ GN II st.Pr.poj.[107.0]
Oleniacz RobertKKiO¦Ocena wpływu na jako¶ć powietrza Stacji Termicznej Utylizacji Osadów w Krakowie

Należy zaproponować zakład lub instalację stanowi±ce Ľródło emisji zanieczyszczeń do powietrza (preferowane s± instalacje wyposażone w ci±gły system monitoringu wielko¶ci emisji).
IM¦ GN II st.Pr.poj.[108.0]
Zajęte
Oleniacz RobertKKiO¦Ocena wpływu na jako¶ć powietrza wybranych Ľródeł emisji

Student wybiera oceniane Ľródło emisji, którym może być pojedyncze Ľródło emisji (np. dom jednorodzinny indywidualnie ogrzewany) lub zespół Ľródeł emisji (np. osiedle domów jednorodzinnych).
I¦ I st.Pr.poj.[103.0]
Zajęte
Oleniacz RobertKKiO¦Ocena wpływu pandemii koronawirusa na jako¶ć powietrza w Krakowie

IM¦ GN II st.Pr.poj.[106.0]
Zajęte
Oleniacz RobertKKiO¦Optymalizacja wymiarów geometrycznych emitora (w wybranym zakresie)

I¦ I st.Pr.poj.[102.0]
Zajęte
Oleniacz RobertKKiO¦Projekt absorbera z wypełnieniem (obliczenia wybranych parametrów)

I¦ I st.Pr.poj.[100.0]
Zajęte
Oleniacz RobertKKiO¦Projekt absorbera z wypełnieniem (obliczenia wybranych parametrów)

I¦ I st.Pr.poj.[101.0]
Zajęte
Oleniacz RobertKKiO¦Projekt od¶rodkowego urz±dzenia odpylaj±cego - bateria cyklonów

I¦ I st.Pr.poj.[98.0]
Zajęte
Oleniacz RobertKKiO¦Projekt od¶rodkowego urz±dzenia odpylaj±cego - bateria cyklonów

I¦ I st.Pr.poj.[99.0]
Oleniacz RobertKKiO¦Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Wymagana jest realizacja w semestrze 7 przez każd± osobę podejmuj±c± ten temat projektu w ramach przedmiotu fakultatywnego "Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza".
I¦ I st.Pr.zbior. [807.104]
Oleniacz RobertKKiO¦Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Wymagana jest realizacja w semestrze 7 przez każd± osobę podejmuj±c± ten temat projektu w ramach przedmiotu fakultatywnego "Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza".
I¦ I st.Pr.zbior. [808.105]
Oleniacz RobertKKiO¦Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Wymagana jest realizacja w semestrze 7 przez każd± osobę podejmuj±c± ten temat projektu w ramach przedmiotu fakultatywnego "Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza".
I¦ I st.Pr.zbior. [104.0]
Oleniacz RobertKKiO¦Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Wymagana jest realizacja w semestrze 7 przez każd± osobę podejmuj±c± ten temat projektu w ramach przedmiotu fakultatywnego "Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza".
I¦ I st.Pr.zbior. [105.0]
Owerko TomaszKGIiBAutomatyczna detekcja elementów konstrukcji budowlanych na zdjęciach dokumentacyjnych lub fotogrametrycznych

Programowanie w j. Python
GiK GIP II st.Pr.zbior. [853.0]
Owerko TomaszKGIiBAutomatyczna detekcja elementów konstrukcji budowlanych na zdjęciach dokumentacyjnych lub fotogrametrycznych

Programowanie w j. Python
GiK GIP II st.Pr.zbior. [854.0]
Owerko TomaszKGIiBAutomatyczna detekcja elementów konstrukcji budowlanych na zdjęciach dokumentacyjnych lub fotogrametrycznych

Programowanie w j. Python
GiK GIP II st.Pr.zbior. [862.853]
Owerko TomaszKGIiBAutomatyczna detekcja elementów konstrukcji budowlanych na zdjęciach dokumentacyjnych lub fotogrametrycznych

Programowanie w j. Python
GiK GIP II st.Pr.zbior. [863.854]
Owerko TomaszKGIiBIntegracja technologii BIM i GIS w aspekcie dużych inwestycji infrastrukturalnych

Znajomo¶ć EsriArcGIS/QGIS w stopniu co najmniej podstawowym
GiK GIP II st.Pr.zbior. [857.0]
Owerko TomaszKGIiBIntegracja technologii BIM i GIS w aspekcie dużych inwestycji infrastrukturalnych

Znajomo¶ć EsriArcGIS/QGIS w stopniu co najmniej podstawowym
GiK GIP II st.Pr.zbior. [858.0]
Owerko TomaszKGIiBIntegracja technologii BIM i GIS w aspekcie dużych inwestycji infrastrukturalnych

Znajomo¶ć EsriArcGIS/QGIS w stopniu co najmniej podstawowym
GiK GIP II st.Pr.zbior. [866.857]
Owerko TomaszKGIiBIntegracja technologii BIM i GIS w aspekcie dużych inwestycji infrastrukturalnych

Znajomo¶ć EsriArcGIS/QGIS w stopniu co najmniej podstawowym
GiK GIP II st.Pr.zbior. [867.858]
Owerko TomaszKGIiBMetodyka pozyskiwania danych fotogrametrycznych na potrzeby inwentaryzacji robót zanikaj±cych dla inwestycji prowadzonych w technologii BIM

GiK GFiT II st.Pr.zbior. [855.0]
Owerko TomaszKGIiBMetodyka pozyskiwania danych fotogrametrycznych na potrzeby inwentaryzacji robót zanikaj±cych dla inwestycji prowadzonych w technologii BIM

GiK GFiT II st.Pr.zbior. [856.0]
Owerko TomaszKGIiBMetodyka pozyskiwania danych fotogrametrycznych na potrzeby inwentaryzacji robót zanikaj±cych dla inwestycji prowadzonych w technologii BIM

GiK GFiT II st.Pr.zbior. [864.855]
Owerko TomaszKGIiBMetodyka pozyskiwania danych fotogrametrycznych na potrzeby inwentaryzacji robót zanikaj±cych dla inwestycji prowadzonych w technologii BIM

GiK GFiT II st.Pr.zbior. [865.856]
Owerko TomaszKGIiBSterowanie prac± instrumentów zrobotyzowanych - system monitoringu

Programowanie w j. Python lub C# lub Matlab
GiK GIP II st.Pr.poj.[859.0]
Owerko TomaszKGIiBWykrywanie pęknięć powierzchniowych w konstrukcjach betonowych za pomoc± głębokiego uczenia

Praca obejmuje programowanie w języku Python
GiK GIP II st.Pr.zbior. [851.0]
Owerko TomaszKGIiBWykrywanie pęknięć powierzchniowych w konstrukcjach betonowych za pomoc± głębokiego uczenia

Praca obejmuje programowanie w języku Python
GiK GIP II st.Pr.zbior. [852.0]
Owerko TomaszKGIiBWykrywanie pęknięć powierzchniowych w konstrukcjach betonowych za pomoc± głębokiego uczenia

Praca obejmuje programowanie w języku Python
GiK GIP II st.Pr.zbior. [860.851]
Owerko TomaszKGIiBWykrywanie pęknięć powierzchniowych w konstrukcjach betonowych za pomoc± głębokiego uczenia

