Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Info
Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia w roku ak. 2023/2024
Dodano: 2023-10-14

 

Informacje o rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2023/2024 na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska [Czytaj tutaj]


Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w roku akademickim 2023/2024 prowadzona będzie na następujące kierunki i specjalności:

 • Geodezja i Kartografia
  • Gospodarka nieruchomościami i kataster
  • Geodezja inżynieryjno-przemysłowa
  • Geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja
  • Miernictwo i geozagrożenia
  • Przetwarzanie i analiza geodanych
 • Inżynieria i Monitoring Środowiska
  • Systemy informacji o środowisku
  • Inżynieria komunalna
  • Gospodarka niskoemisyjna
  • Inżynieria wodna i sanitarna
 • Informatyka Geoprzestrzenna
  • Geoinformacja przemysłowa
  • Modelowanie informacji o środowisku
  • Remote Sensing and GIS
  • Zarządzanie przestrzenią
 • Zmiany Klimatu – Przeciwdziałanie i Adaptacja
  • (bez specjalności)
  Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie średniej ocen ze studiów I stopnia i punktów uzyskanych na egzaminie wstępnym*
  Zagadnienia do egzaminu* podane są na stronie dziekanatu:
  Absolwenci WGGiIŚ z roku akademickiego 2022/2023 i 2023/2024 studia stacjonarne i studia niestacjonarne, mogą być przyjęci na podstawie wyników egzaminu inżynierskiego* jeżeli w systemie rekrutacyjnym zaznaczą właściwą opcję (brak deklaracji o uznaniu wyników egzaminu inżynierskiego będzie pociągał za sobą konieczność napisania testu kwalifikacyjnego).

  *) Nie dotyczy kierunków: Inżynieria i Monitoring Środowiska oraz Zmiany Klimatu - Przeciwdziałanie i Adaptacja, w przypadku których w roku akademickim 2023/24 nie ma egzaminu wstępnego na II stopień kształcenia.

  Kandydaci w trakcie rekrutacji deklarują wszystkie specjalności, tworząc własną listę rankingową*.
  Na pierwszym miejscu należy wskazać specjalność najbardziej oczekiwaną, a na kolejnych te mniej atrakcyjne.
  Planuje się uruchomienie wszystkich specjalności na kierunku Geodezja i Kartografia oraz przynajmniej jednej specjalności na kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska i Informatyka Geoprzestrzenna. Limity przyjęć na konkretne specjalności ustali komisja rekrutacyjna po pierwszym cyklu rekrutacji, biorąc pod uwagę liczbę wszystkich kandydatów na dany kierunek studiów (w pierwszym cyklu rekrutacji).
  O przyjęciu na daną specjalność decydować będzie ranking punktów uzyskanych w trakcie rekrutacji. Rankingowanie odbywać się będzie wg. algorytmu:

  A. W pierwszym cyklu rekrutacji
  • Ustalenie listy rankingowania w kolejności od najwyższego wskaźnika rekrutacji
  • Kolejno, dla każdego kandydata, zaczynając od tego z najwyższym wskaźnikiem rekrutacji:
   • Przydzielanie specjalności na podstawie 1 wyboru do wypełnienia limitów przyjęć na konkretne specjalności.
   • Kandydat, który nie zostanie zakwalifikowany z 1 wyboru (z uwagi na zbyt niski wskaźnik rekrutacji) zostanie przydzielony do specjalności wg. 2 wyboru do wypełnienia limitów na konkretne specjalności.
   • Kandydat, który nie zostanie zakwalifikowany z 2 wyboru (z uwagi na zbyt niski wskaźnik rekrutacji) zostanie przydzielony do specjalności wg. 3 wyboru do wypełnienia limitów na konkretne specjalności.
   • itd. aż do ostatniego wyboru z listy rankingowej kandydata.
  • Ogłoszenie przydziału do specjalności oraz ilości wolnych miejsc na poszczególnych specjalnościach nastąpi po zakończeniu rekrutacji w pierwszym cyklu.
  B. W drugim cyklu rekrutacji
  • Ponieważ przyjmowanie podań w drugim cyklu rekrutacji zakończy się przed ogłoszeniem ilości wolnych miejsc na specjalnościach po pierwszym cyklu, z listy rankingowej kandydata usuwa się te specjalności, na których wypełniono limity w pierwszym cyklu, a następnie lista zostaje przenumerowana (pierwsza specjalność pozostała na liście kandydata to Wybór 1, druga - to Wybór 2 itd.)
  • Rankingowanie odbywa się jedynie na wolne miejsca na specjalnościach i przeprowadzane jest wśród kandydatów z drugiego cyklu rekrutacji.
  • Kolejno, dla każdego kandydata, zaczynając od tego z najwyższym wskaźnikiem rekrutacji:
   • Przydzielanie specjalności na podstawie 1 wyboru do wypełnienia limitów przyjęć na konkretne specjalności.
   • Kandydat, który nie zostanie zakwalifikowany z 1 wyboru (z uwagi na zbyt niski wskaźnik rekrutacji) zostanie przydzielony do specjalności wg. 2 wyboru do wypełnienia limitów na konkretne specjalności.
   • Kandydat, który nie zostanie zakwalifikowany z 2 wyboru (z uwagi na zbyt niski wskaźnik rekrutacji) zostanie przydzielony do specjalności wg. 3 wyboru do wypełnienia limitów na konkretne specjalności.
   • itd. aż do ostatniego wyboru z listy rankingowej kandydata.

  W przypadku rezygnacji z przystąpienia do studiów magisterskich, Student powinien niezwłocznie złożyć rezygnację.  Zwolnione w ten sposób miejsce na danej specjalności zostanie zaproponowane kandydatowi, który nie dostał się na nie w pierwszym naborze, uwzględniając listę rankingową. 

  Rozpoczęcie pierwszego semestru kończy proces przypisywania do specjalności


  *) Nie dotyczy kierunku Zmiany Klimatu – Przeciwdziałanie i Adaptacja.


  Schemat procedury przypisywania do specjalności:


  gdzie: Inc = zwiększ o 1
  Dodano: 2023-10-14      Wstecz