Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Info
Rekrutacja na studia niestacjonarne II stopnia w roku ak. 2021/2022
Dodano: 2021-05-26

 

Rekrutacja na studia niestacjonarne II stopnia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w roku akademickim 2021/2022 prowadzona będzie na następujące kierunki i specjalności:

 • Geodezja i Kartografia
  • Gospodarka nieruchomościami i kataster
  • Geodezja inżynieryjno-przemysłowa

Jednym z warunków przyjęcia na studia jest zdanie egzaminu wstępnego.
Zagadnienia do egzaminu podane są na stronie dziekanatu:
Absolwenci WGGiIŚ z roku akademickiego 2020/2021 studia stacjonarne oraz niestacjonarne, mogą być przyjęci na podstawie wyników egzaminu inżynierskiego jeżeli w systemie rekrutacyjnym zaznaczą właściwą opcję (brak deklaracji o uznaniu wyników egzaminu inżynierskiego będzie pociągał za sobą konieczność napisania testu kwalifikacyjnego).


Kandydaci w trakcie rekrutacji deklarują wszystkie specjalności, tworząc własną listę rankingową. Na pierwszym miejscu należy wskazać specjalność najbardziej oczekiwaną, a na kolejnych tą mniej atrakcyjną.
Limity przyjęć na konkretne specjalności ustali komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę ilość wszystkich kandydatów. O przyjęciu na daną specjalność decydować będzie ranking punktów uzyskanych w trakcie rekrutacji. Rankingowanie odbywać się będzie wg. algorytmu:

A. W pierwszym cyklu rekrutacji
 1. Ustalenie listy rankingowania w kolejności od najwyższego wskaźnika rekrutacji.
 2. Kolejno, dla każdego kandydata, zaczynając od tego z najwyższym wskaźnikiem rekrutacji:
  • Przydzielanie do specjalności na podstawie 1 wyboru do wypełnienia limitów przyjęć na konkretne specjalności.
  • Kandydaci którzy nie zostaną zakwalifikowani z 1 wyboru (z uwagi na zbyt niski wskaźnik rekrutacji) będą rankingowani wg. 2 wyboru do wypełnienia limitów na konkretne specjalności.
  • itd. aż do ostatniego wyboru z listy rankingowej kandydata.
 3. W przypadku małej liczby kandydatów odstępuje się od rankingowania i gdy zostanie podjęta decyzja o kontynuowaniu rekrutacji w drugim cyklu, rankingowanie na specjalności odbędzie się po drugim cyklu rekrutacji.

B. W drugim cyklu rekrutacji

 1. W przypadku kontynuowania rekrutacji bez rankingowania w pierwszym cyklu (pkt.A.3), rankingowanie odbywać się będzie po drugim cyklu wg. algorytmu opisanego powyżej (pkt. A.1 i A.2).
 2. W przypadku, gdy rankingowanie przeprowadzono w pierwszym cyklu, rankingowanie w drugim cyklu odbywa się jedynie na wolne miejsca na specjalnościach i przeprowadzane jest wśród kandydatów z drugiego cyklu rekrutacji wg. algorytmu opisanego w pierwszym cyklu (pkt. A.1 i A.2).
 3. W przypadku uruchomienia jednej specjalności w pierwszym cyklu, kandydaci będą przyjmowani na tę specjalność do wypełnienia limitu miejsc.

W przypadku rezygnacji z przystąpienia do studiów magisterskich, Student powinien niezwłocznie złożyć rezygnację.  Zwolnione w ten sposób miejsce na danej specjalności zostanie zaproponowane kandydatowi, który nie dostał się na nie w pierwszym naborze, uwzględniając listę rankingową. 

Rozpoczęcie pierwszego semestru kończy proces przypisywania do specjalności

UWAGA. W przypadku małej liczby kandydatów
 • (poniżej 30) może zostać uruchomiona tylko jedna specjalność
 • lub kierunek może być nieuruchomiony (poniżej 15).


Schemat procedury przypisywania do specjalności:
Dodano: 2021-05-26      Wstecz