Praca obejmuje programowanie w języku Python
GiK GIP II st.Pr.zbior. [861.852]
Parzych PiotrKFT¦iIPEkonomiczny i prawny aspekt gospodarowania mieniem gminnym

GiK GNiK II st.Pr.poj.[36.0]
Parzych PiotrKFT¦iIPEkonomiczny i prawny aspekt gospodarowania mieniem gminnym

GiK GNiK II st.Pr.poj.[37.0]
Parzych PiotrKFT¦iIPEkonomiczny i prawny aspekt gospodarowania mieniem gminnym

GiK GNiK II st.Pr.poj.[38.0]
Parzych PiotrKFT¦iIPMetodyczny i prawny aspekt okre¶lania warto¶ci katastralnej

GiK GNiK II st.Pr.poj.[39.0]
Parzych PiotrKFT¦iIPMetodyczny i prawny aspekt okre¶lania warto¶ci katastralnej

GiK GNiK II st.Pr.poj.[40.0]
Parzych PiotrKFT¦iIPMetodyczny i prawny aspekt okre¶lania warto¶ci katastralnej

GiK GNiK II st.Pr.poj.[41.0]
Parzych PiotrKFT¦iIPMetodyczny i prawny aspekt okre¶lania warto¶ci nieruchomo¶ci

GiK I st.Pr.poj.[42.0]
Zajęte
Parzych PiotrKFT¦iIPMetodyczny i prawny aspekt okre¶lania warto¶ci nieruchomo¶ci

GiK I st.Pr.poj.[43.0]
Zajęte
Parzych PiotrKFT¦iIPMetodyczny i prawny aspekt okre¶lania warto¶ci nieruchomo¶ci

GiK I st.Pr.poj.[44.0]
Zajęte
Parzych PiotrKFT¦iIPMetodyczny i prawny aspekt okre¶lania warto¶ci nieruchomo¶ci

GiK I st.Pr.poj.[45.0]
Parzych PiotrKFT¦iIPMetodyczny i prawny aspekt okre¶lania warto¶ci nieruchomo¶ci dla celów opłat lokalnych

GiK GNiK II st.Pr.poj.[46.0]
Parzych PiotrKFT¦iIPMetodyczny i prawny aspekt okre¶lania warto¶ci nieruchomo¶ci dla celów opłat lokalnych

GiK GNiK II st.Pr.poj.[47.0]
Pęska-Siwik AgnieszkaKGZiKAnaliza porównawcza czasu trwania procedury podziału nieruchomo¶ci w trybie ustawy o gospodarce nieruchomo¶ciami oraz podziału w trybie rolnym

GiK I st.Pr.poj.[8.0]
Zajęte
Pęska-Siwik AgnieszkaKGZiKKataster nieruchomo¶ci w Polsce na tle międzynarodowych norm i rozwi±zań

GiK GNiK II st.Pr.poj.[2.0]
Pęska-Siwik AgnieszkaKGZiKPodział nieruchomo¶ci jako podstawa ustalenia opłaty adiacenckiej

GiK I st.Pr.poj.[1.0]
Zajęte
Pęska-Siwik AgnieszkaKGZiKProblematyka okre¶lania zasięgu i rodzaju użytków gruntowych dla celów ewidencji gruntów i budynków

GiK I st.Pr.poj.[4.0]
Zajęte
Pęska-Siwik AgnieszkaKGZiKProblematyka prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz pozyskiwania i udostępniania materiałów zasobu

GiK I st.Pr.poj.[5.0]
Zajęte
Pęska-Siwik AgnieszkaKGZiKProblematyka ujawniania budynków w katastrze nieruchomo¶ci

GiK GNiK II st.Pr.poj.[10.0]
Pęska-Siwik AgnieszkaKGZiKWpływ budowy budynku na dane gromadzone w ewidencji gruntów i budynków

GiK I st.Pr.poj.[7.0]
Zajęte
Pęska-Siwik AgnieszkaKGZiKWpływ zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na procedurę podziału nieruchomo¶ci

GiK I st.Pr.poj.[338.0]
Zajęte
Pęska-Siwik AgnieszkaKGZiKWytyczenie budynku jako podstawa zmian w ewidencji gruntów i budynków

GiK I st.Pr.poj.[9.0]
Zajęte
Pirowski TomaszKFT¦iIPAnalizy teledetekcyjne w programie QGIS - ocena możliwo¶ci programu.

GiK GFiT II st.Pr.poj.[604.0]
Pirowski TomaszKFT¦iIPKartowania ludno¶ci Krakowa w oparciu o dane Urban Atlas i powierzchnie nieprzepuszczalne

GiK GFiT II st.Pr.poj.[605.0]
Pirowski TomaszKFT¦iIPModelowanie dostępno¶ci komunikacyjnej Krakowa w obliczu projektowanych inwestycji kolejowych

GiK GFiT II st.Pr.poj.[606.0]
Pirowski TomaszKFT¦iIPOpracowanie mapy pokrycia i użytkowania terenu w oparciu o dane Sentinel-2

IM¦ GN II st.Pr.poj.[607.0]
Pirowski TomaszKFT¦iIPOpracowanie mapy pokrycia i użytkowania terenu w oparciu o dane Sentinel-2

IM¦ IW II st.Pr.poj.[610.0]
Pirowski TomaszKFT¦iIPOpracowanie mapy pokrycia i użytkowania terenu w oparciu o dane Sentinel-2

GiK I st.Pr.poj.[620.0]
Pirowski TomaszKFT¦iIPOpracowanie mapy pokrycia i użytkowania terenu w oparciu o dane Sentinel-2 - porównanie różnych klasyfikatorów

GiK GFiT II st.Pr.poj.[611.0]
Pirowski TomaszKFT¦iIPOpracowanie mapy pokrycia i użytkowania terenu w oparciu o wieloczasowe dane Sentinel-2

GiK GFiT II st.Pr.poj.[612.0]
Pirowski TomaszKFT¦iIPPorównanie możliwo¶ci otwartego oprogramowania w zakresie analiz teledetekcyjnych.

GiK GFiT II st.Pr.poj.[614.0]
Pirowski TomaszKFT¦iIPPorównanie możliwo¶ci otwartego oprogramowania w zakresie rastrowych analiz GIS.

GiK GFiT II st.Pr.poj.[615.0]
Pirowski TomaszKFT¦iIPPozyskanie spójnej bazy danych obrazowych i danych GIS dla wybranego obszaru w oparciu o ogólnodostępne dane przestrzenne

GiK GFiT II st.Pr.poj.[616.0]
Pirowski TomaszKFT¦iIPPrzykładowe analizy teledetekcyjne w programie QGIS.

