Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Info
Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia w roku ak. 2021/2022
Dodano: 2021-10-28

 

Informacje o rekrutacja na studia niestacjonarne II stopnia w roku akademickim 2022/2023 na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska [Czytaj tutaj]


Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w roku akademickim 2021/2022 prowadzona będzie na następujące kierunki i specjalności:

 • Geodezja i Kartografia
  • Gospodarka nieruchomościami i kataster
  • Geodezja inżynieryjno-przemysłowa
  • Geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja
  • Geoinformacja i geodezja górnicza
  • Przetwarzanie i analiza geodanych
 • Inżynieria i Monitoring Środowiska
  • Systemy informacji o środowisku
  • Inżynieria komunalna
  • Gospodarka niskoemisyjna
  • Inżynieria wodna
  Jednym z warunków przyjęcia na studia jest zdanie egzaminu wstępnego
  Zagadnienia do egzaminu podane są na stronie dziekanatu:
  Absolwenci WGGiIŚ z roku akademickiego 2021/2022 studia stacjonarne oraz z roku akademickiego 2020/2021 studia niestacjonarne, mogą być przyjęci na podstawie wyników egzaminu inżynierskiego jeżeli w systemie rekrutacyjnym zaznaczą właściwa opcję (brak deklaracji o uznaniu wyników egzaminu inżynierskiego będzie pociągał za sobą konieczność napisania testu kwalifikacyjnego).


  Kandydaci w trakcie rekrutacji deklarują wszystkie specjalności, tworząc własną listę rankingową.
  Na pierwszym miejscu należy wskazać specjalność najbardziej oczekiwaną, a na kolejnych te mniej atrakcyjne.
  Planuje się uruchomienie wszystkich specjalności na kierunku Geodezja i Kartografia oraz przynajmniej jednej specjalności na kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska i Geoinformacja. Limity przyjęć na konkretne specjalności ustali komisja rekrutacyjna po pierwszym cyklu rekrutacji, biorąc pod uwagę ilość wszystkich kandydatów na dany kierunek studiów (w pierwszym cyklu rekrutacji).
  O przyjęciu na daną specjalność decydować będzie ranking punktów uzyskanych w trakcie rekrutacji. Rankingowanie odbywać się będzie wg. algorytmu:

  A. W pierwszym cyklu rekrutacji
  • Ustalenie listy rankingowania w kolejności od najwyższego wskaźnika rekrutacji
  • Kolejno, dla każdego kandydata, zaczynając od tego z najwyższym wskaźnikiem rekrutacji:
   • Przydzielanie specjalności na podstawie 1 wyboru do wypełnienia limitów przyjęć na konkretne specjalności.
   • Kandydat, który nie zostanie zakwalifikowany z 1 wyboru (z uwagi na zbyt niski wskaźnik rekrutacji) zostanie przydzielony do specjalności wg. 2 wyboru do wypełnienia limitów na konkretne specjalności.
   • Kandydat, który nie zostanie zakwalifikowany z 2 wyboru (z uwagi na zbyt niski wskaźnik rekrutacji) zostanie przydzielony do specjalności wg. 3 wyboru do wypełnienia limitów na konkretne specjalności.
   • itd. aż do ostatniego wyboru z listy rankingowej kandydata.
  • Ogłoszenie przydziału do specjalności oraz ilości wolnych miejsc na poszczególnych specjalnościach nastąpi po zakończeniu rekrutacji w pierwszym cyklu.
  B. W drugim cyklu rekrutacji
  • Ponieważ przyjmowanie podań w drugim cyklu rekrutacji zakończy się przed ogłoszeniem ilości wolnych miejsc na specjalnościach po pierwszym cyklu, z listy rankingowej kandydata usuwa się te specjalności, na których wypełniono limity w pierwszym cyklu, a następnie lista zostaje przenumerowana (pierwsza specjalność pozostała na liście kandydata to Wybór 1, druga - to Wybór 2 itd.)
  • Rankingowanie odbywa się jedynie na wolne miejsca na specjalnościach i przeprowadzane jest wśród kandydatów z drugiego cyklu rekrutacji.
  • Kolejno, dla każdego kandydata, zaczynając od tego z najwyższym wskaźnikiem rekrutacji:
   • Przydzielanie specjalności na podstawie 1 wyboru do wypełnienia limitów przyjęć na konkretne specjalności.
   • Kandydat, który nie zostanie zakwalifikowany z 1 wyboru (z uwagi na zbyt niski wskaźnik rekrutacji) zostanie przydzielony do specjalności wg. 2 wyboru do wypełnienia limitów na konkretne specjalności.
   • Kandydat, który nie zostanie zakwalifikowany z 2 wyboru (z uwagi na zbyt niski wskaźnik rekrutacji) zostanie przydzielony do specjalności wg. 3 wyboru do wypełnienia limitów na konkretne specjalności.
   • itd. aż do ostatniego wyboru z listy rankingowej kandydata.

  W przypadku rezygnacji z przystąpienia do studiów magisterskich, Student powinien niezwłocznie złożyć rezygnację.  Zwolnione w ten sposób miejsce na danej specjalności zostanie zaproponowane kandydatowi, który nie dostał się na nie w pierwszym naborze, uwzględniając listę rankingową. 

  Rozpoczęcie pierwszego semestru kończy proces przypisywania do specjalności


  Schemat procedury przypisywania do specjalności:


  gdzie: Inc = zwiększ o 1
  Dodano: 2021-10-28      Wstecz