Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Ważne informacje
Zapomoga losowa
Dodano: 2021-04-27

 

Przypominamy, 
że zapomogę losową może otrzymać student w związku z przejściową trudną sytuacją materialną, w oparciu o złożone dokumenty (np. zaświadczenie lekarza (dokumentem, który nie podważa choroby może być zaświadczenie o niepełnosprawności czy zaświadczenia od specjalistów o chorobie i konieczności stałego i kosztownego leczenia. Dokumenty z leczenia szpitalnego czy wyniki badań nie będą brane pod uwagę, ponieważ komisja stypendialna nie czuje się kompetentna do oceny stanu zdrowia członka rodziny czy samego studenta w oparciu o wyniki badań czy zalecone leki.), pomocy społecznej, orzeczenia sądowe, policyjne itp.). Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku.

COVID-19
Składając wniosek o zapomogę z tytułu trudnej sytuacji (np. utrata pracy lub znaczne zmniejszenie wynagrodzenia przez studenta lub członka rodziny studenta) spowodowanej stanem epidemicznym w kraju należy dostarczyć dokument potwierdzający utratę pracy + ostatnie rachunki (wysokość wynagrodzenia) jakie  Państwo utraciliście lub zaświadczenie o zmianie wynagrodzenia.

Zakup lub naprawa sprzętu elektronicznego na potrzeby nauki zdalnej
W przypadku zakupu lub naprawy sprzętu elektronicznego niezbędnego do nauki należy dostarczyć wraz z wnioskiem -  imienną fakturę za usługę.

WAŻNE!
W przypadku, jeżeli student nie pobiera stypendium socjalnego należy złożyć wraz z dokumentami oświadczenie o wysokości miesięcznych dochodów na osobę za rok 2019


Zgodnie z regulaminem wniosek o zapomogę należy złożyć nie później niż w terminie 90 dni od wystąpienia przyczyny opisanej we wniosku.
Dodano: 2021-04-27      Wstecz