GiK I st.Pr.poj.[621.0]
Pirowski TomaszKFT¦iIPRastrowe analizy przestrzenne z wykorzystaniem map ludno¶ci

I¦ I st.Pr.poj.[617.0]
Preweda EdwardKGZiKAnaliza dokładno¶ci wyznaczenia punktów granicznych

GiK GNiK II st.Pr.poj.[802.0]
Preweda EdwardKGZiKAnaliza metod wyceny nieruchomo¶ci w podej¶ciu porównawczym

GiK GNiK II st.Pr.poj.[801.0]
Preweda EdwardKGZiKStatystyczna analiza rynku nieruchomo¶ci lokalowych

GiK GNiK II st.Pr.poj.[799.0]
Preweda EdwardKGZiKStatystyczne metody wykrywania obserwacji odstaj±cych

GiK GNiK II st.Pr.poj.[798.0]
Zajęte
Preweda EdwardKGZiKWycena nieruchomo¶ci metod± analizy statystycznej rynku

GiK GNiK II st.Pr.poj.[800.0]
PrzewięĽlikowska AnnaKGZiKAnaliza zgodno¶ci danych zawartych w Księgach Wieczystych oraz Ewidencji Gruntów i Budynków na wybranym przykładzie

Dostęp do własnych materiałów
GiK GNiK II st.Pr.poj.[526.0]
PrzewięĽlikowska AnnaKGZiKAnaliza zgodno¶ci danych zawartych w Księgach Wieczystych oraz Ewidencji Gruntów i Budynków na wybranym przykładzie

Dostęp do własnych materiałów
GiK GNiK II st.Pr.poj.[527.0]
PrzewięĽlikowska AnnaKGZiKInwentaryzacja powykonawcza kontenerowej stacji transformatorowej oraz przełożenia trasy kabli sieci elektroenergetycznych kablowych

Dostęp do własnych materiałów
GiK I st.Pr.poj.[246.0]
Zajęte
PrzewięĽlikowska AnnaKGZiKInwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych

GiK I st.Pr.poj.[786.0]
Zajęte
PrzewięĽlikowska AnnaKGZiKInwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych

Dostęp do własnych materiałów
GiK I st.Pr.poj.[54.0]
Zajęte
PrzewięĽlikowska AnnaKGZiKPorównanie danych zawartych w księgach wieczystych i ewidencji gruntów i budynków na wybranym przykładzie

Dostęp do własnych materiałów
GiK I st.Pr.poj.[528.0]
Zajęte
PrzewięĽlikowska AnnaKGZiKPorównanie danych zawartych w księgach wieczystych i ewidencji gruntów i budynków na wybranym przykładzie

Dostęp do własnych materiałów
GiK I st.Pr.poj.[247.0]
Zajęte
Puniach EdytaKGIiBOcena dokładno¶ci i efektywno¶ci metod fotogrametrycznych oraz skanowania laserowego w inwentaryzacji obiektów budowlanych

GiK GIP II st.Pr.zbior. [831.420]
Puniach EdytaKGIiBOcena dokładno¶ci i efektywno¶ci metod fotogrametrycznych oraz skanowania laserowego w inwentaryzacji obiektów budowlanych

GiK GIP II st.Pr.zbior. [420.0]
Puniach EdytaKGIiBOcena precyzji i dokładno¶ci numerycznych modeli wysoko¶ci wygenerowanych na podstawie zdjęć z bezzałogowych statków lataj±cych w celu okre¶lenia objęto¶ci obiektu kubaturowego oraz jego deformacji w czasie

GiK I st.Pr.poj.[412.0]
Zajęte
Puniach EdytaKGIiBOcena przydatno¶ci i dokładno¶ci skanowania batymetryczego dla potrzeb pozyskania informacji na temat dna zbiornika wodnego

GiK I st.Pr.zbior. [832.436]
Zajęte
Puniach EdytaKGIiBOcena przydatno¶ci i dokładno¶ci skanowania batymetryczego dla potrzeb pozyskania informacji na temat dna zbiornika wodnego

GiK I st.Pr.zbior. [436.0]
Zajęte
Puniach EdytaKGIiBOceny wpływu oddziaływań termicznych na geometrię obiektu budowlanego przy użyciu naziemnego skanowania laserowego i tachimetrii

GiK I st.Pr.poj.[410.0]
Zajęte
Puniach EdytaKGIiBPorównanie funkcjonalno¶ci darmowego oprogramowania fotogrametrycznego w geodezji inżynieryjnej

GiK I st.Pr.poj.[413.0]
Zajęte
Puniach EdytaKGIiBWeryfikacja przydatno¶ci różnych metod pomiarów geodezyjnych do zakładania osnów realizacyjnych wraz z analiz± wyników

GiK I st.Pr.zbior. [830.418]
Puniach EdytaKGIiBWeryfikacja przydatno¶ci różnych metod pomiarów geodezyjnych do zakładania osnów realizacyjnych wraz z analiz± wyników

GiK I st.Pr.zbior. [418.0]
Puniach EdytaKGIiBWyznaczanie osiadań obiektów budowlanych metod± niwelacji precyzyjnej wraz z analiz± wyników

GiK I st.Pr.poj.[415.0]
Puniach EdytaKGIiBWyznaczenie imperfekcji geometrycznych płaszcza chłodni kominowej metod± naziemnego skanowania laserowego

GiK GIP II st.Pr.poj.[419.0]
Zajęte
Pyka KrystianKFT¦iIPEkstrakcja cech geometrycznych dachów z modeli budynków LoD2

Celem jest okre¶lanie cech geometrycznych dachów: powierzchnia, spadek, aspekt. Danymi będ± modele 3D budynków opracowane w standardzie LoD2 (wydzielone połacie dachowe). Praca wymaga umiejętno¶ci pisania wtyczek do QGIS
GiK GFiT II st.Pr.poj.[594.0]
Pyka KrystianKFT¦iIPFotogrametryczna aktualizacja chmury punktów ze skaningu laserowego w miejscach nowej zabudowy

Celem pracy jest generowanie chmury punktów ze zdjęć lotniczych w (wybranych) miejscach zabudowy powstałej w okresie od wykonania lotniczego skaningu Krakowa tj. od 2012 r.. Uzupełniaj±ca chmura powstanie z matchingu zdjęć lotniczych o pikselu 5 cm lub 10 cm. Praca w Agisoft lub programie porównywalnym.
GiK GFiT II st.Pr.poj.[572.0]
Zajęte
Pyka KrystianKFT¦iIPFotogrametryczne opracowanie modelu małego obiektu o dużej połyskliwo¶ci

Dla automatycznej fotogrametrii problemem s± obiekty o gładkiej powierzchni. W takiej sytuacji należy wykonać zdjęcia przy rozproszonym ¶wietle (w pomieszczeniu zamkniętym). Wybór obiektu dowolny (figurka, waza, mała rzeĽba), Opracowanie modelu 3D w programie Agisoft (mesh z tekstur±)
GiK I st.Pr.poj.[588.0]
Pyka KrystianKFT¦iIPKalibracja kamer wbudowanych w urz±dzenia mobilne

wstępna rezerwacja dla studenta o nr indeksu 290752
GiK GFiT II st.Pr.poj.[574.0]
Zajęte
Pyka KrystianKFT¦iIPOpracowanie modelu 3D małego obiektu na podstawie zdjęć wykonanych smartfonem

GiK I st.Pr.poj.[589.0]
Zajęte
Pyka KrystianKFT¦iIPOrtorektyfikacja zdjęć lotniczych z wykorzystaniem chmury punktów ze skaningu laserowego

Celem jest zbadanie, czy chmura punktów ze skaningu laserowego może być wykorzystana jako NMT przy wykonywaniu orto ze zdjęć (bez gęstego matchingu ze zdjęć co przyspiesza opracowanie). Badania na zdjęciach lotniczych o różnej rozdzielczo¶ci.
GiK GFiT II st.Pr.poj.[575.0]
Pyka KrystianKFT¦iIPWizualizacja 3D budynków w ¶rodowisku QGIS

Projekt polega na wizualizacji 3D budynków dostępnych w geoportalu.gov.pl w ¶rodowisku QGIS (wybrane miasto)
GiK I st.Pr.poj.[600.0]
Rusek JanuszKGIiBProjekt BIM instalacji wody ciepłej, zimnej oraz ogrzewania wraz z systemem odzysku wody deszczowej

I¦ I st.Pr.poj.[403.0]
Zajęte
Rusek JanuszKGIiBProjekt instalacji sanitarnych w budynku jednorodzinnym z zastosowaniem oprogramowania BIM

I¦ I st.Pr.poj.[401.0]
Zajęte
Rusek JanuszKGIiBProjekt instalacji sanitarnych w budynku jednorodzinnym z zastosowaniem oprogramowania BIM

I¦ I st.Pr.poj.[402.0]
Zajęte
Rusek JanuszKGIiBProjekt instalacji sanitarnych w budynku jednorodzinnym z zastosowaniem oprogramowania BIM

I¦ I st.Pr.poj.[404.0]
Rusek JanuszKGIiBProjekt instalacji sanitarnych w budynku jednorodzinnym z zastosowaniem oprogramowania BIM

I¦ I st.Pr.poj.[405.0]
Rusek JanuszKGIiBProjekt instalacji sanitarnych w budynku jednorodzinnym z zastosowaniem oprogramowania BIM

I¦ I st.Pr.poj.[406.0]
Rusek JanuszKGIiBZastosowanie wybranego narzędzia BIM w projekcie instalacji sanitarnych w budynku jednorodzinnym

I¦ I st.Pr.poj.[398.0]
Zajęte
Rusek JanuszKGIiBZastosowanie wybranego narzędzia BIM w projekcie instalacji sanitarnych w budynku jednorodzinnym

I¦ I st.Pr.poj.[399.0]
Rusek JanuszKGIiBZastosowanie wybranego narzędzia BIM w projekcie instalacji sanitarnych w budynku jednorodzinnym

I¦ I st.Pr.poj.[400.0]
Rusek JanuszKGIiBZastosowanie wybranego narzędzia BIM w projekcie instalacji sanitarnych w budynku jednorodzinnym

I¦ I st.Pr.poj.[407.0]
Rzeszutek MateuszKKiO¦Analiza trendów stężeń zanieczyszczeń powietrza w wybranym obszarze

Znajomo¶ć języka R i pakietu openair
I¦ I st.Pr.poj.[533.0]
Rzeszutek MateuszKKiO¦Modelowanie jako¶ci powietrza w kanionie ulicznym

Umiejętno¶ć szacowania emisji z transportu drogowego oraz znajomo¶ć oprogramowania WinOSPM.
IM¦ GN II st.Pr.poj.[531.0]
Rzeszutek MateuszKKiO¦Ocena oddziaływania wybranego Ľródła emisji na jako¶ć powietrza

znajomo¶ć modelu AERMOD
IM¦ GN II st.Pr.poj.[532.0]
Rzeszutek MateuszKKiO¦Ocena wpływu czynników meteorologicznych na jako¶ć powietrza w wybranym obszarze

znajomo¶ć języka programowania R
I¦ I st.Pr.poj.[534.0]
Rzeszutek MateuszKKiO¦Opracowanie pakietu R pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji wybranych danych ¶rodowiskowych

zaawansowana znajomo¶ć języka R
I¦ I st.Pr.poj.[535.0]
Rzeszutek MateuszKKiO¦Porównanie wybranych metod prognozowania stężeń zanieczyszczeń powietrza

IM¦ GN II st.Pr.poj.[539.0]
Rzonca AntoniKFT¦iIPAnaliza dokładno¶ci orientacji zdjęć z wykorzystaniem danych ze skanera Z+F Imager 5010c.

GiK GFiT II st.Pr.poj.[119.0]
Rzonca AntoniKFT¦iIPAnaliza dokładno¶ci różnych wariantów orientacji chmur punktów pochodz±cych ze skanera Z+F Imager 5010c.

GiK GFiT II st.Pr.poj.[118.0]
Rzonca AntoniKFT¦iIPAnaliza ilo¶ciowa i jako¶ciowa numerycznych modeli terenu pozyskanych metodami skaningowymi oraz fotogrametrycznymi.

rezerwacja: 290821, programowanie podst. w Pythonie
GiK GFiT II st.Pr.poj.[713.0]
Zajęte
Rzonca AntoniKFT¦iIPBadanie wpływu tekstury na dokładno¶ć modelu generowanego metod± gęstego matchingu

rezerwacja: 296372
GiK I st.Pr.poj.[124.0]
Zajęte
Rzonca AntoniKFT¦iIPIntegracja skaningu laserowego oraz fotogrametrii bliskiego zasięgu celem tworzenia dokumentacji architektonicznej

rezerwacja: 294427
GiK GFiT II st.Pr.poj.[597.0]
Zajęte
Rzonca AntoniKFT¦iIPIntegracja termowizyjnych i fotogrametrycznych danych z BSL na przykładzie modelu ko¶cioła w Por±bce

rezerwacja: 290814
GiK GFiT II st.Pr.poj.[334.0]
Zajęte
Rzonca AntoniKGFiT¦Inwentaryzacja elementów wnętrza obiektu zabytkowego zarejestrowanych metodami obrazowymi

rezerwacja 296269, 296351
GiK I st.Pr.zbior. [820.248]
Zajęte
Rzonca AntoniKFT¦iIPInwentaryzacja elementów wnętrza obiektu zabytkowego zarejestrowanych metodami obrazowymi

rezerwacja: 296269, 296351
GiK I st.Pr.zbior. [248.0]
Zajęte
Rzonca AntoniKFT¦iIPOpracowanie aplikacji do generowania ortoskanu w języku Python

Znajomo¶ć ¶rodowiska Python
GiK GFiT II st.Pr.poj.[120.0]
Rzonca AntoniKFT¦iIPOpracowanie danych pochodz±cych z lekkich statków powietrznych UAV do celów projektowania inwestycji

GiK GFiT II st.Pr.poj.[121.0]
Rzonca AntoniKFT¦iIPOpracowanie metody inwentaryzacji archeologicznej z wykorzystaniem oprogramowania otwartego

rezerwacja: 296358
GiK I st.Pr.poj.[333.0]
Zajęte
Rzonca AntoniKFT¦iIPPorównanie dokładno¶ci kolorowania chmur punktów dla danych ze skanera Z+F Imager 5010c.

GiK GFiT II st.Pr.poj.[117.0]
Rzonca AntoniKFT¦iIPPorównanie wyników gęstego matchingu sekwencji kadrów wideo

GiK I st.Pr.poj.[125.0]
Zajęte
Rzonca AntoniKFT¦iIPTworzenie modelu obiektu zabytkowego z wykorzystaniem gęstego matchingu oraz skanowania laserowego

GiK I st.Pr.poj.[595.0]
Zajęte
Rzonca AntoniKFT¦iIPWykorzystanie danych obrazowych w rolnictwie precyzyjnym

GiK I st.Pr.poj.[567.0]
Zajęte
Rzonca AntoniKFT¦iIPWykorzystanie gęstego matchingu do wykonania modelu makiety osiedla

rezerwacja: 296348
GiK I st.Pr.poj.[122.0]
Zajęte
Rzonca AntoniKFT¦iIPWykorzystanie zdjęć cyfrowych do generowania modelu małego obiektu metod± gęstego matchingu

rezerwacja: 296352
GiK I st.Pr.poj.[123.0]
Zajęte
Skulich MikołajKGZiKAnaliza dokładno¶ci pomiaru k±tów metodami zwykł± oraz kierunkow± dla przypadku stanowiska wielokierunkowego.

znajomo¶ć programów z zakresu analiz matematycznych, AUTOCAD
GiK I st.Pr.poj.[48.0]
Stoch TomaszKOTG,GiGGDokładno¶ć przemieszczeń poziomych wywołanych podziemn± eksploatacj± górnicz± wyznaczanych różnymi metodami pomiarów geodezyjnych

GiK I st.Pr.poj.[661.0]
Stoch TomaszKOTG,GiGGKinematyka deformacji powierzchni terenu na podstawie wyników obserwacji przestrzennej sieci pomiarowej w rejonie Jaworzna

Dobrze widziana znajomo¶ć Statistica, R lub Matlab
GiK GiGG II st.Pr.poj.[669.0]
Stoch TomaszKOTG,GiGGPole przemieszczeń poziomych powierzchni terenu wywołanych eksploatacj± górnicz± ZG Sobieski w latach 2009 - 2012

GiK I st.Pr.poj.[656.0]
Stoch TomaszKOTG,GiGGPole przemieszczeń poziomych powierzchni terenu wywołanych eksploatacj± górnicz± ZG Sobieski w latach 2009 - 2018

GiK I st.Pr.poj.[657.0]
Stoch TomaszKOTG,GiGGWyznaczanie deformacji powierzchni terenu na podstawie pola przemieszczeń poziomych wywołanych eksploatacj± górnicz±

Wymagana znajomo¶ć pakietu R lub Matlab.
GiK GiGG II st.Pr.poj.[666.0]
Stoch TomaszKOTG,GiGGWyznaczanie parametrów modelu Knothego na podstawie wyników obserwacji przestrzennej sieci pomiarowej w rejonie Jaworzna

Dobrze widziana znajomo¶ć Statistica lub R lub Matlab
GiK GiGG II st.Pr.poj.[667.0]
Strach MichałKGIiBGeodezyjna inwentaryzacja i analiza geometrii tras szynowych

GiK I st.Pr.poj.[278.0]
Strach MichałKGIiBGeodezyjna inwentaryzacja stadionów lekkoatletycznych na potrzeby certyfikacji IAAF

GiK GIP II st.Pr.poj.[281.0]
Strach MichałKGIiBGeodezyjna inwentaryzacja stadionów lekkoatletycznych na potrzeby certyfikacji IAAF

GiK GIP II st.Pr.poj.[282.0]
Strach MichałKGIiBGeodezyjna obsługa inwestycji na przykładzie domu jednorodzinnego

należy dysponować materiałami z geodezyjnej obsługi konkretnej inwestycji
GiK I st.Pr.poj.[274.0]
Zajęte
Strach MichałKGIiBGeodezyjna obsługa inwestycji na wybranym przykładzie

należy dysponować materiałami z geodezyjnej obsługi konkretnej inwestycji
GiK I st.Pr.poj.[275.0]
Zajęte
Strach MichałKGIiBGeodezyjna obsługa inwestycji na wybranym przykładzie

GiK I st.Pr.poj.[276.0]
Zajęte
Strach MichałKGIiBGeodezyjna obsługa lekkoatletycznych zawodów sportowych

GiK I st.Pr.poj.[277.0]
Strach MichałKGIiBKontrola stabilno¶ci stacji referencyjnych GNSS w oparciu o technologię pozycjonowania precyzyjnego PPP i precyzyjnych pomiarów tachymetrycznych

gotowo¶ć do pracy na obszarze kolejowym
GiK I st.Pr.poj.[337.0]
Zajęte
Strach MichałKGIiBOcena możliwo¶ci zastosowania skanowania laserowego i metod fotogrametrycznych w inwentaryzacji obiektów infrastruktury transportowej.

GiK GIP II st.Pr.poj.[279.0]
Strach MichałKGIiBOcena możliwo¶ci zastosowania skanowania laserowego i metod fotogrametrycznych w inwentaryzacji obiektów infrastruktury transportowej.

GiK GIP II st.Pr.poj.[280.0]
Strach MichałKGIiBOptymalizacja techniki naziemnego skanowania laserowego i metod opracowania obserwacji w analizie geometrii obiektów infrastruktury transportowej.

GiK GIP II st.Pr.zbior. [283.0]
Zajęte
Strach MichałKGIiBOptymalizacja techniki naziemnego skanowania laserowego i metod opracowania obserwacji w analizie geometrii obiektów infrastruktury transportowej.

GiK GIP II st.Pr.zbior. [821.283]
Zajęte
Szczerbowski ZbigniewKOTG,GiGGAnaliza deformacji górotworu w rejonie Kaplicy Kingi na podstawie danych geodezyjno-kartograficznych Kopalni Soli Bochnia

GiK GiGG II st.Pr.poj.[268.0]
Szczerbowski ZbigniewKOTG,GiGGBadania deformacji powierzchni terenu na podstawie czasowych rozkładów współrzędnych stacji permanentnych wybranych rejonów Karpat

GiK GiGG II st.Pr.poj.[269.0]
Szczerbowski ZbigniewKOTG,GiGGGeometryzacja i badanie konwergencji z zastosowaniem różnych technik pomiarowych wybranego wyrobiska Kopalni Soli "Bochnia"

GiK GiGG II st.Pr.poj.[270.0]
Szczutko TadeuszKGZiKAnaliza materiałów geodezyjno-kartograficznych zwi±zanych z budow± i funkcjonowaniem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

GiK I st.Pr.poj.[547.0]
Zajęte
Szczutko TadeuszKGZiKHistoria zakładania i wykorzystania poziomej osnowy podstawowej na terenie Polski południowej

GiK I st.Pr.poj.[548.0]
Zajęte
Szczutko TadeuszKGZiKPorównanie numerycznych danych wysoko¶ciowych z zasobu GUGiK z bezpo¶rednim pomiarem wysoko¶ciowym na przykładzie obiektu Sopotnia Mała

GiK I st.Pr.poj.[549.0]
Zajęte
Szczutko TadeuszKGZiKProjekt szczegółowej osnowy wysoko¶ciowej z uwzględnieniem jej bezpo¶redniego wykorzystania w pomiarach GNSS na przykładzie miasta powiatowego

GiK I st.Pr.poj.[550.0]
Szczutko TadeuszKGZiKRealizacja pomiaru sytuacyjno-wysoko¶ciowego z wykorzystaniem sieci modularnych

GiK PiAG II st.Pr.zbior. [551.0]
Szczutko TadeuszKGZiKRealizacja pomiaru sytuacyjno-wysoko¶ciowego z wykorzystaniem sieci modularnych

GiK PiAG II st.Pr.zbior. [837.551]
Szczutko TadeuszKGZiKTechnologia zakładania osnowy pomiarowej z wykorzystaniem pomiarów statycznych GNSS i pomiarów klasycznych

GiK PiAG II st.Pr.zbior. [552.0]
Szczutko TadeuszKGZiKTechnologia zakładania osnowy pomiarowej z wykorzystaniem pomiarów statycznych GNSS i pomiarów klasycznych

GiK PiAG II st.Pr.zbior. [838.552]
Szczutko TadeuszKGZiKTestowanie układów dalmierczych wybranych tachimetrów z wykorzystaniem terenowej bazy testowej Wisła

GiK PiAG II st.Pr.zbior. [553.0]
Szczutko TadeuszKGZiKTestowanie układów dalmierczych wybranych tachimetrów z wykorzystaniem terenowej bazy testowej Wisła

GiK PiAG II st.Pr.zbior. [839.553]
Szczutko TadeuszKGZiKUtworzenie bazy historycznych państwowych znaków granicznych z wykorzystaniem narzędzi GIS

GiK I st.Pr.poj.[554.0]
Zajęte
Szczutko TadeuszKGZiKUtworzenie bazy historycznych znaków granicznych dóbr prywatnych i ko¶cielnych z wykorzystaniem narzędzi GIS

GiK I st.Pr.poj.[555.0]
Szczutko TadeuszKGZiKUtworzenie bazy historycznych znaków granicznych nadania górniczego dla kopalń wybranej spółki węglowej z wykorzystaniem narzędzi GIS

GiK GIP II st.Pr.poj.[556.0]
Szombara StanisławKGZiKAnaliza postrzegania wybranego obszaru z wykorzystaniem map mentalnych.

GiK PiAG II st.Pr.poj.[495.0]
Szombara StanisławKGZiKAnaliza rozkładu zniekształceń w odwzorowaniach kartograficznych obecnie stosowanych w Polsce

GiK PiAG II st.Pr.poj.[499.0]
Zajęte
Szombara StanisławKGZiKAplikacja mobilna do wspomagania pracy geodety w terenie

GiK I st.Pr.poj.[233.0]
Zajęte
Szombara StanisławKGZiKArcGIS StoryMaps jako narzędzie geowizualizacji zmian w czasie na przykładzie terenu byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau

GiK I st.Pr.poj.[234.0]
Zajęte
Szombara StanisławKGZiKGeowizualizacja rozwoju gospodarczego Polski z uwzględnieniem jako¶ciowych i ilo¶ciowych metod prezentacji kartograficznej

GiK I st.Pr.poj.[235.0]
Zajęte
Szombara StanisławKGZiKInteraktywna geowizualizacja gminy Niebylec w ArcGIS StoryMaps.

GiK I st.Pr.poj.[236.0]
Zajęte
Szombara StanisławKGZiKModyfikacja algorytmu generalizacji kartograficznej

GiK PiAG II st.Pr.poj.[496.0]
Szombara StanisławKGZiKOd rastra do modelu 3D - aplikacja w ¶rodowisku python QGIS wspomagaj±ca przetwarzanie danych dla drukarek 3D

GiK I st.Pr.poj.[239.0]
Zajęte
Szombara StanisławKGZiKOpracowanie metodyki automatycznej redakcji kartograficznej wybranych klas bazy BDOT10k dla mapy topograficznej z uwzględnieniem wymogów Standardowych Opracowań Kartograficznych

GiK PiAG II st.Pr.poj.[497.0]
Szombara StanisławKGZiKOpracowanie metodyki automatycznej redakcji kartograficznej wybranych klas bazy BDOT10k dla mapy topograficznej z uwzględnieniem wymogów Standardowych Opracowań Kartograficznych

GiK PiAG II st.Pr.poj.[500.0]
Szombara StanisławKGZiKWielokryterialna analiza lokalizacji Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Wrocław oraz gmin o¶ciennych.

GiK PiAG II st.Pr.poj.[498.0]
Zajęte
Szombara StanisławKGZiKWspomaganie procesu planowania nowej lokalizacji obiektu inżynierskiego z wykorzystaniem technologii GIS i wirtualnej rzeczywisto¶ci

GiK I st.Pr.poj.[238.0]
Zajęte
Szombara StanisławKGZiKWykorzystanie animacji kartograficznych do wizualizacji rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19

GiK I st.Pr.poj.[237.0]
Zajęte
Szombara StanisławKGZiKWykorzystanie narzędzi GIS w wyznaczeniu lokalizacji biogazowni w województwie małopolskim

GiK I st.Pr.poj.[245.0]
Zajęte
Szombara StanisławKGZiKWykorzystanie technologii rozszerzonej rzeczywisto¶ci w multitemporalnej prezentacji zabytków Bielska-Białej

GiK I st.Pr.poj.[232.0]
Zajęte
¦widwa-Urbańska JoannaKKiO¦Ocena zanieczyszczeń gleb miejskich metalami ciężkimi (na podstawie wybranego obszaru badań)

wymagana znajomo¶ć podstaw statystyki, temat wymaga prac terenowych i laboratoryjnych
IM¦ IW II st.Pr.poj.[261.0]
Zajęte
¦widwa-Urbańska JoannaKKiO¦Ocena zanieczyszczeń gleb miejskich metalami ciężkimi (na podstawie wybranego obszaru badań)

wymagana znajomo¶ć podstaw statystyki, temat wymaga prac terenowych i laboratoryjnych
IM¦ GN II st.Pr.poj.[262.0]
¦widwa-Urbańska JoannaKKiO¦Wpływ metodyki poboru próbek glebowych na wizualizację rozkładu przestrzennego zanieczyszczeń

wymagana znajomo¶ć podstaw statystyki, temat wymaga w pewnym zakresie prac terenowych i laboratoryjnych
IM¦ IW II st.Pr.poj.[263.0]
¦widwa-Urbańska JoannaKKiO¦Wpływ metodyki poboru próbek glebowych na wizualizację rozkładu przestrzennego zanieczyszczeń

wymagana znajomo¶ć podstaw statystyki, temat wymaga w pewnym zakresie prac terenowych i laboratoryjnych
IM¦ GN II st.Pr.poj.[264.0]
¦widwa-Urbańska JoannaKKiO¦Wpływ wybranych zanieczyszczeń gleb na wzrost i rozwój ro¶lin w warunkach laboratoryjnych

Temat wymaga prac laboratoryjnych i znajomo¶ci podstaw statystyki
I¦ I st.Pr.poj.[265.0]
Zajęte
¦widwa-Urbańska JoannaKKiO¦Wpływ wybranych zanieczyszczeń gleb na wzrost i rozwój ro¶lin w warunkach laboratoryjnych

Temat wymaga prac laboratoryjnych i znajomo¶ci podstaw statystyki
I¦ I st.Pr.poj.[266.0]
¦widwa-Urbańska JoannaKKiO¦Wpływ zimowego utrzymania dróg (wybrana lokalizacja) na parametry glebowe przyległych pasów zieleni.

wymagana znajomo¶ć podstaw statystyki, temat wymaga prac terenowych i laboratoryjnych
IM¦ IW II st.Pr.poj.[267.0]
Trembecka AnnaKGIiBAnaliza procesu zbywania nieruchomo¶ci publicznych w drodze bezprzetargowej

GiK GNiK II st.Pr.poj.[273.0]
Trembecka AnnaKGIiBAnaliza stanu prawnego nieruchomo¶ci na wybranym przykładzie

GiK I st.Pr.poj.[271.0]
Zajęte
Trembecka AnnaKGIiBAnaliza stanu prawnego nieruchomo¶ci na wybranym przykładzie

GiK I st.Pr.poj.[272.0]
Zajęte
Twardowski MariuszKFT¦iIPWizualizacja i wyrównanie chmur punktów ALS.

Znajomo¶ć Python/QT5
GiK GFiT II st.Pr.poj.[35.0]
Zajęte
Urbański KrzysztofKKiO¦Ocena stanu ¶rodowiska glebowego terenów zurbanizowanych z wykorzystaniem parametru aktywno¶ci mikrobiologicznej gleb

Praca czę¶ciowo w terenie i w laboratorium, wymagana znajomo¶ć podstaw statystyki
IM¦ GN II st.Pr.poj.[470.0]
Urbański KrzysztofKKiO¦Ocena stanu ¶rodowiska glebowego terenów zurbanizowanych z wykorzystaniem parametru aktywno¶ci mikrobiologicznej gleb

Praca czę¶ciowo w terenie i w laboratorium, wymagana znajomo¶ć podstaw statystyki
IM¦ GN II st.Pr.poj.[471.0]
Urbański KrzysztofKKiO¦Opracowanie koncepcji odwodnienia gruntów dla wybranego fragmentu użytków ornych

I¦ I st.Pr.poj.[465.0]
Urbański KrzysztofKKiO¦Opracowanie koncepcji odwodnienia gruntów dla wybranego fragmentu użytków ornych

I¦ I st.Pr.poj.[466.0]
Urbański KrzysztofKKiO¦Opracowanie koncepcji odwodnienia gruntów dla wybranego fragmentu użytków ornych

I¦ I st.Pr.poj.[467.0]
Urbański KrzysztofKKiO¦Opracowanie koncepcji rekultywacji technicznej wybranego fragmentu zwałowiska z uwzględnieniem le¶nego kierunku zagospodarowania

I¦ I st.Pr.poj.[460.0]
Zajęte
Urbański KrzysztofKKiO¦Opracowanie koncepcji rekultywacji technicznej wybranego fragmentu zwałowiska z uwzględnieniem le¶nego kierunku zagospodarowania

I¦ I st.Pr.poj.[461.0]
Zajęte
Urbański KrzysztofKKiO¦Opracowanie koncepcji rekultywacji technicznej wybranego fragmentu zwałowiska z uwzględnieniem le¶nego kierunku zagospodarowania

I¦ I st.Pr.poj.[462.0]
Zajęte
Urbański KrzysztofKKiO¦Opracowanie koncepcji rekultywacji technicznej wybranego fragmentu zwałowiska z uwzględnieniem le¶nego kierunku zagospodarowania

I¦ I st.Pr.poj.[463.0]
Urbański KrzysztofKKiO¦Wykorzystanie wskaĽnika ukształtowania pionowego w analizie wybranego fragmentu rzeĽby powierzchni terenu

GiK I st.Pr.poj.[468.0]
Urbański KrzysztofKKiO¦Wykorzystanie wskaĽnika ukształtowania pionowego w analizie wybranego fragmentu rzeĽby powierzchni terenu

GiK I st.Pr.poj.[469.0]
Uznański AndrzejKGIiBAnaliza jako¶ci pozycji wyznaczanych w pomiarach RTK/RTN

Dysponowanie samochodem - dojazd do punktów testowych
GiK GIP II st.Pr.poj.[676.0]
Uznański AndrzejKGIiBGeodezyjna obsługa inwestycji z wykorzystaniem systemów sterowania maszynami

Dostęp do realizowanej inwestycji z użyciem systemów lub materiałów z już zrealizowanej
GiK GIP II st.Pr.poj.[677.0]
Uznański AndrzejKGIiBKolejowa Osnowa Specjalna w modernizacji linii kolejowych

GiK GIP II st.Pr.poj.[678.0]
Zajęte
Uznański AndrzejKGIiBNiwelacja satelitarna w czasie rzeczywistym

Dysponowanie samochodem w celu dojazdu do odcinka testowego na obrzeżach Krakowa. Możliwo¶ć zorganizowania 2 osób do pomocy w pomiarach.
GiK GIP II st.Pr.poj.[679.0]
Uznański AndrzejKGIiBPomiary RTK/RTN w realizacji zagadnień geodezyjnych

Dysponowanie materiałami wg tytułu pracy lub możliwo¶ci± udziału w obsłudze geod. Konieczne przedstawienie do uzgodnienia czy s± wystarczaj±ce.
GiK GIP II st.Pr.poj.[680.0]
Wagner AleksandraKFT¦iIPPorównanie pracy oczyszczalni ¶cieków na przykładach

Powinny być przykłady oczyszczalni do tej pory, które nie były omawiane.
I¦ I st.Pr.poj.[253.0]
Wagner AleksandraKFT¦iIPPorównanie pracy oczyszczalni ¶cieków na przykładach

Powinny być przykłady oczyszczalni do tej pory, które nie były omawiane.
I¦ I st.Pr.poj.[254.0]
Wagner AleksandraKFT¦iIPPorównanie pracy oczyszczalni ¶cieków na przykładach oczyszczalni w Chrzano-wie i Libi±żu

Powinny być przykłady oczyszczalni do tej pory, które nie były omawiane.
I¦ I st.Pr.poj.[252.0]
Zajęte
Wagner AleksandraKFT¦iIPRola ro¶linno¶ci ł±kowej w planowaniu zieleni miejskiej - na przykładach

I¦ I st.Pr.poj.[255.0]
Wagner AleksandraKFT¦iIPRola zbiorników wodnych w planowaniu zieleni parkowej (na przykładach)

Preferowany teren poza Krakowem
IM¦ IW II st.Pr.poj.[257.0]
Wagner AleksandraKFT¦iIPRola zbiorników wodnych w planowaniu zieleni parkowej (na przykładach)

Preferowany teren poza Krakowem
IM¦ IW II st.Pr.poj.[258.0]
Wagner AleksandraKFT¦iIPWodny kierunek rekultywacji pogórniczej na wybranych przykładach

IM¦ IW II st.Pr.poj.[249.0]
Wagner AleksandraKFT¦iIPWodny kierunek rekultywacji pogórniczej na wybranych przykładach

IM¦ IW II st.Pr.poj.[250.0]
Wagner AleksandraKFT¦iIPWodny kierunek rekultywacji pogórniczej na wybranych przykładach

IM¦ IW II st.Pr.poj.[251.0]
Wagner AleksandraKFT¦iIPZanieczyszczenie ¶wiatłem i sposoby jego ograniczania

I¦ I st.Pr.poj.[256.0]
Wagner AleksandraKFT¦iIPZrównoważony rozwój wybranej miejscowo¶ci

Musz± być miejscowo¶ci dot±d nie omawiane
IM¦ GN II st.Pr.poj.[259.0]
Wagner AleksandraKFT¦iIPZrównoważony rozwój wybranej miejscowo¶ci

Musz± być miejscowo¶ci dot±d nie omawiane
IM¦ GN II st.Pr.poj.[260.0]
Witkowski MichałKGIiBAnaliza wariantów termomodernizacji wybranego budynku mieszkalnego

GiK GIP II st.Pr.poj.[745.0]
Witkowski MichałKGIiBAnaliza wariantów termomodernizacji wybranego budynku mieszkalnego

GiK GIP II st.Pr.poj.[746.0]
Witkowski MichałKGIiBProjekt instalacji wod.- kan. dla wybranego budynku jednorodzinnego

I¦ I st.Pr.poj.[737.0]
Zajęte
Witkowski MichałKGIiBProjekt instalacji wod.- kan. dla wybranego budynku jednorodzinnego

I¦ I st.Pr.poj.[738.0]
Zajęte
Witkowski MichałKGIiBProjekt instalacji wod.- kan. dla wybranego budynku jednorodzinnego w programie Revit MEP

Znajomo¶ć programu Revit MEP
I¦ I st.Pr.poj.[739.0]
Witkowski MichałKGIiBProjekt instalacji wod.- kan. dla wybranego budynku jednorodzinnego w programie Revit MEP

Znajomo¶ć programu Revit MEP
I¦ I st.Pr.poj.[740.0]
Zajęte
Witkowski MichałKGIiBProjekt instalacji wod.- kan. dla wybranego budynku wielorodzinnego w programie Revit MEP

Znajomo¶ć programu Revit MEP
IM¦ IW II st.Pr.poj.[743.0]
Witkowski MichałKGIiBProjekt instalacji wod.- kan. dla wybranego budynku wielorodzinnego w programie Revit MEP

Znajomo¶ć programu Revit MEP
IM¦ IW II st.Pr.poj.[744.0]
Witkowski MichałKGIiBProjekt wybranego budynku jednorodzinnego w programie Revit

Znajomo¶ć programu Revit
GiK I st.Pr.poj.[741.0]
Witkowski MichałKGIiBProjekt wybranego budynku jednorodzinnego w programie Revit

Znajomo¶ć programu Revit
GiK I st.Pr.poj.[742.0]
Witkowski WojciechKOTG,GiGGAnaliza dokładno¶ci satelitarnej interferometrii radarowej w detekcji ruchów powierzchni terenu

GiK GiGG II st.Pr.poj.[658.0]
Witkowski WojciechKOTG,GiGGBadanie ruchów powierzchni terenu w rejonach eksploatacji złóż fluidalnych

GiK GiGG II st.Pr.poj.[660.0]
Witkowski WojciechKOTG,GiGGObserwacje naturalnych ruchów powierzchni terenu z wykorzystaniem techniki InSAR

GiK GiGG II st.Pr.poj.[659.0]
Zajęte
Witkowski WojciechKOTG,GiGGOcena możliwo¶ci wyznaczenia wskaĽników deformacji satelitarn± technik± radarow±

GiK GiGG II st.Pr.poj.[662.0]
Witkowski WojciechKOTG,GiGGSztuczna inteligencja w problematyce deforamacji powierzchni terenu

GiK GiGG II st.Pr.poj.[663.0]
Zajęte
Witkowski WojciechKOTG,GiGGTechnologia InSAR w obserwacji ruchów lodowca

GiK I st.Pr.poj.[665.0]
Zajęte
Witkowski WojciechKOTG,GiGGTechnologia InSAR w obserwacji ruchów powierzchni terenu na przykładzie kopalni głębinowej

GiK I st.Pr.poj.[664.0]
Włodyka-Bergier AgnieszkaKKiO¦Ocena jako¶ci wody basenowej w wybranej niecce Basenu AGH

I¦ I st.Pr.poj.[504.0]
Włodyka-Bergier AgnieszkaKKiO¦Ocena jako¶ci wody basenowej w wybranej niecce Basenu AGH

I¦ I st.Pr.poj.[505.0]
Włodyka-Bergier AgnieszkaKKiO¦Ocena jako¶ci wody basenowej w wybranej niecce Basenu AGH

I¦ I st.Pr.poj.[506.0]
Włodyka-Bergier AgnieszkaKKiO¦Wpływ jednostkowych procesów uzdatniania na jako¶ć mikrobiologiczn± wody basenowej

bierny angielski, zamiłowanie do pracy w laboratorium, gotowo¶ć do wyjazdów terenowych
IM¦ IW II st.Pr.poj.[509.0]
Włodyka-Bergier AgnieszkaKKiO¦Wpływ jednostkowych procesów uzdatniania na zawarto¶ć chloramin w wodzie basenowej

bierny angielski, zamiłowanie do pracy w laboratorium, gotowo¶ć do wyjazdów terenowych
IM¦ IW II st.Pr.poj.[507.0]
Włodyka-Bergier AgnieszkaKKiO¦Wpływ jednostkowych procesów uzdatniania na zawarto¶ć materii organicznej w wodzie basenowej

bierny angielski, zamiłowanie do pracy w laboratorium, gotowo¶ć do wyjazdów terenowych
IM¦ IW II st.Pr.poj.[508.0]
Włodyka-Bergier AgnieszkaKKiO¦Wpływ jednostkowych procesów uzdatniania na zawarto¶ć zwi±zków nieorganicznych w wodzie basenowej

bierny angielski, zamiłowanie do pracy w laboratorium, gotowo¶ć do wyjazdów terenowych
IM¦ IW II st.Pr.poj.[510.0]
Wojtanowicz PiotrKKiO¦Akumulacja rtęci w li¶ciach drzew w okresie wegetacyjnym

wymaga poboru próbek ¶rodowiskowych w okresie V-XI, praca w laboratorium
IM¦ GN II st.Pr.poj.[134.0]
Wojtanowicz PiotrKKiO¦Akumulacja węgla w glebie le¶nej

wymaga poboru próbek ¶rodowiskowych, praca w laboratorium
IM¦ IW II st.Pr.poj.[135.0]
Wojtanowicz PiotrKKiO¦Akumulacja węgla w glebie le¶nej

wymaga poboru próbek ¶rodowiskowych, praca w laboratorium
IM¦ GN II st.Pr.poj.[138.0]
Wojtanowicz PiotrKKiO¦Akumulacja węgla w glebie użytkowanej rolniczo

wymaga poboru próbek ¶rodowiskowych, praca w laboratorium
IM¦ IW II st.Pr.poj.[141.0]
Wojtanowicz PiotrKKiO¦Akumulacja węgla w glebie użytkowanej rolniczo

wymaga poboru próbek ¶rodowiskowych, praca w laboratorium
IM¦ GN II st.Pr.poj.[142.0]

Ilo¶ć rek.:829